Кількість абзаців - 917 Розмітка (ліва колонка)


Про ринок електричної енергії України (ч.ІІ) (Повторне друге читання)

0. 10. Оператор системи передачі визначає структуру розподілу пропускної спроможності для різних часових періодів, яка може включати резервування частки пропускної спроможності для розподілу на добу наперед та внутрішньодобового розподілу. Структура розподілу має погоджуватися Регулятором. При складанні структури розподілу пропускної спроможності, оператор системи передачі має враховувати:
 
1. 1) характеристики ринків;
 
2. 2) операційні умови;
 
3. 3) рівень узгодженості часток пропускної спроможності та часових періодів, визначених для різних механізмів розподілу пропускної спроможності.
 
4. 11. З метою уникнення зловживання монопольним (домінуючим) становищем учасника ринку в частині доступу до пропускної спроможності Антимонопольний комітет України має право застосувати загальні (для усіх учасників ринку) або індивідуальні (для певного учасника ринку) обмеження щодо доступу до пропускної спроможності.
 
5. Стаття 40. Інформація щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів
 
6. 1. Оператор системи передачі електроенергії має оприлюднювати:
 
7. 1) вимоги до безпеки, технічної експлуатації та планування режимів роботи міждержавних перетинів. Така інформація має включати загальний алгоритм розрахунку загальної пропускної спроможності та запасу надійності, відповідно до електричних та фізичних показників мережі. Такий алгоритм розрахунку підлягає затвердженню Регулятором;
 
8. 2) дані щодо роботоспроможності мережі, доступу до мережі та використання мережі, враховуючи інформацію про наявність обмежень пропускної спроможності, методи управління обмеженнями та плани щодо їх усунення у майбутньому;
 
9. 3) дані щодо обсягів міждержавної торгівлі (експорту-імпорту) на основі прогнозних даних. Порядок оприлюднення такої інформацію має бути затверджений Регулятором. Оператор системи передачі повинен оприлюднювати наступне, зокрема:
 
10. а) щорічно: інформацію про довгострокові перспективи розвитку інфраструктури системи передачі та вплив такого розвитку на пропускну спроможність міждержавних перетинів;
 
11. б) щомісячно: прогноз вільної пропускної спроможності на ринку електричної енергії на наступний місяць та на наступі дванадцять місяців, враховуючи усю відповідну інформацію, яка є у оператора системи передачі;
 
12. в) щотижнево: прогноз вільної пропускної спроможності на ринку електричної енергії на наступний тиждень, враховуючи усю відповідну інформацію, яка є у оператора системи передачі;
 
13. г) щоденно: вільну пропускну спроможність на добу наперед та впродовж доби, доступну для ринку впродовж кожного розрахункового періоду на ринку електроенергії, враховуючи подані повідомлення на добу наперед та графіки виробництва на добу наперед;
 
14. д) інформацію щодо розподіленої пропускної спроможності на кожний розрахунковий період на ринку електроенергії та відповідні умови використання пропускної спроможності з метою визначення обсягів вільної пропускної спроможності;
 
15. е) розподілену пропускну спроможність після кожного розподілу, та її ціну;
 
16. ж) усю використану пропускну спроможність для кожного розрахункового періоду на ринку електричної енергії, одразу після отримання повідомлень про її використання;
 
17. з) якомога ближче до реального часу: узагальнені комерційні та фізичні перетоки електричної енергії для кожного розрахункового періоду на ринку електричної енергії, включаючи опис дій щодо обмеження пропускної спроможності, прийнятих оператором системи передачі з метою вирішення проблемних питань під час експлуатації мережі та/або системи;
 
18. и) інформацію щодо планових та фактичних відключень;
 
19. к) кількісні показники надійності доступної пропускної спроможності;
 
20. л) позапланові та/або аварійні відключення енергоблоків, встановлена потужність яких перевищує 100 МВт;
 
21. 4) якомога ближче до реального часу узагальнені комерційні та фактичні перетоки електроенергії з описом дій з метою вирішення системних та мережевих проблем, планову та фактичну інформацію щодо відключень.
 
22. 5) дані щодо узагальненого прогнозного та фактичного попиту, доступності та фактичного використання генеруючих потужностей та електроустановок споживання, здатних до регулювання, доступності та використання мережі та перетинів, балансуючої електричної енергії та резервів потужності.
 
23. 6) відповідну інформацію для міждержавного балансуючого ринку;
 
24. 7) процедури управління обмеженнями та розподілу пропускної спроможності, які застосовуються оператором системи передачі.
 
25. 2. Відповідна інформація має бути доступна на ринку електричної енергії до укладення відповідних договорів.
 
26. 3. Після оприлюднення прогнозних даних, оператором системи передачі мають бути оприлюднені відповідні фактичні данні.
 
27. 4. Уся інформація, що оприлюднюється оператором системи передачі має бути у вільному доступі. Усі дані мають містити інформацію за останні два роки.
 
28. Стаття 41. Обмін інформацією щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів
 
29. 1. Оператор системи передачі має забезпечити механізми координації та обміну даними для забезпечення безпеки мережі в частині управління обмеженнями.
 
30. 2. Оператор системи передачі має регулярно обмінюватись даними щодо параметрів мережі та перетоків енергії з операторами систем передачі суміжних країн. За відповідним запитом, ці дані мають надаватись до Регулятора.
 
31. 3. При підготовці до експлуатації мережі на наступну добу, оператор системи передачі має обмінюватись інформацією з операторами систем передачі суміжних країн, зокрема щодо запланованої топології мережі, доступних та планованих навантажень енергоблоків та перетоків енергії для оптимізації експлуатації мережі.
 
32. 4. Учасники ринку електричної енергії мають надавати оператору системи передачі дані, які необхідні для проведення обміну інформацією щодо пропускної спроможності, відповідно до цього Закону, правил ринку та інших нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.
 
33. Стаття 42. Міждержавна координація розподілу пропускної спроможності
 
34. 1. Розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів має здійснюватись скоординовано з оператором системи передачі відповідного міждержавного перетину та із застосуванням спільних процедур розподілу. У випадку, якщо комерційні обміни між двома державами (енергосистемами) можуть впливати на фізичні перетоки третіх держав (енергосистем), механізм управління обмеженнями розробляється спільно з усіма зацікавленими операторами системи передачі.
 
35. 2. Спільний скоординований механізм управління обмеженнями та процедури розподілу пропускної спроможності мають застосовуватися до міждержавних перетинів із державами-сторонами Енергетичного Співтовариства.
 
36. 3. Координація розподілу пропускної спроможності має включати, зокрема:
 
37. 1) використання спільної моделі систем передачі, що охоплює взаємозалежні фізичні перетоки електричної енергії та враховує розбіжності між комерційними та фізичними перетоками;
 
38. 2) розподіл та повідомлення про використання пропускної спроможності;
 
39. 3) однакові зобов’язання учасників ринку електричної енергії, що отримали доступ до пропускної спроможності, щодо надання інформації про її використання (для явних аукціонів);
 
40. 4) однакові часові періоди, на які розподіляється пропускна спроможність, та часові регламенти проведення розподілу;
 
41. 5) однакову структуру розподілу пропускної спроможності для різних часових періодів та характеристики пропускної спроможності;
 
42. 6) узгоджені умови договорів з учасниками ринку електричної енергії;
 
43. 7) перевірка перетоків на відповідність вимогам безпеки мережі при оперативному плануванні та веденні режиму в реальному часі;
 
44. 8) порядок розрахунків в наслідок управління обмеженнями.
 
45. 9) порядок обміну інформацією між операторами систем передачі.
 
46. Стаття 43. Використання доходів від управління обмеженнями
 
47. 1. Будь-які доходи від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину мають використовуватись для наступних цілей:
 
48. 1) гарантування фактичної наявності розподіленої пропускної спроможності;
 
49. 2) технічне обслуговування та збільшення пропускної спроможності шляхом інвестицій в систему передачі, зокрема у будівництво нових міждержавних ліній електропередач.
 
50. 2. У випадку, якщо доходи не можуть бути ефективно використані, на цілі, визначені в частині першій цієї статті, вони мають перераховуватись на окремий поточний рахунок оператора системи передачі до тих пір, доки вони не може бути ефективно використаний для цілей частини першої цієї статті.
 
51. 3. Оператор системи передачі узгоджує із зацікавленими операторами енергосистем суміжних країн порядок розподілу доходів від управління обмеженнями, який погоджується з Регулятором.
 
52. 4. Оператор системи передачі має заздалегідь визначити напрями використання доходів від управління обмеженнями та оприлюднювати звіт щодо фактичного використання цих доходів.
 
53. 5. Регулятор має перевіряти, відповідність використання доходів від управління обмеженнями цілям, визначеним цією статтею. Щорічно до 31 липня Регулятор має оприлюднювати звіт щодо отриманих оператором системи передачі доходів від управління обмеженнями за дванадцять (12) місяців до 30-го червня поточного року, а також інформацію щодо використання доходів від управління обмеженнями, та висновок щодо відповідності їх використання цьому Закону.
 
54. Стаття 44. Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління
 
55. 1. В електроенергетиці України діє єдина диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії. Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав здійснює оператор системи передачі.
 
56. Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління поширюється на суб’єктів господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.
 
57. 2. Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління базується на принципах об’єктивності, прозорості та недискримінаційності, та має забезпечувати належне функціонування ринку електричної енергії.
 
58. 3. Диспетчеризація встановлених генеруючих потужностей та використання міждержавних перетинів має здійснюватись відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативних документів, на основі економічних критеріїв та з урахуванням технічних обмежень системи.
 
59. 4. При диспетчеризації встановлених генеруючих потужностей, оператор системи передачі має надавати перевагу виробникам, що використовують відновлювальні джерела енергії, за умови дотримання операційної безпеки. Оператор системи передачі має застосовувати відповідні технічні та ринкові заходи, спрямовані на мінімізацію обмежень виробництва електричної енергії з відновлювальних джерел енергії.
 
60. У випадку обмежень виробництва електричної енергії з відновлювальних джерел енергії з метою забезпечення операційної безпеки та безпеки електропостачання, оператор системи передачі або оператор системи розподілу мають надавати Регулятору інформацію щодо таких обмежень із зазначенням заходів, які вони планують здійснити для запобігання таких обмежень.
 
61. 5. Для забезпечення безпеки постачання, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, може прийняти рішення надати пріоритет для диспетчеризації встановлених генеруючих потужностей, що використовують первинні джерела енергії видобуті в Україні, при цьому об’єми протягом календарного року не мають перевищувати 15% від загальної первинної енергії, яку необхідно виробити для покриття споживання електроенергії в країні.
 
62. 6. Усі оперативні команди і розпорядження оператора системи передачі, підлягають беззаперечному виконанню всіма суб’єктами господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України. Втручання в диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України з боку державних органів, політичних партій і рухів та інших громадських організацій забороняється.
 
63. 7. Суб’єкти господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України, зобов’язані подавати оператору системи передачі інформацію, передбачену правилами ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами.
 
64. Розділ VІ
 
65. РОЗПОДІЛ
 
66. Стаття 45. Розподіл електричної енергії
 
67. 1. Розподіл електричної енергії здійснюється оператором системи розподілу. Діяльність з розподілу електричної енергії підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.
 
68. 2. Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на недискримінаційних засадах відповідно до цього Закону, кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії
 
69. 3. Система розподілу має бути побудована з урахуванням принципу економічної ефективності, планів розвитку міст (територій), дотримання права власності, охорони навколишнього природного середовища, енергоефективності, захисту життя і здоров’я людей, а також раціонального використання енергії, відповідно до технічних правил та норм безпеки, передбачених діючими нормативно-технічними документами.
 
70. Стаття 46. Функції, права та обов’язки оператора системи розподілу
 
71. 1. Оператор системи розподілу:
 
72. 1) забезпечує недискримінаційний доступ до системи розподілу;
 
73. 2) надає послуги з розподілу електричної енергії з дотриманням встановлених показників якості надання послуг;
 
74. 3) надає послуги з приєднання до системи розподілу відповідно до кодексу систем розподілу;
 
75. 4) здійснює планування розвитку системи розподілу з урахуванням заходів з енергоефективності, управління попитом та можливостей використання розподіленої генерації;
 
76. 5) забезпечує довгострокову спроможність систем розподілу задовольняти обґрунтований попит на розподіл за допомогою перспективного планування заходів та інвестицій для забезпечення достатньої потужності системи розподілу та надійності її функціонування;
 
77. 6) забезпечує безпечне, надійне та ефективне функціонування систем розподілу з урахуванням заходів з охорони навколишнього природного середовища;
 
78. 7) забезпечує користувачів системи інформацією, необхідною для ефективного доступу та використання системи розподілу;
 
79. 8) забезпечує комерційний облік відповідно до цього Закону, правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
80. 9) розробляє типові графіки (профілі) навантаження для окремих категорій споживачів відповідно до кодексу комерційного обліку;
 
81. 10) виконує інші функції, передбачені нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.
 
82. 2. Оператор системи розподілу має право:
 
83. 1) своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за надані послуги з розподілу електричної енергії;
 
84. 2) отримувати від учасників ринку інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у формі та порядку, визначених правилами ринку та кодексом систем розподілу;
 
85. 3) та інші права, передбачені законодавством та в укладених ним договорах на ринку електричної енергії.
 
86. 3. Оператор системи розподілу зобов’язаний:
 
87. 1) дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
88. 2) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеними двосторонніми договорами, у порядку, визначеному правилами ринку;
 
89. 3) складати добові графіки електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами на добу постачання та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;
 
90. 4) фінансово відповідати за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі добових графіків електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;
 
91. 5) при застосуванні процедур зміни/заміни електропостачальника надавати новому електропостачальнику інформацію щодо споживачів, приєднаних до його системи розподілу та яким здійснював продаж попередній електропостачальник, в обсягах та у порядку, визначених Регулятором;
 
92. 6) зберігати інформацію, необхідну для аналізу якості послуг з електропостачання, включаючи інформацію щодо надійності електропостачання, якості електричної енергії, комерційної якості надання послуг, у порядку, встановленому Регулятором;
 
93. 7) оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію щодо умов надання послуг з розподілу електричної енергії та послуг з приєднання до системи розподілу, показників якості послуг та іншу інформацію відповідно до законодавства;
 
94. 8) здійснювати відшкодування (компенсацію) користувачу системи у випадках недотримання оператором системи розподілу показників якості послуг, визначених договором про надання послуг з розподілу та Регулятором;
 
95. 9) надавати учасникам ринку електричної енергії інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
96. 10) надавати Регулятору, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики інформацію, необхідну для здійснення ним законодавчо встановлених функцій та повноважень;
 
97. 11) укладати договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;
 
98. 12) вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності;
 
99. 13) виконувати обов’язкові для виконання розпорядчі документи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з енергетичного нагляду у сфері електроенергетики;
 
100. 14) припиняти електроживлення споживача за зверненням електропостачальника у порядку, визначеному кодексом системи розподілу;
 
101. 15) відновити електроживлення споживача за зверненням електропостачальника у порядку, визначеному кодексом системи розподілу.
 
102. 4. Оплата послуг з розподілу здійснюється за тарифами, які регулюються Регулятором, відповідно до затвердженої ним методики. Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії оприлюднюються операторами систем розподілу в порядку і в терміни, визначені нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.
 
103. 5. Відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії врегульовуються оператором системи розподілу із споживачем у порядку, визначеному кодексом систем розподілу на договірних засадах.
 
104. 6. Оператор системи розподілу не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, за винятком купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії.
 
105. Вартість електричної енергії, придбаної з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії, враховується при визначенні тарифів на розподіл електричної енергії відповідно до методики формування тарифів на послуги з розподілу.
 
106. Купівля електричної енергії для забезпечення діяльності оператора системи розподілу, крім обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії, здійснюється ним як споживачем за договором постачання електричної енергії споживачу.
 
107. 7. Оператор системи розподілу забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку та становить комерційну таємницю відповідно до вимог законодавства.
 
108. Оператор системи розподілу також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї власної діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії.
 
109. Стаття 47. Відокремлення та незалежність оператора системи розподілу
 
110. 1. Оператору системи розподілу забороняється здійснювати інші види господарської діяльності, непов’язані з розподілом, крім випадків, визначених частиною одинадцятою цієї статті.
 
