Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо надання об'єктам підводної культурної спадщини статусу Морського меморіалу) (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (щодо надання об’єктам підводної культурної спадщини статусу Морського меморіалу)
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2002 р., № 3 (4, ст. 27, № 16, ст. 114; 2005 р., № 5, ст. 114; 2007 р., № 33, ст. 440; 2009 р., № 8, ст. 105; 2010 р., № 9, ст. 76; Голос України, 2010 р , № 190), такі зміни:
 
4. 1) Частину першу статті 1 після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
5. «Морський меморіал – об'єкт підводної культурної спадщини - місце масової загибелі людей, якому надається спеціальний статус, що передбачає його виключну недоторканість, за винятком потреб наукових досліджень або інвентаризації»;
 
6. 2) Після частини першої статті 13 доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
7. «2. Перелік об’єктів підводної культурної спадщини зі статусом Морського меморіалу визначається Кабінетом Міністрів України».
 
8. У зв’язку з цим частину другу вважати відповідно частиною третьою.
 
9. 3) Після частини другої статті 17 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
10. «Власність Морського меморіалу визначається межами національної юрисдикції (у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх водах України)»;
 
11. У зв’язку з цим частини третю – п`яту вважати відповідно частинами четверта – шоста.
 
12. 4) Доповнити статтю 30 новою частиною такого змісту:
 
13. «На об’єктах підводної культурної спадщини зі статусом Морського меморіалу забороняється проведення будь-яких форм діяльності, зокрема підводно-екскурсійної, за винятком потреб наукових досліджень або інвентаризації».
 
14. 5) Після частини другої статті 31 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
15. «3. Порядок визначення та затвердження меж розташування об’єктів підводної культурної спадщини зі статусом Морського меморіалу визначаються відповідною науково-практичною документацією».
 
16. 6) Частину другу статті 35 викласти в такій редакції:
 
17. «Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць надаються за умови дотримання виконавцем робіт вимог охорони культурної спадщини та наявності у нього необхідного кваліфікаційного документа, виданого кваліфікаційною радою.
 
18. Порядок надання дозволів установлюється Кабінетом Міністрів України».
 
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня опублікування Закону:
 
22. розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
23. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.