Кількість абзаців - 888 Розмітка (ліва колонка)


Виборчого кодексу України (ч.VI) (Друге читання)

0. 5. У випадку, зазначеному у частині першій статті 479 цього Кодексу, головна виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним:
 
1. 1) з підстави, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 253 цього Кодексу - у межах відповідного багатомандатного виборчого округу;
 
2. 2) з підстави, зазначеної у пункті 2 частини першої статті 253 цього Кодексу - щодо усіх багатомандатних округів, у яких проводилося голосування на відповідній виборчій дільниці.
 
3. Стаття 483. Встановлення результатів виборів депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті в багатомандатному окрузі
 
4. 1. Територіальна виборча комісія встановлює результати виборів в багатомандатному виборчому окрузі, територія якого повністю включена до території відповідної виборчої дільниці, на підставі результатів голосування виборців у цьому багатомандатному виборчому окрузі, встановлених протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, прийнятим відповідно до пункту 1 частини третьої статті 482 цього Кодексу, або протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці в межах відповідного багатомандатного виборчого округу, складеного відповідно до частини четвертої статті 482 цього Кодексу.
 
5. 2. Якщо територія багатомандатного виборчого округу включена до території двох або більшої кількості виборчих дільниць, головна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій цих виборчих дільниць про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, у тому числі з поміткою «Уточнений», а у разі повторного підрахунку голосів виборців - також протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці щодо відповідного багатомандатного виборчого округу, встановлює підсумки голосування виборців у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, про що складає протокол.
 
6. Стаття 484. Протокол про результати виборів депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті ради
 
7. 1. До загальної частини протоколу територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті ради в багатомандатному виборчому окрузі заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
8. 1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення головної виборчої комісії для відповідного багатомандатного виборчого округу;
 
9. 2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для багатомандатного виборчого округу, погашених головною виборчою комісією;
 
10. 3) кількість виборчих бюлетенів для багатомандатного виборчого округу, одержаних дільничними виборчими комісіями;
 
11. 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для багатомандатного виборчого округу, погашених дільничними виборчими комісіями;
 
12. 5) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів для багатомандатного виборчого округу;
 
13. 6) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для багатомандатного виборчого округу;
 
14. 7) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців в багатомандатному виборчому окрузі;
 
15. 8) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування в багатомандатному виборчому окрузі;
 
16. 9) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування в багатомандатному виборчому окрузі;
 
17. 10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування в багатомандатному виборчому окрузі;
 
18. 11) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в багатомандатному виборчому окрузі;
 
19. 12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування в багатомандатному виборчому окрузі;
 
20. 13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування в багатомандатному виборчому окрузі;
 
21. 14) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях в багатомандатному виборчому окрузі;
 
22. 15) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в багатомандатному виборчому окрузі;
 
23. 16) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними в багатомандатному виборчому окрузі;
 
24. 17) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до кількості виборців, що взяли участь у голосуванні в багатомандатному виборчому окрузі.
 
25. 2. До спеціальної частини протоколу про результати виборів депутата в багатомандатному виборчому окрузі заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
26. 1) загальна кількість дійсних голосів виборців в багатомандатному виборчому окрузі;
 
27. 2) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
 
28. 3) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до сумарної кількості дійсних голосів виборців в багатомандатному виборчому окрузі.
 
29. 3. Протокол головної виборчої комісії про результати виборів депутата в багатомандатному виборчому окрузі складається у трьох примірниках. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами виборчої комісії, присутніми на її засіданні, та засвідчується печаткою комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами виборчої комісії.
 
30. 4. Член головної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про результати виборів депутатів в багатомандатному виборчому окрузі. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член територіальної виборчої комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів депутата в одномандатному виборчому окрузі. У разі відсутності у протоколі підпису члена територіальної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина його відсутності на засіданні комісії.
 
31. 5. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі.
 
32. 6. Третій примірник протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні головної виборчої комісії.
 
33. Стаття 485. Рішення територіальної виборчої комісії за підсумками голосування на виборах депутатів у багатомандатному виборчому окрузі
 
34. 1. Головна виборча комісія відповідних виборів, встановлюючи результати виборів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, приймає одне з таких рішень:
 
35. 1) про визнання депутатів обраними у відповідному багатомандатному виборчому окрузі;
 
36. 2) про призначення повторного голосування у відповідному багатомандатному виборчому окрузі;
 
37. 3) про визнання виборів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися.
 
38. 2. Головна виборча комісія відповідних виборів визнає обраними депутатами у багатомандатному виборчому окрузі кандидатів у депутати (у кількості, що дорівнює кількості мандатів у багатомандатному виборчому окрузі), які за підсумками голосування виборців у відповідному багатомандатному окрузі отримали найбільшу порівняно з іншими кандидатами, зареєстрованими у тому ж окрузі, кількість голосів виборців.
 
39. 3. Якщо за підсумками голосування у відповідному багатомандатному виборчому окрузі на останній мандат у цьому окрузі претендують два або більше кандидатів у депутати, які отримали однакову кількість голосів виборців, територіальна виборча комісія приймає рішення про призначення повторного голосування щодо цих кандидатів.
 
40. 4. У випадку, зазначеному у частині першій статті 464 цього Кодексу, головна виборча комісія визнає обраними кандидатів (кандидата), кількість голосів виборців на підтримку яких (якого) перевищує частку від ділення кількості виборців, що взяли участь у голосуванні в межах відповідного багатомандатного виборчого округу, на кількість мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі.
 
41. 5. Якщо у випадку, зазначеному у частині четвертій цієї статті, кількість депутатів, обраних у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, є меншою від кількості мандатів у цьому окрузі, головна виборча комісія відповідних виборів призначає у цьому окрузі повторні вибори з кількістю мандатів, які залишилися вакантними за підсумками виборів.
 
42. 6. У випадку, зазначеному у частині другій статті 464 цього Кодексу, головна виборча комісія відповідних виборів призначає у цьому окрузі повторні вибори.
 
43. Стаття 486. Повторне голосування
 
44. 1. Головна виборча комісія відповідних виборів призначає повторне голосування в одномандатному виборчому окрузі з підстав, зазначених у частині третій статті 485 цього Кодексу, на другу неділю після дня прийняття зазначеного рішення. Рішення про призначення повторного голосування не пізніш як наступного дня після дня його прийняття публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації або, за неможливості, доводиться до загального відома в інший спосіб.
 
45. 2. Підготовка та проведення повторного голосування, підрахунок голосів та встановлення підсумків виборів у відповідному одномандатному окрузі здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею.
 
46. 3. Форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються територіальною виборчою комісією одночасно з призначенням повторного голосування.
 
47. 4. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються кандидати у депутати, зазначені у частині третій статті 485 цього Кодексу, не враховуючи тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування.
 
48. 5. Якщо усі кандидати, зазначені у частині третій статті 485 цього Кодексу, крім одного, не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування відмовилися бути кандидатами відповідно до пункту 1 частини першої статті 463 цього Кодексу або вибули з балотування відповідно до частини п’ятої статті 464 цього Кодексу, головна територіальна виборча комісія призначає повторні вибори у такому окрузі з кількістю мандатів, які залишилися вакантними за підсумками виборів.
 
49. 6. Списки виборців для повторного голосування на відповідній виборчій дільниці виготовляються у порядку, встановленому частинами першою - четвертою статті 329 цього Кодексу. До списку виборців включаються тільки виборці, чия виборча адреса належить до відповідного багатомандатного виборчого округу.
 
50. 7. Підготовка і проведення повторного голосування здійснюється дільничними виборчими комісіями виборчих дільниць, до території яких належить територія відповідного багатомандатного виборчого округу, у тому ж складі, який проводив голосування на відповідних виборах. Заміна члена дільничної виборчої комісії у разі дострокового припинення його повноважень здійснюється у порядку, встановленому статтею 106 цього Кодексу.
 
51. 8. Фінансування передвиборної агітації кандидатами, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, при підготовці до повторного голосування не проводиться.
 
52. Стаття 487. Офіційне опублікування результатів виборів
 
53. 1. Головна виборча комісія відповідних місцевий виборів не пізніш як на п’ятий день після дня встановлення результатів виборів офіційно публікує у місцевих друкованих засобах масової інформації результати виборів депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної ради.
 
54. 2. Результати виборів публікуються у вигляді списку осіб, обраних депутатами ради. Щодо кожної особи, обраної депутатом, у списку зазначається:
 
55. 1) номер (назва) багатомандатного виборчого округу;
 
56. 2) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності);
 
57. 3) кількість голосів виборців, поданих на підтримку обраного депутата;
 
58. 4) відсоток голосів виборців, поданих на його підтримку, у відношенні до кількості дійсних голосів виборців у відповідному багатомандатному виборчому окрузі;
 
59. 5) рік народження;
 
60. 6) суб’єкт висування кандидата, обраного депутатом;
 
61. 7) партійність;
 
62. 8) відомості про освіту;
 
63. 9) місце роботи (заняття), посада, яку займала на час виборів особа, обрана депутатом;
 
64. 10) місце проживання.
 
65. 3. У разі призначення повторного голосування чи повторних виборів в окремому багатомандатному виборчому окрузі про це зазначається у відповідній публікації.
 
66. 4. Результати повторного голосування в багатомандатному виборчому окрузі офіційно оприлюднюються у порядку та в строки, визначені частинами першою та другою цієї статті. У разі призначення за підсумками повторного голосування у відповідному багатомандатному виборчому окрузі повторних виборів про це зазначається у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті.
 
67. 5. Офіційне оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів депутатів є підставою для прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.
 
68. Стаття 488. Реєстрація обраних депутатів
 
69. 1. Особа, обрана депутатом, для її реєстрації депутатом відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті, районної ради зобов’язана подати (за наявності іншого представницького мандата) до головної виборчої комісії відповідних виборів не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради.
 
70. 2. Головна виборча комісія відповідних виборів не пізніш як на другий день після дня отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, однак не пізніш як на двадцять другий день після дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів приймає рішення про реєстрацію обраних депутатів відповідно сільської, селищної, міської, районної у місті, районної ради.
 
71. 3. У разі неподання особою, обраною депутатом, яка має інший представницький мандат, у строк, зазначений у частині першій цієї статті, заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, головна територіальна виборча комісія відповідних виборів приймає рішення про визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та призначає у відповідному багатомандатному виборчому окрузі повторні вибори.
 
72. ГЛАВА ХІІ. ВИБОРИ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ, старост
 
73. РОЗДІЛ ХLІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ стосовно виборів СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ, старост
 
74. Стаття 489. Основні засади виборів сільських, селищних, міських голів, старост
 
75. 1. Вибори сільського, селищного, міського голови (далі - голови громади) проводяться в єдиному сільському, селищному, міському виборчому окрузі в межах території відповідної сільської, селищної, міської громади.
 
76. 2. Вибори сільського, селищного, міського (міста з кількістю виборців не більше 90.000 осіб) голови проводяться за виборчою системою відносної більшості.
 
77. 3. На виборах голови громади у випадках, встановлених цим Кодексом, може бути призначене повторне голосування.
 
78. 4. Вибори сільського, селищного старости проводяться за виборчою системою відносної більшості в межах території села, селища у складі об’єднаної громади.
 
79. Стаття 490. Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
 
80. 1. Право висування кандидатів на посаду голови громади, старости належить виборцям і реалізується ними через районні, міські організації політичних партій (далі - організації партій), зазначені в частині другій цієї статті, або шляхом самовисування в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
81. 2. Організація партії, яка відповідає вимогам частини четвертої статті 13 цього Кодексу, може висувати:
 
82. 1) кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (міста районного значення) голови (сіл, селищ, міст на території відповідного району), старости - відповідна районна організація партії;
 
83. 2) кандидатів на посаду міського (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, міста Києва) голови, а також кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (сіл, селищ, міст, що входять до складу міста) голови - відповідна міська організація партії.
 
84. Стаття 491. Територіальна організація виборів сільського, селищного, міського голови, старости
 
85. 1. Систему територіальної організації виборів голови громади, старости складають:
 
86. 1) єдиний сільський, селищний, міський виборчий округ, який охоплює всю територію відповідної територіальної громади чи села, селища, що входить до складу об’єднаної територіальної громади;
 
87. 2) звичайні виборчі дільниці на території відповідної сільської, селищної, міської громади чи села, селища;
 
88. 3) спеціальні виборчі дільниці, утворені у закладах, зазначених у пунктах 1 та 2 частини другої статті 36 цього Кодексу, на території відповідної громади, села, селища.
 
89. 2. У містах, де створені районні у місті ради, у випадку, зазначеному у частині третій статті 496 цього Кодексу, територія району у місті за рішенням міської виборчої комісії вважається територіальним виборчим округом з виборів міського голови.
 
90. 3. Рішення про утворення єдиного сільського, селищного, міського виборчого округу, а у випадку, зазначеному у частині другій цієї статті, -про утворення територіальних виборчих округів не приймається.
 
91. Стаття 492. Система виборчих комісій виборів сільського, селищного, міського голови, старости
 
92. 1. Систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів голови громади, старости, складають:
 
93. 1) сільська, селищна, міська виборча комісія;
 
94. 2) дільничні виборчі комісії.
 
95. 2. Окружні виборчі комісії на виборах сільських, селищних, міських голів, старост не утворюються, крім випадку, зазначеного у частині третій цієї статті.
 
96. 3. У містах з районним поділом районні у місті виборчі комісії здійснюють повноваження окружних виборчих комісій на виборах міського голови у відповідних територіальних виборчих округах, зазначених у частині другій статті 491 цього Кодексу. У цьому випадку районні у місті виборчі комісії належать до системи виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів відповідного міського голови.
 
97. Стаття 493. Формування дільничних виборчих комісій
 
98. 1. На виборах голови громади, крім випадку, зазначеного у частині третій цієї статті, дільничні виборчі комісії утворюються відповідно до частини шостої статті 94 цього Кодексу.
 
99. 2. Якщо вибори сільського, селищного, міського (міста районного значення чи міста, яке входить до складу іншого міста) голови, старости відбуваються не одночасно з іншими місцевими виборами (крім виборів депутатів відповідної місцевої ради), дільничні виборчі комісії формуються головною виборчою комісією відповідних виборів.
 
100. 3. Суб’єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій відповідно до частини другої статті 95 цього Кодексу у випадку, зазначеному у частині другій цієї статті, є кандидати на посаду голови відповідної громади, на посаду старости.
 