111. 2. Оператору системи розподілу забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, а суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) оператора системи розподілу.
 
112. 3. Оператор системи розподілу має бути незалежним від суб’єктів господарювання, що здійснюють інші види діяльності, непов’язані з розподілом, та вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого він входить, при прийнятті рішень щодо:
 
113. 1) управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу;
 
114. 2) приєднання до системи розподілу;
 
115. 3) надання послуг з розподілу електричної енергії.
 
116. Незалежність оператора системи розподілу при прийнятті рішень забезпечується такими умовами:
 
117. 1) посадові особи виконавчого органу та керівники всіх рівнів управління оператора системи розподілу не можуть обіймати посади в органах управління суб’єктів господарювання, що здійснюють інші види діяльності, не пов’язані з розподілом, та вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить такий оператор системи розподілу;
 
118. 2) виконавчий орган оператора системи розподілу, його члени та керівники всіх рівнів управління не мають права отримувати матеріальну або іншу вигоду від суб’єктів господарювання, що здійснюють інші види діяльності, не пов’язані з розподілом, та вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить такий оператор системи розподілу;
 
119. 3) посадові особи, відповідальні за управління оператором системи розподілу, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов’язаних з операційною діяльністю оператора системи розподілу, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управлінням персоналом незалежно від суб’єктів господарювання, що здійснюють інші види діяльності, не пов’язані з розподілом, та вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить такий оператор системи розподілу.
 
120. 4. Вертикально-інтегрований суб’єкт господарювання має забезпечити незалежність оператора системи розподілу, що входить до його складу, відповідно до вимог цього Закону та не має права втручатись у:
 
121. 1) діяльність оператора системи розподілу з питань розвитку системи розподілу, за умови, що така діяльність здійснюється у межах затвердженого вертикально-інтегрованим суб’єктом господарювання річного фінансового плану оператора системи розподілу;
 
122. 2) операційну діяльність оператора системи розподілу;
 
123. 3) діяльність оператора системи розподілу з питань експлуатації та обслуговування системи розподілу;
 
124. 4) діяльність оператора системи розподілу з питань управління персоналом.
 
125. 5. Вертикально-інтегрований суб’єкт господарювання може приймати рішення з питань затвердження річного фінансового плану та встановлювати загальні обмеження щодо рівнів боргових зобов’язань оператора системи розподілу, що входить до такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання.
 
126. 6. Посадовим особам вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання та суб’єктів господарювання, які здійснюють інші види діяльності, не пов’язані з розподілом, забороняється обіймати посади у виконавчому органі оператора системи розподілу, а також керівні посади оператора системи розподілу.
 
127. 7. Оператору системи розподілу при здійсненні ним своїх функцій відповідно до законодавства забороняється створювати будь-які переваги суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) та/або виробництва електричної енергії у складі вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, у порівнянні з іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) та/або виробництва електричної енергії.
 
128. 8. У разі придбання оператором системи розподілу товарів та послуг у вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого він входить, чи суб’єктів господарювання, які входять до складу або є афілійованими до такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання та/або надання оператором системи розподілу товарів та послуг вертикально-інтегрованому суб’єкту господарювання, до складу якого він входить, чи суб’єктам господарювання, які входять до складу або є афілійованими до такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або спільного використання товарів та послуг оператором системи розподілу та вертикально-інтегрованим суб’єктом господарювання, до складу якого він входить, чи суб’єктами господарювання, які входять до складу або є афілійованими до такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, таке придбання та/або надання, та/або використання має здійснюватися на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог щодо:
 
129. 1) відсутності конфлікту інтересів;
 
130. 2) не перешкоджання конкуренції;
 
131. 3) унеможливлення перехресного субсидіювання між оператором системи розподілу та вертикально-інтегрованим суб’єктом господарювання (чи суб’єктами господарювання, які входять до складу або є афілійованими до такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання).
 
132. Умови таких договорів, у тому числі щодо цін (вартості) товарів та послуг, мають бути доступними для Регулятора.
 
133. 9. Оператор системи розподілу, що входить до складу вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, при здійсненні своєї діяльності, а також у використанні власних найменування та торговельної марки (знаку), жодним чином не має створювати враження, що він пов’язаний з електропостачальником у рамках цього вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання.
 
134. 10. Вертикально-інтегровані суб’єкти господарювання, оператори системи розподілу та електропостачальники зобов’язані забезпечити безперервність діяльності з розподілу та постачання електричної енергії.
 
135. Вертикально-інтегровані суб’єкти господарювання мають наділити оператора системи розподілу достатніми майновими, технічними, фінансовими, інформаційними засобами та трудовими ресурсами для належного забезпечення діяльності з розподілу електричної енергії відповідно до вимог законодавства.
 
136. 11. У разі, якщо оператор системи розподілу має менше 100000 приєднаних споживачів та його середньомісячний обсяг розподілу електричної енергії не перевищує 20 млн. кВт·год, Регулятор має право прийняти рішення про звільнення такого оператора системи розподілу від виконання вимог цієї статті.
 
137. Стаття 48. Програма відповідності та уповноважений з питань відповідності
 
138. 1. Оператор системи розподілу, що входить до складу вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, зобов’язаний розробити та впровадити програму відповідності, а також призначити, за погодженням з Регулятором, уповноважену особу з питань відповідності. Призначення здійснюється виконавчим органом оператора системи розподілу.
 
139. 2. Програма відповідності має передбачати заходи, обов’язкові для персоналу оператора системи розподілу при здійсненні ним своїх функцій та взаємовідносин з учасниками ринку електричної енергії. Такі заходи мають стосуватися, зокрема, забезпечення недискримінаційності, порядку поводження з конфіденційною інформацією та передбачати відповідальність персоналу за виконання цих вимог.
 
140. 3. Програма відповідності погоджується Регулятором та має бути оприлюднена у встановленому Регулятором порядку.
 
141. 4. Особа, яка претендує на посаду уповноваженого з питань відповідності, протягом останніх трьох років до моменту її призначення не може обіймати посади у вертикально-інтегрованому суб’єкті господарювання та/або суб’єктах господарювання, які входять до складу такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання (крім оператора системи розподілу), мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально-інтегрованим суб’єктом господарювання та/або суб’єктами господарювання, які входять до складу такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання (крім оператора системи розподілу), та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання (крім оператора системи розподілу).
 
142. Інформація щодо особи, яка претендує на посаду уповноваженого з питань відповідності, та пропозиції до умов її трудового договору надаються до Регулятора оператором системи розподілу.
 
143. Умови трудового договору уповноваженого з питань відповідності мають забезпечувати його незалежність при здійсненні своїх функцій та повноважень від оператора системи розподілу, вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, та містити, зокрема, строк дії трудового договору, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці, вичерпний перелік умов (підстав) розірвання договору.
 
144. Регулятор має право не погодити запропоновану оператором системи розподілу особу на посаду уповноваженого з питань відповідності та умови її трудового договору у разі невідповідності такої особи вимогам для призначення на посаду, та якщо пропоновані умови трудового договору не забезпечують виконання вимог щодо її незалежності, прав та повноважень, визначених цим Законом.
 
145. 5. З метою забезпечення незалежності уповноваженої особи з питань відповідності, така особа не може:
 
146. 1) займати посади у вертикально-інтегрованому суб’єкті господарювання та/або суб’єктах господарювання, які входять до складу такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання (крім оператора системи розподілу), мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально-інтегрованим суб’єктом господарювання та/або суб’єктами господарювання, які входять до складу такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання;
 
147. 2) отримувати прямо або опосередковано фінансову винагороду від вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, крім заробітної плати, яка не має залежати від результатів діяльності вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання.
 
148. 6. Протягом чотирьох років після завершення терміну перебування уповноваженої особи з питань відповідності на відповідній посаді, такій особі забороняється обіймати посади у вертикально-інтегрованому суб’єкті господарювання, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально-інтегрованим суб’єктом господарювання та/або суб’єктами господарювання, які входять до складу такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання.
 
149. 7. Виконавчий орган оператора системи розподілу, після погодження з Регулятором, може звільнити уповноваженого з питань відповідності у випадку порушення ним умов трудового договору та вимог цього Закону. Виконавчий орган оператора системи розподілу зобов’язаний, за зверненням Регулятора, звільнити уповноваженого з питань відповідності у випадку порушення ним умов трудового договору та вимог цього Закону.
 
150. 8. Уповноважений з питань відповідності має право:
 
151. 1) доступу до приміщень оператора системи розподілу без попереднього повідомлення;
 
152. 2) доступу до всіх даних та інформації оператора системи розподілу, вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, необхідних для виконання його завдань;
 
153. 3) відвідувати всі наради керівництва оператора системи розподілу, зокрема з питань доступу до системи розподілу, її експлуатації, обслуговування та розвитку, купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;
 
154. 4) відвідувати всі засідання, зокрема - виконавчого органу, наглядової ради та загальні збори акціонерів оператора системи розподілу;
 
155. 5) звертатись до Регулятора зі скаргою щодо порушення умов працевлаштування, зокрема щодо його дострокового звільнення з посади уповноваженого з питань відповідності;
 
156. 6) регулярно надавати інформацію виконавчому органу оператора системи розподілу щодо реалізації програми відповідності.
 
157. Уповноважений з питань відповідності зобов’язаний забезпечувати конфіденційність інформації, до якої він має право доступу, відповідно до умов трудового договору.
 
158. 9. До завдань уповноваженого з питань відповідності належить:
 
159. 1) моніторинг реалізації програми відповідності;
 
160. 2) надання звіту Регулятору про порушення програми відповідності, будь-які комерційні та фінансові відносини, які виникають між вертикально-інтегрованим суб’єктом господарювання та оператором системи розподілу, запропоновані виконавчим органом оператора системи розподілу наглядовій раді рішення щодо інвестицій у системи розподілу та блокування таких рішень вертикально-інтегрованим суб’єктом господарювання на загальних зборах або через голосування членів наглядової ради;
 
161. 3) регулярне надання інформації Регулятору щодо реалізації програми відповідності;
 
162. 4) розробка щорічного звіту з реалізації програми відповідності та його надання Регулятору;
 
163. 5) надання щорічного звіту з реалізації програми відповідності виконавчому органу оператора системи розподілу та рекомендацій щодо вдосконалення такої програми та її реалізації.
 
164. 10. Щорічний звіт з реалізації програми відповідності підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті оператора системи розподілу.
 
165. Порядок розробки, подання та оприлюднення програми відповідності та звіту з її реалізації затверджуються Регулятором.
 
166. Стаття 49. Закрита система розподілу
1. Електричні мережі, які розподіляють електричну енергію на обмеженій території промислового об’єкта, комерційного закладу, закладів громадського обслуговування, житлових комплексів тощо можуть класифікуватись Регулятором як закриті системи розподілу, якщо:
1) цими мережами не здійснюється розподіл для побутових споживачів, крім випадків невеликої кількості побутових споживачів, що перебувають у трудових або інших юридичних відносинах з власником такої системи;
2) виробничі процеси користувачів такої системи пов’язані між собою з технологічних причин або міркувань безпеки;
3) цими мережами здійснюється розподіл переважно для власника мереж або до юридичних осіб, пов’язаних з ним відносинами контролю.
2. Плата за послуги з розподілу закритими системами розподілу визначається на договірних засадах. За зверненням користувача закритої системи розподілу Регулятор може затвердити тариф на розподіл закритої системи розподілу, розрахований відповідно до методики формування тарифів на послуги з розподілу.
3. Оператори закритих систем розподілу (власники або уповноважені ними особи) забезпечують недискримінаційний доступ до своїх систем розподілу відповідно до цього Закону, кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів.
4. Оператори закритих систем розподілу відповідальні за безпеку та надійність функціонування своїх систем.
 
167. Стаття 50. Розвиток систем розподілу
 
168. 1. Оператори систем розподілу розробляють та подають до Регулятора на затвердження свої плани розвитку систем розподілу на наступні п’ять календарних років, з урахуванням плану розвитку системи передачі на наступні десять років.
 
169. 2. При плануванні розвитку системи розподілу оператор системи розподілу має передбачити необхідність будівництва та/або реконструкції системи розподілу для реалізації заходів з енергоефективності, управління попитом та/або розвитку розподіленої генерації. Плани розвитку системи розподілу мають містити обсяги фінансування та враховувати відповідні плани і схеми планування територій на державному, регіональному та місцевому рівні, а також екологічні стандарти і нормативи.
 
170. 3. Оператор системи розподілу розробляє інвестиційну програму на підставі плану розвитку системи розподілу та подає її до Регулятора разом із розрахунком тарифу на послуги з розподілу.
 
171. 4. Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм затверджується Регулятором.
 
172. Розділ VІІ
 
173. ОПЕРАТОР РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
 
174. Стаття 51. Оператор ринку електричної енергії
 
175. 1. Оператор ринку забезпечує функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, а також здійснює організацію купівлі-продажу електричної енергії для доби постачання на підставі отриманої ліцензії.
 
176. 2. Оператор ринку створює організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для здійснення регулярних торгів за правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, укладання і виконання договорів та розрахунків за ними, зокрема визначає уповноважений банк для проведення клірингу.
 
177. 3. Оператор ринку:
 
178. 1) забезпечує рівні умови участі на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;
 
179. 2) реєструє учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, забезпечує ведення відповідного реєстру та оприлюднює його;
 
180. 3) забезпечує дотримання учасниками ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку вимог щодо надання гарантій виконання фінансових зобов’язань відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;
 
181. 4) визначає за результатами торгів «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку обсяги купівлі-продажу електричної енергії учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та ціни на електричну енергію, визначає фінансові зобов’язання учасників торгів «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;
 
182. 5) забезпечує розрахунки за куплену/продану електричну енергію, зокрема - шляхом клірингових операцій;
 
183. 6) надає повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду відповідно до правил ринку;
 
184. 7) оприлюднює інформацію щодо торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, зокрема - про ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії, та іншу інформацію в обсягах та у терміни, визначені правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;
 
185. 8) надає учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
186. 9) надає Регулятору інформацію, необхідну, для здійснення ним законодавчо встановлених функцій та повноважень;
 
187. 10) забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку, що використовується ним для виконання своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства, а також забезпечує конфіденційність інформації стосовно власної діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії;
 
188. 11) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, правилами ринку та правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;
 
189. 4. Оператор ринку має право провадити діяльність з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії після отримання ним відповідної ліцензії та укладання договору про врегулювання небалансів з оператором системи передачі.
 
190. 5. Оператор ринку не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії споживачу, а також трейдерську діяльність.
 
191. 6. Фінансування діяльності оператора ринку здійснюється за рахунок учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку. Порядок розрахунку вартості послуг оператора ринку та порядок їхньої оплати визначаються правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.
 
192. 7. Оператор ринку має інші повноваження, права та обов’язки, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.
 
193. 8. Оператор ринку утворюється у формі публічного акціонерного товариства. Сто відсотків (100 %) акцій у статутному капіталі оператора ринку належить державі та не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб.
 
194. Розділ VІІІ
 
195. АДМІНІСТРАТОР РОЗРАХУНКІВ
 
196. Стаття 52. Адміністратор розрахунків
 
197. 1. Адміністратор розрахунків забезпечує організацію роботи ринку електричної енергії відповідно до цього Закону, правил ринку та кодексу комерційного обліку.
 
198. 2. Функції адміністратора розрахунків покладаються на оператора системи передачі.
 
199. 3. Адміністратор розрахунків відповідно до правил ринку:
 
200. 1) реєструє учасників ринку електричної енергії, забезпечує ведення відповідного реєстру та оприлюднює його;
 
201. 2) реєструє сторони, відповідальні за баланс, і постачальників послуг з балансування та веде відповідні реєстри;
 
202. 3) забезпечує дотримання учасниками ринку вимог щодо надання гарантій виконання фінансових зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів відповідно до правил ринку;
 
203. 4) створює та веде бази даних договірних обсягів купівлі-продажу і фактичних обсягів відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту учасників ринку електричної енергії;
 
204. 5) розраховує платежі за електричну енергію оператора системи передачі та постачальників послуг з балансування, а також ціни небалансів електричної енергії, обсяги небалансів електричної енергії і відповідні платежі за них та виставляє відповідні рахунки;
 
205. 6) розраховує платежі за придбані оператором системи передачі допоміжні послуги;
 
206. 7) надає Регулятору інформацію щодо роботи ринку електричної енергії в обсягах, межах та у порядку, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
207. 8) надає учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
208. здійснює інші функції, передбачені цим Законом, правилами ринку та кодексом комерційного обліку.
 
