Кількість абзаців - 32 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України(щодо добровільного приєднання територіальних громад) (Друге читання)

0. Закон України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо добровільного приєднання територіальних громад)
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст. 572):
 
3. 1) пункт два частини першої статті 2 доповнити словами «бюджети об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними.»;
 
4. 2) частину третю статті 5 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» доповнити словами «, бюджети об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними; «;
 
5. 3) частину сьому статті 6 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» доповнити словами «, бюджети об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «; після слів «включаються до зведених бюджетів» доповнити словами «Автономної Республіки Крим, областей.»;
 
6. 4) назву статті 64 доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»
 
7. 5) частину першу статті 64 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»;
 
8. 6) частину четверту статті 67 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджети об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «;
 
9. 7) пункти 2, 4, 4--1, 5- частини першої статті 69--1 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»;
 
10. 8) частину дев’яту статті 75 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «;
 
11. 9) частину другу та третю статті 86 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними.»;
 
12. 10) у статті 89 Закону:
 
13. назву статті доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»
 
14. частину першу після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «
 
15. 11) у статті 99 Закону:
 
16. частину першу після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»
 
17. частину другу після слів «об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджету об’єднаної територіальної громад, що визнана Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «;
 
18. частину другу після слів «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «
 
19. 12) частину другу статті 103--2 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними.»;
 
20. 13) частину другу статті 103--4 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними.»;
 
21. 14) абзац два пункту шість частини другої статті 105 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»;
 
22. 15) пункт два частини першої статті 115 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними; «;
 
23. 16) у статті 122 Закону:
 
24. в першому реченні частини другої після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, бюджети об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними, «;
 
25. в другому реченні частини другої після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «, рад об’єднаних територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»;
 
26. 17) в розділі розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону:
 
27. у абзаці першому пункту 38 після слів «відповідно до закону та перспективного плану формування територій громад, « доповнити словами «, об’єднані територіальні громади, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»
 
28. у абзаці першому пункту 38 після слів «що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами «бюджету об’єднаної територіальної громади, що визнана Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможною»;
 
29. пункт 39 після слів «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, « доповнити словами об’єднаних «територіальних громад, що визнані Кабінетом Міністрів України відповідно до закону спроможними»;
 
30. ІІ. Прикінцеві положення:
 
31. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.