Кількість абзаців - 113 Розмітка (ліва колонка)


Про добровільне об'єднання територіальних громад (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про добровільне об’єднання територіальних громад
 
2. Цей Закон встановлює порядок об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та надання державної підтримки об’єднаним територіальним громадам.
 
3. Розділ І
 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
 
6. 1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст.
 
7. Стаття 2. Принципи об’єднання територіальних громад
 
8. 1. Об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких принципів:
 
9. конституційності та законності;
 
10. добровільності;
 
11. економічної ефективності;
 
12. державної підтримки;
 
13. прозорості та відкритості.
 
14. Стаття 3. Суб’єкти об’єднання територіальних громад
 
15. 1. Суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст.
 
16. 2. Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, громада, центром якої визначено селище, – селищною, а громада, центром якої визначено село, – сільською територіальною громадою.
 
17. Стаття 4. Основні умови об’єднання територіальних громад
 
18. 1. Об’єднання територіальних громад здійснюється за таких умов:
 
19. 1) об’єднана територіальна громада може включати територіальні громади, які до об’єднання були суміжними територіальними громадами;
 
20. 2) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;
 
21. 3) територія об’єднаної територіальної громади повинна бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади повинні відповідати межам суміжних територіальних громад;
 
22. 4) об’єднана територіальна громада повинна бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;
 
23. 5) відстань від адміністративного центру об’єднаної територіальної громади до найвіддаленішого населеного пункту такої громади визначається з урахуванням доступності основних публічних послуг (адміністративних, соціальних та інших послуг), що надаються на території такої громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не повинен перевищувати 30 хвилин);
 
24. 6) під час об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші фактори, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;
 
25. 7) якість надання публічних послуг населенню об’єднаної територіальної громади не може бути нижчою, ніж до об’єднання територіальних громад.
 
26. 2. У разі коли до складу об’єднаної територіальної громади передбачається входження територіальної громади, що розміщується на території суміжного району в межах території Автономної Республіки Крим, області, на розгляд Верховної Ради України вносяться в установленому порядку пропозиції щодо зміни меж відповідних районів.
 
27. 3. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади.
 
28. 4. Об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів
 
29. 5. Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром.
 
30. Розділ ІІ
 
31. ПОРЯДОК ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 
32. Стаття 5. Ініціювання об’єднання територіальних громад
 
33. 1. Ініціаторами об’єднання територіальних громад можуть бути сільський, селищний, міський голова, депутати сільської, селищної, міської ради, члени територіальної громади.
 
34. Ініціатор забезпечує підготовку пропозиції щодо ініціювання об’єднання територіальних громад, яка подається на розгляд сільської, селищної, міської ради.
 
35. 2. Прийняте в установленому порядку сільською, селищною, міською радою рішення про надання згоди на об’єднання територіальних громад є підставою для сільського, селищного, міського голови для звернення до інших суміжних територіальних громад з пропозицією про їх об’єднання та утворення спільної робочої групи з підготовки проекту договору про об’єднання територіальних громад (далі – договір про об’єднання).
 
36. Стаття 6. Утворення спільної робочої групи
 
37. 1. Сільський, селищний, міський голова з метою об’єднання в єдину територіальну громаду надсилає пропозицію щодо об’єднання територіальних громад відповідному сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади.
 
38. 2. Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує протягом 30 днів з дати надходження пропозиції щодо об’єднання територіальних громад її вивчення, а також проведення громадського обговорення, після чого така пропозиція подається на розгляд відповідної ради для прийняття рішення про надання згоди на об’єднання територіальних громад чи відмову та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.
 
39. 3. У разі прийняття рішення про надання згоди на об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, забезпечує утворення спільної робочої групи з підготовки проекту договору про об’єднання та повідомляє Раду міністрів Автономної Республіки Крим, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, відповідну обласну державну адміністрацію, обласну раду.
 
40. Утворення спільної робочої групи є початком процедури об’єднання територіальних громад.
 
41. 4. Спільна робоча група готує проект договору про об’єднання.
 
42. Стаття 7. Підготовка проекту договору про об’єднання
 
43. 1. Проект договору про об’єднання повинен, зокрема, містити:
 
44. 1) перелік територіальних громад, що входитимуть до об’єднаної територіальної громади, з визначенням відповідних населених пунктів;
 
45. 2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування;
 
46. 3) схематичну карту території об’єднаної територіальної громади;
 
47. 4) порядок та умови реалізації повноважень, об’єднання об’єктів комунальної власності, а також коштів бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створення для цього відповідних органів та служб, що діють у період до формування органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади;
 
48. 5) план організаційних заходів щодо об’єднання територіальних громад.
 
49. 2. Сільські, селищні, міські голови забезпечують протягом 60 днів проведення громадського обговорення підготовленого спільною робочою групою проекту договору про об’єднання, за результатами якого сільські, селищні, міські голови вносять питання про схвалення його проекту на розгляд сільських, селищних, міських рад.
 
50. Рішення про схвалення проекту договору про об’єднання приймається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дати проведення громадського обговорення його проекту.
 
51. 3. Схвалений сільськими, селищними, міськими радами проект договору про об’єднання у п’ятиденний строк подається спільною робочою групою Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для розгляду та погодження.
 
52. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація опрацьовує протягом 10 робочих днів проект договору про об’єднання на предмет його відповідності умовам об’єднання територіальних громад, що визначені цим Законом, та готує відповідний висновок.
 
53. У разі невідповідності проекту договору про об’єднання умовам об’єднання територіальних громад Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повертає його спільній робочій групі на доопрацювання разом з відповідним висновком.
 
