Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4.

 
5. 1. У пункті 4 частини першої статті 9, пункті 3 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4 із наступними змінами):
 
6. слова "а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний)" замінити словами "а в разі якщо дитина хвора на важке перинатальне ураження нервової системи, важку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, важкий психічний розлад, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня";
 
7. після слів "дитина з інвалідністю підгрупи А" доповнити словами "або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги".
 
8. 2. У Законі України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102, із наступними змінами):
 
9. 1) частину першу статті 3 після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
10. "6) допомога на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю; "
 
11. У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7.
 
12. 2) доповнити розділом V-Б такого змісту:
 
13. "Розділ V-Б. ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ВАЖКІ ПЕРИНАТАЛЬНІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, ВАЖКІ ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ, РІДКІСНІ ОРФАННІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ОНКОЛОГІЧНІ, ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ, ВАЖКІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ, ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ТИПУ (ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНИЙ), ГОСТРІ АБО ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК ІV СТУПЕНЯ, АБО ДИТИНА ОТРИМАЛА ВАЖКУ ТРАВМУ, ПОТРЕБУЄ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНУ, ПОТРЕБУЄ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ, ЯКІ НЕ ВИЗНАНІ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
 
14. Стаття 18-5. Право на допомогу на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю
 
15. Право на допомогу на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю, мають один з батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.
 
16. Стаття 18-6. Умови призначення допомоги на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю
 
17. Для призначення допомоги на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю, до органу соціального захисту населення подається:
 
18. заява про призначення допомоги;
 
19. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 
20. свідоцтво про народження дитини;
 
21. довідка про захворювання дитини на важке перинатальне ураження нервової системи, важку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, важкий психічний розлад, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
22. Допомога на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю, призначається незалежно від одержання інших видів державної допомоги, передбачених цим Законом.
 
23. Стаття 18-7. Розмір допомоги на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю
 
24. Допомога на дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, які не визнані в установленому порядку дітьми з інвалідністю, надається у розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.".
 
25. 3. Пункт 9 статті 11 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами) після слів "які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, " доповнити словами "дитиною, хворою на важке перинатальне ураження нервової системи, важку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, важкий психічний розлад, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, ".
 
26. 4. Абзац тринадцятий пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) після слів "які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, " доповнити словами "дитиною, хворою на важке перинатальне ураження нервової системи, важку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, важкий психічний розлад, цукровий діабет Ітипу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, або дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, ".
 
27. ІІ. Прикінцеві положення
 
28. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 
29. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
30. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
31. забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
32. Голова Верховної Ради
 
33. України