Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
5. 1. У статті 13:
абзац чотирнадцятий частини четвертої викласти у такій редакції:
"підгрупа 4 - кошти, отримані до Державного фонду підтримки кінематографії України";
 
6. частину дев’яту після слів "крім розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків," доповнити словами "розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору коштів Державного фонду підтримки кінематографії України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
7. 2. Частину третю статті 29 доповнити новими пунктами такого змісту:
 
8. "13-3) від реалізації майнових прав на використання фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, створених за кошти Державного бюджету України, в тому числі за кошти Державного фонду підтримки кінематографії України, реалізації суб’єктами кінематографії, які отримали від держави субсидії на створення (виробництво) фільмів майнових прав на використання таких фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, а також від реалізації майнових прав на використання фільмів та фільмових матеріалів, які у відповідності з планами виробництва Держкіно УРСР, Міністерства культури УРСР та їх правонаступників в період з 1953 по 1991 роки створені (вироблені) за рахунок державних (бюджетних) коштів на державних кіностудіях та належать державі, від розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору коштів Державного фонду підтримки кінематографії України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
9. 13-4) кошти, отримані відповідно до законодавства про лотереї".
 
10. 3. Частину четверту статті 30 доповнити новим пунктом такого змісту:
"21) забезпечення формування Державного фонду підтримки кінематографії України (за рахунок джерел, визначених пунктами 13-3, 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу)".
 
11. 4. Частину другу статті 55 доповнити новим абзацом двадцятим у такій редакції:
"забезпечення формування Державного фонду підтримки кінематографії України".
 
12. 5. Абзац другий частини 1 статті 57 викласти у такій редакції:
 
13. "Залишки коштів державного бюджету на кінець бюджетного періоду установ України, які функціонують за кордоном, на рахунках, відкритих у банківських установах країн їх місцезнаходження, залишки на поточних рахунках у банках державного сектору коштів Державного фонду підтримки кінематографії України, а також залишки коштів власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, на поточних рахунках у банках державного сектору зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів".
 
14. 6. Підпункт г) пункту 10) частини першої статті 87 викласти у такій редакції:
 
15. "г) забезпечення діяльності Державного фонду підтримки кінематографії України".
 
16. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.