Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо удосконалення механізму передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо удосконалення механізму передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
 
5. 1) частину четверту статті 122 викласти у наступній редакції:
 
6. "Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою та десятою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб."
 
7. 2) статтю 122 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
8. "Земельні ділянки незалежно від їх цільового призначення, відчужені для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування або у власність для таких потреб органами, які прийняли рішення про їх викуп."
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.