101. 4. У випадках, зазначених у пункті 2 частини другої та в частині третій цієї статті відповідне подання вноситься за підписом кандидата на посаду голови громади, на посаду старости, або від імені кандидата за підписом його уповноваженого представника.
 
102. 6. Дільничні виборчі комісії утворюються в порядку та в строки, встановлені статтями 95, 96 цього Кодексу.
 
103. РОЗДІЛ ХLІІ. ВИСУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ, СТАРОСТИ
 
104. Стаття 494. Строки висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости
 
105. 1. Висування кандидатів на посаду голови громади, старости розпочинається з дня, наступного після дня початку виборчого процесу, і закінчується за сорок два дні до дня голосування.
 
106. 2. Кандидат на посаду голови громади, старости з дня його висування у порядку, встановленому частиною шостою статті 499 або частиною першою статті 500 цього Кодексу, набуває статусу суб’єкта відповідного виборчого процесу.
 
107. Стаття 495. Порядок висування кандидатів організаціями партій
 
108. 1. Організація партії, зазначена у частині другій статті 490 цього Кодексу, може висунути тільки по одному кандидату на посаду голови відповідної громади, старости.
 
109. 2. Організація партії може висунути кандидатом на посаду голови громади, старости особу, яка є членом цієї партії, або позапартійну особу, яка відповідно до статті 12 цього Кодексу має право бути кандидатом на посаду голови громади, старости і не подала заяви про самовисування. Особа може бути висунута кандидатом лише від однієї організації партії.
 
110. 3. Висування кандидатів на посаду голови громади, старости організацією партії здійснюється на її конференції (зборах), яка скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії.
 
111. 4. Про час і місце проведення конференції (зборів) організації партії з метою висування кандидата на посаду голови громади, старости керівник організації партії повідомляє у письмовій формі відповідну головну територіальну виборчу комісію не пізніш як за три дні до дня проведення конференції (зборів). На такій конференції (зборах) за дорученням голови зазначеної територіальної виборчої комісії має право бути присутнім член цієї комісії. Член виборчої комісії, присутній на конференції (зборах) організації партії, не має права втручатися у перебіг конференції (зборів) організації партії.
 
112. 5. Конференція (збори) організації партії щодо висунення кандидата на посаду голови громади, старости проводиться відкрито. На конференції (зборах) створюються умови для вільного і всебічного обговорення кандидатур, запропонованих до висування кандидатами, та передвиборних програм кандидатів.
 
113. 6. Висування кандидата на посаду голови відповідної громади, старости від організації партії здійснюється рішенням конференції (зборів) організації партії. У разі висування на конференції (зборах) організації кандидатів на посади голів більш ніж одної громади чи більш ніж одну посаду старости, рішення щодо кожного кандидата приймається окремо.
 
114. 7. У рішенні конференції (зборів) організації партії, зазначеному у частині шостій цієї статті, щодо кандидата на посаду голови громади, старости зазначаються:
 
115. 1) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
 
116. 2) число, місяць і рік народження;
 
117. 3) громадянство;
 
118. 4) партійність;
 
119. 5) відомості про освіту;
 
120. 6) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
 
121. 7) місце проживання кандидата.
 
122. 8. У протоколі конференції (зборів) організації партії зазначаються: дата її проведення, порядок денний, кількість обраних та присутніх делегатів (у разі проведення зборів - загальна кількість членів організації та кількість присутніх на зборах), підсумки голосування (кількість голосів «за», «проти», «не брали участь у голосуванні») щодо рішення про висування кожного кандидата, а також відомості про особу, висунуту кандидатом на посаду голови відповідної громади, старости, зазначені у частині сьомій цієї статті.
 
123. 9. Рішення, зазначене у частині шостій цієї статті, та протокол, зазначений у частині восьмій цієї статті, підписується керівником організації партії та скріплюється печаткою організації партії.
 
124. Стаття 496. Порядок самовисування кандидатом на посаду голови громади, старости
 
125. 1. Громадянин України, який самовисувається, особисто подає до головної територіальної виборчої комісії відповідних виборів заяву про самовисування кандидатом на посаду голови відповідної громади, старости.
 
126. 2. У заяві про самовисування кандидатом на посаду голови громади, старости повинні міститися:
 
127. 1) висловлене бажання особи бути кандидатом на посаду голови відповідної громади, старости;
 
128. 2) відомості, зазначені у пунктах 1-7 частини сьомої статті 495 цього Кодексу,
 
129. 3) зазначення офіційної контактної адреси кандидата;
 
130. 4) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей про кандидата та інших його персональних даних, що містяться у документах, поданих до головної виборчої комісії у тому числі декларації про майновий стан, доходи, видатки та фінансові зобов’язання;
 
131. 5) зобов’язання в разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні з мандатом сільського, селищного, міського голови, старости або відмовитися від посади голови громади, старости.
 
132. 3. До заяви додаються документи, зазначені у частині першій статті 497 цього Кодексу.
 
133. Стаття 497. Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости
 
134. 1. Особа, яка самовисунулася кандидатом на посаду голови громади, старости, для своєї реєстрації, крім заяви, зазначеної у статті 496 цього Кодексу, особисто подає до головної виборчої комісії такі документи:
 
135. 1) автобіографію кандидата, що повинна містити у довільному лаконічному викладі такі відомості:
 
136. а) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності);
 
137. б) число, місяць, рік і місце народження;
 
138. в) громадянство;
 
139. г) відомості про освіту;
 
140. ґ) відомості про трудову діяльність (у тому числі за сумісництвом);
 
141. д) місце роботи, посаду (заняття) на час висування кандидатом у депутати;
 
142. е) партійність, рік вступу до партії;
 
143. є) відомості про громадську роботу (в тому числі на виборних посадах);
 
144. ж) сімейний стан, склад сім’ї;
 
145. з) місце проживання,
 
146. и) випадки і підстави притягнення до кримінальної відповідальності чи відповідальності за корупційні діяння;
 
147. і) відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
148. 2) передвиборну програму кандидата, викладену державною мовою, обсягом до трьох тисяч друкованих знаків;
 
149. 3) декларацію про майно, доходи, видатки та фінансові зобов’язання відповідно до статті 455 цього Кодексу;
 
150. 4) підписні листи, що містять підписи виборців, які мають право голосу на виборах відповідного голови громади, старости, на підтримку реєстрації кандидата у кількості, встановленій частиною першою статті 499 цього Кодексу;
 
151. 5) документ про внесення грошової застави відповідно до статті 498 цього Кодексу.
 
152. 2. Для реєстрації кандидата на посаду голови громади, старости, висунутого організацією партії, крім документів, зазначених у пунктах 1-5 частини першої цієї статті, подаються також такі документи:
 
153. 1) заява організації партії про реєстрацію кандидата, підписана керівником організації партії та скріплена печаткою організації партії;
 
154. 2) копія свідоцтва про реєстрацію організації партії, засвідчена безоплатно територіальним органом Міністерства юстиції України після початку виборчого процесу;
 
155. 3) рішення конференції (зборів) організації партії про висунення кандидата на посаду голови громади, старости від організації партії, зазначене у частинах шостій та сьомій статті 495 цього Кодексу;
 
156. 4) протокол конференції (зборів) організації партії про розгляд питання про висунення кандидата на посаду голови громади, старости від організації партії, зазначений у частині восьмій статті 495 цього Кодексу;
 
157. 5) заява особи про згоду бути кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости від цієї організації партії із вказанням відомостей, зазначених у пунктах 3-5 частини другої статті 496 цього Кодексу.
 
158. 3. Документи для реєстрації кандидата від організації партії, зазначені у частині другій цієї статті, подає до головної виборчої комісії особа, уповноважена на це рішенням керівного органу організації партії.
 
159. 4. Разом з документами, зазначеними у частинах першій чи другій цієї статті, до головної виборчої комісії подаються чотири фотографії кандидата, висунутого партією, розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях.
 
160. 5. Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим членом відповідної територіальної виборчої комісії. Виборча комісія, приймаючи документи, забезпечує перевірку наявності усіх документів, зазначених у частинах першій чи другій цієї статті. У разі відсутності деяких документів уповноважений член комісії у письмовій формі відмовляє у прийомі документів. Така відмова повинна містити вичерпний перелік підстав відмови, а також зазначення строку, протягом якого відповідний суб’єкт може подати документи із виправленням зазначених недоліків.
 
161. 6. Головна виборча комісія відповідних виборів видає особі, яка подала документи відповідно до частини першої або другої цієї статті, довідку про їх прийняття, яка засвідчує наявність усіх поданих документів, зазначених у відповідно у частині першій чи другій цієї статті. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище посадової особи, яка прийняла документи.
 
162. 7. Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів закінчується за тридцять дев’ять днів до дня голосування.
 
163. 8. Документи, подані до відповідної територіальної виборчої комісії, повторно не подаються.
 
164. Стаття 498. Грошова застава
 
165. 1. Грошова застава вноситься кандидатом посаду міського (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, міста Києва) голови у безготівковому порядку на спеціальний рахунок міської виборчої комісії в розмірі:
 
166. 1) при висуванні (самовисуванні) кандидата на посаду міського (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, крім міст - обласних центрів та міста Сімферополя) голови - п’ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу;
 
167. 2)при висуванні (самовисуванні) кандидата на посаду міського (міста Києва, міста - обласного центру, міста Сімферополя) голови - сто мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу;
 
168. 2. Номер рахунку для внесення грошової застави оприлюднюється відповідною міською виборчою комісією у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніш як другий день після початку виборчого процесу.
 
169. 3. У разі прийняття міською виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок особи, висунутої (яка самовисунулася) кандидатом.
 
170. 4. У разі прийняття рішення міською виборчою комісією про скасування реєстрації кандидата на посаду міського голови за його заявою, поданою не пізніше як за тридцять днів до дня голосування, грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок особи, висунутої (яка самовисунулася) кандидатом. У разі прийняття рішення міською виборчою комісією про скасування реєстрації кандидата на посаду міського голови з інших підстав грошова застава перераховується до відповідного міського бюджету у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення.
 
171. 5. Грошова застава повертається кандидату, якщо кандидат на посаду міського голови за підсумками виборів отримав підтримку не менш як 7 відсотків дійсних голосів виборців. Якщо кандидат на посаду міського голови отримав менше 7 відсотків дійсних голосів виборців, грошова застава перераховується до відповідного міського бюджету.
 
172. Стаття 499. Збирання підписів на підтримку реєстрації кандидата на посаду голови територіальної громади
 
173. 1. На підтримку реєстрації кандидата на посаду голови територіальної громади необхідно подати підписні листи з такою кількістю підписів виборців:
 
174. 1) на підтримку реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного голови, старости - не менш як 50 підписів;
 
175. 2) на підтримку реєстрації кандидата на посаду міського (міста районного значення чи міста, яке входить до складу іншого міста) голови - не менш як 200 підписів.
 
176. 2. Форма підписного листа визначається відповідно до частин другої та третьої статті 456 цього Кодексу.
 
177. 3. Підписні листи отримуються та виготовляються у порядку, встановленому частинами четвертою - шостою статті 456 цього Кодексу.
 
178. Стаття 500. Порядок збирання підписів виборців
 
179. 1. Підписи виборців на підтримку реєстрації кандидата на посаду голови громади, старости може збирати виборець, який має право голосу на відповідних виборах, за письмовим дорученням особи, висунутої кандидатом організацією партії або особи, яка має намір самовисунутися кандидатом. Зазначена особа може самостійно збирати підписи виборців на підтримку своєї реєстрації.
 
180. 2. Підписи збираються у порядку та з дотриманням вимог, встановлених частинами другою- дев’ятою та одинадцятою статті 457 цього Кодексу.
 
181. 3. На підтримку реєстрації кандидата на посаду голови громади можуть ставити підпис виборці, чия виборча адреса належить до відповідної територіальної громади. На підтримку реєстрації кандидата на посаду старости можуть ставити підпис виборці, чия виборча адреса належить до відповідного села, селища.
 
182. Стаття 501. Порядок передання підписних листів до територіальної виборчої комісії
 
183. 1. Підписні листи передаються головній територіальній виборчій комісії відповідних виборів разом із документами, зазначеними у частинах першій та (для кандидата, висунутого організацією партії) другій статті 497 цього Кодексу.
 
184. 2. При прийманні підписних листів територіальна виборча комісія складає акт про передання-приймання підписних листів у порядку, встановленому частиною другою статті 458 цього Кодексу.
 
185. Стаття 502. Порядок врахування підписів виборців
 
186. 1. Головна виборча комісія відповідних виборів забезпечує здійснення контролю за додержанням вимог цього Кодексу щодо підписних листів шляхом їх перевірки членами виборчої комісії. При перевірці підписних листів можуть використовуватися відомості Державного реєстру виборців.
 
187. 2. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали реєстрацію кандидата на посаду голови громади, старости, не враховуються підписні листи, підписи виборців у яких зібрані не особою, зазначеною у частині першій статті 500 цього Кодексу, або які містять порушення, зазначені у пунктах 2-11 частини другої статті 459 цього Кодексу.
 
188. 3. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали реєстрацію кандидата на посаду голови громади (старости), не враховуються підписи окремих виборців, які мають виборчу адресу поза межами громади (села, селища), на посаду голови якої (старости якого) висунутий кандидат, або які мають ознаки, вказані у пунктах 1-4, 6, 7 частини третьої статті 459 цього Кодексу.
 
189. 4. Підсумки збирання підписів виборців на підтримку реєстрації кандидата на посаду голови громади (старости) встановлюються й оформляються відповідно до частин четвертої - сьомої статті 459 цього Кодексу.
 
190. Стаття 503. Порядок реєстрації кандидатів на посаду голови громади, старости
 
191. 1. Головна територіальна виборча комісія відповідних виборів реєструє кандидата на посаду голови громади за умови отримання документів, зазначених у частинах першій та (для кандидатів, висунутих організаціями партій) другій статті 501 цього Кодексу.
 
192. 2. Особа, висунута кандидатом на посаду голови територіальної громади, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати свою заяву про самовисування чи подати заяву про відкликання згоди бути висунутою кандидатом від відповідної організації партії. Повторна заява особи про самовисування чи про згоду бути кандидатом на тих же виборах від будь-якої організації партії не приймається.
 
193. 3. Територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кандидата на посаду голови територіальної громади або відмову у реєстрації протягом п’яти днів з дня прийняття документів, зазначених у частинах першій та (для кандидатів, висунутих організаціями партій) другій статті 501 цього Кодексу.
 
