Кількість абзаців - 43 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
3. щодо охорони пралісів згідно Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України) (ВВР) 1992, № 34, ст.502 із наступними змінами):
 
6. 1) Абзац третій частини третьої статті 3 після слова «гідрологічні» додати «пралісові,».
 
7. 2) В частині першій статті 26 слова «обмежується або» виключити, а після слова «забороняється» додати «суцільні та поступові рубки, видалення захаращеності,».
 
8. 3) В частині першій статті 28 після слова «забороняється» додати слова «суцільні та прохідні рубки, видалення захаращеності, також».
 
9. 4) Додати нову частину четверту в статті 28 наступного змісту: «В пралісових пам’ятках природи забороняються всі види рубок, в тому числі санітарні рубки та видалення захаращеності.».
 
10. 5) В частині першій статті 30 після слова «забороняється» додати «всі види рубок, у тому числі санітарні рубки, видалення захаращеності, а також».
 
11. 2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст. 99 із наступними змінами):
 
12. 1) В статтю 1 додати нову частину сьому наступного змісту: «Праліси – природні ліси, які не зазнали безпосереднього впливу людської діяльності людини в ході свого розвитку.»
 
13. 2) В статтю 1 додати нову частину восьму наступного змісту: «Природні ліси – ліси, які складаються з корінних видів у місцевості з основними характеристиками та ключовими елементами природних екосистем, як-от: комплексність, структура та різноманітність.».
 
14. 3) Додати новий 12 пункт у частину першу статті 37 наступного змісту «12) виділення пралісів.».
 
15. 4) Додати нову статтю 39-1 наступного змісту: «Охорона пралісів».
 
16. «Праліси є національною природною спадщиною України. З метою охорони пралісів в них забороняються всі види рубок, у тому числі санітарно-оздоровчі (крім догляду за лінійними об’єктами та вирубування окремих дерев під час гасіння пожежі), будівництво споруд, прокладання шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони).
 
17. Усі виділені праліси зараховують до категорії лісів природоохоронного, наукового, історично-культурного призначення, а також виділяються в особливо захисні лісові ділянки.
 
18. Наявність пралісів є підставою для оголошення його об’єктом природно-заповідного фонду України – пралісовою пам’яткою природи. Визначення належності лісових територій до пралісів здійснюється за спеціальною методикою, яка розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.».
 
19. 5) В пункт 9 статті 46 після слова «виявлення» додати «пралісів,».
 
20. 6) Додати нову частину десяту у статтю 70 наступного змісту: «У пралісах забороняються заготівля деревини, всі види рубок, у тому числі проведення санітарно-оздоровчих.».
 
21. 7) Додати частину третю в статтю 79 наступного змісту: «В пралісах не проводяться заходи з їх відновлення.».
 
22. 8) Додати частину другу в статтю 84 наступного змісту: «В пралісах не проводяться заходи з підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісів, санітарні рубки та видалення захаращеності.».
 
23. 9) Додати новий 20 пункт у частину другу статті 105 наступного змісту: «20) порушенні вимог з охорони пралісів.».
 
24. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, Додаток № 51, ст.1123 із наступними змінами):
 
25. 1) В статті 68
 
26. а) Назву викласти в такій редакції «Стаття 68 Порушення вимог та правил охорони пралісів, відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини»;
 
27. б) Текст статті викласти в такій редакції:
 
28. «Порушення вимог з охорони пралісів, правил та інструкцій з відновлення, поліпшення стану і породного складу лісів, а також з використання ресурсів спілої деревини –
 
29. тягне за собою накладання штрафу на громадян від п’ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тисячі до двухтисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
30. 3. У Кримінальному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131 із наступними змінами):
 
31. 1) У статті 246
 
32. а) В абзаці 2 частини 1 слова «п'ятдесяти до ста» замінити словами «тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч»;
 
33. б) Додати частину другу наступного змісту:
 
34. «Та сама дія, вчинена службовою особою з використанням службового становища або за попередньою змовою групою осіб, –
 
35. карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
 
36. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
37. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
38. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
39. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
40. забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
41. Голова Верховної Ради
 
42. України