Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Статтю 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) доповнити пунктом 197.23 такого змісту:
 
4. «197.23. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та з постачання на митній території України товарів, визначених частиною 61 статті 287 Митного кодексу України, для використання таких товарів при виробництві продукції оборонного призначення, визначеної згідно з законом, та якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів України.
 
5. У разі не цільового використання товарів, визначених частиною 6-1 статті 287 Митного кодексу України, платник податку зобов’язаний збільшити розмір податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, на який припадає порушення, на суму податку, що мала бути сплачена у момент ввезення таких товарів чи нарахована за операціями із постачання таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до розділу ІІ цього Кодексу.
 
6. Порядок ввезення та цільового використання товарів, визначених частиною 6-1 статті 287 Митного кодексу України, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту та постачаються на митній території України, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
7. Звільнення від оподаткування, встановлене цим пунктом, не застосовується до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та з постачання на митній території України товарів, що мають походження з країни, визнаної державою - окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою - агресором по відношенню до України згідно з законодавством, або ввозиться з території такої держави - окупанта (агресора), та/або з окупованої території України, визначеною такою згідно із законом України».
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
10. розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
11. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.