194. 4. Кандидату на посаду голови територіальної громади, зареєстрованому територіальною виборчою комісією, не пізніш як на п’ятий день після реєстрації видається посвідчення кандидата за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
195. 5. Список зареєстрованих кандидатів на посаду голови територіальної громади оприлюднюється у місцевих друкованих засобах масової інформації або, за неможливості, в інший спосіб, встановлений головною територіальною виборчою комісією.
 
196. Стаття 504. Відмова у реєстрації кандидата
 
197. 1. Головна територіальна виборча комісія відповідних виборів відмовляє у реєстрації кандидата на посаду голови територіальної громади у разі:
 
198. 1) порушення цього Кодексу та інших законів України при висуванні кандидата;
 
199. 2) невідповідності документів, зазначених у частинах першій та (для кандидатів, висунутих організаціями партій) другій статті 497 цього Кодексу, вимогам цього Кодексу;
 
200. 3) відсутності заяви особи, висунутої кандидатом, зазначеної у пункті 5 частини другої статті 497 цього Кодексу (для особи, висунутої організацією партії);
 
201. 4) відкликання особою, висунутою кандидатом, заяви про самовисування або заяви про згоду бути кандидатом;
 
202. 5) відсутності або меншої, аніж зазначено у частині першій статті 499 цього Кодексу, кількості підписів виборців на підтримку реєстрації кандидата, встановленої відповідно до статті 502 цього Кодексу;
 
203. 6) виявлення або виникнення обставин, зазначених у пунктах 6-9 частини першої статті 461 цього Кодексу;
 
204. 7) виявлення територіальною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом, права бути кандидатом на посаду голови територіальної громади відповідно до пункту 1 частини сьомої статті 9 цього Кодексу.
 
205. 2. Помилки, неповнота відомостей і неточності, виявлені в документах, поданих для реєстрації кандидата, не є підставою для відмови в реєстрації кандидата. Про виявлення зазначених помилок, неповноти та неточностей відповідна виборча комісія не пізніш як на другий день після отримання документів для реєстрації кандидата приймає рішення про необхідність виправити подані документи з зазначенням вичерпного переліку помилок, неповноти відомостей і неточностей у них. Таке рішення невідкладно надається кандидату або особі, яка подала документи.
 
206. 3. Кандидат або особа, яка подала документи, повинен подати документи, виправлені відповідно до зауважень виборчої комісії не пізніш як на другий день після прийняття рішення виборчої комісії, зазначеного у частині другій цієї статті. За необхідності член виборчої комісії може надати кандидату чи особі, уповноваженій подати документи, допомогу у правильному оформленні документів.
 
207. 4. У разі виправлення усіх недоліків, зазначених у частині другій цієї статті, виборча комісія не пізніш як на другий день після отримання виправлених документів приймає рішення про реєстрацію кандидата. У разі неподання виправлених документів у строк, встановлений частиною третьою цієї статті, або подання документів без повного виправлення недоліків, зазначених у частині другій цієї статті, виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата.
 
208. 5. Рішення про відмову в реєстрації кандидата повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається кандидату.
 
209. 6. Відмова в реєстрації кандидата з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, не виключає додаткового подання відповідних чи виправлених документів не пізніш як за тридцять сім днів до дня голосування.
 
210. 7. У випадку, зазначеному у частині шостій цієї статті, остаточне рішення щодо реєстрації кандидата у депутати територіальна виборча комісія приймає не пізніше ніж за тридцять п’ять днів до дня голосування.
 
211. Стаття 505. Скасування реєстрації кандидата
 
212. 1. Головна територіальна виборча комісія відповідних виборів приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у разі:
 
213. 1) звернення кандидата після його реєстрації, однак не пізніш як за три дні до дня голосування (у випадку, зазначеному у статті 529 цього Кодексу, -до дня повторного голосування), із письмовою заявою, яка не підлягає відкликанню, про відмову бути кандидатом;
 
214. 2) виявлення або виникнення після реєстрації кандидата обставин, зазначених у пунктах 6-9 частини першої статті 461 або пункті 7 частини першої статті 504 цього Кодексу.
 
215. 2. Територіальна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата на посаду голови територіальної громади та доводить до відома кандидата відповідне рішення у порядку та в строки, встановлені частиною другою статті 462 цього Кодексу.
 
216. 3. У разі скасування реєстрації кандидата він втрачає статус суб’єкта виборчого процесу після закінчення строку оскарження такого рішення територіальної виборчої комісії. У разі оскарження у судовому порядку зазначеного рішення статус суб’єкта виборчого процесу зберігається до набрання рішенням суду законної сили.
 
217. 4. У разі смерті кандидата головна виборча комісія відповідних виборів оголошує про втрату чинності рішення про його реєстрацію.
 
218. 8. Рішення, зазначене у частинах третій та четвертій цієї статті, публікується в друкованих засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня голосування, або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб, визначений головною виборчою комісією.
 
219. Стаття 506. Попередження за порушення виборчого законодавства
 
220. 1. Головна територіальна виборча комісія відповідних виборів оголошує кандидату на посаду голови громади (старости) попередження з підстав, зазначених у пунктах 1-3 частини першої статті 463 цього Кодексу, а також у разі витрати кандидатом при фінансуванні передвиборної агітації коштів у розмірі, що перевищує встановлену сьомою та восьмою статті 508 цього Кодексу граничну суму витрат відповідного виборчого фонду.
 
221. 2. Розгляд питання про оголошення попередження кандидату проводиться у порядку, встановленому частинами частиною другою статті 462 цього Кодексу.
 
222. Стаття 507. Особливості проведення виборів сільського, селищного, міського голови, старости, на яких зареєстровано менше двох кандидатів
 
223. 1. Якщо на виборах голови громади (старости) у строк, встановлений частиною четвертою статті 504 цього Кодексу, зареєстровано лише одного кандидата, голосування проводиться щодо одного кандидата.
 
224. 2. Якщо на виборах голови громади (старости) у строк, встановлений частиною четвертою статті 504 цього Кодексу, не зареєстровано жодного кандидата, відповідні вибори вважаються такими, що не відбулися.
 
225. Стаття 508. Гарантії діяльності кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости
 
226. 1. Кандидату на посаду голови громади (старости) не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.
 
227. 2. Кандидат на посаду голови громади під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.
 
228. 3. Кандидат на посаду голови громади (старости) має права офіційного спостерігача, передбачені у частині першій статті 215 цього Кодексу. На кандидата у депутати поширюються обмеження, передбачені частиною другою статті 215 цього Кодексу.
 
229. 4. Кандидат на посаду голови громади має право делегувати одного уповноваженого представника до головної виборчої комісії відповідних виборів з правом дорадчого голосу (далі - уповноваженого представника), який представляє його інтереси у зазначеній виборчій комісії під час виборчого процесу.
 
230. 5. Кандидат на посаду голови громади (старости) може мати довірених осіб у такій кількості:
 
231. 1) кандидат на посаду сільського, селищного, міського (міста районного значення або міста, яке входить до складу іншого міста) голови, старости - не більше трьох довірених осіб;
 
232. 2) кандидат на посаду міського (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення з кількістю виборців, меншою ніж 90.000 осіб) голови - не більше п’яти довірених осіб;
 
233. 3) кандидат на посаду міського (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення з кількістю виборців, що перевищує 90.000 осіб, міста Києва) голови - не більше десяти довірених осіб.
 
234. 6. Уповноваженим представником чи довіреною особою кандидата на посаду голови громади, старости може бути виборець, який має право голосу на відповідних виборах. Не може бути уповноваженим представником чи довіреною особою кандидата особа, зазначена у пунктах 1-5 частини четвертої статті 466 цього Кодексу.
 
235. Стаття 509. Порядок реєстрації уповноваженого представника кандидата
 
236. 1. Заява про реєстрацію уповноваженого представника за підписом особи, висунутої кандидатом, подається до головної виборчої комісії відповідних виборів одночасно з заявою про реєстрацію кандидата на посаду голови громади від організації партії відповідно до частини другої статті 497 цього Кодексу чи заяви про самовисування кандидата на посаду голови громади відповідно до частини першої статті 496 цього Кодексу.
 
237. 2. У заяві про реєстрацію уповноваженого представника вказуються відомості щодо відповідної особи, зазначені у пунктах 1-5 частини другої статті 467 цього Кодексу.
 
238. 3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додається письмова згода особи представляти інтереси відповідного кандидата на посаду голови громади, старости.
 
239. 4. Головна виборча комісія відповідних виборів не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, реєструє уповноваженого представника кандидата на посаду голови громади. Кандидатура уповноваженого представника може бути відхилена лише з підстав порушення вимог частини шостої статті 508 цього Кодексу та частин першої-третьої цієї статті.
 
240. 5. Після реєстрації уповноваженого представника йому видається посвідчення. Форма такого посвідчення встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
241. 6. У разі відмови у реєстрації чи скасування реєстрації кандидата на посаду голови громади повноваження його уповноваженого представника вважаються припиненими з моменту втрати кандидатом статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
242. Стаття 510. Права уповноваженого представника кандидата
 
243. 1. Уповноважений представник має право:
 
244. 1) бути присутнім на всіх засіданнях головної виборчої комісії відповідних виборів під час обговорення питань, пов’язаних із виборами голови громади з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, ставити запитання доповідачу, виступати в обговоренні питань порядку денного, вносити пропозиції щодо рішення зазначеної виборчої комісії;
 
245. 2) знайомитися із змістом протоколів засідань головної виборчої комісії відповідних виборів та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;
 
246. 3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до головної виборчої комісії відповідних виборів від дільничних та окружних виборчих комісій, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, протоколами окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях, про підсумки голосування у територіальному виборчому окрузі, отримувати їх копії;
 
247. 4) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для уповноваженого представника.
 
248. 2. Уповноважений представник з дня його реєстрації до припинення його повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих чи службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
249. Стаття 511. Довірені особи кандидата на посаду голови громади, старости
 
250. 1. Реєстрація довірених осіб кандидата на посаду голови громади, старости здійснюється в порядку, встановленому статтею 467 цього Кодексу.
 
251. 2. У разі скасування реєстрації кандидата на посаду голови громади (старости) повноваження довіреної особи кандидата вважаються припиненими з моменту втрати кандидатом статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
252. 3. Довірена особа кандидата сприяє кандидату в його участі у виборчому процесі, у тому числі у проведенні передвиборної агітації, без доручення представляє кандидата у виборчому процесі і не є самостійним суб’єктом виборчого процесу.
 
253. 4. Довірена особа кандидата має права, зазначені у пунктах 1-5 частини другої, частині четвертій статті 468 цього Кодексу.
 
254. 5. На довірену особу кандидата поширюються обмеження, встановлені частиною другою статті 215 цього Кодексу.
 
255. 6. У разі скасування реєстрації кандидата повноваження довіреної особи кандидата вважаються припиненими з моменту втрати кандидатом статусу суб’єкта виборчого процесу.
 
256. Стаття 512. Заміна уповноваженого представника чи довіреної особи кандидата
 
257. 1. Уповноважений представник, довірена особа кандидата на посаду голови громади (старости) має право у будь-який час до дня голосування звернутися до головної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.
 
258. 2. Кандидат на посаду голови громади (старости) у будь-який час до дня голосування може звернутися до головної виборчої комісії із заявою про відкликання свого уповноваженого представника чи довіреної особи та про внесення іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява щодо іншої кандидатури вноситься у порядку, встановленому цим Кодексом для реєстрації відповідно уповноваженого представника чи довіреної особи.
 
259. 3. На підставі заяви, поданої відповідно до частин першої або другої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня, попереднього до дня голосування, а в день голосування ( невідкладно, територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації уповноваженого представника чи довіреної особи кандидата та (при наявності відповідної заяви) про реєстрацію іншої особи уповноваженим представником чи довіреною особою кандидата. Копія рішення видається кандидату або його уповноваженому представнику.
 
260. 4. Посвідчення уповноваженого представника чи довіреної особи кандидата, повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, вважається недійсним.
 
261. Стаття 513. Право кандидата на посаду голови громади старости мати офіційних спостерігачів
 
262. 1. Кандидат на посаду голови громади (старости) має право мати офіційних спостерігачів відповідно до частини першої статті 214 цього Кодексу.
 
263. 2. Подання кандидатур офіційних спостерігачів від імені кандидата на посаду голови громади (старости) відповідно до статті 217 цього Кодексу здійснює кандидат особисто або його уповноважений представник.
 
264. РОЗДІЛ ХLІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ НА ВИБОРАХ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ, СТАРОСТ
 
265. Стаття 514. Особливості відкриття, формування та використання виборчих фондів кандидатів на посаду голови громади
 
266. 1. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського (міста районного значення чи міста, яке входить до складу іншого міста) голови, сільського, селищного старости для фінансування своєї передвиборної агітації може утворювати і формувати свій виборчий фонд у порядку, визначеному статтями 185-189 цього Кодексу.
 
267. 2. Кандидат на посаду міського (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міста Києва) голови для фінансування своєї передвиборної агітації формує свій виборчий фонд у порядку, визначеному статтями 185-189 цього Кодексу.
 
268. 3. Організація партії, яка висунула кандидата на посаду голови територіальної громади, не утворює власного виборчого фонду для фінансування передвиборної агітації на цих виборах.
 
269. 4. Накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата (у разі утворення фонду) відкривається не пізніш як на п’ятий день після прийняття рішення головною виборчою комісією про реєстрацію кандидата.
 
270. 5. Поточні рахунки виборчого фонду кандидата не відкриваються. Витрачання коштів виборчого фонду здійснюється безпосередньо з накопичувального рахунку виборчого фонду.
 
271. 6. У разі утворення виборчого фонду кандидат особисто здійснює повноваження розпорядника накопичувального і поточного рахунку фонду або визначає розпорядником рахунків фонду одну зі своїх довірених осіб.
 
272. 7. Гранична сума витрат із виборчого фонду кандидата не може перевищувати:
 
273. 1) кандидата на посаду сільського, селищного голови (старости) -ста п’ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу;
 
274. 2) кандидата на посаду міського (міста районного значення чи міста, яке входить до складу іншого міста) голови - трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу;
 
275. 3) кандидата на посаду міського (міста обласного, республіканського значення, крім міст - обласних центрів та міста Сімферополя) голови -одної тисячі мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу;
 
276. 4) кандидата на посаду міського (міст - обласних центрів, міст Києва чи Сімферополя) голови -трьох тисяч мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу.
 
