Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 5 Закону України ''Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2011 р., № 41, ст. 413; 2014 р., № 24, ст. 885) такі зміни:
 
5. 1) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
6. «Документи, зазначені у пунктах «а» і «ґ», подаються на паперових та електронних носіях.»;
 
7. 2) частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
8. «Установа протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника), дані про заявника (для юридичних осіб - повне найменування, для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові), щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, кількість виданих контрольних марок, дату видачі контрольних марок.».
 
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
10. Голова Верховної Ради України