209. 4. Адміністратор розрахунків не має права здійснювати діяльність з виробництва, розподілу та постачання електричної енергії споживачу, та трейдерську діяльність.
 
210. 5. Відповідальність адміністратора розрахунків визначається правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.
 
211. 6. Адміністратор розрахунків забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для виконання своїх функцій на ринку та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства.
 
212. Адміністратор розрахунків також забезпечує конфіденційність інформації стосовно власної діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії.
 
213. 7. Вартість послуг адміністратора розрахунків затверджується Регулятором та включається як окрема складова тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.
 
214. Оператор системи передачі зобов’язаний вести окремий від інших видів діяльності облік витрат та доходів щодо виконання функцій адміністратора розрахунків.
 
215. 8. Адміністратор розрахунків має інші повноваження, права та обов’язки, передбачені цим Законом, правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.
 
216. Розділ ІХ
 
217. АДМІНІСТРАТОР КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ
 
218. Стаття 53. Адміністратор комерційного обліку
 
219. 1. Функції адміністратора комерційного обліку покладаються на оператора системи передачі.
 
220. 2. Адміністратор комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до правил ринку, кодексу комерційного обліку та інших нормативно-правових актів і нормативних документів:
 
221. 1) здійснює адміністрування відносин щодо комерційного обліку електричної енергії шляхом забезпечення реєстрації постачальників послуг комерційного обліку, точок комерційного обліку автоматизованих систем, що забезпечують комерційний облік електричної енергії, контролю за дотриманням учасниками ринку електричної енергії вимог кодексу комерційного обліку;
 
222. 2) координує інформаційний обмін на ринку електричної енергії шляхом визначення регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку електричної енергії;
 
223. 3) отримує дані комерційного обліку електричної енергії від постачальників послуг комерційного обліку, визначає їхню придатність до використання та забезпечує центральну агрегацію;
 
224. 4) надає дані комерційного обліку електричної енергії адміністратору розрахунків та іншим учасникам ринку електричної енергії;
 
225. 5) створює та управляє базами даних комерційного обліку електричної енергії, а також централізованими реєстрами постачальників послуг комерційного обліку, точок комерційного обліку та автоматизованих систем, що забезпечують комерційний облік електричної енергії;
 
226. 6) здійснює інші функції, передбачені правилами ринку та кодексом комерційного обліку.
 
227. 3. Вартість послуг адміністратора комерційного обліку затверджується Регулятором та включається як окрема складова тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.
 
228. Оператор системи передачі зобов’язаний вести окремий від інших видів діяльності облік витрат та доходів щодо виконання функцій адміністратора комерційного обліку.
 
229. 4. Адміністратор комерційного обліку не має права здійснювати діяльність з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії споживачу та трейдерську діяльність.
 
230. Адміністратор комерційного обліку забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для виконання своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства.
 
231. 5. Адміністратор комерційного обліку також забезпечує конфіденційність інформації стосовно власної діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії.
 
232. 6. Адміністратор комерційного обліку має інші повноваження, права та обов’язки, передбачені цим Законом, правилами ринку, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії
 
233. Розділ Х
 
234. ТРЕЙДЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
235. Стаття 54. Трейдерська діяльність на ринку електричної енергії
 
236. 1. Господарська діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерська діяльність) на ринку електричної енергії підлягає ліцензуванню у випадку відсутності у суб’єкта господарювання інших ліцензій, обов’язкових для провадження діяльності на ринку електричної енергії.
 
237. 2. Трейдери здійснюють купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії, крім її продажу за договором постачання електричної енергії споживачу.
 
238. Стаття 55. Права та обов’язки трейдерів
 
239. 1. Трейдери мають право:
 
240. 1) купувати та продавати електричну енергію на ринку електричної енергії, здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за нерегульованими цінами;
 
241. 2) вільно обирати контрагента за двостороннім договором;
 
242. 3) на своєчасне та у повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію відповідно до укладених договорів;
 
243. 4) доступу до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
244. 5) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умовами укладених ними договорів на ринку електричної енергії.
 
245. 2. Трейдери зобов’язані:
 
246. 1) дотримуватись ліцензійних умов провадження господарської діяльності з трейдерської діяльності та нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
247. 2) укладати договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;
 
248. 3) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, зокрема - імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;
 
249. 4) фінансово відповідати за небаланси електричної енергії відповідно до правил ринку;
 
250. 5) сплачувати своєчасно та у повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;
 
251. 6) надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним законодавчо встановлених функцій та повноважень.
 
252. Розділ ХІ
 
253. ПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ
 
254. Стаття 56. Продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачам
 
255. 1. Продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію.
 
256. 2. Постачання електричної енергії здійснюється за нерегульованими ринковими цінами. Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем одним електропостачальником.
 
257. 3. У випадку покладення на електропостачальника зобов’язань з надання універсальних послуг або виконання функцій постачальника «останньої надії», постачання електричної енергії споживачам здійснюються за регульованими цінами.
 
258. 4. Покладення зобов’язань з надання універсальних послуг та/або постачання «останньої надії» за регульованими цінами не обмежує права електропостачальника здійснювати постачання електричної енергії за нерегульованими ринковими цінами.
 
259. 5. Для забезпечення постачання електричної енергії споживачам електропостачальники здійснюють купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту.
 
260. 6. Постачання електричної енергії електропостачальниками здійснюється з дотриманням правил постачання електричної енергії споживачам.
 
261. 7. Умови постачання електричної енергії, права та обов’язки електропостачальника та споживача визначаються договором постачання електричної енергії споживачу. Договір постачання електричної енергії споживачу, має визначати:
 
262. 1) найменування та місцезнаходження електропостачальника;
 
263. 2) перелік послуг, що надаються електропостачальником;
 
264. 3) ціну електричної енергії та послуг, що надаються;
 
265. 4) пропоновані показники якості послуг електропостачання, зокрема - якості електричної енергії;
 
266. 5) види послуг з технічного обслуговування, які пропонуються електропостачальником;
 
267. 6) умови та порядок відшкодування (компенсації), що застосовується у випадках недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором, зокрема у випадку виставлення невірного рахунку та/або несвоєчасного виставлення рахунку;
 
268. 7) порядок та засоби повідомлення актуальної інформації щодо чинних тарифів, вартості послуг з технічного обслуговування, очікуваних змін цін та умов постачання електричної енергії;
 
269. 8) порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії;
 
270. 9) порядок подання звернень, претензій, скарг споживача та їхнього розгляду електропостачальником, методи ініціювання процедур вирішення спорів;
 
271. 10) строк дії договору, умови припинення, пролонгації та розірвання договору, зокрема - в односторонньому порядку споживачем у разі зміни електропостачальника, а також умови дострокового розірвання договору із зазначенням наявності чи відсутності санкції (штрафу) за дострокове розірвання договору;
 
272. 11) зобов’язання електропостачальника щодо надання споживачу інформації про захист прав споживачів, зокрема у розрахункових документах (рахунках);
 
273. 12) права та обов’язки електропостачальника і споживача у разі неможливості виконувати свої зобов’язання, і у разі тимчасового призупинення постачання;
 
274. 13) інші положення, залежно від специфіки та виду послуг, що надаються електропостачальником.
 
275. 8. До укладення договору постачання електричної енергії споживачу електропостачальник має надавати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунку та здійснення розрахунків.
 
276. 9. Загальні положення та умови договору мають бути справедливими і прозорими, викладеними у чіткій і зрозумілій формі, і не містити процедурних перешкод, що ускладнюють реалізацію прав споживача.
 
277. 10. Жодне положення договору постачання електричної енергії споживачу не має створювати обмежень права споживача на зміну електропостачальника, а також договір не може містити положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який реалізує зазначене право. В іншому випадку вказане положення вважаться недійсним із моменту укладення договору.
 
278. 11. Регулятор затверджує примірний договір про постачання електричної енергії споживачу, типовий договір про постачання електричної енергії споживачу на умовах надання універсальної послуги та типовий договір про постачання електричної енергії споживачу постачальником «останньої надії».
 
279. Стаття 57. Права та обов’язки електропостачальників
 
280. 1. Електропостачальники мають право:
 
281. 1) купувати та продавати електроенергію на ринку електричної енергії, здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за нерегульованими цінами;
 
282. 2) вільно обирати контрагента за двостороннім договором;
 
283. 3) на своєчасне та у повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію та послуги постачання електричної енергії відповідно до укладених договорів;
 
284. 4) звертатись до оператора системи передачі або оператора системи розподілу щодо відключення електроживлення споживача у випадках, визначених правилами постачання електричної енергії споживачу, окрім окремих випадків постачання вразливим споживачам;
 
285. 5) звертатись до оператора системи передачі або оператора системи розподілу щодо поновлення електроживлення споживачу, у випадках, визначених правилами постачання електричної енергії споживачу;
 
286. 6) на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог відповідного кодексу;
 
287. 7) доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
288. 8) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умовами укладених ними договорів на ринку електричної енергії.
 
289. 2. Електропостачальник зобов’язаний:
 
290. 1) дотримуватись ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
291. 2) укладати договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;
 
292. 3) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, зокрема - імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;
 
293. 4) складати добові графіки електричної енергії для доби постачання у відповідності з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;
 
294. 5) виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії;
 
295. 6) фінансово відповідати за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі добових графіків електричної енергії;
 
296. 7) сплачувати своєчасно та у повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;
 
297. 8) відкрити в установах уповноваженого банку поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;
 
298. 9) надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та у порядку, визначених Регулятором, інформацію щодо:
 
299. а) частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;
 
300. б) посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік.
 
301. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку, та/або балансуючому ринку, та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електричної енергії, надані відповідно оператором ринку, оператором системи передачі, імпортером;
 
302. в) адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації щодо подання звернень, скарг та претензій стосовно якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки;
 
303. 10) надавати споживачам у порядку, визначеному правилами постачання електричної енергії споживачам, дані щодо споживання ними електричної енергії;
 
304. 11) надавати за запитом споживача електричної енергії інформацію, необхідну для здійснення переходу споживача електричної енергії до іншого електропостачальника, відповідно до правил постачання електричної енергії споживачу;
 
305. 12) надсилати споживачу остаточний рахунок не пізніше шести тижнів після зміни електропостачальника;
 
306. 13) розглядати відповідно до порядку, визначеного Регулятором, звернення, скарги та претензії споживачів електричної енергії щодо надання послуг з постачання електричної енергії та надавати вмотивовані відповіді;
 
307. 14) надавати послуги з постачання електричної енергії споживачам з дотриманням встановлених показників якості послуг;
 
308. 15) здійснювати споживачу відшкодування (компенсацію) у випадках недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором та Регулятором;
 
309. 16) вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з надання універсальних послуг, послуг постачальника «останньої надії» за цінами, що підлягають державному регулюванню, та за нерегульованими ринковими цінами;
 
310. 17) не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до початку здійснення діяльності з постачання електроенергії оприлюднювати на своєму веб-сайті правила постачання електричної енергії споживачам;
 
311. 18) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
312. 19) надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним законодавчо встановлених функцій та повноважень.
 
313. 3. Електропостачальник має у зрозумілий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів:
 
314. 1) про вартість та умови надання послуг;
 
315. 2) про різні методи оплати, які не мають допускати дискримінації між споживачами. Системи попередньої оплати мають бути справедливими та адекватно відображати прогнозне споживання;
 
316. 3) про їхні права безкоштовно обирати і змінювати електропостачальника;
 
317. 4) про зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за двадцять днів до застосування, враховуючи інформацію про право споживача розірвати договір. Електропостачальники зобов’язані повідомляти споживачів безпосередньо про будь-яке збільшення ціни і про їхнє право припинити дію договору, якщо вони не приймають нові умови.
 
318. Розділ ХІІ
 
319. СПОЖИВАЧ
 
320. Стаття 58. Права та обов’язки споживача
 
321. 1. Споживач має право:
 
322. 1) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, та, у випадку приєднання до системи розподілу, договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або
купувати електричну енергію за договором постачання електричної енергії споживачу з будь-яким електропостачальником;
 
323. 2) змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами постачання електричної енергії споживачам;
 
324. 3) отримувати електричну енергію належної якості у відповідності з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;
 
325. 4) на відшкодування (компенсацію) збитків, що застосовується у випадках недотримання показників якості послуг, визначених укладеними договорами;
 
326. 5) на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання його контрагентами умов укладених договорів на ринку електричної енергії;
 
327. 6) на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог відповідного кодексу;
 
328. 7) на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.
 
329. 8) подавати своєму електропостачальнику звернення, скарги та претензії щодо надання послуг з постачання електричної енергії та, відповідно, отримувати у встановленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;
 
330. 9) подавати до Регулятора скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;
 
331. 10) отримувати від свого електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;
 
332. 11) отримувати від свого електропостачальника повідомлення щодо намірів останнього внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше, ніж за двадцять днів до застосування, та розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку, у випадку незгоди з запропонованими змінами;
 
333. 12) інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.
 
334. 2. Побутові споживачі та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг відповідно до цього Закону.
 
335. 3. Споживач зобов’язаний:
 
336. 1) сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів;
 
337. 2) надавати постачальникам послуг комерційного обліку, з якими він уклав договір, доступ до своїх електроустановок для здійснення монтажу, технічного обслуговування та зняття показників з приладів обліку споживання електроенергії;
 
338. 3) дотримуватись правил технічної експлуатації, правил безпеки при експлуатації власних електроустановок, нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених договорів;
 
339. 4) врегулювати, у порядку, визначеному кодексом систем розподілу, відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу.
 
340. Стаття 59. Зміна електропостачальника
 
341. 1. Зміна електропостачальника споживачем здійснюється на безоплатній основі у порядку, визначеному правилами постачання електричної енергії споживачам.
 
342. Порядок зміни електропостачальника має, зокрема, визначати:
 
343. 1) умови та процедури зміни електропостачальника;
 
344. 2) положення щодо забезпечення належного та достовірного комерційного обліку споживача при зміні електропостачальника;
 
345. 3) положення щодо обміну інформацією при зміні електропостачальника;
 
346. 4) права та обов’язки електропостачальників, оператора системи передачі та/або оператора системи розподілу, споживача при зміні електропостачальника.
 
347. 2. Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена у термін не більше трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити електропостачальника.
 
348. 3. Спори між споживачем та електропостачальником під час зміни електропостачальника розглядаються відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів, затвердженого Регулятором. Наявність спору між електропостачальником і споживачем не є підставою для затримки у виконанні договору постачання електричної енергії споживачу з новим електропостачальником.
 
349. 4. До припинення дії договору постачання електричної енергії споживачу електропостачальник зобов’язаний забезпечувати постачання електричної енергії споживачу на умовах чинного договору.
 
350. Регулятор здійснює моніторинг практики зміни електропостачальника.
 
351. Стаття 60. Захист прав споживачів
 
352. 1. З метою забезпечення захисту прав споживачів учасники ринку не мають застосовувати недобросовісних методів конкуренції до споживача. Положення та умови договорів зі споживачами мають бути прозорими та доступними для розуміння.
 
353. 2. Постачання електричної енергії має здійснюватись на недискримінаційних засадах.
 
354. 3. Відключення споживачів може відбуватись тільки у порядку, визначеному цим Законом та правилами постачання електричної енергії споживачам
 
355. Захист прав споживачів електричної енергії, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом, законами України «Про захист прав споживачів», «Про захист економічної конкуренції», іншими нормативно-правовими актами.
 
356. 4. Відключення захищених споживачів здійснюється з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, який повинен, зокрема, визначати:
 
357. порядок складення переліку захищених споживачів;
 
358. порядок обмеження, відключення електропостачання захищених споживачів;
 
359. механізми компенсації заборгованості за електричну енергію таких захищених споживачів.
 
360. Стаття 61. Захист вразливих споживачів
 
361. 1. Кабінет Міністрів України встановлює критерії для віднесення споживачів до категорії вразливих та порядок захисту вразливих споживачів.
 
362. 2. Вразливі споживачі мають право на субсидію для відшкодування витрат за спожиту електричну енергію та іншу адресну допомогу, що надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
363. Порядок захисту вразливих споживачів має:
 
364. 1) визначати категорії вразливих споживачів;
 
365. 2) визначати порядок обліку вразливих споживачів;
 
366. 3) визначати заходи з моніторингу та державного контролю за належністю до категорії вразливих споживачів;
 
367. 4) містити спеціальні заходи захисту вразливих споживачів від відключення у певні періоди, спрямовані на задоволення потреб таких споживачів в електричній енергії;
 
368. 5) передбачати обсяг адресної допомоги для категорій вразливих споживачів.
 
369. Адресна допомога надається вразливим споживачам у спосіб, що забезпечує її цільове використання.
 
370. Розділ ХІІІ
 
371. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОСУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
 
372. Стаття 62. Спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії
 
373. 1. З метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії Кабінетом Міністрів України у передбачених цією статтею випадках та на визначений строк можуть покладатись спеціальні обов’язки на учасників ринку (крім споживачів), в обсязі та на умовах, визначених Регулятором на основі цієї статті після консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.
 
374. 2. До спеціальних обов’язків відносяться, зокрема:
 
375. - купівля електричної енергії за «зеленим» тарифом із отриманням відповідних компенсаційних платежів;
 
376. - виконання функцій постачальника універсальних послуг;
 
377. - виконання функцій постачальника «останньої» надії;
 
378. - надання допоміжних послуг за встановленою Регулятором ціною, у випадках, передбачених цим Законом.
 
379. Для забезпечення загальносуспільних інтересів згідно частини четвертої цієї статті Кабінет Міністрів України та Регулятор можуть покладати інші спеціальні обов’язки з дотриманням норм цієї статті.
 
380. 3. Спеціальні обов’язки, які покладаються Кабінетом Міністрів України в порядку, передбаченим Регулятором на учасників ринку, мають бути чітко визначеними, прозорими, недискримінаційними та мати тимчасовий характер.
 
381. 4. Обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків, покладених Кабінетом Міністрів України в порядку, передбаченим Регулятором на учасників ринку, мають бути необхідними та пропорційними меті задоволення правомірного загальносуспільного інтересу та такими, що створюють найменші перешкоди для розвитку ринку електричної енергії.
 
382. 5. До загальносуспільних інтересів, які можуть забезпечуватися Кабінетом Міністрів України через покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку, належать:
 
383. 1) національна безпека, а також безпека постачання;
 
384. 2) стабільність, належна якість та доступність енергії, у тому числі для вразливих споживачів;
 
385. 3) захист навколишнього природного середовища, а також енергоефективність, збільшення частки енергії з альтернативних джерел та зменшення викидів парникових газів;
 
386. 4) захист здоров’я, життя та власності населення;
 
387. До загальносуспільного інтересу, який може забезпечуватись Регулятором через регулювання цін на ринку електричної енергії, належить стабільне та належне функціонування ринку електричної енергії.
 
388. 6. Рішення Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку має визначати:
 
389. 1) загальносуспільний інтерес для забезпечення якого на учасників ринку покладаються спеціальні обов’язки;
 
390. 2) обсяг спеціальних обов’язків;
 
391. 3) коло учасників ринку, на яких покладаються спеціальні обов’язки;
 
392. 4) обсяг прав учасників ринку, на яких покладаються спеціальні обов’язки, необхідних для виконання таких обов’язків;
 
393. 5) категорії споживачів, яких стосуються спеціальні обов’язки;
 
394. 6) територію та строк (термін) виконання спеціальних обов’язків;
 
395. 7) джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається учасникам ринку, на яких покладаються спеціальні обов’язки, з урахуванням положення частини восьмої цієї статті.
 
396. 7. Вибір учасника або учасників ринку, на яких покладаються спеціальні обов’язки Кабінетом Міністрів України відповідно до частини першої цієї статті, здійснюється у прозорий і недискримінаційний спосіб на підставі критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, та не має створювати перешкод для реалізації прав споживачів на вільний вибір електропостачальника.
 
397. 8. Умови виконання спеціальних обов’язків мають забезпечувати покриття економічно-обгрунтованих витрат учасника ринку від виконання таких обов’язків відповідно до порядку.
 
398. 9. Покладення спеціальних обов’язків Кабінетом Міністрів України стосовно безпеки постачання, захисту навколишнього природного середовища, враховуючи енергоефективність та управління попитом, збільшення частки енергії з альтернативних джерел та зменшення викидів парникових газів, може здійснюватись на довгостроковий період.
 
399. 10. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, доводить до відома Секретаріату Енергетичного Співтовариства інформацію про заходи, вжиті на виконання цієї статті, зокрема щодо можливих наслідків таких заходів для конкуренції на ринку електричної енергії України та на ринку електричної енергії Енергетичного Співтовариства.
 
400. Оновлення інформації про заходи, вжиті на виконання цієї статті, надається Секретаріату Енергетичного Співтовариства центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, раз на два роки.
 
401. Стаття 63. Універсальні послуги
 
402. 1. Універсальні послуги надаються виключно побутовим та малим непобутовим споживачам.
 
403. 2. Визначення постачальника універсальних послуг здійснюється рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу, організованого у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
404. Якщо конкурс не відбувся, Кабінет Міністрів України, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів, може покласти на будь-якого електропостачальника, який відповідає кваліфікаційним вимогам та критеріям, обов’язки щодо надання універсальних послуг.
 
405. Межі території діяльності постачальника універсальних послуг встановлюються Кабінетом Міністрів України. В межах території діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається діяльність інших постачальників універсальних послуг.
 
406. Побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах
 
407. 3. Порядок визначення постачальника універсальних послуг має містити, зокрема, перелік кваліфікаційних вимог до електропостачальників та критерії, за якими здійснюється визначення переможця.
 
408. 4. Постачальник універсальних послуг має постачати електричну енергію споживачам за економічно-обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, розрахованими відповідно до методики, затвердженої Регулятором. Ціни постачальника універсальних послуг підлягають затвердженню Регулятором.
Постачальник універсальних послуг має оприлюднювати ціни на універсальні послуги не пізніше, ніж за двадцять днів до їх застосування.
 
409. 5. Якщо універсальні послуги не можуть бути реалізованими на ринкових засадах, ціни на такі послуги встановлюються Регулятором. Регульовані ціни на універсальні послуги мають відображати витрати та бути економічно-обгрунтованими.
 
410. 6. Рішення Регулятора про запровадження регульованих цін на універсальні послуги має бути обґрунтованим.
 
411. 7. Регулятор має щорічно здійснювати перегляд цін на універсальні послуги та визначати потребу їхнього подальшого регулювання для певних категорій споживачів. Регулятор має надавати відповідну інформацію Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
 
412. 8. При запровадженні регулювання цін на універсальні послуги Регулятор має затвердити графік поетапної відмови від регульованих цін.
 
413. 9. Постачальник універсальних послуг здійснює постачання у порядку, визначеному правилами постачання електричної енергії споживачам та на умовах типового договору постачання універсальних послуг, що затверджується Регулятором.
 
414. 10. Крім обов’язків, визначених статтею 57 цього Закону, постачальник універсальних послуг зобов’язаний:
 
415. 1) інформувати споживачів про їхнє право отримувати універсальні послуги та умови отримання послуг;
 
416. 2) надавати універсальні послуги в установленому законодавством порядку;
 
417. 3) вести окремий облік витрат та доходів від господарської діяльності з надання універсальних послуг;
 
418. 4) купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт за «зеленим» тарифом в обсязі та на умовах, визначених законодавством.
 
419. Стаття 64. Постачальник «останньої надії»
 
420. 1. Постачальник «останньої надії» має надавати послуги з постачання у таких випадках:
 
421. 1) банкрутство, ліквідація попереднього електропостачальника;
 
422. 2) завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;
 
423. 3) невиконання попереднім електропостачальником ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачам;
 
424. 4) необрання споживачем електропостачальника, зокрема - після розірвання договору з попереднім електропостачальником;
 
425. 5) у інших випадках, передбачених правилами постачання електричної енергії споживачам.
 
426. 2. Визначення постачальника «останньої надії» здійснюється рішенням Регулятора за результатами конкурсу, організованого у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
427. Якщо конкурс не відбувся, Регулятор, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів, може покласти на будь-якого електропостачальника, який відповідає кваліфікаційним вимогам та критеріям, спеціальні обов’язки щодо виконання функцій постачальника «останньої надії».
 
428. Межі території діяльності постачальника «останньої надії» встановлюються Регулятором. В межах території діяльності одного постачальника «останньої надії» не допускається діяльність інших постачальників «останньої надії».
 
429. 3. Порядок визначення постачальника «останньої надії» має містити, зокрема, перелік кваліфікаційних вимог до електропостачальників та критерії, за якими здійснюється визначення переможця.
 
430. 4. Постачальник «останньої надії» призначається на строк до трьох років.
 
431. 5. Постачальник «останньої надії» зобов’язаний постачати електричну енергію споживачам за цінами, розрахованими відповідно до методики, затвердженої Регулятором.
Вартість послуг постачальника «останньої надії» визначається за результатами конкурсу або встановлюється Регулятором у випадку, якщо конкурс не відбувся.
Ціни, за якими здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», мають враховувати економічно обґрунтовані витрати, що пов’язані з особливим режимом роботи та ризиками від здійснення діяльності постачальника «останньої надії», а також норму прибутку з урахуванням особливостей діяльності такого електропостачальника, і не мають перешкоджати конкуренції на ринку електричної енергії.
 
432. 6. Постачальник «останньої надії» здійснює постачання у порядку, визначеному правилами постачання електричної енергії споживачам та на умовах типового договору постачання постачальником «останньої надії», що затверджується Регулятором.
 
433. 7. Електропостачальник, неспроможний постачати електроенергію, має повідомити про дату припинення постачання електроенергії постачальника «останньої надії», споживачів, Регулятора, оператора системи передачі та оператора системи розподілу.
 
434. 8. Постачальник «останньої надії» автоматично здійснює постачання з моменту припинення постачання електроенергії попереднім електропостачальником. Договір постачання між постачальником «останньої надії» і споживачем вважається укладеним з моменту початку фактичного постачання такому споживачу.
 
435. 9. Постачальник «останньої надії» постачає електричну енергію споживачу протягом строку, який не може перевищувати дев’яносто днів. Після завершення зазначеного періоду постачальник «останньої надії» припиняє електропостачання споживачу.
 
436. 10. Порядок заміни електропостачальника на постачальника «останньої надії» визначається правилами постачання електричної енергії споживачам.
 
437. 11. Постачальник «останньої надії» має повідомити споживачу про умови постачання, ціни на електроенергію, а також право вибору електропостачальника. Постачальник «останньої надії» зобов’язаний оприлюднити зазначену інформацію на своєму веб- сайті.
 
438. 12. Крім обов’язків, визначених статтею 57 цього Закону, постачальник «останньої надії» зобов’язаний:
 
439. 1) здійснювати постачання електричної енергії споживачам у випадках, визначених цією статтею, до моменту обрання споживачами електропостачальника, але впродовж терміну, що не перевищує дев’яносто днів;
 
440. 2) інформувати споживачів щодо умов постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» у визначеному законодавством порядку.
 
441. 3) вести окремий облік витрат та доходів від господарської діяльності з постачання «останньої надії».
 
442. 13. Постачальник «останньої надії» готує та оприлюднює на своєму веб-сайті щорічний звіт про господарську діяльність постачальника «останньої надії», який має містити інформацію про кількість споживачів постачальника «останньої надії», загальний обсяг поставленої електричної енергії та середню тривалість постачання.
 
443. Стаття 65. Гарантований покупець
 
444. 1. Кабінет Міністрів України, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів та виконання гарантій держави щодо купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують відновлювані джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим «зеленим» тарифом визначає державне підприємство для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії. Фінансування діяльності гарантованого покупця здійснюється в межах кошторису, який затверджується Регулятором.
 
445. 2. Гарантований покупець зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього протягом всього строку застосування «зеленого» тарифу, якщо такі суб’єкти господарювання входять до складу балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики.
 
446. 3. Купівля-продаж такої електричної енергії за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього здійснюється на підставі двостороннього договору між виробником, якому встановлено «зелений» тариф, та гарантованим покупцем. Такий договір укладається на основі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом на строк дії «зеленого» тарифу, встановленого для відповідного виробника. Типова форма договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом затверджується Регулятором.
 
447. 4. Гарантований покупець здійснює оплату за електричну енергію, куплену у виробників за «зеленим» тарифом, за фактичний обсяг відпущеної електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують відновлювані джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), на підставі даних комерційного обліку, отриманих від адміністратора комерційного обліку, у порядку та строки, визначені відповідними договорами.
 
448. 5. Порядок купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, у тому числі правила функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, визначаються Регулятором.
 
449. 6. Для забезпечення покриття економічно-обгрунтованих витрат гарантованого покупця на виконання спеціальних обов’язків із закупівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом Кабінет Міністрів України покладає на оператора системи передачі спеціальний обов’язок щодо сплати гарантованому покупцю компенсаційного платежу.
Компенсаційні платежі мають забезпечувати покриття гарантованому покупцю різниці між вартістю електричної енергії, купленої ним за «зеленими» тарифами, та вартістю цієї електричної енергії з урахуванням цін ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, витрат, пов’язаних із врегулюванням небалансів електричної енергії балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, та витрат передбачених у кошторисі гарантованого покупця.
Розрахунок компенсаційних платежів здійснюється гарантованим покупцем відповідно до порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом. Розмір компенсаційного платежу затверджується Регулятором.
 
450. 7. Гарантований покупець має право на:
 
451. 1) своєчасне та у повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію відповідно до укладених договорів;
 
452. 2) отримання від виробників, у яких він здійснює купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, їхніх добових графіків відпуску електричної енергії, у порядку та формі, визначеними відповідними договорами;
 
453. 3) отримання від адміністратора комерційного обліку даних щодо фактичних обсягів відпуску електричної енергії виробниками, у яких гарантований покупець купує електричну енергію;
 
454. 4) доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та у обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
455. 5) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умовами укладених договорів на ринку електричної енергії.
 
456. 8. Гарантований покупець зобов’язаний:
 
457. 1) дотримуватися ліцензійних умов здійснення функцій гарантованого покупця та нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
458. 2) укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;
 
459. 3) купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього;
 
460. 4) стати стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи для виробників за «зеленим» тарифом, з якими у нього укладені двосторонні договори;
 
461. 5) сплачувати своєчасно та у повному обсязі за електричну енергію, куплену у виробників за «зеленим» тарифом;
 
462. 6) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.
 
463. 9. Гарантований покупець забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для виконання своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог законодавства.
 
464. Гарантований покупець також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку.
 
465. 10. Електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, придбавається постачальниками універсальних послуг в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами. Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання. Виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується Регулятором.
 
466. Розділ ХІV
 
467. РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
 
468. Стаття 66. Двосторонні договори
 
469. 1. Купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюють виробники, електропостачальники, оператор системи передачі, оператори систем розподілу, трейдери, гарантований покупець та споживачі.
 
470. 2. Учасники ринку мають право вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами, укладати ці договори у довільній формі та на умовах, що визначаються домовленістю сторін, з урахуванням таких обмежень:
 
471. 1) виробники мають право продавати електроенергію за двосторонніми договорами, за винятком обсягів, які відповідно до норм цього Закону підлягають обов’язковому продажу на ринку «на добу наперед»;
 
472. 2) учасники ринку мають право продавати імпортовану електроенергію за двосторонніми договорами, за винятком обсягів, які відповідно до норм цього Закону підлягають обов’язковому продажу на ринку «на добу наперед»;
 
473. 3) оператор системи передачі та оператори систем розподілу не мають права продавати електричну енергію за двосторонніми договорами;
 
474. 4) оператор системи передачі та оператори систем розподілу мають право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами відповідно, за винятком обсягів, які з цією метою відповідно до норм цього Закону мають бути обов’язково куплені на ринку «на добу наперед»;
 
475. 5) виробники, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроакумулюючих станціях, мають право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою покриття технологічних потреб гідроакумулюючих станцій, за винятком обсягів, які з цією метою відповідно до норм цього Закону мають бути обов’язково куплені на ринку «на добу наперед»;
 
476. 3. Двосторонній договір має встановлювати:
 
477. 1) предмет договору;
 
478. 2) ціну електричної енергії та/або порядок її розрахунку (формування);
 
479. 3) обсяг електричної енергії та графіки обсягу купівлі-продажу електричної енергії.
 