277. 8. У разі призначення повторного голосування гранична сума витрат з виборчого фонду кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, збільшується на 15 відсотків від граничної суми, встановленої частиною сьомою цієї статті.
 
278. 9. Добровільний внесок до виборчого фонду кандидата не може перевищувати п’ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу. Розмір власних коштів кандидата, що перераховуються на накопичувальний рахунок, обмежується граничною сумою витрат із виборчого фонду, встановленою частинами сьомою та восьмою цієї статті.
 
279. Стаття 515. Інформаційні плакати кандидатів
 
280. 1. Головна виборча комісія відповідних виборів забезпечує виготовлення для кожного кандидата на посаду голови громади інформаційних плакатів, зазначених у частині першій статті 194 цього Кодексу.
 
281. 2. В інформаційному плакаті кандидата зазначаються відомості, передбачені пунктами 2-6 частини другої статті 472 цього Кодексу.
 
282. 3. Виготовлення і використання інформаційних плакатів кандидатів здійснюється у кількості, в порядку та в строки, встановлені частинами третьою-п’ятою статті 472 цього Кодексу.
 
283. Стаття 516. Збалансованість поширення інформації про кандидатів на посаду голови громади
 
284. 1. Вимоги щодо збалансованості поширення інформації, встановлені частиною другою статті 196 цього Кодексу, стосуються поширення інформації про кандидатів на посаду голови відповідної громади.
 
285. 2. Обмеження, встановлені цією статтею та статтями 195-198 цього Кодексу, стосуються загальнодержавних, регіональних та місцевих телерадіоорганізацій, чиє мовлення поширюється на територію відповідного міста чи району, до якого належить відповідна громада.
 
286. Стаття 517. Особливості проведення передвиборної агітації на виборах сільських, селищних, міських голів
 
287. 1. Міська (міста, у якому кількість виборців перевищує 90.000 осіб) виборча комісія укладає угоди з регіональними чи місцевими телерадіоорганізаціями, чиє мовлення поширюється на територію відповідного міста, відповідно до частини третьої статті 210 цього Кодексу, щодо надання ефірного часу кандидатам на посаду міського голови за рахунок і в межах коштів бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів.
 
288. 2. Регіональні та місцеві телерадіоорганізації, зазначені у частині першій цієї статті, на підставі відповідної угоди надають кожному кандидату на посаду міського голови ефірний час для проведення передвиборної агітації, із розрахунку не менше 20 хвилин на відповідному телеканалі та 20 хвилин на відповідному радіоканалі для кожного кандидата. Цей час надається на кожному із зазначених каналів у двох рівних частках від зазначеного обсягу виділеного часу.
 
289. 3. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних телерадіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними телерадіоорганізаціями за результатами жеребкувань, що проводяться міською виборчою комісією за участю уповноважених представників кандидатів на посаду міського голови не пізніш як за тридцять два дні до дня голосування.
 
290. 4. Результати жеребкувань, зазначених у частині третій цієї статті, оприлюднюються у регіональних або місцевих друкованих засобах масової інформації у триденний строк з дня їх затвердження міською виборчою комісією.
 
291. 5. Ефірний час для проведення агітації кандидатами на посаду сільського, селищного, міського (міста з кількістю виборців меншою, ніж 90.000 осіб) голови, старости за рахунок коштів бюджету не надається.
 
292. 6. Розміщення агітаційних матеріалів кандидатів на посаду голови громади (старости) у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не проводиться.
 
293. РОЗДІЛ ХLІV. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ, СТАРОСТИ
 
294. Стаття 518. Вимоги до змісту виборчого бюлетеня на виборах голови громади, старости
 
295. 1. Текст виборчого бюлетеня для голосування на виборах голови громади (старости) затверджується головною виборчою комісією не пізніш як за двадцять п’ять днів до дня голосування.
 
296. 2. У виборчому бюлетені для голосування на виборах голови громади (старости) зазначаються в алфавітному порядку (за прізвищами кандидатів) відомості про зареєстрованих кандидатів: їх прізвища, імена, по батькові, а також рік народження, освіта, місце проживання, основне місце роботи (заняття), партійність, суб’єкт висування кандидата. Між прізвищем, ім’ям, по батькові кожного кандидата у депутати та іншими відомостями про нього розташовується порожній квадрат.
 
297. 3. Кількість виборчих бюлетенів для голосування визначається головною виборчою комісією відповідних виборів на основі відомостей органів ведення Державного реєстру виборців щодо кількості виборців, які мають виборчі адреси, що належать до відповідної громади (села, селища), із урахуванням резерву виборчих бюлетенів у кількості, не більшій ніж 0, 5 відсотка кількості виборців у громаді (селі, селищі).
 
298. Стаття 519. Особливості підготовки приміщення для голосування
 
299. 1. Крім інформаційних плакатів, зазначених у частині четвертій статті 192 цього Кодексу, безпосередньо перед приміщенням для голосування обов’язково розміщуються (у разі їх виготовлення) інформаційні плакати кандидатів на посаду голови відповідної громади, зазначені у статті 515 цього Кодексу.
 
300. 2. Інформаційні плакати кандидатів розміщуються у порядку, що відповідає порядку кандидатів у виборчому бюлетені.
 
301. 3. Голова дільничної виборчої комісії зобов’язаний забезпечити постійну наявність протягом часу голосування розміщених інформаційних плакатів усіх кандидатів на посаду голови громади.
 
302. Стаття 520. Порядок заповнення виборчого бюлетеня при голосуванні
 
303. 1. У виборчому бюлетені виборець робить одну позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує.
 
304. 2. При заповненні виборчого бюлетеня виборець може підтримати своїм голосом лише за одного кандидата на посаду голови громади (старости).
 
305. Стаття 521. Особливості підрахунку голосів на виборчій дільниці
 
306. 1. Для встановлення кількості голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду голови громади (старости), виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню розкладаються у порядку, визначеному частиною першою статті 244 цього Кодексу, на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів або напис «недійсні».
 
307. 2. Недійсним вважається бюлетень відповідно до частини третьої статті 244 цього Кодексу. Недійсним бюлетенем відповідно до пункту 3 частини другої статті 244 цього Кодексу вважається виборчий бюлетень, в якому:
 
308. 1) поставлено більше ніж одну позначки, зазначеної у частині першій статті 520 цього Кодексу, біля прізвищ різних кандидатів;
 
309. 2) не поставлено жодної позначки біля прізвищ кандидатів.
 
310. 3. Дільнична виборча комісія підраховує порядку, встановленому частиною третьою статті 226 цього Кодексу, виборчі бюлетені і встановлює кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду голови громади (старости). Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені.
 
311. 4. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо дійсності чи змісту волевиявлення виборця у виборчому бюлетені питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Відповідне протокольне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
 
312. 5. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці щодо голосування на виборах голови громади (старости) оголошуються головою комісії і заносяться секретарем комісії до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
313. 6. Дільнична виборча комісія зобов’язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, встановленій відповідно до частини дванадцятої статті 243 цього Кодексу, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці та виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кожного кандидата. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими частиною десятою статті 115 цього Кодексу, із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження.
 
314. 7. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на посаду голови громади (старости), запаковуються окремо в порядку, встановленому частиною восьмою статті 240 цього Кодексу. На пакеті зазначається відповідні прізвище та ініціали кандидата.
 
315. Стаття 522. Відомості спеціальної частини підсумкових протоколів дільничної та окружної виборчої комісії
 
316. 1. До спеціальної частини протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, передбаченої частиною п’ятою статті 246 цього Кодексу, протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці, передбаченої частиною дванадцятою статті 252 цього Кодексу, протоколу окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу (у випадку, зазначеному у частині третій статті 492 цього Кодексу) відповідно до частини четвертої статті 255 цього заносяться такі відомості:
 
317. 1) сумарна кількість дійсних голосів виборців у межах виборчої дільниці чи територіального виборчого округу;
 
318. 2) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
 
319. 3) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до сумарної кількості дійсних голосів виборців.
 
320. 2. Сумарна кількість дійсних голосів виборців визначається як сума кількостей голосів виборців, поданих на підтримку кожного кандидата.
 
321. Стаття 523. Транспортування виборчих документів дільничної виборчої комісії
 
322. 1. Документи дільничної виборчої комісії, зазначені у частині першій статті 250 цього Кодексу, транспортуються до головної виборчої комісії відповідних виборів у порядку встановленому статтею 250 цього Кодексу.
 
323. 2. У випадку, зазначеному у частині третій статті 492 цього Кодексу, транспортування виборчої документації з виборів міського голови здійснюється до районної у місті виборчої комісії у порядку, встановленому статтею 250 цього Кодексу.
 
324. Стаття 524. Особливості розгляду виборчих документів територіальними виборчими комісіями, які здійснюють повноваження окружних
 
325. 1. Районна у місті виборча комісія, яка у випадку, зазначеному у частині третій статті 492 цього Кодексу, здійснює повноваження окружної виборчої комісії виборів міського голови у відповідному територіальному виборчому окрузі, приймає та розглядає виборчі документи дільничних виборчих комісій, зазначені у частині першій статті 250 цього Кодексу, і встановлює підсумки голосування у межах відповідного територіального виборчого округу та складає відповідний протокол у порядку, встановленому статтями 251-254 цього Кодексу.
 
326. 2. Якщо вибори міського голови відбуваються одночасно з виборами депутатів міської та (або) районної у місті ради, розгляд документів дільничних виборчих комісій з виборів міського голови здійснюється районною у місті виборчою комісією після встановлення результатів виборів депутатів районної у місті ради та розгляду документів дільничних виборчих комісій з виборів депутатів міської ради.
 
327. Стаття 525. Особливості розгляду виборчих документів головною виборчою комісією
 
328. 1. Головна територіальна виборча комісія відповідних виборів приймає та розглядає виборчі документи дільничних виборчих комісій з виборів голови громади (старости), зазначені у частині першій статті 250 цього Кодексу, у порядку, встановленому статтями 251-254 цього Кодексу.
 
329. 2. У разі, коли вибори голови громади (старости) відбуваються одночасно з виборами депутатів (депутата) відповідної сільської, селищної, міської ради, головна територіальна виборча комісія приймає та розглядає виборчі документи з виборів голови громади (старости) після встановлення результатів виборів депутатів (депутата) відповідної ради.
 
330. 3. У випадку, зазначеному у частині третій статті 492 цього Кодексу, міська виборча комісія приймає та розглядає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідного територіального виборчого округу.
 
331. Стаття 526. Протокол про результати виборів сільського, селищного, міського голови
 
332. 1. Головна територіальна виборча комісія відповідних виборів на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою «Уточнений», а у разі повторного підрахунку голосів виборців - також протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці не пізніш як на третій день після дня голосування встановлює результати виборів голови громади, про що складає протокол.
 
333. 2. У випадку, зазначеному у частині третій статті 492 цього Кодексу, територіальна виборча комісія встановлює результати виборів голови громади (старости), про що складає протокол, на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою «Уточнений».
 
334. 3. До загальної частини протоколу головної виборчої комісії про результати виборів сільського, селищного, міського голови, сільського, селищного старости заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
335. 1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення головної виборчої комісії;
 
336. 2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених головною виборчою комісією;
 
337. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
 
338. 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;
 
339. 5) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 
340. 6) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;
 
341. 7) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців;
 
342. 8) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування;
 
343. 9) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
344. 10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
345. 11) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
346. 12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
347. 13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
348. 14) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
 
349. 15) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
350. 16) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
351. 17) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до кількості дійсних голосів виборців.
 
352. 4. До спеціальної частини протоколу про результати виборів голови громади (старости) заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
353. 1) загальна кількість дійсних голосів виборців;
 
354. 2) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
 
355. 3) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата, у відношенні до загальної кількості дійсних голосів виборців.
 
356. 5. Протокол головної територіальної виборчої комісії про результати виборів сільського, селищного, міського голови складається у трьох примірниках. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на її засіданні, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії.
 
357. 6. Член територіальної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про результати виборів сільського, селищного, міського голови. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі головної територіальної виборчої комісії, член територіальної виборчої комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів сільського, селищного, міського голови. У разі відсутності у протоколі підпису члена територіальної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина його відсутності на засіданні комісії.
 
358. 7. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на посаду голови територіальної громади, їх уповноважені представники та довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні результатів виборів сільського, селищного, міського голови.
 
359. 8. Третій примірник протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії.
 
360. Стаття 527. Рішення головної виборчої комісії за підсумками голосування на виборах сільського, селищного, міського (малого міста) голови, старости
 
361. 1. Головна виборча комісія відповідних виборів визнає обраним сільським, селищним, міським (міста з кількістю виборців меншою, ніж 90.000 осіб) головою (старостою) кандидата, який за підсумками голосування виборців, встановленими на підставі протоколів, зазначених у частині першій статті 526 цього Кодексу, отримав найбільшу порівняно з іншими кандидатами на посаду голови відповідної громади (старости) кількість голосів виборців. Про визнання обраним сільського, селищного, міського голови (старости) головна виборча комісія приймає рішення.
 
362. 2. Якщо за підсумками голосування, встановленими на підставі протоколів, зазначених у частинах першій чи другій статті 526 цього Кодексу, найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців отримали два або більше кандидатів, головна виборча комісія приймає рішення про призначення повторного голосування щодо цих кандидатів.
 
363. 3. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах голови громади (старости) було включено лише одного кандидата, він вважається обраним, якщо кількість голосів, поданих за нього, склала більше ніж 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
364. 4. За наявності підстав, зазначених у статті 528 цього Кодексу, головна територіальна виборча комісія приймає рішення про призначення повторних виборів голови відповідної територіальної громади.
 
365. Стаття 528. Рішення міської виборчої комісії за підсумками голосування на виборах міського (великого міста) голови
 
366. 1. Міська (міста з кількістю виборців понад 90.000 осіб) виборча комісія за підсумками голосування, встановленими на підставі протоколів, зазначених у частині першій чи другій статті 526 цього Кодексу, визнає обраним міським головою кандидата, який:
 
367. 1) отримав підтримку більше ніж 50 відсотків дійсних голосів виборців;
 
368. 2) отримав підтримку менше ніж 50 відсотків дійсних голосів виборців, однак не менше ніж на 20 відсотків дійсних голосів виборців більше, аніж інший, наступний за кількістю голосів виборців кандидат.
 
