Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. Стаття 1. У цьому Законі терміни «державний нагляд (контроль)», «заходи державного нагляду (контролю)», «органи державного нагляду (контролю)» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
6. Стаття 2. Встановити до 30 червня 2016 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (крім проведення планових заходів Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України в частині перевірки безпечності та якості харчових продуктів).
 
7. Стаття 3. До 30 червня 2016 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) проводяться органами державного нагляду (контролю) з дозволу Кабінету Міністрів України; з дозволу Державної регуляторної служби України (з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті); за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням; за рішенням суду.
 
8. Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) з дозволу Державної регуляторної служби України.
 
9. Форма та порядок надання дозволу на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
 
10. Стаття 4. Державна регуляторна служба України зобов’язана до початку проведення органами державного нагляду (контролю) заходів державного нагляду (контролю) оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті дозвіл на їх проведення. Здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) без оприлюднення дозволу, забороняється.
 
11. Стаття 5. Суб'єкт господарювання перед проведенням позапланового заходу державного нагляду (контролю) повинен ознайомитися з дозволом на його проведення з наданням йому копії відповідного документа.
 
12. Суб'єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо вони не пред'явили дозволи, передбачені статтею 3 цього Закону.
 
13. Стаття 6. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів контролю Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальними органами, Державною фіскальною службою України та її територіальними органами, Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, Державною службою експортного контролю України, Державною інспекцією ядерного регулювання України та її територіальними органами, Державною авіаційною службою України, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України.
 
14. Стаття 7. Прикінцеві положення
 
15. 1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та діє до 30 червня 2016 року.
 
16. 2.На час дії мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання призупинити дію:
 
17. речення другого абзацу п’ятого частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 29, ст. 389; 2014, № 36, ст. 1189);
 
18. Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 49, ст. 558; 2015, № 11, ст. 75).
 
19. 3.Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити і затвердити Стратегію та програму реформування системи державного нагляду (контролю).