Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України щодо військових злочинів (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо військових злочинів)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) доповнити статтею 426-1 такого змісту:
 
6. «Стаття 426-1. Перевищення військовою службовою особою дисциплінарної влади
 
7. 1. Перевищення військовою службовою особою дисциплінарної влади стосовно підлеглого, що виявилося в завданні побоїв чи вчиненні іншого насильства, -
 
8. карається позбавленням волі на строк до трьох років.
 
9. 2. Те саме діяння, якщо воно вчинене щодо кількох осіб або заподіяло легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, та/або таке, що має характер знущання або глумлення над військовослужбовцем, -
 
10. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
 
11. 3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені групою осіб або із застосуванням зброї, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -
 
12. караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
 
13. 4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
 
14. караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років».
 
15. Примітка:
 
16. Під дисциплінарною владою слід розуміти встановлену Дисциплінарним статутом Збройних Сил України сукупність прав і обов’язків командирів (начальників) по застосуванню заходів заохочення і стягнення з метою виховання військовослужбовців, забезпечення високої військової дисципліни і попередження її порушень».
 
17. 2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
 
18. 1)частину другу статті 246 після слів «щодо тяжких або особливо тяжких злочинів» доповнити через кому словами «а також у кримінальних провадженнях про військові злочини, пов’язані з ухиленням від військової служби (статті 407-409 Кримінального кодексу України), які вчинені в умовах особливого періоду, під час проведення антитерористичної операції»;
 
19. 2)доповнити новою главою 41-1 такого змісту:
 
20. «Глава 41-1. Особливості здійснення кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану, особливого періоду або в районі проведення антитерористичної операції
 
21. Стаття 523-1. Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії під час кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану, особливого періоду або в районі проведення антитерористичної операції
 
22. 1.У разі неможливості в умовах воєнного, надзвичайного стану, особливого періоду або в районі проведення антитерористичної операції виконання слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій службовими особами, визначеними цим Кодексом, їх здійснюють за письмовим дорученням слідчого, прокурора командири військових частин (з’єднань), керівники військових навчальних закладів, військових установ та організацій або уповноважені ними службові особи.
 
23. 2.Командир військової частини (з’єднання), керівник військового навчального закладу, військової установи та організації зобов’язаний призначити іншу службову особу, уповноважену на виконання процесуальних дій, якщо він є потерпілим або свідком у кримінальному провадженні.
 
24. 3. Під час виконання доручень слідчого, прокурора командири військових частин (з’єднань), керівники військових навчальних закладів, військових установ та організацій або уповноважені ними службові особи користуються повноваженнями слідчого та не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотанням до слідчого судді чи прокурора.
 
25. 4. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання командирами військових частин (з’єднань), керівниками військових навчальних закладів, військових установ та організацій або уповноваженими ними службовими особами.
 
26. 5. До отримання письмового доручення слідчого, прокурора командири військових частин (з’єднань), керівники військових навчальних закладів, військових установ та організацій або уповноважені ними службові особи мають право здійснювати огляд. Про проведення огляду командири військових частин (з’єднань), керівники військових навчальних закладів, військових установ та організацій або уповноважені ними службові особи зобов’язані невідкладно повідомити орган досудового розслідування.
 
27. 6. Процесуальні дії під час кримінального провадження, що проводиться згідно з цією статтею, докладно описуються у відповідних процесуальних документах, а також фіксуються за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження, крім випадків, коли таке фіксування неможливе з технічних причин.
 
28. Стаття 523-2. Законне затримання особи, тимчасове вилучення майна
 
29. 1. Командир військової частини (з’єднання), керівник військового навчального закладу, військової установи та організації або уповноважена ним службова особа мають право застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового вилучення майна, здійснення законного затримання особи в порядку, передбаченому цим Кодексом.
 
30. 2. Командир військової частини (з’єднання), керівник військового навчального закладу, військової установи та організації або уповноважена ним службова особа має право затримати особу на строк, необхідний для її доставлення до органу досудового розслідування.
 
31. 3. Командир військової частини (з’єднання), керівник військового навчального закладу, військової установи та організації або уповноважена ним службова особа зобов’язані забезпечити доставлення затриманої особи до підрозділу органу державної влади, уповноваженого на тримання затриманих осіб, і повідомити про факт законного затримання орган досудового розслідування за місцем проведення досудового розслідування.
 
32. 4. Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після доставлення особи, затриманої командиром військової частини (з’єднання), керівником військового навчального закладу, військової установи та організації або уповноваженою ними службовою особою, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено».
 
33. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.