369. 2. Про визнання обраним міського голови територіальна виборча комісія приймає рішення.
 
370. 3. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування на виборах міського голови було включено лише одного кандидата, він вважається обраним, якщо кількість голосів, поданих за нього, склала більше ніж 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
371. 4. Міська виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, якщо до виборчого бюлетеня на виборах міського голови було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови і за підсумками голосування жоден кандидат не був обраний відповідно до частини першої цієї статті.
 
372. 5. За наявності підстав, зазначених у статті 529 цього Кодексу, міська виборча комісія приймає рішення про призначення повторних виборів міського голови.
 
373. Стаття 529. Підстави призначення повторних виборів голови громади, старости
 
374. Головна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів голови громади (старости) такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів голови громади (старости), якщо:
 
375. 1) до виборчого бюлетеня для голосування на виборах голови громади (старости) було включено лише одного кандидата і кількість голосів виборців, поданих на його підтримку, склала не більше 50 відсотків від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
376. 2) якщо кількість виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним відповідно до статей 249 та 253 цього Кодексу, становить не менше 25 відсотків від загальної кількості виборчих дільниць у межах відповідної громади (села, селища).
 
377. 3) з підстав, зазначених у частині другій статті 508 цього Кодексу, у тому числі якщо вони виникли при підготовці до повторного голосування.
 
378. Стаття 530. Повторне голосування
 
379. 1. Головна виборча комісія призначає повторне голосування з підстав, зазначених у частині другій статті 527 або частині третій статті 528 цього Кодексу, на другу неділю після дня прийняття зазначеного рішення. Рішення про призначення повторного голосування не пізніш як наступного дня після дня його прийняття публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації або, за неможливості, доводиться до загального відома в інший спосіб.
 
380. 2. Підготовка та проведення повторного голосування, підрахунок голосів та встановлення результатів виборів голови територіальної громади здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею.
 
381. 3. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, призначеного відповідно до частини другої статті 527 цього Кодексу, включаються кандидати на посаду голови громади (старости), які за підсумками голосування на виборах голови громади (старости) набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців, не враховуючи тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування.
 
382. 4. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, призначеного відповідно до частини третьої статті 528 цього Кодексу, включаються два кандидати на посаду міського голови, які у підсумку голосування на виборах міського голови отримали найбільшу кількість голосів виборців, не враховуючи тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування.
 
383. 5. Форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються територіальною виборчою комісією одночасно з призначенням повторного голосування.
 
384. 6. Якщо усі кандидати, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, крім одного, не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування відмовилися бути кандидатами відповідно до пункту 1 частини першої статті 505 цього Кодексу, або вибули з балотування відповідно до частини четвертої статті 505 цього Кодексу, головна виборча комісія приймає рішення про скасування повторного голосування та про визнання обраним кандидата із числа включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, який не подав такої заяви.
 
385. 7. Списки виборців для повторного голосування виготовляються у порядку, встановленому частинами першою - четвертою статті 329 цього Кодексу.
 
386. 8. Підготовка і проведення повторного голосування здійснюється дільничними виборчими комісією у тому ж складі, який проводив голосування на відповідних виборах. Заміна члена дільничної виборчої комісії у разі дострокового припинення його повноважень здійснюється у порядку, встановленому статтею 106 цього Кодексу.
 
387. Стаття 531. Офіційне опублікування результатів виборів сільського, селищного, міського голови, старости
 
388. 1. Головна виборча комісія відповідних виборів не пізніш як на п’ятий день після дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює у місцевих друкованих засобах масової інформації результати виборів голови відповідної громади (старости).
 
389. 2. У публікації, зазначеній у частині першій цієї статті, щодо особи, обраної головою громади (старостою), зазначається:
 
390. 1) прізвище, ім’я, по батькові особи, обраної головою громади (старости);
 
391. 2) кількість голосів виборців, поданих на її підтримку;
 
392. 3) відсоток голосів виборців, поданих на її підтримку, у відношенні до кількості дійсних голосів виборців;
 
393. 5) рік народження;
 
394. 6) суб’єкт (спосіб) висування кандидата, обраного головою громади (старостою);
 
395. 7) партійність;
 
396. 8) відомості про освіту;
 
397. 9) місце роботи (заняття), посада, яку займала на час виборів особа, обрана головою громади (старостою);
 
398. 10) місце проживання.
 
399. 3. Офіційне оприлюднення головною виборчою комісією результатів виборів голови громади (старости) є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, старости, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної сільським, селищним, міським головою, старостою.
 
400. Стаття 532. Реєстрація обраного сільського, селищного, міського голови, старости
 
401. 1. Особа, обрана головою громади (старостою), для її реєстрації сільським, селищним, міським головою (сільським, селищним старостою) зобов’язана подати до головної виборчої комісії не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про її звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови (старости), та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради.
 
402. 2. У разі звернення особи, обраної головою громади (старостою), до головної виборчої комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконанню нею вимог частини першої цієї статті, головна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними.
 
403. 3. При отриманні документів, зазначених у частині першій цієї статті, головна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію обраної особи сільським, селищним, міським головою, сільським, селищним старостою.
 
404. 4. У разі невиконання особою, обраною головою громади (старостою), у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, вимог частини першої цієї статті головна виборча комісія приймає рішення про визнання особи такою, яка відмовилася від посади сільського, селищного, міського голови, сільського, селищного старости, та призначає повторні вибори сільського, селищного, міського голови, сільського, селищного старости.
 
405. ГЛАВА ХІІІ. ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЬКИХ (ВЕЛИКИХ МІСТ), ОБЛАСНИХ РАД
 
406. РОЗДІЛ ХLV. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ стосовно виборів депутатів МІСЬКИХ (ВЕЛИКИХ МІСТ), ОБЛАСНИХ РАД
 
407. Стаття 533. Основні засади виборів депутатів міських (великих міст), обласних рад
 
408. Вибори депутатів міської (міста з кількість виборців понад 90.000 осіб), обласної ради проводяться на засадах пропорційного представництва з відкритими списками у багатомандатних виборчих округах.
 
409. Стаття 534. Кількісний склад міської (великого міста), обласної ради
 
410. 1. Межі кількісного склад міської ради складають:
 
411. 1) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців - від 30 до 40 депутатів;
 
412. 2) від 250 тисяч до 1 мільйона виборців - від 40 до 60 депутатів;
 
413. 3) понад 1 мільйон виборців - від 60 до 100 депутатів.
 
414. 2. Межі кількісного складу обласної ради складають:
 
415. 1) до 2 мільйонів виборців - 80 депутатів;
 
416. 2) понад 2 мільйони виборців - 120 депутатів.
 
417. 3. Кількість виборців у місті чи області визначається на підставі відомостей Державного реєстру виборців.
 
418. Стаття 535. Право висування кандидатів у депутати міської (великого міста), обласної ради
 
419. 1. Право висування кандидатів у депутати міської (міста, зазначеного у статті 533 цього Кодексу), обласної ради належить виборцям і реалізується ними через міські, обласні організації політичних партій (далі - організації партій), а також шляхом самовисування в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
420. 2. Організація партії, яка відповідає вимогам частини четвертої статті 13 цього Кодексу, може висувати:
 
421. 1) кандидатів у депутати міської ради - відповідна міська організація партії;
 
422. 2) кандидатів у депутати обласної ради - відповідна обласна організація партії.
 
423. 3. Територіальний орган Міністерства юстиції України у відповідному місті, області не пізніш як на третій день виборчого процесу публікує у регіональних або місцевих друкованих засобах масової інформації список міських, обласних організацій партій, які на день початку виборчого процесу відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 13 цього Кодексу.
 
424. 4. Організація партії може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії, або позапартійну особу, яка відповідно до статті 12 цього Кодексу має право бути кандидатом у депутати і не подала заяви про самовисування. Особа може бути висунута кандидатом лише від однієї організації партії або шляхом самовисування.
 
425. Стаття 536. Строки призначення та проведення повторних виборів депутатів
 
426. 1. Повторні вибори депутатів призначаються рішенням головної виборчої комісії відповідних виборів з підстав і в порядку, встановлених статтею 571 цього Кодексу.
 
427. 2. Голосування на проміжних та повторних виборах депутатів проводиться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня офіційного опублікування рішення, зазначеного у частині першій цієї статті.
 
428. Стаття 537. Територіальна організація виборів депутатів
 
429. 1. Систему територіальної організації виборів депутатів міських, обласних рад складають:
 
430. 1) єдиний міський (обласний) виборчий округ;
 
431. 2) багатомандатні виборчі округи;
 
432. 3) звичайні виборчі дільниці на території відповідного міста чи області;
 
433. 4) спеціальні виборчі дільниці, утворені у закладах, зазначених у пунктах 1 та 2 частини другої статті 36 цього Кодексу, на території відповідного міста чи області.
 
434. 2. Багатомандатні округи з виборів депутатів, міської (міста, зазначеного у статті 533 цього Кодексу), обласної ради утворюються головною виборчою комісією відповідних виборів не пізніш як на другий день виборчого процесу з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів. Головна виборча комісія відповідних виборів тим же рішенням присвоює номери багатомандатним виборчим округам.
 
435. 3. Орієнтовна кількість багатомандатних округів, зазначених у частині другій цієї статті, визначається як ціла частка від ділення кількісного складу відповідної ради на десять. При утворенні цих округів, відхилення від їх середньої орієнтовної кількості не може становити більш ніж два округи.
 
436. 4. При утворенні багатомандатних виборчих округів з виборів депутатів міської ради міста з районним поділом територія району в місті не може бути поділена між двома такими округами. У межах району в місті може бути утворено більше ніж один багатомандатний округ.
 
437. 5. При утворенні багатомандатних виборчих округів з виборів депутатів обласної ради територія району, міста обласного значення не може бути поділена між двома такими округами. На території міста обласного значення може бути утворено більше ніж один багатомандатний округ.
 
438. 6. Рішення про утворення багатомандатних виборчих округів разом із зазначенням номера кожного такого округу головна виборча комісія не пізніш як на другий день після їх утворення публікує у місцевих чи регіональних друкованих засобах масової інформації.
 
439. Стаття 538. Система виборчих комісій виборів депутатів районних, обласних рад
 
440. 1. Систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів депутатів міської ради, складають:
 
441. 1) міська виборча комісія;
 
442. 2) районні у місті виборчі комісії (у містах з районним поділом);
 
443. 3) дільничні виборчі комісії виборчих дільниць на території відповідного міста.
 
444. 2. Окружні виборчі комісії на виборах депутатів міської ради не утворюються. Повноваження окружних виборчих комісій у відповідних багатомандатних округах з виборів депутатів міської ради у місті з районним поділом здійснюють районні у місті виборчі комісії.
 
445. 3. Систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів депутатів обласної ради, складають:
 
446. 1) обласна виборча комісія;
 
447. 2) районні, міські виборчі комісії (районів та міст обласного значення, що входять до складу відповідної області);
 
448. 3) дільничні виборчі комісії виборчих дільниць на території відповідної області.
 
449. 4. Окружні виборчі комісії на виборах депутатів обласної ради не утворюються. Повноваження окружних виборчих комісій у відповідних багатомандатних округах з виборів депутатів обласної ради здійснюють районні, міські (міст обласного значення) виборчі комісії.
 
450. Стаття 539. Формування дільничних виборчих комісій
 
451. 1. Суб’єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій місцевих виборів на території міста, зазначеного у статті 533 цього Кодексу, відповідно до частини другої статті 95 цього Кодексу є організації партій, які висунули списки кандидатів у депутати міської ради, та кандидати, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів відповідно до статті 542 цього Кодексу, зареєстровані у відповідному багатомандатному окрузі.
 
452. 2. Суб’єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій місцевих виборів на території району відповідно до частини другої статті 95 цього Кодексу є кандидати у депутати районної ради, зареєстровані у відповідному багатомандатному виборчому окрузі.
 
453. 3. Якщо вибори депутатів обласної ради відбуваються не одночасно з іншими місцевими виборами, суб’єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій на відповідно до частини другої статті 95 цього Кодексу є організації партій, які висунули списки кандидатів у депутати обласної ради, та кандидати, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів відповідно до статті 542 цього Кодексу, зареєстровані у відповідному багатомандатному окрузі.
 
454. 4. Подання кандидатур до дільничної виборчої комісії від імені організації партії вноситься за підписом уповноваженої особи цієї організації партії. Подання кандидатур до дільничної виборчої комісії від імені кандидатів, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, вноситься за підписом довуреної особи цих кандидатів.
 
455. 5. Дільничні виборчі комісії утворюються в порядку і в строки, встановлені статтями 95, 96 цього Кодексу.
 
456. РОЗДІЛ ХLVІ. Висування та реєстрація кандидатів у депутати МІСЬКОЇ (ВЕЛИКОГО МІСТА), обласної ради
 
457. Стаття 540. Строки висування кандидатів у депутати
 
458. 1. Висування кандидатів у депутати та самовисування розпочинається з дня опублікування рішення про утворення багатомандатних округів, наступного після дня початку виборчого процесу, і закінчується за сорок два дні до дня голосування.
 
459. 2. Організація партії, яка висунула список кандидатів, набуває статусу суб’єкта виборчого процесу з моменту їх висування.
 
460. 3. Кандидат у депутати набуває статусу суб’єкта виборчого процесу з дня його реєстрації головною виборчою комісією відповідних виборів.
 
461. Стаття 541. Порядок висування кандидатів організаціями партій
 
462. 1. Висування кандидатів у депутати обласною (міською) організацією партії здійснюється у вигляді єдиного обласного (міського) виборчого списку кандидатів у депутати у єдиному обласному (міському) виборчому окрузі.
 
463. 2. З числа кандидатів, включених до єдиного обласного (міського) списку кандидатів у депутати в єдиному обласному (міському) виборчому окрузі, партія формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати у кожному багатомандатному виборчому окрузі. Регіональний виборчий список повинен включати не менше п’яти і не більше дванадцяти кандидатів у депутати. Особа може бути включена лише до одного регіонального виборчого списку кандидатів у депутати від організації партії.
 
464. 3. Черговість (порядкові номери) кандидатів у виборчих списках кандидатів у депутати у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та у багатомандатних округах з відповідних виборів визначається на конференції (зборах) республіканської організації партії при висуванні кандидатів у депутати. При формуванні виборчих списків кандидатів організація партії повинна забезпечити у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і т.д.) кожного виборчого списку кандидатів присутність як чоловіків, так і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі).
 
465. 4. Форма виборчого списку кандидатів у депутати від організації партії затверджується Центральною виборчою комісією до початку виборчого процесу.
 
466. 5. У єдиному обласному (міському) виборчому списку кандидатів від партії щодо кожного кандидата зазначаються:
 
467. 1) порядковий номер кандидата у єдиному обласному (міському) виборчому списку;
 
468. 2) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
 
469. 3) число, місяць і рік народження;
 
470. 4) громадянство;
 
471. 5) партійність;
 
472. 6) відомості про освіту;
 
473. 7) місце роботи (заняття), посада, яку займає кандидат;
 
474. 8) наявність представницького мандата на час висування;
 
475. 9) місце проживання кандидата;
 
476. 10) номер багатомандатного округу, до списку в якому включено кандидата;
 
477. 11) порядковий номер кандидата у відповідному регіональному виборчому списку.
 
478. 6. У кожному регіональному виборчому списку кандидатів від організації партії щодо кожного кандидата зазначаються номер кандидата у цьому регіональному виборчому списку, а також відомості, передбачені пунктами 2-9 частини п’ятої цієї статті.
 
479. 7. Висування кандидатів у депутати організацією партії здійснюється на її конференції (зборах), яка скликається і проводиться у порядку, встановленому статутом партії. У конференції, на якій здійснюється висування кандидатів у депутати обласної ради, повинно бути присутніми не менше 100 делегатів.
 
480. 8. Про час і місце проведення конференції (зборів) організації партії з метою висування кандидатів у депутати керівник організації партії повідомляє у письмовій формі відповідну головну виборчу комісію не пізніш як за три дні до дня проведення конференції (зборів). На такій конференції (зборах) за дорученням голови цієї виборчої комісії має право бути присутнім член цієї комісії. Член виборчої комісії, присутній на конференції (зборах) організації партії, не має права втручатися у перебіг конференції (зборів) організації партії.
 
481. 9. Конференція організації партії щодо висунення кандидатів у депутати проводиться відкрито. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такій конференції (зборах,)визначається організаторами заходу.
 
482. 10. Порядок формування пропозицій до виборчих списків організації партії визначається статутом партії. На конференції (зборах) організації партії щодо висунення кандидатів у депутати створюються умови для вільного і всебічного обговорення кандидатур, запропонованих до виборчих списків кандидатів, та передвиборної програми організації партії.
 
483. 11. Рішення конференції (зборів) організації партії про висунення кандидатів у депутати від організації партії приймається у вигляді затвердження єдиного обласного (міського) виборчого списку кандидатів у депутати, а також регіональних виборчих списків кандидатів у депутати, висунутих організацією партії у кожному багатомандатному виборчому окрузі з відповідних виборів за формою, зазначеною у частині четвертій цієї статті.
 
484. 12. Після висування кандидатів конференція (збори) організації партії приймає передвиборну програму організації партії
 
485. 13. У протоколі конференції організації (зборів) партії зазначаються: дата її проведення, порядок денний, кількість обраних та присутніх делегатів, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати, зазначені у пунктах 2-9 частини п’ятої цієї статті, підсумки голосування щодо єдиного обласного (міського) та кожного регіонального виборчого списку кандидатів у депутати. Протокол конференції (зборів) підписується керівником організації партії.
 
486. 12. Рішення, зазначене у частинах одинадцятій та дванадцятій цієї статті, та протокол, зазначений у частині тринадцятій цієї статті, підписується керівником організації партії та скріплюється печаткою організації партії.
 
487. Стаття 542. Порядок самовисування кандидатами у депутати
 
488. 1. Громадяни України, які мають право бути обраним депутатами міської, обласної ради, можуть самовисунутися в окремому багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів відповідної ради у формі виборчого списку незалежних кандидатів шляхом подання до відповідної міської, обласної виборчої комісії спільної заяви про бажання бути висунутими кандидатами у цьому окрузі, яка відповідає вимогам частини другої цієї статті. У спільній заяві про самовисування зазначається представник з числа кандидатів, що самовисуваються як виборчий список незалежних кандидатів, уповноважений представляти інтереси зазначених кандидатів у головній виборчій комісії відповідних місцевих виборів. Кількість кандидатів, які самовисуваються як виборчий список незалежних кандидатів, може включати не менше п’яти і не більше дванадцяти кандидатів.
 
489. 2. У спільній заяві про самовисування, передбаченій частиною четвертою цієї статті, зазначаються відомості про кожного кандидата, передбачені пунктами 2-9 частини п’ятої статті 541 цього Кодексу. Спільна заява підписується кожною особою, включеною до виборчого списку незалежних кандидатів, із зазначенням поряд із підписом її прізвища та ініціалів.
 
490. 3. До спільної заяви про самовисування, передбаченої частиною першою цієї статті, додається виборчий список незалежних кандидатів, складений за формою, передбаченою частиною четвертою статті 541 цього Кодексу і підписаний уповноваженим представником кандидатів, які самовисуваються як виборчий список незалежних кандидатів.
 
491. 4. До заяви додаються документи, зазначені у частині першій статті 543 цього Кодексу.
 
492. Стаття 543. Умови реєстрації кандидатів у депутати
 
493. 1. Для реєстрації кандидатів у депутати міської, обласної ради, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, крім заяви про самовисування, зазначеної у частині першій статті 542 цього Кодексу, та списку кандидатів відповідно до частини третьої статті 542 цього Кодексу, до головної виборчої комісії подаються такі документи:
 
494. 1) заяву кожного кандидата, включеного до виборчого списку незалежних кандидатів, у якій повинно міститися:
 
495. а) згода на оприлюднення у зв’язку з участю у виборах біографічних відомостей, інших його персональних даних, що містяться у документах, поданих для реєстрації кандидата, у тому числі декларації про майновий стан, доходи, видатки та фінансові зобов’язання;
 
496. б) зобов’язання у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, або відмовитися від мандата депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим (у разі відсутності такого мандата - зазначення про його відсутність);
 
497. 2) коротку автобіографію кожного кандидата, включеного до виборчого списку незалежних кандидатів, що повинна містити у довільному лаконічному викладі такі відомості:
 
498. а) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності);
 
499. б) число, місяць, рік і місце народження;
 
500. в) громадянство;
 
501. г) відомості про освіту;
 
502. ґ) відомості про трудову діяльність (у тому числі за сумісництвом);
 
503. д) місце роботи, посаду (заняття) на час висування кандидатом у депутати;
 
504. е) партійність, рік вступу до партії;
 
505. є) відомості про громадську роботу (в тому числі на виборних посадах);
 
506. ж) сімейний стан, склад сім’ї;
 
507. з) місце проживання;
 
508. и) випадки і підстави притягнення до кримінальної відповідальності чи відповідальності за корупційні діяння;
 
509. і) відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
510. 3) коротку спільну передвиборну програму кандидатів, викладену державною мовою;
 
511. 4) документ про внесення виборчої застави відповідно до статті 545 цього Кодексу;
 
512. 5) декларації про майно, доходи, видатки та фінансову зобов’язання кожного кандидата у депутати, включеного до виборчого списку незалежних кандидатів, відповідно до статті 544 цього Кодексу.
 
513. 2. Для реєстрації кандидатів, включених до єдиного обласного (міського) списку кандидатів, висунутого організацією партії, до головної виборчої комісії подаються такі документи:
 
514. 1) заяву про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником організації партії та скріпленої печаткою організації партії із зазначенням юридичної адреси організації партії;
 
515. 2) копію свідоцтва про реєстрацію організації партії, засвідченої безоплатно відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України після початку виборчого процесу, однак не пізніш як на сьомий день після звернення організації партії;
 
516. 3) протокол конференції (зборів) організації партії про розгляд питання про висунення кандидатів у депутати від організації партії, зазначений у частині тринадцятій статті 541 цього Кодексу;
 
517. 4) рішення конференції (зборів) організації партії про висунення кандидатів у депутати від організації партії, зазначеного у частині одинадцятій статті 541 цього Кодексу;
 
518. 5) єдиний обласний (міський) виборчий список, а також усі регіональні виборчі списки кандидатів у депутати у багатомандатних виборчих округах від організації партії за формою, зазначеною у частині четвертій статті 541 цього Кодексу, засвідчених підписом керівника організації партії і скріплених печаткою партії;
 
519. 6) передвиборну програму організації партії, прийняту конференцією (зборами) організації партії, викладену державною мовою;
 
520. 7) документ про внесення партією грошової застави відповідно до статті 545 цього Кодексу;
 
521. 8) заяви кожної особи, включеної до єдиного обласного (міського) виборчого списку кандидатів від організації партії, у якій повинна міститися згода бути висунутою кандидатом від цієї організації партії, а також відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
 
522. 9) короткі автобіографії осіб, включених до виборчих списків кандидатів від організації партії, що обов’язково повинні містити у довільному лаконічному викладі відомості, зазначені у пункті 2 частини першої цієї статті;
 
523. 10) декларації про майно, доходи, видатки та фінансову зобов’язання кожного кандидата у депутати, включеного до виборчого списку кандидатів від організації партії, відповідно до статті 544 цього Кодексу.
 
524. 3. Разом із документами, зазначеними у частинах першій чи другій цієї статті, до виборчої комісії Автономної Республіки Крим подаються по чотири фотографії кожного кандидата, висунутого партією або включеного до виборчого списку незалежних кандидатів, розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді.
 
525. 4. Обсяг передвиборної програми організації партії чи кандидатів, які само висунулися у вигляді списку незалежних кандидатів, не повинен перевищувати чотирьох тисяч друкованих знаків.
 
526. 5. Документи, зазначені у частині першій цієї статті, від імені кандидатів, які самовисунулися у формі списку незалежних кандидатів, подаються до головної виборчої комісії уповноваженим представником цих кандидатів, зазначеним у частині першій статті 542 цього Кодексу. Документи, зазначені у частині другій цієї статті, від імені організації партії подаються керівником організації партії або іншою особою, уповноваженою на це рішенням керівного органу організації партії.
 
527. 6. Подання документів для реєстрації кандидатів у депутати обласної (міської) ради закінчується за тридцять дев’ять днів до дня голосування.
 
528. 7. Прийом документів, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим членом головної виборчої комісії, уповноваженим на це рішенням комісії.
 
529. 8. Головна виборча комісія, приймаючи документи, забезпечує перевірку наявності усіх документів, зазначених відповідно у частинах першій чи другій цієї статті. У разі відсутності деяких документів уповноважений член комісії у письмовій формі відмовляє у прийомі документів. Така відмова повинна містити вичерпний перелік підстав відмови, а також зазначення строку, протягом якого організація партії, уповноважений представник кандидатів, які само висунулися, може подати документи із виправленням зазначених недоліків.
 
530. 9. У разі прийняття документів головна виборча комісія видає особі, яка подала документи відповідно до частини п’ятої цієї статті, довідку про їх прийняття, яка засвідчує наявність усіх поданих документів, зазначених відповідно у частинах першій або другій цієї статті у. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище посадової особи, яка прийняла документи.
 
531. 10. Документи, подані до головної виборчої комісії і прийняті нею, повторно не подаються.
 
532. Стаття 544. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати
 
533. 1. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата у депутати за останній рік, термін звітності за який минув на день початку виборчого процесу, заповнена кандидатом власноручно, подається на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
534. 2. Головна виборча комісія може звернутися до органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову політику, щодо перевірки відомостей, зазначених у декларації про майно та доходи кандидата у депутати.
 
535. 3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню після їх виявлення і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата у депутати.
 
536. 4. Відомості, що містяться у декларації, зазначеній у частині першій цієї статті, а також відомості про виправлення помилок і неточностей, зазначених у частині третій цієї статті, не можуть вважатися інформацією з обмеженим доступом.
 
537. 5. Декларації кандидатів у депутати, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом, оприлюднюються на офіційному сайті головної виборчої комісії або відповідної місцевої ради.
 
538. Стаття 545. Грошова застава
 
539. 1. Грошова застава вноситься організацією партії, кандидатами, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, у безготівковому вигляді на спеціальний рахунок головної виборчої комісії у розмірі двадцять мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу.
 
540. 2. Номер рахунку для внесення грошової застави оприлюднюється головною виборчою комісією у регіональних друкованих засобах масової інформації не пізніш як другий день після початку виборчого процесу.
 
541. 3. У разі прийняття головною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації списку кандидатів внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок, з якого була внесена застава.
 
542. 4. Грошова застава повертається організації партії, кандидатам, які самовисунулися у вигляді списку незалежних кандидатів якщо відповідний список кандидатів взяв участь у розподілі мандатів на виборах обласної (міської) ради. Якщо відповідний список кандидатів за результатами голосування виборців не допущений до розподілу мандатів, грошова застава перераховується до відповідного обласного (міського) бюджету.
 
543. Стаття 546. Порядок реєстрації кандидатів у депутати
 
544. 1. Головна виборча комісія відповідних виборів реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчих списків організації партії чи виборчого списку незалежних кандидатів, за умови отримання документів, зазначених у частинах першій та (для кандидатів, висунутих організаціями партій) другій статті 543 цього Кодексу.
 
545. 2. Особа, включена організацією партії до єдиного обласного (міського) списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви організації партії про реєстрацію кандидатів у депутати до головної виборчої комісії не подала заяви, зазначеної у пункті 8 частини другої статті 543 цього Кодексу, виключається з виборчих списків організації партії з дня подання зазначеної заяви організації партії. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після подання організацією партії заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, не приймається.
 
546. 3. Особа, висунута кандидатом у депутати, має право до дня реєстрації її кандидатом подати заяву про відкликання своєї згоди бути висунутою кандидатом у депутати від відповідної організації партії чи у складі списку незалежних кандидатів Повторна заява особи про згоду бути кандидатом на тих же виборах від будь-якого суб’єкта не приймається.
 
547. 4. Особа, включена до виборчих списків двох або більше організацій партій за її письмовими заявами про згоду бути висунутою кандидатом у депутати від цих організацій партій, або до двох списків незалежних кандидатів за її згодою, або до виборчого спису організації партії та списку незалежних кандидатів за її згодою, рішенням головної виборчої комісії Автономної Республіки Крим виключається з усіх виборчих списків до яких вона була включена.
 
548. 5. Головна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кандидата у депутати або відмову у реєстрації протягом п’яти днів з дня прийняття документів, зазначених у частинах першій та (для кандидатів, висунутих організаціями партій) другій статті 543 цього Кодексу.
 
