Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1) статтю 182 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти в такій редакції:
 
5. "Стаття 182. Відпустка особам, які усиновили дітей
 
6. Особам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів ? при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.
 
7. Особам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надається відпустка для догляду за дитиною (дітьми) на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього Кодексу.
 
8. У разі усиновлення дитини (дітей) подружжям зазначені відпустки надаються одному з них на їх розсуд";
 
9. 2) у Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2004 р., № 7, ст. 55; 2009 р., № 7, ст. 70; 2011 р., № 27, ст. 227):
 
10. частину другу статті 17 виключити;
 
11. у частині першій статті 18-1 слова "старше трьох років, " виключити.
 
12. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
13. Голова Верховної Ради України