Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Абзац шостий пункту 3 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49, ст.376, із наступними змінами) викласти у такій редакції:
 
5. «військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов'язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов'язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6, інваліда війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки яким надано статус особи на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» відповідно до абзаців шостого та сьомого пункту першого статті 10 зазначеного Закону, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок».
 
6. 2. У статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст.399, із наступними змінами):
 
7. у частині третій після слів «виконанням інтернаціонального обов’язку» доповнити словами «безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення»;
 
8. у підпункті «в» частини четвертої:
 
9. слова «батьки та дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб)» замінити словами «батьки та дружина (чоловік), якщо вони не взяли повторний шлюб»;
 
10. після слів «виконанням інтернаціонального обов’язку» доповнити словами «безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення».
 
11. ІІ. Прикінцеві положення
 
12. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
 
13. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня опублікування цього Закону:
 
14. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
15. 2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
16. 3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
17. Голова Верховної Ради
 
18. України