Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за підробними документами)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» наступні зміни (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31, ст.263):
 
5. 1. У статті 19:
 
6. у абзаці 1 пункту 2 слова « (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)» виключити;
 
7. у абзаці 2 пункту 2 слова «або нотаріально засвідчену копію» виключити, після слів «цього Закону» доповнити словами «який залишається у реєстраційній справі.»;
 
8. у пункті 3 слова « (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)» виключити;
 
9. пункт 4 доповнити реченням наступного змісту «Усі подані оригінали документів зберігаються у реєстраційній справі».
 
10. 2. У абзаці 3 пункту 1 та абзаці 1 пункту 3 статті 29 слова « (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)» виключити.
 
11. 3. У пункті 1 статті 45 після слів «місця її проживання» доповнити словами «зміни виду діяльності фізичної особи-підприємця,».
 
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування