Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Статтю 8 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 2-3, ст. 3, № 39, ст. 463; 2013 р., № 26, ст. 264; № 24, ст.243; 2014р., № 4, ст.61, № 1, ст.1, № 22, ст.773, № 23, ст.873, № 30, ст.1010; 2015 р., № 28, ст.248, № 29, ст.265) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
4.

 
5. "7. Розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення, забороняється".
 
6. У зв’язку з цим частини сьому-восьму вважати відповідно частинами восьмою-дев’ятою.
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
10. Голова Верховної Ради
 
11. України