Кількість абзаців - 28 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та/чи державою-окупантом та забезпечення їх стабільного р (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» перед державою-агресором та/або державою окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. 1. Внести до Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 32 (09.08.2013), ст. 413, із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 28 грудня 2014 року N 77-VІІІ) такі зміни:
 
5. 1) преамбулу Закону після слів «Державного концерну "Укроборонпром" доповнити словами «державних підприємств, створених Державним концерном "Укроборонпром", а також акціонерних товариств, єдиним акціонером яких є держава в особі Державного концерну "Укроборонпром»;
 
6. 1) доповнити статтею 2-1 такого змісту:
 
7. «Стаття 2-1. Вирішення питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу, внесених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перед підприємствами, зареєстрованими у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором та/або державою окупантом або підприємствами з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою окупантом.
 
8. 1. Установити, що відносно зобов’язань щодо стягнення заборгованості, де заявником є юридична особа держави-агресора та/або держави окупанта або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави окупанта, а боржником - підприємство оборонно-промислового комплексу, яке внесене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
 
9. 2. Підлягають зупиненню вже відкриті та не допускаються до відкриття нові виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо стягнення заборгованості з підприємства оборонно-промислового комплексу, якій внесено до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави на користь юридичної особи держави-агресора та/або держави окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави окупанта.
 
10. 3. Не допускається провадження у справі про банкрутство підприємств оборонно-промислового комплексу, які включені до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, за заявами юридичної особи держави-агресора та/або держави окупанта або юридичної особи з іноземними інвестиціями чи іноземного підприємства держави-агресора та/або держави окупанта.
 
11. 4. Положення частин першої-третьої цієї статті розповсюджуються в тому числі на зобов’язання, у яких було здійснено заміну сторони (кредитора, заявника) або уступку права вимоги, в результаті якої таке право перейшло до третіх осіб, однак першочергово такий борг виник саме щодо юридичної особи держави-агресора та/або держави окупанта.
 
12. Примітка. Держава-агресор та/або держава окупант є держава, визнана Державою-агресором та/або державою окупантом Верховною Радою України.»
 
13. ІІ. Внести зміни до Закону України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст.642):
 
14. 1. Статтю 24 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
15. «Положення даної статті не поширюються на відносини застави, якщо заставодержателем є юридична особа держави, визнаної державою-агресором та/або державою окупантом по відношенню до України, або юридична особа з іноземними інвестиціями чи іноземне підприємство держави-агресора та/або держави окупанта, а боржником - підприємство оборонно-промислового комплексу, внесене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави»;
 
16. 2. статтю 56, після слів «на весь строк його дії» доповнити словами «крім випадків, передбачених частиною другою статті 24 цього Закону.».
 
17. ІІІ. Внести зміни до Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542):
 
18. 1. частину першу статті 34 доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
19. «12) наявності підстав, передбачених ст.2-1 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку»;
 
20. 2. статтю 35 доповнити пунктом сьомим такого змісту:
 
21. «7. У випадку, передбаченому пунктом 13 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій на період дії обставин, визначених статтею 2-1 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку».
 
22. ІV. Прикінцеві положення
 
23. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
24. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
25. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
26. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
27. Голова Верховної Ради України