Кількість абзаців - 31 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оптимізації законодавчого процесу (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64; 2013 р., № 49, ст. 687), такі зміни:
 
4. 1. Статтю 7 доповнити новою частиною такого змісту:
 
5. «5. Апарат Верховної Ради забезпечує ведення офіційної електронної бази даних прийнятих Верховною Радою України актів (складова частина автоматизованої системи «Законодавство»), що містить еталонні електронні тексти відповідних актів. Доступ до офіційної електронної бази даних прийнятих Верховною Радою України актів на офіційному веб-сайті Верховної Ради України є вільним та безоплатним»
 
6. 2. Частину третю статті 21 викласти у такій редакції:
 
7. «3. Проект порядку денного сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради та надається народним депутатам не пізніш як за день до початку чергової сесії, у порядку передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту. Проект рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради та надається народним депутатам не пізніш як за день до його розгляду, у порядку передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту»;
 
8. 3. Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
 
9. «2. Схвалений Погоджувальною радою розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надається народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) не пізніше 18 години дня, що передує пленарному засіданню, у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту.»;
 
10. 4. Частину шосту статті 25 викласти у такій редакції:
 
11. «6. Апарат Верховної Ради розміщує на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надає народним депутатам порядок денний на наступний день пленарних засідань, не пізніше 20 години дня, що йому передує, у порядку, передбаченому частиною першою статті 25-1 цього Регламенту»;
 
12. 5. Після статті 25 доповнити новою статтею такого змісту:
 
13. «Стаття 25-1. Надання народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) проекту порядку денного сесії Верховної Ради, проекту рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради, розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради, порядку денного на наступний день пленарних засідань
 
14. 1. Інформаційні листи про проект порядку денного сесії Верховної Ради, проект рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради, розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради, порядок денний на наступний день пленарних засідань надсилаються народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) у день розміщення таких документів на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
 
15. 2. Інформаційний лист має містити посилання на відповідні сторінки офіційного веб-сайту Верховної Ради».
 
16. 6. У частині першій статті 91 слова «проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді прийняти за результатами його розгляду» виключити;
 
17. 7. У статті 98:
 
18. 1) назву статті викласти у такій редакції:
 
19. «Стаття 98. Надання законопроектів і супровідних документів до них народним депутатам»;
 
20. 2) частину першу викласти у такій редакції:
 
21. «1. Зареєстровані законопроекти, законопроекти, підготовлені до будь-якої стадії розгляду Верховною Радою, висновки, підготовлені головним комітетом до першого, повторного першого, другого, повторного другого, третього читання законопроектів, висновки інших комітетів та інші супровідні документи до законопроектів, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі, пропозиції Президента України до поверненого ним закону разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами надаються народному депутату в електронному вигляді шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів. Інформаційні листи мають містити посилання на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради»;
 
22. 3) У частині другій друге речення виключити;
2. Інформаційний лист про реєстрацію законопроектів надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради на початку робочого дня, наступного за днем направлення відповідного законопроекту до головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення), але не раніше дня його розміщення у базі даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.
 
23. 4) Частину третю викласти у такій редакції:
 
24. «3. Інформаційний лист про відповідно законопроекти, підготовлені до будь-якої стадії розгляду Верховною Радою, висновки, підготовлені головним комітетом до першого, повторного першого, другого, повторного другого, третього читання законопроектів, висновки інших комітетів та інші супровідні документи до законопроектів, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі, пропозиції Президента України до поверненого ним закону разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради на початку робочого дня, наступного за днем розміщення таких документів у базі даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради»;
 
25. 5) Доповнити новими частинами такого змісту:
 
26. «4.Законопроекти, що розглядаються Верховною Радою за спеціальними процедурами, та супровідні документи до них, на всіх стадіях опрацювання і розгляду надаються народним депутатам в паперовому вигляді, а також в електронному - шляхом введення відповідної інформації до бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.
 
27. 5. З дня надання народним депутатам документів, визначених частиною першою цієї статті, в електронному вигляді, але не пізніше 15 години п’ятниці, що передує тижню, відведеному для пленарних засідань, народний депутат може подати письмову заяву до Апарату Верховної Ради України про надання йому цих документів у паперовому вигляді».
 
28. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
29. Голова Верховної Ради
 
30. України