549. 6. Перелік та черговість кандидатів у депутати у єдиному республіканському виборчому списку, а також перелік кандидатів у кожному регіональному виборчому списку, визначені організацією партії, перелік кандидатів у кожному списку незалежних кандидатів не можуть бути змінені після їх реєстрації головною виборчою комісією, за винятком виключення окремих кандидатів із виборчого списку у випадках, передбачених цим Кодексом. Черговість кандидатів у депутати у регіональному виборчому списку, виборчому списку незалежних кандидатів може бути змінена за підсумками голосування виборців у порядку, встановленому частиною другою статті 581 цього Кодексу.
 
550. 7. У разі реєстрації кандидатів у депутати особі, яка подала документи на реєстрацію кандидатів у депутати, разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
551. 8. Кандидат у депутати набуває статусу суб’єкта виборчого процесу з дня прийняття рішення про його реєстрацію.
 
552. 9. Єдиний обласний (міський) список кандидатів, регіональні виборчі списки кандидатів у депутати у багатомандатних округах від організації партії, списки незалежних кандидатів разом із рішенням про їх реєстрацію не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про реєстрацію публікуються в регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації.
 
553. 10. Виборчі списки кандидатів у депутати обласної (міської) ради не пізніш як за тридцять днів до дня голосування передаються до Центральної виборчої комісії.
 
554. 11. Якщо головна виборча комісія виявить у документах, поданих організацією партії, ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов’язана звернутися до Міністерства юстиції України щодо внесення ним подання до суду про заборону діяльності відповідної партії. Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї організації партії відкладається до одержання відповіді від Міністерства юстиції України чи, у разі звернення до суду, набрання законної сили відповідним рішенням суду.
 
555. Стаття 547. Відмова у реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати
 
556. 1. Головна територіальна виборча комісія відмовляє у реєстрації усіх кандидатів, висунутих партією або які само висунулися у формі списку незалежних кандидатів у разі:
 
557. 1) порушення вимог цього Кодексу при висуванні кандидатів у депутати;
 
558. 2) невідповідності документів, зазначених у пункті 4 частини першої, пунктах 1-7 частини другої статті 543 цього Кодексу, поданих для реєстрації кандидатів, вимогам цього Кодексу.
 
559. 2. Головна територіальна виборча комісія відмовляє у реєстрації окремого кандидата у депутати у разі:
 
560. 1) відсутності підпису кандидата у спільній заяві про само висування, зазначеній у статті 542 цього Кодексу, чи заяви кандидата, зазначеної у пункті 8 частини другої статті 543 цього Кодексу,
 
561. 2) відкликання кандидатом заяви про згоду бути висунутим кандидатом відповідно до частини третьої статті 546 цього Кодексу;
 
562. 3) виявлення обставин, зазначених у частині четвертій статті 546 цього Кодексу;
 
563. 4) відсутності одного із документів стосовно кандидата, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини першої або пунктах 9 чи 10 частини другої статті 542 цього Кодексу;
 
564. 5) припинення громадянства України кандидата у депутати чи наявність у кандидата громадянства іншої держави;
 
565. 6) вибуття особи, висунутої кандидатом, за межі України для постійного проживання чи з метою отримання політичного притулку;
 
566. 7) визнання судом особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною;
 
567. 8) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
568. 9) виявлення головною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути кандидатом у депутати відповідно до цього Кодексу.
 
569. 3. Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається уповноваженому представнику організації партії або уповноваженій нею особі, уповноваженому представнику кандидатів, які самовисунулися у формі списку незалежних кандидатів.
 
570. 4. Відмова у реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих організацією партії чи які самовисунулися у формі списку незалежних кандидатів, через невідповідне оформлення поданих документів, не виключає повторного подання організацією партії заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчих списків організації партії, чи заяви про само висування у формі списку незалежних кандидатів. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Кодексу документами повинна бути подана до головної виборчої комісії не пізніше ніж за тридцять сім днів до дня голосування.
 
571. 5. У випадку, зазначеному у частині четвертій цієї статті, остаточне рішення щодо реєстрації кандидатів у депутати головна виборча комісія приймає не пізніше ніж за тридцять п’ять днів до дня голосування.
 
572. 6. У разі порушення строку подання документів для реєстрації кандидата (кандидатів), встановленого частиною шостою статті 543 цього Кодексу (у випадку, зазначеному у частині четвертій цієї статті, -строку, встановленого частиною п’ятою цієї статті) головна виборча комісія повертає зазначені документи особі, яка їх подала, без розгляду.
 
573. 7. У разі відмови у реєстрації усіх кандидатів у депутати, висунутих організацією партії, ця організація партії втрачає статус суб’єкта виборчого процесу після закінчення строку оскарження такого рішення головної виборчої комісії. У разі оскарження у судовому порядку зазначеного рішення статус суб’єкта виборчого процесу зберігається до набрання рішенням суду законної сили.
 
574. Стаття 548. Скасування реєстрації кандидата
 
575. 1. Головна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у разі:
 
576. 1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніш як за десять днів до дня голосування із письмовою заявою, яка не підлягає відкликанню, про відмову бути висунутим кандидатом;
 
577. 2) звернення організації партії, яка висунула кандидата, не пізніш як за десять днів до дня голосування про скасування рішення щодо реєстрації кандидата відповідно до рішення організації партії, прийнятого у порядку, передбаченому для висування кандидата;
 
578. 3) припинення громадянства України кандидата або виявлення наявності громадянства іншої держави кандидата у депутати;
 
579. 4) вибуття кандидата у депутати за межі України на проживання чи з метою отримання політичного притулку;
 
580. 5) визнання судом кандидата недієздатним;
 
581. 6) набрання щодо кандидата законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
 
582. 7) виявлення після реєстрації кандидата у депутати обставин, зазначених у частині четвертій статті 546 цього Кодексу;
 
583. 8) виявлення головною виборчою комісією інших обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом, права бути кандидатом у депутати.
 
584. 2. Головна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у присутності кандидата та (у випадку скасування реєстрації кандидата, висунутого організацією партії) представника організації партії. Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності зазначених осіб, належним чином повідомлених про засідання з розгляду цього питання, це питання розглядається виборчою комісією за відсутності вказаних осіб.
 
585. 3. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, приймається головною виборчою комісією не пізніш як на третій день після дня надходження відповідного звернення, однак не пізніше ніж за сім днів до дня голосування. Головна виборча комісія не розглядає звернення, зазначені у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, які надійшли пізніш як за десять днів до дня голосування, і не приймає щодо них рішення.
 
586. 4. Рішення щодо скасування реєстрації кандидата у депутати з підстав, зазначених у пунктах 3-8 частини першої цієї статті, приймається головною виборчою комісією не пізніш як на третій день після отримання нею документів, які встановлюють відповідні факти чи підтверджують настання відповідних обставин, однак не пізніше ніж за три дні до дня голосування.
 
587. 5. Головна виборча комісія доводить до відома кандидата, відповідної організації партії рішення про скасування реєстрації кандидата не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає уповноваженому представнику організації партії (кандидатів, які само висунулися у формі списку незалежних кандидатів) або відповідному кандидатові копію цього рішення у той же строк.
 
588. 6. У разі смерті кандидата головна виборча комісія оголошує про його вибуття з балотування.
 
589. 7. Кандидат, реєстрація якого скасована або який вибув з балотування, виключається з виборчих списків кандидатів. При цьому черговість (порядкові номери у відповідному виборчому списку) інших кандидатів не змінюються.
 
590. 8. Рішення, зазначене у частинах третій, четвертій та шостій цієї статті, публікується головною виборчою комісією в друкованих засобах масової інформації не пізніш як на третій день після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня голосування.
 
591. Стаття 549. Попередження про порушення виборчого законодавства
 
592. 1. Головна територіальна виборча комісія відповідних виборів оголошує кандидату у депутати попередження у разі:
 
593. 1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту:
 
594. а) підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом, організацією партії, яка висунула кандидатів, уповноваженим представником організації партії, уповноваженою особою організації партії чи посадовою особою організації партії, довіреною особою кандидатів, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, а також іншою особою за дорученням організації партії чи кандидата (кандидатів);
 
595. б) надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, зазначених у частині другій статті 205 цього Кодексу), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат, організація партії, її посадова особа, уповноважений представник чи уповноважена особа організації партії, довірена особа кандидатів, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, (непрямий підкуп);
 
596. в) що кандидат у депутати, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, інших воєнізованих формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому за місцем роботи (служби) осіб чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності від них чи в їх адміністративному підпорядкуванні, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, чи використовував службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації (зловживання службовим становищем);
 
597. 2) встановлення головною виборчою комісією факту використання організацією партії, кандидатом у депутати при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів виборчого фонду організації партії (виборчого фонду кандидатів, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів), інших коштів;
 
598. 3) встановлення головною виборчою комісією чи судом при розгляді виборчого спору факту порушення організацією партії - суб’єктом виборчого процесу, кандидатом обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі за проведення агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 201 цього Кодексу;
 
599. 4) встановлення головною виборчою комісією факту витрати організацією партії, кандидатами, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, при фінансуванні передвиборної агітації коштів у розмірі, що перевищує встановлену частиною п’ятою статті 562 цього Кодексу граничну суму витрат виборчого фонду.
 
600. 2. Розгляд питання про оголошення попередження кандидату чи організації партії проводиться у порядку, встановленому частиною другою статті 548 цього Кодексу. Рішення про оголошення попередження може бути прийняте не пізніш як напередодні дня голосування.
 
601. 3. Рішення про оголошення попередження кандидату (кандидатам) чи організації партії не пізніш як на третій день після дня його прийняття публікується у друкованих засобах масової інформації.
 
602. Стаття 550. Офіційний перелік організацій партій - суб’єктів виборчого процесу, списків незалежних кандидатів
 
603. 1. Не пізніш як за тридцять днів до дня голосування головна виборча комісія затверджує офіційний перелік організацій партій - суб’єктів виборчого процесу, списків незалежних кандидатів (далі - офіційний список суб’єктів виборчого процесу).
 
604. 2. Назви організацій партій, списків незалежних кандидатів в офіційному переліку суб’єктів виборчого процесу розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить головна виборча комісія за участю уповноважених представників організацій партій, кандидатів, які самовисунулися у формі списків незалежних кандидатів, невідкладно після закінчення реєстрації кандидатів у депутати.
 
605. 3. Порядковий номер організації партії, списку незалежних кандидатів в офіційному переліку суб’єктів виборчого процесу, визначений у порядку, встановленому частиною другою цієї статті, не може бути змінений протягом виборчого процесу.
 
606. 4. Головна виборча комісія за рахунок коштів відповідного бюджету, виділених на підготовку і проведення виборів, забезпечує виготовлення офіційного переліку суб’єктів виборчого процесу із розрахунку не менш як по двадцять примірників на кожну велику виборчу дільницю, не менш як по п’ятнадцять примірників на кожну середню виборчу дільницю та не менш як по десять примірників на кожну малу виборчу дільницю. Встановлена кількість примірників офіційного переліку суб’єктів виборчого процесу передаються відповідним дільничним виборчим комісіям одночасно з інформаційними плакатами партій, списків незалежних кандидатів у строки, зазначені у частині четвертій статті 564 цього Кодексу.
 
607. 5. Офіційний перелік суб’єктів виборчого процесу використовуються для інформування виборців у день голосування у приміщенні для голосування, у тому числі у кабінах для голосування у порядку, встановленому статтею 570 цього Кодексу.
 
608. Стаття 551. Гарантії діяльності кандидатів у депутати
 
609. 1. Кандидату в депутати не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.
 
610. 2. Кандидат в депутати з часу своєї реєстрації до закінчення виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.
 
611. 3. Кандидат у депутати має права офіційного спостерігача, передбачені у частині першій статті 215 цього Кодексу. На кандидата у депутати поширюються обмеження, передбачені частиною другою статті 215 цього Кодексу.
 
612. 4. Кандидати у депутати, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, мають право мати не більше двох довірених осіб списку незалежних кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі, у якому зареєстровані ці кандидати.
 
613. Стаття 552. Гарантії діяльності організацій партій - суб’єктів виборчого процесу
 
614. 1. Організація партії, яка висунула кандидатів у депутати обласної (міської) ради, має право делегувати одного уповноваженого представника до головної виборчої комісії відповідних виборів з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси організації партії в комісії під час виборчого процесу.
 
615. 2. Організація партії ( суб’єкт виборчого процесу може мати не більше двох уповноважених осіб у єдиному обласному (міському) виборчому окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному багатомандатному виборчому окрузі.
 
616. 3. Кандидатури уповноваженого представника та уповноважених осіб організації партії (із зазначенням єдиного обласного, міського чи відповідного багатомандатного виборчого округу) затверджуються керівним органом організації партії.
 
617. Стаття 553. Вимоги до уповноваженого представника та уповноважених осіб організації партії, довіреної особи кандидатів
 
618. 1. Уповноваженим представником організації партії у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, уповноваженою особою організації партії, довіреною особою кандидатів, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, може бути громадянин України, який має право голосу на виборах депутатів відповідної обласної (міської) ради.
 
619. 2. Не може бути уповноваженим представником, уповноваженою особою організації партії, довіреною особою кандидатів:
 
620. 1) член будь-якої виборчої комісії;
 
621. 2) посадова особа органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або суду;
 
622. 3) посадова чи службова особа правоохоронних органів;
 
623. 4) військовослужбовець, службовець рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;
 
624. 5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
 
625. Стаття 554. Порядок реєстрації уповноваженого представника організації партії у головній виборчій комісії
 
626. 1. Заява про реєстрацію уповноваженого представника організації партії за підписом керівника організації партії, скріпленим печаткою організації партії, та рішення керівного органу організації партії про затвердження кандидатури уповноваженого представника організації партії подаються до головної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від організації партії відповідно до частини другої статті 543 цього Кодексу.
 
627. 2. У заяві про реєстрацію уповноваженого представника організації партії зазначаються такі відомості щодо відповідної особи:
 
628. 1) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності);
 
629. 2) громадянство;
 
630. 3) дата народження;
 
631. 4) місце роботи, займана посада (заняття);
 
632. 5) місце проживання, номер контактного телефону.
 
633. 3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додається письмова згода цієї особи представляти інтереси організації партії у відповідній виборчій комісії.
 
634. 4. Головна виборча комісія не пізніше другого дня після надходження документів, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, реєструє уповноваженого представника організації партії. Кандидатура уповноваженого представника організації партії може бути відхилена лише з підстав порушення вимог статті 553 цього Кодексу чи частин першої - третьої цієї статті.
 
