Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4, ст.19):
 
4. Статтю 77 після пункту «о» доповнити пунктами «п», «р», «с», «т» наступного змісту:
 
5. п) виплати надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я в таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків;
 
6. р) надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
 
7. с) виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
 
8. т) одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.
 
9. ІІ. Прикінцеві положення
 
10. 1. Цей Закону набирає чинності з 1 січня 2015 року.
 
11. 2. Кабінету Міністрів України:
 
12. 1) врахувати положення цього Закону при розробленні проекту закону про Державний бюджет України на 2015 рік;
 
13. 2) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
14. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
15. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.