Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про екстрену медичну допомогу'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги)
 
3.

 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. 1. У Законі України "Про екстрену медичну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2013р., №30, ст.340):
у частині четвертій статті 11 слова "Медичні працівники" замінити словом "Працівники";
 
6. статтю 14 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (лікар, фельдшер, медична сестра, водій) виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік на підставі рішення керівника закладу охорони здоров’я, а керівникам закладів охорони здоров’я - за рішенням керівника органу вищого рівня у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах. Зазначені надбавки виплачуються працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом".
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.