Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 9 Закону України ''Про лікарські засоби'' (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Частину десяту статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 22, ст. 86) доповнити реченням такого змісту:
 
4. «Вимоги цієї частини не поширюються на усі, як сприятливі/позитивні, так і несприятливі/негативні, результати доклінічного вивчення та клінічних випробувань, публічний доступ до яких забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за виключенням інформації комерційного конфіденційного характеру, що охороняється законом.».
 
5. ІІ. Прикінцеві положення
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
 
8. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
9. прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
 
10. забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
11. Голова
 
12. Верховної Ради України