Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст.385):
 
5. 1) в частині першій статті 38 слова "В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні" виключити.
 
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
8. Голова Верховної Ради України