Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій»
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. I. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із наступними змінами):
 
5. 1) у статті 6-1:
 
6. частину першу доповнити пунктами 7 та 17 такого змісту:
 
7. "7) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання
 
8. 17) безоплатний проїзд один раз на два роки (туди та назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення чи проїзд один раз на рік (туди та назад) зазначеними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою"
 
9. частину шосту виключити
 
10. 2) у статті 6-2:
 
11. частину першу доповнити пунктами 7 та 21 такого змісту:
 
12. "7) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда Ігрупи
 
13. 21) інвалідам Іі ІІ груп надається право безоплатного проїзду один раз на рік (туди та назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи (не більше одного супроводжуючого), та інвалідам ІІІ групи - 50-відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік (туди та назад) зазначеними видами транспорту.
 
14. Інвалідам та особам, які супроводжують у поїздках інвалідів Ігрупи (не більше одного супроводжуючого), надається право користування міжміським транспортом зазначених видів у період з 1 жовтня по 15 травня з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок".
 
15. частину шосту виключити.
 
16. 2. У статті 6 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 22, ст.262 з наступними змінами):
 
17. після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
18. "Особам, реабілітованим відповідно до статті 1 цього Закону із числа тих, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади, за їх вибором надаються пільги, передбачені частиною п’ятою цієї статті або статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а визнаним інвалідами із числа таких осіб - статтею 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
 
19. У зв’язку з цим частини шосту - дев’яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою
 
20. частину десяту виключити.
 
21. ІІ. Прикінцеві положення
 
22. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
23. 2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність з цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом шляхом:
 
24. приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом
 
25. забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади їх у відповідність із цим Законом.
 
26. Голова Верховної Ради
України