480. 4) строки та порядок постачання електричної енергії;
 
481. 5) порядок повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеним двостороннім договором;
 
482. 6) порядок та форму розрахунків;
 
483. 7) терміни та порядок оформлення актів приймання-передачі обсягів купівлі-продажу електричної енергії;
 
484. 8) права, обов’язки та відповідальність сторін;
 
485. 9) строк дії договору.
 
486. 4. Регулятор має право встановлювати максимальний строк дії двосторонніх договорів, який не може бути меншим, ніж шість місяців.
 
487. Сторони двостороннього договору відповідно до правил ринку інформують про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеним договором. Таке повідомлення є підставою для внесення зазначених обсягів до добових графіків електричної енергії відповідних учасників ринку.
 
488. Стаття 67. Ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок
 
489. 1. В Україні функціонує єдиний ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок.
 
490. Для участі на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку учасники ринку укладають з оператором ринку договір про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, типова форма якого є невід’ємною частиною правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.
 
491. Оператор ринку не має права відмовити в укладенні договору про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, якщо учасник ринку належним чином виконав усі умови правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку щодо доступу до ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.
 
492. 2. Купівля-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку здійснюється за правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.
 
493. 3. Регулятор з метою забезпечення достатнього рівня ліквідності на ринку «на добу наперед» має право встановлювати:
 
494. 1) виробникам (крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з відновлювальних джерел енергії) - граничну нижню межу обов’язкового продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», але не більше п’ятнадцяти відсотків від їхніх місячних обсягів відпуску електричної енергії, відповідно до правил ринку;
 
495. 2) оператору системи передачі та операторам системи розподілу - граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами відповідно;
 
496. 3) виробникам, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроакумулюючих станціях, - граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» для покриття технологічних потреб гідроакумулюючих станцій.
 
497. 4. З метою продажу/купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку учасники цього ринку подають оператору ринку свої пропозиції (заявки). Форма та порядок подання пропозицій (заявок) визначаються правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.
 
498. До торгів допускаються учасники ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, які відповідно до вимог правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку надали гарантії виконання фінансових зобов’язань за договорами на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку. Види та порядок надання гарантій визначаються правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.
 
499. 5. Ціна купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» визначається для кожного розрахункового періоду оператором ринку за принципом граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції, а на внутрішньодобовому ринку - за принципом ціноутворення «по заявленій (пропонованій) ціні», відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.
 
500. Ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку є вільними (ринковими) цінами.
 
501. 6. За результатами торгів відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку оприлюднюються: ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду та інші показники, які можуть використовуватись як орієнтир (індикатор) для укладання правочинів купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії.
 
502. 7. Купівля та продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку здійснюються на підставі відповідних договорів між учасником цього ринку та оператором ринку, укладених за правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.
 
503. 8. Весь обсяг електричної енергії імпортованої з держав, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, продається виключно на ринку «на добу наперед» та балансуючому ринку.
 
504. 9. Оператор ринку у порядку та формі, визначених правилами ринку, інформує про договірні обсяги купівлі-продажу учасниками ринку електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку для кожного розрахункового періоду.
 
505. Стаття 68. Балансуючий ринок
 
506. 1. В Україні функціонує єдиний балансуючий ринок.
 
507. На балансуючому ринку оператором системи передачі здійснюється:
 
508. 1) купівля та продаж електричної енергії для балансування обсягів попиту та пропозицій електричної енергії у межах поточної доби;
 
509. 2) купівля та продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії сторін, відповідальних за баланс.
 
510. 2. Виробники зобов’язані надавати послуги з балансування в обсягах та у випадках, визначених цим Законом та правилами ринку. Надавати послуги з балансування мають право також споживачі у порядку, визначеному правилами ринку.
 
511. Постачальник послуг з балансування має відповідати вимогам правил ринку щодо надання послуг з балансування.
 
512. 3. Для надання послуг з балансування учасники ринку укладають з оператором системи передачі договір на основі типового договору про участь у балансуючому ринку.
 
513. Постачальники послуг з балансування реєструються адміністратором розрахунків у порядку, визначеному правилами ринку.
 
514. Типовий договір про участь у балансуючому ринку затверджується Регулятором.
 
515. 4. Постачальник послуг з балансування подає оператору системи передачі свої пропозиції (заявки) щодо збільшення (зменшення) свого навантаження з метою продажу/купівлі електричної енергії на балансуючому ринку відповідно до правил ринку.
 
516. 5. Оператор системи передачі з метою балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії та/або врегулювання системних обмежень надає постачальникам послуг з балансування команди на збільшення (зменшення) їхнього навантаження, здійснюючи на ринкових засадах відбір відповідних пропозицій (заявок) постачальників послуг з балансування, у порядку, визначеному правилами ринку.
 
517. Відбір відповідних пропозицій (заявок) постачальників послуг з балансування здійснюється з урахуванням потреби забезпечення сталої та надійної роботи ОЕС України та мінімізації витрат на балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії.
 
518. Оператор системи передачі має право надавати команди на зменшення навантаження виробникам, які здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують відновлювальні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - мікро-, міні- та малим гідроелектростанціями), яким встановлено «зелений» тариф, лише за умови, якщо всі наявні пропозиції (заявки) інших учасників балансування на зменшення їхнього навантаження були прийняті (акцептовані) оператором системи передачі, крім випадків, коли системні обмеження стали наслідком обставин непереборної сили.
 
519. Вартість електричної енергії, яка не була відпущена виробником електричної енергії, що здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом відповідно до цього Закону, в результаті виконання ним команди оператора системи передачі на зменшення навантаження, відшкодовується цьому виробнику за встановленим йому «зеленим» тарифом, крім випадків надання таких команд при системних обмеженнях, які є наслідком обставин непереборної сили.
 
520. 6. Команда оператора системи передачі постачальнику послуг з балансування на збільшення (зменшення) навантаження є, по відношенню до відповідного постачальника послуг з балансування, прийняттям (акцептом) відповідної його пропозиції (заявки) на балансуючому ринку з боку оператора системи передачі, зміною його акцептованого добового графіка електричної енергії та визначає взаємні зобов’язання оператора системи передачі та постачальника послуг з балансування з купівлі-продажу відповідного обсягу електричної енергії на балансуючому ринку, за ціною, визначеною відповідно до правил ринку.
 
521. 7. За результатами роботи балансуючого ринку за відповідну добу на підставі даних оператора системи передачі та адміністратора комерційного обліку адміністратор розрахунків розраховує платежі оператора системи передачі та постачальників послуг з балансування за електричну енергію, ціни небалансу електричної енергії, а також обсяги небалансів електричної енергії учасників ринку, і відповідні платежі за них та виставляє відповідні рахунки у порядку, визначеному правилами ринку.
 
522. Стаття 69. Ринок допоміжних послуг
 
523. 1. В Україні функціонує єдиний ринок допоміжних послуг.
 
524. На ринку допоміжних послуг оператор системи передачі купує на ринкових та прозорих засадах допоміжні послуги для забезпечення надійної роботи ОЕС України та належної якості електричної енергії.
 
525. 2. Учасниками ринку допоміжних послуг є:
 
526. оператор системи передачі, який купує та/або використовує допоміжні послуги;
 
527. постачальники допоміжних послуг, які пропонують та/або надають допоміжні послуги.
 
528. 3. На ринку допоміжних послуг можуть придбаватися/надаватися допоміжні послуги для забезпечення:
 
529. 1) регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме:
 
530. забезпечення резервів підтримки частоти (первинне регулювання), резервів відновлення частоти (вторинне регулювання), резервів заміщення (третинне регулювання);
 
531. 2) підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України, а саме:
 
532. послуги регулювання напруги та реактивної потужності;
 
533. послуги з забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій.
 
534. Правилами ринку можуть бути передбачені інші допоміжні послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності, підтримання балансу потужності та енергії в ОЕС України та підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України.
 
535. 4. Функціонування ринку допоміжних послуг здійснюється за правилами ринку, які, зокрема, визначають:
 
536. 1) види допоміжних послуг;
 
537. 2) вимоги до учасників ринку щодо надання допоміжних послуг та порядок підтвердження відповідності учасників зазначеним вимогам;
 
538. 3) порядок реєстрації постачальників допоміжних послуг;
 
539. 4) порядок оприлюднення інформації, пов’язаної з придбанням допоміжних послуг;
 
540. 5) порядок придбання/використання допоміжних послуг, у тому числі порядок ціноутворення щодо кожної допоміжної послуги;
 
541. 6) відповідальність за ненадання/неналежне надання допоміжних послуг;
 
542. 7) порядок визначення обсягів наданих допоміжних послуг та проведення розрахунків за допоміжні послуги;
 
543. 8) порядок моніторингу виконання постачальниками допоміжних послуг зобов’язань з надання допоміжних послуг.
 
544. 5. Вимоги до постачальників допоміжних послуг (враховуючи вимоги до електроенергетичного обладнання), необхідні для забезпечення належного надання відповідних допоміжних послуг, визначаються оператором системи передачі на підставі кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативних документів. Інформація про вимоги до постачальників допоміжних послуг підлягає оприлюдненню оператором системи передачі у порядку, визначеному правилами ринку.
 
545. Порядок перевірки та порядок виконання випробувань електроустановок постачальника допоміжних послуг, з метою підтвердження їхньої відповідності вимогам оператора системи передачі, визначаються кодексом системи передачі.
 
546. 6. Перелік допоміжних послуг, що мають в обов’язковому порядку пропонуватись та надаватись оператору системи передачі постачальником допоміжних послуг, визначається правилами ринку.
 
547. Виробники зобов’язані брати участь у ринку допоміжних послуг та надавати допоміжні послуги у випадках, визначених правилами ринку.
 
548. 7. Залежно від виду допоміжної послуги та потреби оператора системи передачі придбання допоміжної послуги може здійснюватись на відповідний термін (доба, тиждень, місяць, квартал та рок/роки).
 
549. Купівля допоміжних послуг здійснюється на підставі договорів про надання допоміжних послуг, які укладаються на підставі типових договорів про надання допоміжних послуг.
 
550. Типові договори про надання допоміжних послуг затверджуються Регулятором.
 
551. 8. Оператор системи передачі відповідно до кодексу системи передачі та інших нормативно-технічних документів визначає необхідні обсяги допоміжних послуг на певний період. Інформація щодо необхідних допоміжних послуг, їхніх обсягів та термінів придбання/надання підлягає оприлюдненню оператором системи передачі у порядку, визначеному правилами ринку.
 
552. 9. Допоміжні послуги придбаються оператором системи передачі на конкурентних засадах, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
553. 10. У разі, якщо обсяг запропонованої допоміжної послуги менший, ніж потреба оператора системи передачі у цій послузі, або якщо допоміжна послуга надається постачальниками допоміжних послуг, частка яких на ринку цих послуг або окремої частини об’єднаної енергетичної системи України з наявними системними обмеженнями перевищує встановлену Регулятором величину, Регулятор має право зобов’язати постачальника допоміжних послуг надавати допоміжну послугу за встановленою Регулятором ціною, розрахованою за затвердженою ним методикою.
 
554. Ціни на допоміжні послуги, встановлені Регулятором, мають забезпечувати:
 
555. 1) відшкодування економічно обґрунтованих витрат постачальників допоміжних послуг на надання відповідних допоміжних послуг, враховуючи покриття обґрунтованих інвестицій, необхідних для забезпечення надання цих послуг;
 
556. 2) необхідну для виконання цього виду діяльності норму доходу.
 
557. 11. Оператор системи передачі надає адміністратору розрахунків інформацію щодо обсягів та цін придбаних ним допоміжних послуг, а також щодо фактично наданих допоміжних послуг, для розрахунку відповідних платежів. Інформація щодо обсягів та вартості придбаних допоміжних послуг підлягає оприлюдненню оператором системи передачі у порядку, визначеному правилами ринку.
 
558. 12. Витрати оператора системи передачі на оплату допоміжних послуг вносяться до тарифу на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління.
 
559. Стаття 70. Врегулювання небалансів електричної енергії
 
560. 1. Всі учасники ринку, крім споживачів, які купують електроенергію за договором постачання електричної енергії споживачу, несуть відповідальність за власні небаланси електричної енергії.
 
561. 2. З метою врегулювання небалансів з оператором системи передачі учасник ринку має стати стороною, відповідальною за баланс, або передати свою відповідальність іншій стороні, відповідальній за баланс, шляхом входження до балансуючої групи. Електропостачальники є сторонами відповідальними за баланс своїх споживачів.
 
562. Сторони відповідальні за баланс зобов’язані фінансово відповідати за небаланси перед оператором системи передачі.
 
563. 3. Об’єднання учасників ринку у балансуючі групи здійснюється на добровільній договірній основі за умови дотримання ними типових вимог до балансуючої групи, визначених у правилах ринку.
 
564. Порядок створення, реєстрації та припинення балансуючих груп визначається правилами ринку.
 
565. 4. Купівля-продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії, сторони, відповідальної за баланс, здійснюється між стороною, відповідальною за баланс, та оператором системи передачі за договором про врегулювання небалансів.
 
566. 5. Оператор системи передачі має врегульовувати небаланси електричної енергії зі сторонами, відповідальними за баланс, у порядку, визначеному цим Законом та правилами ринку.
 
567. Врегулюванням небалансів електричної енергії є вчинення стороною, відповідальною за баланс, правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії з оператором системи передачі в обсягах її небалансів електричної енергії та за цінами небалансів, визначеними відповідно до правил ринку.
 
568. Типовий договір про врегулювання небалансів затверджується Регулятором.
 
569. Сторони відповідальні за баланс зобов’язані надавати гарантії виконання фінансових зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів відповідно до правил ринку.
 
570. 6. Вартість небалансу електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, розраховується адміністратором розрахунків для кожного розрахункового періоду доби залежно від обсягу небалансу електричної енергії, цієї сторони, та цін небалансів електричної енергії, визначених за правилами ринку.
 
571. Порядок розрахунку обсягів, ціни та вартості небалансів електричної енергії визначається правилами ринку.
 
572. Правила ринку визначають порядок врахування при визначенні обсягів небалансів електричної енергії обсягів електричної енергії, відпущеної та/або спожитої постачальником допоміжних послуг у разі фактичного надання допоміжних послуг.
 
573. 7. У межах балансуючої групи сторона, відповідальна за баланс балансуючої групи, здійснює купівлю та продаж електричної енергії учасників балансуючої групи в обсягах, обумовлених такими учасниками небалансів електричної енергії, на договірних засадах.
 
574. 8. Особливості функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом визначаються статтею 71 цього Закону та правилами функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом.
 
575. Стаття 71. Особливості участі у ринку електричної енергії виробників електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф
 
576. 1. Електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, що використовують відновлювані джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), може бути продана її виробниками за двосторонніми договорами, на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та на балансуючому ринку за цінами, що склалися на відповідних ринках, або за «зеленим» тарифом встановленим відповідно до закону.
 
577. 2. Виробники електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф, мають право продати електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, що використовують відновлювальні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього гарантованому покупцю відповідно до цього Закону.
 
578. 3. З цією метою такі виробники зобов’язані:
 
579. 1) стати учасником ринку у порядку, визначеному цим Законом;
 
580. 2) укласти з гарантованим покупцем двосторонній договір за типовою формою договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом та увійти на підставі цього договору до складу балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом;
 
581. 3) щодобово подавати гарантованому покупцю свої добові графіки відпуску електричної енергії на наступну добу у порядку та у формі, визначеними у двосторонньому договорі з гарантованим покупцем.
 
582. 4. За відхилення фактичних обсягів відпуску електричної енергії виробників за «зеленим» тарифом від їх добових графіків відпуску електричної енергії виробниками, які входять до складу балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, відшкодовується частка вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до правил функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом.
 
583. Стаття 72. Роздрібний ринок
 
584. 1. Роздрібний ринок є системою відносин, що виникають під час постачання електричної енергії споживачам.
 
585. 2. Постачання електричної енергії споживачу здійснюється електропостачальником за відповідним договором постачання електричної енергії споживачу, укладеним відповідно до правил постачання електричної енергії споживачам.
 
