Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій
 
3.

 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 22, ст. 262, із наступними змінами) такі зміни і доповнення:
 
6. 1. У назві Закону замінити словосполучення «на Україні» словосполученням «в Україні».
 
7. 2. Частину першу статті 5 Закону викласти в такій редакції:
 
8. «Встановити для осіб, які реабілітовані відповідно до статті 1 цього Закону, за кожний місяць позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади, грошову компенсацію у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що встановлена законами України на день виплати цієї компенсації. Виплата компенсації спадкоємцям не проводиться, крім випадків, коли компенсація була нарахована, але не отримана реабілітованою особою».
 
9. 3. Частину четверту статті 5 Закону викласти в такій редакції:
 
10. «Заяви про компенсацію та повернення майна подаються без обмеження будь-яким строком».
 
11. 4. Доповнити Закон статтею 10 такого змісту:
 
12. «Особам, які реабілітовані відповідно до статті 1 цього Закону, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
13. 5. Доповнити Закон статтею 11 такого змісту:
 
14. «Особам, які реабілітовані відповідно до статті 3 цього Закону, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
15. 6. Доповнити Закон статтею 12 такого змісту:
 
16. «Дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, померлих осіб, які були реабілітовані відповідно до ст. ст. 1, 3 цього Закону, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 12 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
17. ІІ. Внести до Закону України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10, із наступними змінами) такі зміни:
 
18. пункт «г» статті 77 виключити.
 
19. ІІІ. Внести до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399, із наступними змінами) такі зміни:
 
20. статтю 47 виключити.
 
21. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
22. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
23. 2. Кабінету Міністрів України:
 
24. здійснити згідно з цим Законом виплату грошової компенсації у повному розмірі тим особам, які не одержували грошової компенсації, а тим особам, які одержали частину грошової компенсації, здійснити виплату грошової компенсації у повному розмірі, з урахуванням частини виплаченої грошової компенсації;
 
25. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
26. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.