Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 – 42, ст. 492) такі зміни:
 
4. 1. Доповнити Кодекс статтею 259-1 такого змісту:
 
5. «Стаття 259-1. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України
 
6. 1. Заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їх представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.
 
7. Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана будь-якою особою до суду за межами такої території України.
 
8. 2. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються протягом 24 годин з моменту надходження відповідної заяви до суду.
 
9. 3. У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.
 
10. 4. Копія судового рішення невідкладно видається заявнику, якщо він був присутній під час оголошення рішення. В іншому разі рішення про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті.
 
11. 5. Рішення суду у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, виконується негайно»;
 
12. 2. Частину першу статті 367 доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
13. «8) встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України».
 
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
16. 2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють в частині, що не суперечить цьому Закону.