586. 3. Передача та розподіл електричної енергії, яка постачається споживачам, здійснюють оператор системи передачі та оператори системи розподілу відповідно до умов укладених договорів згідно кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу та правил постачання електричної енергії споживачам.
 
587. 4.. Оператор системи передачі та оператори систем розподілу забезпечують якість електричної енергії відповідно до укладених договорів.
 
588. Споживач (власник електричних мереж, які використовуються для розподілу електричної енергії іншим споживачам, у тому числі побутовим) зобов’язаний укласти з оператором системи розподілу, на території ліцензованої діяльності з розподілу якого розташовані його мережі, договір про спільне використання технологічних електричних мереж.
 
589. 5. Споживач отримує електричну енергію на межі балансової належності його мереж.
 
590. 6. Споживач сплачує за поставлену йому електричну енергії та інші платежі згідно умов відповідного договору постачання, укладеного з електропостачальником.
 
591. Стаття 73. Збереження інформації
 
592. 1. Учасники ринку зберігають усі дані щодо укладених двосторонніх договорів та купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку, а також щодо надання/придбання допоміжних послуг протягом не менше п’яти років.
 
593. 2. Такі дані мають містити інформацію про умови договорів, зокрема: строк дії, умови купівлі-продажу та розрахунків, строки постачання, обсяги та ціни, реквізити сторін, враховуючи відповідну інформацію за договорами, виконання зобов’язань за якими не завершено.
 
594. 3. Учасники ринку мають надавати зазначену інформацію на запит Регулятора та Антимонопольного комітету України.
 
595. 4. Регулятор має право ухвалити рішення про повне чи часткове розкриття цієї інформації, за умови що це не призведе до розголошення інформації, що містить комерційну цінність про учасників ринку, або інформації про конкретні правочини.
 
596. Стаття 74. Організація комерційного обліку на ринку електричної енергії
 
597. 1. Комерційний облік на ринку електричної енергії організовується адміністратором комерційного обліку та здійснюється постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до вимог цього Закону, кодексу комерційного обліку та правил ринку.
 
598. 2. Метою організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії є надання учасникам ринку повної та достовірної інформації щодо обсягів виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, імпортованої та експортованої, а також спожитої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою її подальшого використання для здійснення розрахунків між учасниками ринку.
 
599. 3. Надання послуг комерційного обліку здійснюється постачальниками послуг комерційного обліку на конкурентних засадах за умови реєстрації постачальника послуг комерційного обліку та реєстрації їх автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії адміністратором комерційного обліку у порядку, встановленому кодексом комерційного обліку.
 
600. 4. До послуг комерційного обліку електричної енергії належать:
 
601. 1) установлення, налаштування, заміна, модернізація, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування засобів комерційного обліку, допоміжного обладнання та автоматизованих систем, що використовуються для комерційного обліку електричної енергії, їх програмного та апаратного забезпечення;
 
602. 2) збір, керування та адміністрування даних щодо комерційного обліку, як це визначено кодексом комерційного обліку електричної енергії.
 
603. 5. Учасники ринку, електроустановки яких приєднані до електричних мереж (крім побутових споживачів) мають право вільного вибору постачальника послуг комерційного обліку.
 
604. Комерційний облік електричної енергії у побутових споживачів забезпечують оператори системи розподілу.
 
605. 6. Оператор системи передачі та оператори систем розподілу мають зареєструватись у адміністратора комерційного обліку, як постачальники послуг комерційного обліку електричної енергії або залучити для виконання цих функцій інших постачальників цих послуг, та не мають права відмовити учасникам ринку, електроустановки яких приєднані до їхніх мереж, у наданні послуг комерційного обліку електричної енергії.
 
606. 7. Учасники ринку зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ до засобів та систем комерційного обліку електричної енергії, а також даних комерційного обліку електричної енергії у порядку та у межах, визначених кодексом комерційного обліку.
 
607. Стаття 75. Розрахунки на ринку електричної енергії
 
608. 1. Розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку здійснюються у грошовій формі відповідно до укладених договорів та з урахуванням вимог цього Закону.
 
609. 2. Покупці електричної енергії, які купують електричну енергію у електропостачальників, вносять плату за отриману електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника в уповноваженому банку.
 
610. 3. Учасники ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, які купують електричну енергію на цих ринках, вносять плату за куплену електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора ринку в уповноваженому банку.
 
611. Кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оператора ринку перераховуються відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку на:
 
612. 1) поточні рахунки учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, крім електропостачальників, за продану електричну енергію на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;
 
613. 2) поточні рахунки із спеціальним режимом використання електропостачальників за продану ними електричну енергію на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;
 
614. 3) поточний рахунок оператора ринку.
 
615. 4. Постачальники послуг з балансування та сторони, відповідальні за баланс, у яких виникли зобов’язання перед оператором системи передачі в результаті діяльності на балансуючому ринку, вносять плату за електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора системи передачі в уповноваженому банку.
 
616. Кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оператора системи передачі перераховуються відповідно до правил ринку, на:
 
617. 1) поточні рахунки постачальників послуг з балансування та сторін, відповідальних за баланс, крім електропостачальників;
 
618. 2) поточні рахунки із спеціальним режимом використання електропостачальників;
 
619. 3) поточний рахунок оператора системи передачі з урахуванням положень цього Закону.
 
620. З метою здійснення розрахунків з постачальниками послуг з балансування при врегулюванні системних обмежень оператор системи передачі може вносити на свій поточний рахунок із спеціальним режимом використання кошти з власного поточного рахунка.
 
621. 5. Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальника перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється Регулятором.
 
622. Такий алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання електропостачальника передбачає, за звичайних умов, перерахування всіх коштів, що надходять від покупців на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника, у повному обсязі на поточні рахунки електропостачальника.
 
623. Внесення змін до зазначеного алгоритму здійснюється тільки у разі прострочення електропостачальником у строки та порядку, визначені правилами ринку, оплати вартості спричинених ним небалансів електричної енергії. Такі зміни до алгоритму діють до повного погашення заборгованості електропостачальника перед оператором системи передачі. Зміни до алгоритму здійснюються на підставі подання оператора системи передачі у випадку виникнення заборгованості електропостачальника перед оператором системи передачі. Такими змінами алгоритму необхідно передбачити, що кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання електропостачальника перераховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора системи передачі до повного погашення недоплати за куплений електропостачальником небаланс електричної енергії.
 
624. 6. Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку затверджується та оприлюднюється Регулятором.
 
625. 7. На поточні рахунки із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями цих учасників ринку.
 
626. Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку не підлягають призупиненню.
 
627. 8. У разі перерахування коштів за електричну енергію та послуги на інші, ніж визначені поточні рахунки із спеціальним режимом використання, у випадках, визначених цією статтею, отримувачі повинні повернути ці кошти в триденний термін з моменту їх отримання.
 
628. У разі неповернення у цей термін коштів, сплачених на інші, ніж визначені поточні рахунки із спеціальним режимом використання, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення. Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє їхніх отримувача від повернення цих коштів відповідному учаснику ринку.
 
629. Розділ ХV
 
630. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
 
631. Стаття 76. Порядок розгляду скарг та вирішення спорів
 
632. 1. Регулятор забезпечує розгляд скарг на дії учасників ринку (крім скарг на дії споживачів) і вирішення спорів між учасниками ринку в порядку, що затверджується Регулятором.
 
633. 2. Відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів Регулятор протягом визначеного строку приймає рішення, обов’язкові для виконання учасниками ринку, яких воно стосується.
 
634. 3. Такі рішення підлягають оприлюдненню на веб-сайті Регулятора, крім тих частин рішення, що містять конфіденційну інформацію. Зміст конфіденційної інформації, що не підлягає розголошенню, визначається Регулятором на підставі клопотання зацікавлених осіб.
 
635. 4. Рішення Регулятора, визначене частиною другою цієї статті, може бути оскаржене у суді.
 
636. 5. Розгляд скарг побутових та малих непобутових споживачів на дії чи бездіяльність електропостачальників та операторів систем розподілу, та вирішення спорів між ними здійснюється також енергетичним омбудсменом.
 
637. Правовий статус, порядок та умови діяльності енергетичного омбудсмена визначаються законом
 
638. Розділ ХVІ
 
639. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ РИНКУ
 
640. Стаття 77. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії
 
641. 1. Учасники ринку, які порушили нормативно-правові акти, які регулюють функціонування ринку електричної енергії, несуть відповідальність згідно з законом.
 
642. 2. Правопорушеннями на ринку електричної енергії зокрема є:
 
643. 1) порушення ліцензіатами відповідних ліцензійних умов провадження господарської діяльності;
 
644. 2) недотримання вимог нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
645. 3) порушення вимог нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання і мереж електроенергетичних підприємств та споживачів, виготовлення, монтажу, налагодження та випробування енергоустановок і мереж, виконання проектних робіт на енергоустановках і мережах;
 
646. 4) крадіжка електричної енергії, самовільне підключення до об’єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку;
 
647. 5) розкомплектування та пошкодження об’єктів електроенергетики, розкрадання майна цих об’єктів;
 
648. 6) пошкодження приладів обліку, використання приладів обліку електричної енергії, не повірених або не атестованих в установленому порядку;
 
649. 7) неподання або несвоєчасне надання звітності, передбаченої цим Законом, а також подання недостовірної інформації у такій звітності;
 
650. 8) необґрунтована відмова в доступі до системи передачі або системи розподілу або у приєднанні до системи передачі або системи розподілу;
 
651. 9) створення перешкод у здійсненні державного енергетичного нагляду;
 
652. 10) порушення правил охорони об’єктів електроенергетики;
 
653. 11) дії, які перешкоджають оперативному персоналу та посадовим особам об’єктів електроенергетики виконувати свої службові обов’язки;
 
654. 12) припинення постачання електричної енергії споживачам, що не допускають порушень своїх договірних зобов’язань перед оператором системи передачі та/або операторами системи розподілу та/або електропостачальником;
 
655. 13) неукладення договорів відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 
656. 14) пошкодження цілісності пломб, повірочного тавра, тощо;
 
657. 15) відмова у доступі уповноважених працівників постачальників послуг комерційного обліку до приміщень, де розташовані, лічильники електричної енергії, якщо обов’язок надання такого доступу встановлюється законодавством;
 
658. 16) невиконання законних постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб’єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також створення перешкод для виконання службових обов’язків посадовими особами таких суб’єктів;
 
659. 17) неподання або несвоєчасне подання оператору системи передачі, оператору системи розподілу, та суб’єктам владних повноважень на ринку електричної енергії інформації, передбаченої законодавством, або надання завідомо неправдивої інформації;
 
660. 18) несанкціоноване втручання в роботу об’єктів електроенергетики.
 
661. 3. У разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії до відповідних учасників ринку можуть застосовуватися санкції у виді:
 
662. 1) попередження про необхідність усунення порушень;
 
663. 2) штрафу;
 
664. 3) зупинення дії ліцензії;
 
665. 4) анулювання ліцензії.
 
666. 4. Регулятор у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім споживачів) у таких розмірах:
 
667. 1) до 10 відсотків річного доходу (виручки) вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання, який визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до складу такого суб’єкта господарювання, - на вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання за порушення вимог щодо відокремлення і незалежність оператора системи передачі або оператора системи розподілу, передбачених цим Законом;
 
668. 2) до 10 відсотків від річного доходу (виручки) оператора системи передачі - на оператора системи передачі за порушення вимог щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі, передбачених цим Законом;
 
669. 3) до 10 відсотків від річного доходу (виручки) оператора системи розподілу - на оператора системи розподілу за порушення вимог щодо відокремлення і незалежності оператора системи розподілу, передбачених цим Законом;
 
670. 4) від 900 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - на посадових осіб вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання або оператора системи передачі за порушення вимог щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі, передбачених цим Законом;
 
671. 5) від 900 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - на посадових осіб вертикально-інтегрованого суб’єкта господарювання або оператора системи розподілу за порушення вимог щодо відокремлення і незалежності оператора системи розподілу, передбачених цим Законом;
 
672. 6) від 5000 до 100000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - на суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність на ринку електричної енергії, що підлягає ліцензуванню:
 
673. а) за провадження господарської діяльності на ринку електричної енергії, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії, у тому числі провадження господарської діяльності на ринку електричної енергії за відсутності остаточного рішення про сертифікацію, прийнятого щодо відповідного суб’єкта;
 
674. б) за порушення ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку електричної енергії, що підлягає ліцензуванню;
 
675. в) за порушення правил обліку та звітності учасників ринку, передбачених цим Законом;
 
676. г) за неподання інформації Регулятору, оператору системи передачі або іншому учаснику ринку, якщо обов’язковість подання такої інформації встановлена законодавством;
 
677. д) за відмову у доступі до системи передачі або системи розподілу у непередбачених законом випадках;
 
678. е) за недодержання встановлених технічних норм та стандартів безпеки;
 
679. 7) від 20 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - на посадових осіб суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність на ринку електричної енергії, що підлягає ліцензуванню, за порушення, передбачені пунктом 5 цієї частини.
 
680. 8) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, у разі виявлення правопорушень на ринку електричної енергії ухвалює у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім споживачів) у таких розмірах:
 
681. - за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів ? до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
682. - за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об’єднаної енергетичної системи України і постачання електричної енергії, - до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
683. 5. Під час визначення санкцій за порушення, передбачені цією статтею, Регулятор та Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики враховує серйозність і тривалість правопорушення, наслідки правопорушення для інтересів ринку електричної енергії та його учасників, пом’якшуючі та обтяжуючі обставини.
 
684. Поведінка правопорушника, спрямована на зменшення негативних наслідків правопорушення, негайне припинення правопорушення після його виявлення, сприяння виявленню правопорушення Регулятором та Центральним орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики під час перевірки вважаються пом’якшуючими обставинами.
 
685. Поведінка правопорушника, спрямована на приховування правопорушення та його негативних наслідків, на продовження вчинення правопорушення, а також повторне вчинення правопорушення на ринку електричної енергії вважаються обтяжуючими обставинами.
 
686. 6. Рішення Регулятора про накладення санкцій за порушення, передбачені цією статтею, може бути прийняте протягом п’яти днів з дня виявлення правопорушення Регулятором.
 
687. Накладення санкцій, передбачених цією статтею, не допускається, якщо порушення було виявлено через три або більше років після його скоєння (у разі триваючого порушення - його припинення) або виявлення його наслідків.
 
688. 7. За одне правопорушення на ринку електричної енергії може застосуватись лише один вид санкції або штраф разом із зупиненням дії ліцензії.0
 
689. 8. Рішення про накладення санкцій Регулятором та штрафних санкцій Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики може бути оскаржене у судовому порядку.
 
690. 9. Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.
 
691. Суми штрафів, у разі їх несплати, стягуються у судовому порядку.
 
692. Розділ ХVІІ
 
693. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
694. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
 
695. статей 32, 34-36, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону;
 
696. статей 62-64, які набирають чинності через дванадцять місяців з дня опублікування цього Закону;
 
697. статей 47, 48, частини 2 статті 56, які набирають чинності через вісімнадцять місяців з дня опублікування цього Закону;
 
698. статей 54-55, 66-74, які набирають чинності з дати, яка визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог, передбачених у пункті другому цього розділу;
 
699. 2. Балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг, ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок, двосторонні договори (далі - «новий ринок електричної енергії») починають діяти не пізніше двадцяти чотирьох місяців з дати набрання чинності цим Законом. При цьому балансуючий ринок, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок та двосторонні договори запроваджуються одночасно.
 
700. Кабінет Міністрів України приймає рішення про дату, з якої починає діяти новий ринок електричної енергії з урахуванням вимог абзацу першого цього пункту.
 
701. 3. З метою обмеження впливу від підтримки виробників за «зеленим» тарифом та теплоелектроцентралей на ціни за електричну енергію для побутових споживачів та малих непобутових споживачів, в Україні з дати початку дії нового ринку електричної енергії запроваджується перехідний період на новому ринку електричної енергії (далі - «перехідний період») відповідно до положень цього пункту.
 
702. Перехідний період запроваджується з дати початку дії нового ринку електричної енергії до 1 січня 2019 року, протягом якого суб’єкти господарювання, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій) виконують спеціальний обов’язок щодо продажу електричної енергії гарантованому покупцю за регульованими цінами та в обсягах, що встановлюються Регулятором відповідно до вимог цього пункту.
 
