Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


до проекту Закону України Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про громадянство України" (щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах У (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про громадянство України» (щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України)
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до статті 9 Закону України «Про громадянство України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 13, ст.65 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. а) у частині другій:
 
5. пункт 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
6. «Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту набрання чинності контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України»;
 
7. абзац другий пункту 4 після слів «та на іноземців і осіб без громадянства, « доповнити словами «які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України або».
 
8. б) частину третю після слів «які мають визначні заслуги перед Україною, « доповнити словами «в тому числі на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою, «.
 
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.