Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення (Повторне друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення
 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Розділ ІV "Прикінцеві положення" Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
6. "3-1. Визнати такими, що є спроможними об’єднаними територіальними громадами для випадків, передбачених статтями 8-1 - 8-3 цього Закону, територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення".
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
10. Голова
Верховної Ради України