Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" щодо працівників калійно-магнієвих копалень (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» щодо працівників калієво-магнієвих копалень
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. У статті 1 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці” (Відомості Верховної Ради України, 2008, № 42-43, ст. 293) слова «марганцеві та уранові руди» замінити словами «марганцеві, уранові руди та руди магнієві (солі калієво-магнієві та солі магнієві».
 
4. ІІ. Прикінцеві положення
 
5. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
6. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.