Кількість абзаців - 18 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об'єднання територіальних громад (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об`єднання територіальних громад
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Пункт «ж» статті 7, пункт «є» статті 8, пункт «д» статті 10 та частину першу статті 174 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №№ 3-4, ст. 27) доповнити словами «крім випадків, визначених законом».
 
6. 2. У Законі України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91; №№ 37-38, ст. 371; 2016 р., № 2, ст. 17; № 6, ст. 60):
 
7. 1) статтю 7 доповнити новими частинами десятою та одинадцятою такого змісту:
 
8. «9. Якщо до складу об'єднаної територіальної громади увійшла територіальна громада (територіальні громади), розташована на території суміжного району, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація одночасно із зверненням до Центральної виборчої комісії щодо прийняття рішення Комісією про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови звертається до Кабінету Міністрів України із пропозиціями щодо зміни меж відповідних районів.
 
9. Кабінет Міністрів України відповідно до таких пропозицій звертається із пропозиціями щодо зміни меж відповідних районів до Верховної Ради України.
 
10. 10. Утворення об'єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальна громада міста республіканського Автономної Республіки Крим або обласного значення та територіальна громада (територіальні громади) села, селища, іншого міста, зміни меж районів не потребує, крім випадку, коли територіальна громада міста республіканського Автономної Республіки Крим або обласного значення та територіальна громада (територіальні громади) села, селища, іншого міста, що увійшла до складу об'єднаної територіальної громади, розташовані на території різних районів»;
 
11. 2) статтю 8 доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:
 
12. «13. У разі, якщо до складу об'єднаної територіальної громади увійшли територіальні громади, розташовані на території різних районів:
 
13. персональний склад відповідних районних рад з цієї підстави не змінюється;
 
14. районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, відповідних бюджетних установ та майна цих установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України;
 
15. до завершення такого процесу передачі фінансування бюджетних установ, що здійснювалось за рахунок районних бюджетів, продовжує здійснюватись за рахунок відповідних районних бюджетів».
 
16. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
17. Голова Верховної Ради
України