Кількість абзаців - 47 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних текстових повідомлень (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних текстових повідомлень
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (Відомості Верховної Ради , 2013, № 25, ст.252):
 
5. 1) частину 1 статті 1 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
6. «5) благодійне телекомунікаційне повідомлення – ініційоване згідно з кінцевим обладнанням абонента голосове, текстове повідомлення, набір певного номера, використання сигналів тонового набору, які зафіксовані обладнанням оператора телекомунікацій на телефонний номер, виділений для збору коштів на благодійні цілі. У разі надіслання (здійснення) абонентом благодійного телекомунікаційного повідомлення оператор телекомунікацій зобов’язаний перерахувати попередньо передплачені абонентом, але не використані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс) у межах невикористаного залишку авансу відповідній неприбутковій організації (у тому числі благодійній організації) або територіальній громаді на благодійні цілі у строк та відповідно до умов, визначених у публічному договорі».
 
7. У зв’язку з цим пункти 5, 6 вважати відповідно пунктами 6 і 7 частини 1 статті 1;
 
8. 2) частину першу статті 1 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
9. «7) Благодійне замовлення - ініційоване згідно з кінцевого обладнання абонента голосове, текстове повідомлення, набір певного номеру, використання сигналів тонового набору, які зафіксовані обладнанням оператора телекомунікацій, з вимогою абонента до оператора телекомунікацій про відмову від частини передплачених телекомунікаційних послуг оператора телекомунікацій у межах невикористаного авансу (попередньої оплати) та перерахування цієї суми як благодійної пожертви на користь благодійної організації, з якою оператор телекомунікацій уклав відповідний договір.
 
10. Оператор телекомунікацій зобов`язаний перерахувати відповідні суми коштів як благодійну пожертву на користь благодійної організації протягом десяти календарних днів з моменту отримання від абонента благодійного замовлення.»;
 
11. 3) частину 1 статті 7 після слів «електронного зв’язку або телекомунікації» доповнити словами «в тому числі благодійного телекомунікаційного повідомлення»;
 
12. 4) доповнити статтею 7-1- такого змісту:
 
13. «Стаття 7-1. Особливості публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного замовлення.
 
14. 1. Оператор телекомунікацій здійснює збір благодійних пожертв з використанням благодійного замовлення серед абонентів на підставі договору, укладеного з благодійною організацією про публічний збір благодійних пожертв. При цьому видача окремої довіреності оператору від благодійної організації не вимагається.
 
15. 2. Умови виконання благодійного замовлення, не встановлені законом, визначаються на підставі відповідного договору приєднання, який оператор телекомунікацій розміщує на своєму офіційному веб-сайті.
 
16. 3. Отримавши від абонента благодійне замовлення оператор телекомунікацій протягом десяти календарних днів з дня отримання такого замовлення перераховує такі кошти як благодійну пожертву на користь благодійної організації.
 
17. 4. Благодійна організація використовує кошти, зібрані з використанням благодійного замовлення, виключно на цілі, визначені у договорі з оператором телекомунікацій. Використання таких коштів на фінансування адміністративних витрат благодійної організації забороняється.
 
18. 5. Оператор телекомунікацій має право здійснювати контроль цільового використання таких коштів благодійною організацією. Істотною умовою договору між оператором та благодійною організацією є зобов’язання благодійної організації оприлюднювати на офіційному сайті благодійної організації звіти про використання таких коштів та документи (або їх засвідчені копії), які підтверджують використання таких коштів.
 
19. 6. Інформація та звіти про використання коштів, перерахованих оператором телекомунікацій на рахунок благодійної організації, з якою оператором телекомунікацій укладено договір, підлягають обов’язковому опублікуванню на офіційному веб-сайті благодійної організації.
 
20. 7. Безоплатно оператором телекомунікацій надаються послуги:
 
21. а) здійснення благодійного замовлення;
 
22. б) з перерахування коштів абонентів як благодійної пожертви на користь благодійної організації;
 
23. в) зі збору благодійних пожертв згідно з договором між оператором телекомунікацій та благодійною організацією.».
 
24. 2. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 1, ст. 1):
 
25. 1) статтю 4 доповнити частиною 4 такого змісту:
 
26. «Не вважаються фінансовими операції оператора телекомунікацій з перерахування коштів на цілі благодійної діяльності в межах благодійного телекомунікаційного повідомлення та збору коштів на благодійні цілі за дорученням благодійної організації.»;
 
27. 2) статтю 4 доповнити частиною 4 такого змісту:
 
28. «Не вважаються фінансовими послугами операції оператора телекомунікацій зі збору благодійних пожертв з абонентів за допомогою благодійних замовлень, які здійснюються на підставі договору між ним та благодійною організацією, а також його операції з перерахування на користь благодійної організації благодійної пожертви абонента, визначеної за допомогою його благодійного замовлення.».
 
29. 3. У Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 29, ст.137):
 
30. 1) пункт 1.24 частини 1 статті 1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
31. «Цей закон не поширюється на операції операторів телекомунікацій з перерахування коштів на цілі благодійної діяльності в межах благодійного телекомунікаційного повідомлення та збору коштів на благодійні цілі за дорученням благодійної організації.».
 
32. 4. У Законі України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 37, ст.237):
 
33. 1) пункт 10 статті 1 після слів «При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується» доповнити словами «абонентами при відправленні благодійного телекомунікаційного повідомлення;»;
 
34. 2) абзац 3 пункту 9 статті 2 після слів «визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора» доповнити словами «крім випадків надання послуг з відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення.»;
 
35. 3) абзац 5 пункту 9 статті 2 доповнити підпунктом «вартість послуг з відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення.»;
 
36. 4) пункт 9 статті 2 доповнити шостим абзацом такого змісту: «У разі отримання благодійного телекомунікаційного повідомлення суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування виходячи з суми коштів, на яку оператор стільникового рухомого зв’язку перераховує кошти відповідному бенефіціару, зараховуються оператором стільникового рухомого зв’язку в рахунок зменшення поточних платежів з цього збору протягом поточного звітного періоду.».
 
37. 5. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 12, ст.155):
 
38. 1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
 
39. «Термін «благодійне замовлення» вживається у значенні Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».»«;
 
40. 2) пункт 10 частини першої статті 32 після слів «цих послуг» доповнити словами «а також договором приєднання щодо виконання благодійного замовлення, у разі укладення такого договору;»;
 
41. 3) пункт 2 частини першої статті 39 після слів та цифри «номером 112» доповнити словами «а також у разі отримання благодійного замовлення. Оператор телекомунікацій зобов`язаний перерахувати відповідні суми коштів як благодійну пожертву на користь благодійної організації протягом десяти календарних днів з моменту отримання від абонента благодійного замовлення.»;
 
42. 4) пункт 2 частини першої статті 39 викласти в такій редакції:
 
43. «2) надавати безоплатний доступ споживачам до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, Національної поліції, швидкої допомоги, аварійних служб газу та підрозділів екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, а також у разі отримання благодійного телекомунікаційного повідомлення.
 
44. Безоплатно оператором телекомунікацій надаються послуги телефонного зв’язку або послуги з передачі текстового повідомлення, якщо вони надаються абонентам для надіслання (здійснення) ними благодійного телекомунікаційного повідомлення».
 
45. ІІ. Прикінцеві положення
 
46. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.