703. Регулятор щоквартально приймає рішення про визначення обсягів електричної енергії, яку зобов’язані продавати гарантованому покупцю суб’єкти господарювання, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), відповідно до методології, що затверджується Регулятором після консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. З дати початку дії нового ринку електричної енергії, такі обсяги електричної енергії повинні відповідати наступним вимогам:
 
704. - не перевищувати 75% робочої потужності атомних електростанцій, на яких суб’єктом господарювання здійснюється виробництво електричної енергії;
 
705. - не перевищувати кожного року 40% середньорічного обсягу виробництва електричної енергії суб’єктом господарювання на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій) за останні три роки.
 
706. Протягом перехідного періоду, Регулятор приймає рішення про поетапне зменшення обсягів електричної енергії, яку зобов’язані продавати гарантованому покупцю суб’єкти господарювання, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій).
 
707. Регулятор після консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства затверджує порядок здійснення купівлі та продажу електричної енергії гарантованим покупцем на перехідний період дії нового ринку електричної енергії, що має відповідати принципам прозорості, недискримінаційності, конкурентності та вільної торгівлі на ринку.
 
708. З 1 січня 2019 року гарантований покупець отримує компенсацію за куплену у виробників за «зеленим» тарифом електричну енергію та за куплену у теплоелектроцентралей електричну енергію відповідно до ч. 6 ст. 65 цього Закону та пункту 12 цього розділу.
 
709. 4. Права та обов’язки учасників ринку електричної енергії, передбачені статтями 30, 33, 46, 51, 57 та 65, які стосуються купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, участі на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та/або на балансуючому ринку виникають з дати початку дії нового ринку електричної енергії.
 
710. 5. До початку діяльності сертифікованого оператора системи передачі, функції, права та обов’язки оператора системи передачі на підставі цього Закону виконує державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України.
 
711. 6. До початку діяльності Регулятора, який має бути створений з дотриманням вимог щодо самостійності та незалежності на підставі окремого закону, функції, права та обов’язки Регулятора за цим Законом виконує діюча на момент набрання чинності даним Законом національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.
 
712. 7. Координація роботи із запровадження нової моделі ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, та контроль за виконанням необхідних організаційних та нормативно-правових заходів здійснюються Координаційним центром із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії (далі - Координаційний центр). Координаційний центр є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, основними завданнями якого, зокрема, є:
 
713. координація роботи державних органів, установ, організацій та суб’єктів господарської діяльності з питань впровадження нової моделі ринку електричної енергії України;
 
714. підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних із впровадженням нової моделі ринку електричної енергії України;
 
715. контроль стану виконання заходів щодо впровадження нової моделі ринку електричної енергії.
 
716. Координаційний центр функціонує до початку дії нового ринку електричної енергії. Рішення Координаційного центру не мають впливати на незалежність Регулятора.
 
717. 8. Ліцензія на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, що була видана до набрання чинності цим Законом, діє до видачі відповідної ліцензії оператору системи передачі згідно з цим Законом.
 
718. До видачі відповідної ліцензії оператору системи передачі функції оператора системи передачі, визначені цим Законом, виконує державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління.
 
719. Провадження діяльності з виробництва електричної енергії здійснюється на підставі чинних ліцензій, що видані до дня набрання чинності цим Законом, дати, з якої починає діяти новий ринок електричної енергії.
 
720. 9. Протягом першого року функціонування ринку «на добу наперед» гранична нижня межа обов’язкового продажу електричної енергії виробниками на цьому ринку (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з відновлювальних джерел енергії) не може бути меншою десяти відсотків від їхніх місячних обсягів відпуску електричної енергії за відповідний період попереднього року.
 
721. 10. Максимальний строк дії двосторонніх договорів, укладених з дати початку дії нового ринку електричної енергії до 31 грудня 2020 року, не може перевищувати одного року, крім договорів з виробниками за «зеленим» тарифом.
 
722. 11. Відсоток відшкодування гарантованому покупцю виробниками, які виробляють електричну енергію на об’єктах електроенергетики, що використовують енергію вітру та сонячного випромінювання, яким встановлено «зелений» тариф, і які входять до складу балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця складає:
до 31 грудня 2019 року - 0 %;
з 1 січня 2020 року - 10 %;
з 1 січня 2021 року - 20 %;
з 1 січня 2022 року - 40 %;
з 1 січня 2023 року - 60 %;
з 1 січня 2024 року - 80 %;
з 1 січня 2025 року - 100 %.
 
723. До 2025 року відшкодування виробником, який виробляє електричну енергію на об’єктах електроенергетики, що використовують енергію вітру, та входить до складу балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця здійснюється у разі відхилення фактичних обсягів відпуску електричної енергії такого виробника від його добового графіку відпуску електричної енергії більше ніж на 10%.
 
724. До 2025 року відшкодування виробником, який виробляє електричну енергію на об’єктах електроенергетики, що використовують енергію сонячного випромінювання, та входить до складу балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця здійснюється у разі відхилення фактичних обсягів відпуску електричної енергії такого виробника від його добового графіку відпуску електричної енергії більше ніж на 5%.
 
725. 12. З метою забезпечення безперебійності централізованого теплопостачання населення, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про тимчасову підтримку окремих теплоелектроцентралей для проведення їх реконструкції та/або модернізації.
 
726. Рішення щодо запровадження підтримки для кожної окремої теплоелектроцентралі приймається за наступних умов:
 
727. - вищої за ринкову ціну собівартості виробництва електричної енергії теплоелектроцентраллю без проведення реконструкції та/або модернізації;
 
728. - відсутності альтернативних джерел теплової енергії на території теплопостачання теплоелектроцентралі;
 
729. - наявності техніко-економічного обґрунтування щодо доцільності реконструкції та/або модернізації у порівнянні із будівництвом нових альтернативних джерел теплопостачання.
 
730. Рішення щодо запровадження підтримки теплоелектроцентралі приймається на основі висновку комісії, склад якої визначається Кабінетом Міністрів України і до якої мають включатися представники органів місцевого самоврядування території теплопостачання теплоелектроцентралі.
 
731. Вимоги до техніко-економічного обґрунтування визначаються Кабінетом Міністрів України та мають стосуватися, зокрема:
 
732. - типу основного палива до та після реконструкції та/або модернізації;
 
733. - зміни електричної та теплової потужності внаслідок реконструкції та/або модернізації;
 
734. - співвідношення теплової та електричної потужності при реконструкції та/або модернізації;
 
735. - рівня питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової енергії;
 
736. - рівня викидів шкідливих речовин.
 
737. Рішення щодо запровадження підтримки переглядається Кабінетом Міністрів України кожні три роки.
 
738. Реконструкція та/або модернізація має здійснюватися за рахунок коштів власника та/або користувача теплоелектроцентралі.
 
739. Підтримка теплоелектроцентралі діє лише у разі дотримання нею зобов’язань щодо реконструкції та/або модернізації та термінів реалізації етапів виконання проекту.
 
740. Моніторинг виконання зобов’язань щодо реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики
 
741. Підтримка надається шляхом запровадження регулювання ціни на електричну енергію, що виробляється на теплоелектроцентралі, впродовж терміну її реконструкції та/або модернізації.
 
742. Регульована ціна закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях встановлюється Регулятором для кожної окремої теплоелектроцентралі на обсяг відпуску електричної енергії, визначений на підставі графіка виробництва теплової енергії. Методика розрахунку регульованої ціни на електричну енергії теплоелектроцентралей затверджується Регулятором та має забезпечувати справедливий розподіл витрат між діяльністю з виробництва електричної та теплової енергії.
 
743. Кабінет Міністрів України покладає на гарантованого покупця спеціальний обов’язок із закупівлі за регульованою ціною електричної енергії, відпущеної теплоелектроцентралями в обсягах, що не перевищують розрахункові обсяги при встановленні регульованої ціни закупівлі.
 
744. Для забезпечення покриття економічно - обґрунтованих витрат гарантованого покупця на виконання спеціальних обов’язків із закупівлі електричної енергії теплоелектроцентралей за регульованою ціною Кабінет Міністрів України покладає на оператора системи передачі спеціальний обов’язок щодо оплати гарантованому покупцю компенсаційного платежу.
 
745. Компенсаційні платежі мають забезпечувати покриття гарантованому покупцю різниці між вартістю електричної енергії, купленої ним у теплоелектроцентралей за регульованою ціною закупівлі, та вартістю цієї електричної енергії, за цінами ринку «на добу наперед».
 
746. Розрахунок компенсаційних платежів здійснюється гарантованим покупцем відповідно до порядку надання підтримки теплоелектроцентралям. Розмір компенсаційного платежу затверджується Регулятором.
 
747. Порядок надання підтримки теплоелектроцентралям, включаючи порядок купівлі електричної енергії теплоелектроцентралей за регульованими цінами, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
748. 13. При здійсненні заходів з відокремлення оператора системи розподілу, кількість приєднаних споживачів до системи розподілу якого перевищує 100000 (сто тисяч), вертикально-інтегрований суб’єкт господарювання повинен не пізніше ніж через десять місяців з моменту оприлюднення цього Закону створити відокремлений суб’єкт господарювання для здійснення постачання електричної енергії споживачам. Такий суб’єкт господарювання повинен не пізніше ніж через дванадцять місяців з моменту оприлюднення цього Закону отримати нову відповідну ліцензію. З моменту отримання ліцензії впродовж двох років такий суб’єкт господарювання виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, м. Київ, м. Севастополь, АРК, на території якої до відокремлення здійснював свою діяльність з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально-інтегрований суб’єкт господарювання. Впродовж цього періоду надання універсальних послуг здійснюється з дотриманням вимог, передбачених частиною четвертою статті 63 цього Закону, та загальних умов щодо виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, передбачених статтею 62 цього Закону.
Діяльність з розподілу через вісімнадцять місяців з моменту оприлюднення цього Закону здійснюється на підставі нових ліцензії на здійснення діяльності з розподілу.
 
749. Ліцензії на здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, постачання електричної енергії за регульованим тарифом та постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом анулюються не пізніше ніж через вісімнадцять місяців з моменту оприлюднення цього Закону. До анулювання вищезазначених ліцензій діяльність з розподілу та постачання здійснюється на підставі чинних ліцензій, що були видані до дня введення в дію цього Закону.
 
750. Передача персональних даних споживачів при здійсненні заходів з відокремлення оператора системи розподілу не потребує отримання згоди та повідомлення споживачів про цю передачу і вважається такою, що здійснена у суспільних інтересах з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам.
 
751. При відокремленні, оператор системи розподілу визнається правонаступником прав та обов’язків:
 
752. 1) щодо стягнення заборгованості зі споживачів за поставлену електричну енергію, яка утворилась на момент відокремлення видів діяльності, за договорами про постачання електричної енергії та користування електричною енергією.
 
753. 2) за укладеними договорами про приєднання до електричних мереж;
 
754. 3) за укладеними договорами спільного використання технологічних електричних мереж;
 
755. 4) щодо погашення заборгованості перед підприємством, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії;
 
756. 5) за зобов’язаннями, які підтверджені рішеннями суду.
 
757. 14. Оператору системи передачі та оператору ринку не пізніше вісімнадцяти місяців з дати набрання чинності цим Законом розпочати здійснення тестових операцій з купівлі-продажу електричної енергії на відповідних сегментах нового ринку електричної енергії.
 
758. 15. Оптовий постачальник електричної енергії здійснює діяльність до повного погашення своєї кредиторської та дебіторської заборгованості за електричну енергію.
 
759. 16. Кабінету Міністрів України:
 
760. протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом провести реорганізацію підприємства, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії, шляхом виділення з його складу структурних підрозділів (філій) оператора ринку та гарантованого покупця, та протягом двадцяти чотирьох місяців створити на їх базі підприємства, що будуть виконувати відповідні функції. При цьому, з дати початку дії нового ринку електричної енергії гарантований покупець є правонаступником оптового постачальника електричної енергії за договорами купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, укладеними оптовим постачальником електричної енергії з виробниками, яким згідно із законодавством встановлено «зелений» тариф;
 
761. протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом провести корпоратизацію підприємства, що здійснює диспетчерське управління ОЕС України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;
 
762. протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом провести реорганізацію Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії шляхом утворення центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд (контроль) в галузі електроенергетики;
 
763. до 1 січня 2019 року провести конкурс з вибору постачальників універсальних послуг відповідно до цього Закону;
 
764. протягом вісімнадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити проведення підприємством, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії, та державним підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України, закупівлі та впровадження в експлуатацію програмного та технічного забезпечення, товарів та послуг, необхідного для забезпечення функціонування ринку «на добу наперед», внутрішньодобового ринку та балансуючого ринку, виконання функцій оператора системи передачі, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку, гарантованого покупця;
 
765. забезпечити виконання Фондом державного майна України таких положень;
 
766. вжити заходи щодо виконання електропостачальними компаніями, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, та функції з управління якими передані Фонду державного майна України, вимог щодо відокремлення та незалежності оператора системи розподілу, встановлених цим Законом;
 
767. сприяти прийняттю інвестором (покупцем) об’єктів приватизації (акцій, часток) електропостачальних компаній рішень щодо відокремлення видів діяльності на виконання вимог цього Закону з дотриманням умов договорів (контрактів) купівлі-продажу об’єктів приватизації (акцій, часток) таких електропостачальних компаній, зокрема умов продажу об’єктів приватизації (акцій, часток);
 
768. в процесі приватизації енергопостачальних компаній (акцій (часток), за рекомендацією конкурсної комісії включати до умов продажу та умов договорів купівлі-продажу таких компаній зобов’язання інвестора (покупця) здійснити юридичне та організаційне відокремлення діяльності з розподілу від інших видів діяльності;
 
769. протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити необхідні нормативно-правові акти, які передбачені цим Законом;
 
770. протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії;
 
771. протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України необхідних для забезпечення функціонування нового ринку електричної енергії;
 
772. у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проекти змін до актів законодавства, які випливають із цього Закону.
 
773. 17. Регулятору:
 
774. 1) затвердити наступні документи:
 
775. у дев’ятимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом - правила ринку, правила ринку «на добу наперед», правила управління обмеженнями та порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, кодекс комерційного обліку, кодекс системи передачі, правила постачання електричної енергії споживачам;
 
776. у дев’ятимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом - порядок здійснення купівлі та продажу електричної енергії гарантованим покупцем на перехідний період дії нового ринку електричної енергії;
 
777. у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом - нормативно-правові акти, необхідні для забезпечення відокремлення діяльності з розподілу та постачання електричної енергії;
 
778. протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом - кодекс системи розподілу;
 
779. у двохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом - порядок здійснення процедури сертифікації оператора системи передачі;
 
780. у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом - умови та правила здійснення ліцензійної діяльності з виконання функцій оператора ринку, гарантованого покупця, виробництва електричної енергії, з трейдерської діяльності;
 
781. протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття та затвердження інших нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
782. 2) провести конкурс з відбору постачальників «останньої надії» та призначити постачальників «останньої надії» протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом;
 
783. 3) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом прийняти рішення щодо обсягу часткового запровадження купівлі та продажу електричної енергії за двосторонніми договорами поза Оптовим ринком електричної енергії на основі техніко-економічного аналізу впливу на функціонування ринку електричної енергії.
 
784. 18. Державному підприємству, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії розробити та подати Регулятору проект правил ринку «на добу наперед» та правил внутрішьодобового ринку в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
 
785. 19. Державному підприємству, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України розробити та подати Регулятору:
 
786. в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом - проект правил ринку, проект кодексу системи передачі, проект кодексу комерційного обліку, проект правил управління обмеженнями та порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;
 
787. в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом - розробити проекти нормативно-правових актів, необхідних для впровадження допоміжних послуг.
 
788. 20. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Регулятору привести свої нормативно-правові акті у відповідність до вимог цього Закону в дев’ятимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
 
789. 21. Нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про електроенергетику» діють до набрання чинності нормативно-правовими актами, затвердженими на виконання цього Закону.
 
790. 22. Визнати такими, що втратили чинність:
 
791. Закон України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 22, ст. 781 із наступними змінами).
 
