Кількість абзаців - 59 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті (Друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті»
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
5. 1) у статті 135:
 
6. частину першу після слів «Безквитковий проїзд пасажира, « доповнити словами «в тому числі проїзд без реєстрації або компостування проїзного документа, «;
 
7. у абзаці четвертому частини першої слово «двадцятикратному» замінити на слово «тридцятикратному»;
 
8. 2) у статті 229:
 
9. у частині першій після слів та цифр «, частина друга статті 134, абзаци» доповнити словом «четвертий, «;
 
10. у пункті 1 частини другої слово «абзац» замінити словами «абзаци четвертий та».
 
11. 2. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 32, ст.273 із наступними змінами):
 
12. 1) статтю 1 доповнити згідно алфавітного порядку наступними абзацами:
 
13. «автоматизована система обліку оплати проїзду ? це програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка;
 
14. електронний квиток ? це проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг;
 
15. квиток ? це проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг; «;
 
16. 2) частину дев'яту статті 6 після слів «на відповідній території» доповнити словами «; запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду та встановлюють порядок її функціонування, а також види, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів; визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги у випадках запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду»;
 
17. 3) статтю 35 доповнити абзацом такого змісту:
 
18. «Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються органами місцевого самоврядування.»;
 
19. 4) абзац третій частини другої статті 39 після слів « (для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка чи довідка, на підставі якої надається пільга)» доповнити словами «, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду - електронний квиток та документи для пільгового проїзду.»;
 
20. 5) абзаци другий та третій частини другої статті 41 викласти у такій редакції:
 
21. «мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - зареєструвати електронний квиток;
 
22. виконувати вимоги правил надання послуг та правил користування пасажирським автомобільним транспортом.»;
 
23. 6) частину другу статті 42 після слів «з моменту посадки в автобус» доповнити словами «, в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду - з моменту реєстрації електронного квитка».
 
24. 3. У Законі України «Про міський електричний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51, ст.548 із наступними змінами):
 
25. 1) статтю 1 доповнити згідно алфавітного порядку наступними абзацами:
 
26. «автоматизована система обліку оплати проїзду ? це програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка;
 
27. електронний квиток ? це проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг;
 
28. квиток ? це проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг; «;
 
29. 2) частину третю статті 4 після слів «що дає право на пільговий проїзд згідно із законодавством» доповнити словами «, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду - реєстрація електронного квитка.»;
 
30. 3) статтю 4 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
31. «8. Правила користування міським електричним транспортом затверджуються органами місцевого самоврядування.»;
 
32. 4) у частині першій статті 6 слова «які затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту і» виключити;
 
33. 5) статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
34. «4. Органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги у випадках запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.»;
 
35. 6) у абзаці четвертому частини першої статті 13 слово «здійснювати» замінити словом «забезпечувати»;
 
36. 4. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст.170 із наступними змінами):
 
37. 1) підпункт 10 пункту «а» частини першої статті 30 викласти у такій редакції:
 
38. «10) затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством; «;
 
39. 2) пункт «а» частини першої статті 30 доповнити підпунктами 10-1 та 10-2 такого змісту
 
40. «10-1) прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності;
 
41. 10-2) встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів; «.
 
42. 5. Частину другу статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами) після слів « (крім таксі)» доповнити словами «за наявності посвідчення чи довідки, зазначених у цьому Законі, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
43. 6. Абзац четвертий частини п’ятої статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262 із наступними змінами) після слів «адміністративного району» доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
44. 7. У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 200 із наступними змінами):
 
45. 1) пункт 15 частини першої статті 20 після слів «на території України» доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка»;
 
46. 2) пункт 9 частини першої статті 21 після слова і цифри «категорії 2» доповнити словами «, за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка»;
 
47. 3) у пункті 1 частини третьої статті 30 слова «, на території України» замінити словами «на території України за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
48. 8. Перше речення пункту 4 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами) після слів «приміських маршрутів» доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
49. 9. Пункт 7 частини першої статей 12 і 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) після слів «місця проживання» доповнити словами «, за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
50. 10. Пункт 11 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249 із наступними змінами) після слів « (за винятком таксі)» доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
51. 11. Пункт 4 частини шостої статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами) після слів «місця проживання» доповнити словами «, за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
52. ІІ. Прикінцеві положення:
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
54. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
55. 1) розробити та затвердити Порядок взаємодії органів місцевого самоврядування та органів соціального захисту населення щодо забезпечення осіб, яким законом надано право пільгового проїзду, електронними квитками у випадках запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті;
 
56. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
57. 3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
58. Голова Верховної Ради України