54. У разі відповідності проекту договору про об’єднання умовам об’єднання територіальних громад Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація погоджує та подає його Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді для схвалення проекту договору про об’єднання та прийняття рішення про об’єднання територіальних громад разом з відповідним висновком.
 
55. 4. Договір про об’єднання укладається у письмовій формі сільськими, селищними, міськими головами після схвалення його проекту Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.
 
56. Договір про об’єднання та рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про об’єднання територіальних громад набирають чинності одночасно з дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними не встановлено пізніший строк.
 
57. Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади
 
58. 1. До формування місцевої ради та її виконавчих органів об’єднаної територіальної громади відповідні органи місцевого самоврядування та сільські, селищні, міські голови територіальних громад сіл, селищ, міст, що вирішили об’єднатися, і надалі здійснюють свої повноваження відповідно до умов договору про об’єднання.
 
59. 2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада одночасно з прийняттям рішення про об’єднання територіальних громад:
 
60. 1) призначає перші місцеві вибори депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідно сільського, селищного, міського голови;
 
61. 2) у разі об’єднання територіальних громад, що розміщуються на територіях суміжних районів, або територіальної громади міста з територіальними громадами села, селища, міста приймає рішення про внесення на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо зміни меж міст, районів.
 
62. 3. Новообрана сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади після обрання не менш як двох третин депутатів загального складу ради підлягає державній реєстрації як юридична особа у порядку, встановленому законом.
 
63. 4. Порядок формування, організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади та їх посадових осіб визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
64. 5. Органи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є правонаступниками прав і обов’язків органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися.
 
65. 6. Бюджет об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, розробляється з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.
 
66. Стаття 9. Припинення сільської, селищної, міської ради та їх виконавчих органів як юридичних осіб
 
67. 1. Прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою рішення про об’єднання територіальних громад є підставою для припинення сільських, селищних, міських рад територіальних громад, що об’єдналися, та їх виконавчих органів як юридичних осіб.
 
68. 2. Після припинення органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна обласна рада приймає рішення про ліквідацію відповідних органів місцевого самоврядування та утворення ліквідаційної комісії.
 
69. Право підписувати документи, пов’язані з припиненням органів місцевого самоврядування територіальних громад сіл, селищ, міст, що об’єдналися, надається голові ліквідаційної комісії.
 
70. Органи місцевого самоврядування припиняються як юридичні особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про їх припинення у порядку, встановленому законом.
 
71. 3. У період з дати набрання чинності рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про об’єднання територіальних громад до формування органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади:
 
72. відчуження об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єднуються,;
 
73. надання об’єктів права комунальної власності в користування (оренду, концесію тощо) може здійснюватися виключно за умови подальшого підтвердження такого надання рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади. У разі коли місцева рада об’єднаної територіальної громади не підтверджує рішення про надання у користування об’єктів права комунальної власності, рішення про надання у користування втрачає чинність.
 
74. Розділ ІІІ
 
75. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 
76. Стаття 10. Форми державної підтримки об’єднання територіальних громад
 
77. 1. Держава здійснює організаційну, методичну та фінансову підтримку об’єднання територіальних громад.
 
78. 2. Координацію заходів з надання підтримки об’єднанню територіальних громад, які проводяться органами виконавчої влади, здійснює Кабінет Міністрів України.
 
79. 3. Організаційну підтримку та сприяння в об’єднанні територіальних громад здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації.
 
80. 4. Методичне забезпечення об’єднання територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
 
81. Стаття 11. Фінансова підтримка державою об’єднання територіальних громад сіл та селищ
 
82. 1. Держава здійснює фінансову підтримку об’єднання територіальних громад сіл та селищ шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади у разі, коли межі території новоутвореної об’єднаної територіальної громади повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.
 
83. 2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією за поданням місцевої ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 серпня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.
 
84. 3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами новоутворених об’єднаних територіальних громад пропорційно площі новоутвореної об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення такої громади.
 
85. Стаття 12. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області
 
86. 1. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією згідно з методикою формування спроможних територіальних громад і охоплює всю територію Автономної Республіки Крим, області.
 
87. 2. Методика формування спроможних територіальних громад розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
88. 3. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Ким, області схвалюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
89. Розділ ІV
 
90. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
91. 1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування.
 
92. 2. Фінансова підтримка об’єднання територіальних громад відповідно до цього Закону здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.
 
93. 3. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) такі зміни:
 
94. 1) частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
 
95. "сільських старост.";
 
96. 2) статтю 6 викласти у такій редакції:
 
97. "Стаття 6. Територіальні громади
 
98. 1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.
 
99. 2. Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть об’єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову.
 
100. 3. Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом, якщо це не призведе до зменшення обсягу та зниження якості послуг, що надаються жителям територіальної громади органами місцевого самоврядування.";
 
101. 3) доповнити Закон статтею 14-1 такого змісту:
 
102. "Стаття 14-1. Сільський староста
 
103. 1. У селах, селищах, що входять до складу утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" територіальної громади, за винятком її адміністративного центру, виконавчим органом сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади на строк її повноважень призначається сільський староста, який є представником виконавчих органів сільської, селищної ради у даному селі, селищі.
 
104. 2. Староста виконує свої функції за контрактом (угодою), укладеним між ним та виконавчим комітетом сільської, селищної ради.
 
105. 3. Контрактом (угодою) на основі цього Закону визначаються обсяг функцій старости, розмір оплати його послуг, інші умови за згодою сторін.
 
106. 4. Типова форма контракту (угоди) та рекомендовані розміри оплати послуг старости встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
107. 5. Староста має право брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради з правом дорадчого голосу.".
 
108. 4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
109. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
110. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
111. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
112. Голова Верховної Ради
України