792. Закон України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст.1 із наступними змінами), крім:
 
793. визначення термінів «енергогенеруючі компанії», «енергопостачальники», «оптовий ринок електричної енергії України», «учасники оптового ринку електричної енергії України», «граничні показники», «поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового ринку електричної енергії (далі - поточні рахунки)», «алгоритм оптового ринку електричної енергії», «оптове постачання електричної енергії», «уповноважений банк», передбачених у статті 1 та статті 9, яка діє в редакції Закону України від 7 серпня 2011 року;
 
794. абзаців першого та другого частини другої статті 12;
 
795. статей 15, 15-1, 17, які втрачають чинність з дати початку дії нового ринку електричної енергії.
 
796. 23. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
797. 1) У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144):
 
798. 1) у статті 275:
 
799. абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
 
800. «Окремим видом договору енергопостачання є договір про постачання електричної енергії споживачу. Особливості постачання електричної енергії споживачам та вимоги до договору постачання електричної енергії встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії».»;
 
801. частину четверту виключити;
 
802. 2) статтю 276 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
803. «9. Особливості визначення кількості (обсягів), якості, строків, ціни та порядку розрахунків за договором постачання електричної енергії споживачу встановлюються законом України «Про ринок електричної енергії».»;
 
804. 3) статтю 277 виключити;
 
805. 4) частину третю статті 278 викласти у такій редакції:
 
806. «3. Правові умови організації та здійснення торгівлі електричною енергією встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії».».
 
807. 2) У Законі України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 37, ст. 332 із наступними змінами):
 
808. виключити з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають, у розділі «Орган управління Міненерго» таку позицію:
 
809. «00100227 Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» 252032, м. Київ, вул. Комінтерну, 27»;
 
810. розділ «Орган управління Міненерго» переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, доповнити такою позицією:
 
811. «м. Київ 00100227 Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» 252032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25».
 
812. 3) Частину четверту статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2011 р., № 45, ст. 484) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
813. «Електроенергетичні підприємства, які не зобов’язані публікувати фінансову звітність відповідно до цієї статті, забезпечують доступність відповідної фінансової звітності для ознайомлення громадськості за місцезнаходженням виконавчого органу такого підприємства.»;
 
814. 4) у Законі України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 26, ст. 349; 2012 р., № 7, ст. 53) такі зміни:
 
815. 1) частину першу статті 3 викласти у такі редакції:
 
816. «1. Законодавство України про природні монополії складається з цього Закону, Повітряного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про транспорт», «Про трубопровідний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», інших законів України, що встановлюють особливості здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій.»;
 
817. 2) в абзаці сьомому частини першої статті 5 слова «магістральними та міждержавними електричними мережами» виключити;
 
818. 3) абзац шостий частини першої статті 6 викласти у такій редакції:
 
819. «постачання електричної енергії споживачам; «.
 
820. 4) абзац п’ятий частини першої статті 15 після слів «щодо встановлення тарифів» доповнити словами «та інших рішень, визначених законом»;
 
821. 5) у Законі України «Про альтернативні джерела енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155)»:
 
822. у статті 1:
 
823. абзац другий викласти у такій редакції:
 
824. «альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів; «;
 
825. Доповнити статтю абзацами такого змісту:
 
826. «відновлювані джерела енергії - відновлювані невикопні джерела енергії, а саме енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів;
 
827. вітрова електростанція - група вітрових електричних установок або окрема вітрова електроустановка, устаткування і споруди, розташовані на одній території, які функціонально зв’язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення електроенергії шляхом перетворення кінетичної енергії вітру в електричну енергію;
 
828. вітрова електроустановка - електрична установка, що перетворює кінетичну енергію вітру на електричну енергію;
 
829. виробництво елементів обладнання об’єкта електроенергетики - діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка включає виконання достатнього рівня виробничих та технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків, при цьому операції, що здійснюються в процесі виробництва, не повинні бути простими складальними операціями згідно з положеннями митного законодавства. Несучі конструкції готової продукції мають бути виробленими в Україні з набуттям статусу походження з України;
 
830. гарантія походження електричної енергії - документ, виданий суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на запит виробника електричної енергії, який підтверджує, що частка або визначена кількість електричної енергії вироблена з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);
 
831. «зелений» тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, зокрема на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблена лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);
 
832. мікрогідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 200 кВт;
 
833. мінігідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 200 кВт, але не перевищує 1 МВт;
 
834. мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт;
 
835. черга будівництва електричної станції - група електричних установок або окрема установка, устаткування і споруди, розташовані на одній території, які функціонально зв’язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення електроенергії, що відповідно до проектної документації на будівництво є визначеною частиною об’єкта електроенергетики. Черга будівництва електричної станції може складатись з пускових комплексів; «;
 
836. доповнити Закон статтями 9-1 і 9-2 такого змісту:
 
837. «Стаття 9-1. Стимулювання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії
 
838. «Зелений» тариф встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах) з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).
 
839. «Зелений» тариф встановлюється для кожного суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, за кожним видом відновлюваної енергії та для кожного об’єкта електроенергетики (або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу).
 
840. «Зелений» тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється єдиним для кожного виду відновлюваного джерела енергії.
 
841. «Зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру.
 
842. «Зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси. Для цілей цього Закону біомасою вважається невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості, а також складова промислових або побутових відходів, здатна до біологічного розкладу.
 
843. «Зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу. У цьому Законі біогазом є газ з біомаси.
 
844. «Зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання.
 
845. «Зелений» тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання для приватних домогосподарств.
 
846. «Зелений» тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру для приватних домогосподарств.
 
847. «Зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які експлуатують мікро-, міні- або малі гідроелектростанції, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої відповідно мікро-, міні- або малими гідроелектростанціями.
 
848. «Зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з геотермальної енергії, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії.
 
849. Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
 
850. Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений7» тарифКоефіцієнт «зеленого» тарифу для об’єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію
по 31.03. 2013 включноз 01.04. 2013 по 31.12. 2014з 01.01. 2015 по 30.06. 2015з 01.07. 2015 по 31.12. 2015з 01.01. 2016 по 31.12. 2016з 01.01.2017 по 31.12. 2019з 01.01.2020 по 31.12. 2024з 01.01.2025 по 31.12. 2029
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт1,20-----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт1,40-----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує
2000 кВт2,10-----
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю до 600 кВт-1,201,081,080,960,84
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт-1,401,261,261,120,98
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше-2,101,891,891,681,47
для електроенергії, виробленої з біомаси2,302,302,072,302,071,84
для електроенергії, виробленої з біогазу-2,302,072,302,071,84
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенерге-тики
8,646,305,673,152,972,792,512,23
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує
100 кВт8,286,485,83---
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт7,926,665,99---
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд---3,353,203,042,742,43
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує
30 кВт-6,665,993,723,533,363,022,69
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт---2,161,941,73
для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями2,163,603,243,242,922,59
для електроенергії, виробленої мінігідроелектростанціями2,162,882,592,592,332,07
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями2,162,161,941,941,751,55
для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії---2,792,512,23
 
851. Підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об’єкта до експлуатації.
 
852. У разі якщо на об’єкті електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують відновлювані джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), відповідно до цієї статті мають застосовуватися різні коефіцієнти «зеленого» тарифу, на такому об’єкті має бути встановлений окремий комерційний облік за кожною чергою (пусковим комплексом) та/або установкою, для яких застосовується окремий коефіцієнт «зеленого» тарифу.
 
853. Для суб’єктів господарювання та приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з використанням відновлюваних джерел енергії, «зелений» тариф встановлюється до 1 січня 2030 року. Фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання та приватних домогосподарств встановлюється шляхом перерахування у євро «зеленого» тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.
 
854. «Зелений» тариф для об’єктів електроенергетики, введених в експлуатацію до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств, договір про купівлю-продаж електричної енергії з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути менший за фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за останніх 30 календарних днів, що передують даті такого засідання.
 
855. До «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об’єктах електроенергетики, у тому числі на чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлюється надбавка за дотримання на відповідних об’єктах визначеного статтею 9- 2 цього Закону рівня використання обладнання українського виробництва. Надбавка до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва встановлюється та підлягає застосуванню на весь строк його дії. Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств.
 
856. Держава гарантує, що для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії на введених в експлуатацію об’єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, встановлений відповідно до положень цієї статті на дату введення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії. У разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, суб’єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання.
 
857. Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування «зеленого» тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують відновлювані джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 9- 2 цього Закону, в обсягах та порядку, визначених статтею 15 цього Закону України «Про електроенергетику», а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами.
 
858. Стаття 9-2. Надбавка до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва
 
859. Для введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), до «зеленого» тарифу встановлюється надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва.
 
860. Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва є фіксованою, у визначених цим Законом відсотках, доплатою до «зеленого» тарифу, пропорційною до рівня використання суб’єктом господарювання на відповідному об’єкті електроенергетики обладнання українського виробництва.
Розмір надбавки до «зеленого» тарифу, %Рівень використання обладнання українського виробництва, %
530
1050
 
861. Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для відповідного об’єкта електроенергетики встановлюється у грошовому виразі національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на кожну дату перерахунку фіксованого мінімального розміру «зеленого» тарифу.
 
862. Порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
863. Відповідність рівня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим цим Законом, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі поданого суб’єктом господарювання розрахунку та підтвердних документів.
 
864. Рівень використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників елементів обладнання. У разі наявності декількох однакових елементів обладнання на відповідному об’єкті електроенергетики питомий відсотковий показник цього елемента обладнання приймається до розрахунку рівня використання обладнання українського виробництва лише за умови українського походження кожного з цих однакових елементів. Питомі відсоткові показники елементів обладнання становлять:
 
865. а) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії вітру:
Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Лопаті30
Башта30
Гондола20
Головна рама20
Разом по об’єкту100;
 
866. б) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання:
Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Фотоелектричні модулі40
Система кріплень фотоелектричних модулів15
Інверторне обладнання15
Системи акумуляції енергії15
Трекерні системи15
Разом по об’єкту100;
 
867. в) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біомаси:
Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Котел25
Турбіна (паровий двигун)25
Генератор15
Мережеві насоси / водопідігрівачі10
Димососи та вентилятори5
Система подачі палива5
Система газоочищення5
Система водопідготовки5
Градирні / конденсатори пари5
Разом по об’єкту100;
 
868. г) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу:
Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Реактори анаеробного зброджування35
Міксери реакторів анаеробного зброджування10
Газодувки5
Системи підготовки біогазу15
Когенераційні установки35
Разом по об’єкту100;
 
869. д) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу, видобутого з відведених місць чи об’єктів, на яких здійснюються операції із зберігання та захоронення відходів:
Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Система видобутку, збору, подачі газу35
Компресори5
Система осушки газу10
Система очистки газу15
Когенераційні установки / генератори / турбогенератори35
Разом по об’єкту100;
 
870. е) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням гідроенергії на мікро-, міні- та малих гідроелектростанціях:
Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Турбіна30
Генератор / комплект генератора з редуктором (передавальним механізмом)30
Головний щит управління генератора (система контролю та управління)15
Система збудження генератора10
Регулятор швидкості / привід регулятора швидкості10
Система автоматичного регулювання5
Разом по об’єкту100;
 
871. ж) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням геотермальної енергії:
Елементи обладнанняПитомий відсотковий показник, %
Свердловина та гирлове обладнання30
Турбіна5
Генератор5
Головний щит управління генератором15
Насоси подачі теплового носія в зону утворення пару10
Теплообмінник охолодження теплового носія30
Система автомагнітного регулювання5
Разом по об’єкту100.
 
872. Виробництво наявних на об’єкті електроенергетики елементів обладнання на території України підтверджується сертифікатом (сертифікатами) походження, виданим (виданими) у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами) на такі елементи.».
 
873. Частину дев’ятнадцяту статті 9-2 викласти в наступній редакції, яка набуває чинності з дати початку дії нового ринку електричної енергії:
 
874. «Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування «зеленого» тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують відновлювані джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 9- 2 цього Закону, в обсягах та порядку, визначених статтями 68 та 74 Закону України «Про ринок електричної енергії», а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами.»;
 
875. 6) частину першу статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511) викласти у такій редакції:
 
876. «Розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок встановлюється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в ядерно-промисловому комплексі за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, з моменту введення ядерної установки в експлуатацію.»;
 
877. 7) у Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514):
 
878. в абзаці одинадцятому частини першої статті 1 слова «та електропостачанням» виключити;
 
879. в абзаці першому частини четвертої статті 5 слова «електроенергію і» та «їх» виключити;
 
880. у пункті 1 частини першої статті 13 слова « та електропостачання» виключити.
 
881. Зміни, передбачені підпунктом 7 пункту 23 Розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, не позбавляють осіб, які мають право на пільги і субсидії на оплату комунальних послуг відповідно до законодавства, права на отримання пільг і субсидій на оплату спожитої (використаної) електроенергії;
 
882. 8) у Законі України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 20, ст. 278; 2011 р., № 29, ст. 272) такі зміни, які набирають чинності з дати початку дії нового ринку електричної енергії:
 
883. частину першу статті 2 викласти у такій редакції:
 
884. «Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері енергозбереження між власниками когенераційних установок і операторами систем розподілу, незалежно від форми власності»;
 
885. статтю 3 викласти у такій редакції:
 
886. «Стаття 3. Відносини у сфері комбінованого виробництва теплової та електричної енергії регулюються законами України «Про енергозбереження», цим Законом, іншими нормативно-правовими актами».
 
887. в абзаці четвертому частини другої та у частині третій статті 8 слова «електричну та» виключити;
 
888. частини другу і третю статті 9 виключити;
 
889. 9) частину другу статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 48, ст.. 483 із наступними змінами) після слів «захисту економічної конкуренції» доповнити словами «, на відносини щодо сертифікації оператора системи передачі у відповідності до Закону України « Про ринок електричної енергії»;
 
890. 10) розділ ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384) доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8. Положення статті 68 цього Закону до створення відокремленого суб’єкта господарювання для здійснення постачання електричної енергії відповідно до пункту 13 цього Розділу не застосовуються відносно прав акціонерів та зобов’язань акціонерного товариства з обов’язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, які голосували проти прийняття загальними зборами рішень, пов’язаних з виконанням акціонерним товариством приписів Закону України «Про ринок електричної енергії»;
 
891. 11) у Законі України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 148):
 
892. 12) у частині першій статті 2:
 
893. 13) абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий викласти у такій редакції:
 
894. 14) «забезпечення функціонування ринку електричної енергії, ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, а також надання послуг оператора системи передачі, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, відповідно до положень Закону України «Про ринок електричної енергії»;
 
895. 15) надання допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг відповідно до положень Закону України «Про ринок електричної енергії»;
 
896. 16) пункти 10-12 частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
 
897. 17) «10) товарів та послуг на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг відповідно до положень Закону України «Про ринок електричної енергії України»;
 
898. 11) електричної енергії, яка купується та продається на ринку електричної енергії гарантованим покупцем, оператором ринку, оператором системи передачі, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом;
 
899. 12) послуг оператора системи передачі, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до положень Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»;
 
900. пункт 13 виключити;
 
901. 18) частину другу статті 2 Закону України «Про адміністративні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 57, ст. 2056 із наступними змінами) доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
902. «14) сертифікації оператора системи передачі у відповідності до Закону України «Про ринок електричної енергії».»;
 
903. 19) у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 25, ст. 722) такі зміни:
 
904. пункт 4 частини першої статті 1 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «або державного колегіального органу, у випадках, встановлених законом»;
 
905. абзац другий частини п’ятої статті 2 після слів «Кабінет Міністрів України» доповнити словами «або державний колегіальний орган, у випадках, встановлених законом»;
 
906. пункт 2 частини другої статті 6 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «, крім випадків, визначених законом»;
 
907. пункт 5 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
 
908. «5) діяльність у сфері електроенергетики, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії», і діяльність у сфері використання ядерної енергії, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»; «;
 
909. у статті 9:
 
910. абзац перший частини другої після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «, крім випадків, визначених законом»;
 
911. пункт 5 частини дев’ятої після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
912. «виконання передбачених законом вимог про відокремлення і незалежність; «.
 
913. У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
 
914. статтю 21 доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
915. «7-1. Положення частин першої і третьої статті 8 цього Закону застосовуються з урахуванням вимог Закону України «Про ринок електричної енергії».».
 
916. Голова Верховної Ради України