Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 3. У статті 1 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст.230):
1) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання , тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисмів мотивів, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин";
2) після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"пересувний звіринець - спеціально обладнані некапітальні споруди, тимчасові приміщення, транспорт, мобільні клітки, огорожі, інші пересувні конструкції, щовикористовуються закладами культури, цирками, пересувними цирками, гастрольними центрами та іншими особами для тримання і транспортування диких тварин з метою їх використання у цирковій, естрадній, розважальній діяльності (публічного і приватного характеру), а також для їх публічної демонстрації, залучення до показів, виставок, що не мають наукового значення".
У зв'язку з цим абзаци тринадцятий – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – шістнадцятим.
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) текст статті 89 викласти в такій редакції:
"Жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я.
Ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, пропаганда жорстокого поводження з тваринами -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я.
Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я",
2) статтю 221 після слів два та цифр "статтями 85-1, 88-88-2" доповнити цифрами "89";
3) у частині першій статті 222 слово та та цифри "стаття 44-1," замінити словом та цифрами "стаття 89";
4) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "51-2" доповнити цифрами "88-1, 89".
 
6. 2. статтю 299 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) статтю 299 викласти в такій редакції:
"Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисних мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій -
караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.
Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинене активним способом -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
10.