Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо мораторію на експорт лісо - та пиломатеріалів у необробленому вигляді (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” щодо мораторію на експорт лісо - та пиломатеріалів у необробленому вигляді
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (Відомості Верховної Ради, 2006, № 2-3, ст.34) такі зміни:
 
5. 1. Частину четверту статті 1 Закону після слова «ялівець» доповнити словом «дуб».
 
6. 2. Закон доповнити статтею 2-1 такого змісту:
 
7. «Стаття 2-1. Мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів
 
8. Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді забороняється строком на 10 років.
Протягом строку, вказаного у частині першій статті 2-1 цього Закону, забороняється вивозити за межі митної території України:
лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, а саме ліс круглий у вигляді колод, стовпів, з транспортною вологістю більш як 22 %;
пиломатеріали товщиною понад 70 міліметрів з транспортною вологістю більш як 22 %.».
 
9. 2. У статті 3 Закону:
Частину першу викласти у такій редакції:
«Реалізація суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів».
 
10. Частину четверту викласти у такій редакції:
«Право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на партію лісоматеріалів та проходження теплової стерилізації, зазначених у відповідних сертифікатах».
 
11. Частину п’яту викласти у такій редакції:
«Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про їх походження».
 
12. ІІ. Прикінцеві положення
 
13. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 березня 2015 року.
 
14. 2. Кабінету Міністрів України:
 
15. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
16. забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
17. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
18. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.