Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"(щодо державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції) (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції)
 
1.

 
2.

 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до Додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р. № 17, ст. 189) відповідно до додатку до цього Закону.
 
6. ІІ. Прикінцеві положення.
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
8. Додаток № 1
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (щодо державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції)
КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування показників
згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
190 794 733,5
2 275 400,0
193 070 133,5
1100000
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2 539 467,3
470 287,4
3 009 754,7
1101110
Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції
1 250 000,0
1 250 000,0