Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Частину сьому статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст.343) доповнити абзацом наступного змісту:
 
5. "Для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, технічні умови є чинними протягом трьох років з дати їх видачі".
 
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
7. 1. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
8. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
9. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
10. 2. Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані до дати набрання чинності цим Законом, є чинними протягом трьох років з дати набрання чинності цим Законом.
 
11. 3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.