635. 5. Після реєстрації уповноваженого представника організації партії головна виборча комісія видає йому посвідчення. Форма посвідчення встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
636. Стаття 555. Повноваження уповноваженого представника організації партії, кандидатів у головній виборчій комісії
 
637. 1. Уповноважений представник організації партії, кандидатів, які самовисунулися у формі списку незалежних кандидатів, має право:
 
638. 1) бути присутнім на всіх засіданнях головної виборчої комісії відповідних виборів під час обговорення питань, пов’язаних із виборами депутатів обласної (міської) ради, з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, ставити запитання доповідачу, виступати в обговоренні питань порядку денного, вносити пропозиції щодо рішення цієї виборчої комісії;
 
639. 2) знайомитися із змістом протоколів засідань головної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;
 
640. 3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до головної виборчої комісії від окружних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, протоколами окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях;
 
641. 4) за зверненням невідкладно отримувати копії документів, зазначених у пункті 3 цієї частини;
 
642. 5) без додаткового уповноваження звертатися зі скаргами, заявами до головної виборчої комісії, з позовними заявами до суду від імені організації партії, кандидатів, які самовисунулися;
 
643. 6) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексом для уповноваженого представника.
 
644. 2. Уповноважений представник організації партії з дня його реєстрації до припинення його повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих чи службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
645. Стаття 556. Порядок реєстрації уповноважених осіб організації партії, довірених осіб кандидатів, які самовисунулися у формі списку незалежних кандидатів
 
646. 1. Заява про реєстрацію уповноважених осіб організації партії за підписом керівника організації партії, скріпленого печаткою організації партії, довіреної особи (довірених осіб) кандидатів, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, за підписом уповноваженого представника кандидатів подається до головної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів.
 
647. 2. У заяві про реєстрацію уповноваженої, довіреної особи зазначаються відомості щодо відповідної особи, передбачені частиною другою статті 554 цього Кодексу. У заяві про реєстрацію уповноваженої особи організації партії зазначається також єдиний обласний (міський) виборчий округ чи номер багатомандатного виборчого округу, в якому буде здійснювати повноваження уповноважена особа.
 
648. 3. До заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, додається письмова згода цієї особи бути уповноваженою особою організації партії у відповідному окрузі, довіреною особою відповідного списку незалежних кандидатів.
 
649. 4. Головна виборча комісія не пізніше другого дня після надходження документів, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, однак не пізніш як напередодні дня голосування, реєструє уповноважених, довірених осіб та видає уповноваженому представникові їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Кандидатура уповноваженої особи організації партії, довіреної особи кандидатів може бути відхилена лише з підстав порушення вимог статті 553 цього Кодексу чи частин першої-третьої цієї статті.
 
650. Стаття 557. Повноваження уповноважених осіб організації партії, довірених осіб кандидатів
 
651. 1. Уповноважена особа організації партії сприяє організації партії в її участі у виборчому процесі, в тому числі у проведенні передвиборної агітації, без доручення представляє відповідну організацію партії ( суб’єкта виборчого процесу і не є самостійним суб’єктом виборчого процесу.
 
652. 2. Довірена особа кандидатів, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, сприяє цим кандидатам у їх участі у виборчому процесі, у тому числі в проведенні передвиборної агітації, без доручення представляє цих кандидатів і не є самостійним суб’єктом виборчого процесу.
 
653. 3. Уповноважена особа організації партії, довірена особа кандидатів:
 
654. 1) представляє інтереси організації партії (кандидатів) під час виборчого процесу у відносинах з виборцями, виборчими комісіями, іншими суб’єктами виборчого процесу, судами, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, підприємствами, закладами, установами та організаціями на території відповідного виборчого округу;
 
655. 2) може брати участь на території відповідного виборчого округу з правом дорадчого голосу в засіданнях виборчих комісій, які організують підготовку і проведення виборів депутатів обласної (міської) ради;
 
656. 3) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 3 частини другої статті 114 цього Кодексу;
 
657. 4) має права офіційного спостерігача від організації партії (кандидатів), передбачені частиною першою статті 215 цього Кодексу;
 
658. 5) має інші повноваження, передбачені цим Кодексом для уповноваженої особи організації партії, довіреної особи кандидатів.
 
659. 3. Уповноважена особа організації партії у єдиному республіканському виборчому окрузі має право бути присутньою на засіданні виборчої комісії Автономної Республіки Крим.
 
660. 4. На уповноважену особу організації партії, довірену особа кандидатів поширюються обмеження, встановлені частиною другою статті 215 цього Кодексу.
 
661. 5. Уповноважена особа організації партії, довірена особа кандидатів з дня її реєстрації до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженим ним органом.
 
662. Стаття 558. Заміна уповноваженого представника, уповноваженої особи організації партії, довіреної особи кандидатів
 
663. 1. Уповноважений представник організації партії, уповноважена особа організації партії, довірена особа кандидатів має право у будь-який час до дня голосування звернутися до головної виборчої комісії відповідних виборів із заявою про складення своїх повноважень.
 
664. 2. Керівний орган організації партії, який приймав рішення про затвердження уповноваженого представника організації партії чи про подання на реєстрацію уповноваженої особи організації партії, у будь-який час до дня голосування може прийняти рішення про відкликання уповноваженого представника чи уповноваженої особи організації партії, а також про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної.
 
665. 3. Уповноважений представник кандидатів, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, у будь-який час до дня голосування може звернутися до головної виборчої комісії з заявою про відкликання довіреної особи кандидатів, а також про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної.
 
666. 4. Заяви, зазначені у частинах першій - третій цієї статті, разом з рішенням та іншими документами подається до головної виборчої комісії у порядку, визначеному статтею 554 чи 556 цього Кодексу.
 
667. 3. На підставі заяви, поданої відповідно до частини першої - другої цієї статті, не пізніше третього дня після надходження зазначеного документа, але не пізніше дня, попереднього до дня голосування, а в день голосування - невідкладно виборча комісія Автономної Республіки Крим приймає рішення про скасування реєстрації уповноваженого представника чи уповноваженої особи організації партії, довіреної особи кандидатів та про реєстрацію іншої особи відповідно уповноваженим представником чи уповноваженою особою організації партії, довіреною особою кандидатів. Копія рішення невідкладно видається уповноваженому представнику організації партії, кандидатів, які самовисунулися у формі списку незалежних кандидатів.
 
668. 4. Посвідчення уповноваженого представника чи уповноваженої особи організації партії, довіреної особи кандидатів, повноваження якої припинено до закінчення виборчого процесу, вважається недійсним.
 
669. Стаття 561. Право організації партії, кандидатів, які самовисунулися, мати офіційних спостерігачів
 
670. 1. Організація партії - суб’єкт виборчого процесу має право мати офіційних спостерігачів відповідно до частини першої статті 214 цього Кодексу. Подання кандидатур офіційних спостерігачів до головної виборчої комісії відповідних виборів від імені організації партії - суб’єкта виборчого процесу відповідно до статті 217 цього Кодексу здійснюють уповноважені особи організації партії у відповідному єдиному обласному (міському) виборчому окрузі.
 
671. 2. Кандидати у депутати, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, мають право мати офіційних спостерігачів відповідно до частини першої статті 214 цього Кодексу. Подання кандидатур офіційних спостерігачів до головної виборчої комісії відповідних виборів від імені цих кандидатів відповідно до статті 217 цього Кодексу здійснює уповноважений представник кандидатів, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів.
 
672. РОЗДІЛ ХLVІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ НА ВИБОРАХ ДЕПУТАТІВ МІСЬКИХ (ВЕЛИКИХ МІСТ), ОБЛАСНИХ РАД
 
673. Стаття 562. Особливості відкриття, формування та використання виборчих фондів організацій партій - суб’єктів виборчого процесу, кандидатів, які самовисунулися
 
674. 1. Організація партії, кандидатів у депутати від якої зареєстровано для участі у виборах обласної (міської) ради, для фінансування своєї передвиборної агітації формують свій виборчий фонд у порядку, визначеному статтями 185-189 цього Кодексу. Зареєстровані кандидати, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, для фінансування своєї передвиборної агітації формують свій спільний (для кожного списку незалежних кандидатів) виборчий фонд у цьому ж порядку.
 
675. 2. Виборчі фонди окремих кандидатів у депутати не утворюються. Внески кандидатів до виборчого фонду відповідної організації партії здійснюються у порядку, визначеному для фізичних осіб.
 
676. 3. Накопичувальний рахунок виборчого фонду організації партії, списку незалежних кандидатів відкривається не пізніш як на п’ятий день після прийняття рішення головною виборчою комісією про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до відповідних виборчих списків.
 
677. 4. На виборах депутатів міської ради поточні рахунки виборчого фонду не відкриваються. Витрачання коштів виборчого фонду здійснюється безпосередньо з накопичувального рахунку виборчого фонду.
 
678. 5. Гранична сума витрат із виборчого фонду організації партії, списку незалежних кандидатів не може перевищувати десяти тисяч мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених на день початку виборчого процесу.
 
679. 6. Добровільний внесок однієї особи до виборчого фонду не може перевищувати п’ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених на день початку виборчого процесу. Розмір власних коштів організації партії, власних коштів кандидатів, які само висунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, які перераховуються на накопичувальний рахунок виборчого фонду, обмежуються лише граничною сумою витрат із виборчого фонду, встановленою частиною шостою цієї статті.
 
680. Стаття 563. Інформаційні буклети організацій партій
 
681. 1. З метою забезпечення належної поінформованості виборців про кандидатів, зареєстрованих для участі у виборах депутатів, та про організації партій - суб’єктів їх висування головна виборча комісія за рахунок коштів відповідного бюджету, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує відповідно до статті 194 цього Кодексу виготовлення інформаційних буклетів кожної організації партії - суб’єкта виборчого процесу.
 
682. 2. Інформаційний буклет організації партії повинен містити передвиборну програму організації партії, подану нею при реєстрації кандидатів у депутати, а також єдиний обласний (міський) та усі регіональні виборчі списки організації партії із розміщенням фотографій усіх кандидатів, включених до регіональних виборчих списків.
 
683. 3. У єдиному обласному (міському) виборчому списку, що міститься в інформаційному буклеті організації партії, зазначаються порядковий номер кандидата у єдиному обласному (міському) виборчому списку, прізвище, ім’я (усі імена) та по батькові (за наявності) кандидата, а також зазначення багатомандатного виборчого округу, до регіонального списку в якому включено кандидата, та порядковий номер кандидата у цьому списку.
 
684. 4. У регіональних виборчих списках кандидатів, що містяться в інформаційному буклеті організації партії, щодо кожного кандидата зазначаються відомості, передбачені пунктами 2-5, 7, 9 частини п’ятої статті 541 цього Кодексу.
 
685. 5. Головна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних буклетів організацій партій не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування. Інформаційні буклети виготовляються з розрахунку не менш як по десять примірників кожного буклету на кожну велику виборчу дільницю, не менш як по сім примірників - на кожну середню виборчу дільницю та не менш як по п’ять примірників на кожну малу виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні буклети партій в порядку, установленому головною виборчою комісією, невідкладно після утворення дільничних виборчих комісій передаються цим виборчим комісіям. Уповноваженому представнику організації партії видається п’ять примірників буклету.
 
686. 6. Дільничні виборчі комісії забезпечують можливість ознайомлення виборців із інформаційними буклетами у приміщенні цих виборчих комісій, а у день голосування - у приміщенні для голосування. Дільнична виборча комісія забезпечує наявність у приміщенні, де виборці ознайомлюються із інформаційними буклетами, однакову кількість інформаційних буклетів кожної організації партії - суб’єкта виборчого процесу.
 
687. 7. У разі скасування реєстрації кандидата або оголошення про його вибуття з балотування на підставі відповідного рішення головної виборчої комісії дільничні виборчі комісії зазначають такі зміни в інформаційних буклетах відповідної організації партії.
 
688. Стаття 564. Інформаційні плакати організацій партій, кандидатів, що самовисунулися
 
689. 1. Головна виборча комісія відповідних виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів, зазначених у статті 194 цього Кодексу, для кожної організації партії - суб’єкта виборчого процесу, кожного зареєстрованого списку незалежних кандидатів.
 
690. 2. Інформаційні плакати, зазначені у частині першій цієї статті, виготовляються для кожного багатомандатного виборчого округу. В інформаційному плакаті організації партії для відповідного регіонального виборчого округу, списку незалежних кандидатів зазначаються відомості, передбачені пунктами 2-5, 7, 9 частини п’ятої статті 541 цього Кодексу, із розміщенням фотографій усіх кандидатів, включених до відповідного регіонального виборчого списку (списку незалежних кандидатів).
 
691. 3. Головна виборча комісія відповідних виборів забезпечує виготовлення однакової для усіх організацій партій - суб’єктів виборчого процесу, списків незалежних кандидатів кількості інформаційних плакатів для кожного регіонального виборчого округу із розрахунку не менш як по п’ятнадцять примірників кожного інформаційного плаката на кожну велику виборчу дільницю, не менш як по десять примірників на кожну середню виборчу дільницю та не менш як по вісім примірників на кожну малу виборчу дільницю.
 
692. 4. Виготовлені інформаційні плакати організацій партій, списків незалежних кандидатів передаються в порядку, установленому виборчою комісією Автономної Республіки Крим, відповідним дільничним виборчим комісіям разом інформаційними буклетами, зазначеними у статті 563 цього Кодексу.
 
693. 5. Інформаційні плакати організацій партій - суб’єктів виборчого процесу, списків незалежних кандидатів використовуються для інформування виборців у день голосування у кабінах для голосування у порядку, встановленому статтею 570 цього Кодексу, та при голосуванні за місцем перебування виборців відповідно до частини шостої статті 238 цього Кодексу.
 
694. Стаття 565. Внесення змін до інформаційних плакатів організацій партій
 
695. 1. У разі скасування реєстрації кандидата або вибуття його з балотування на підставі відповідного рішення головної виборчої комісії дільничні виборчі комісії регіонального виборчого округу, до регіонального виборчого списку кандидатів у якому був включений цей кандидат, вносять зміни до інформаційних плакатів відповідної організації партії, списку незалежних кандидатів, зареєстрованих у цьому регіональному виборчому окрузі.
 
696. 2. Зміни до інформаційних плакатів дільнична виборча комісія вносить на своєму засіданні з допомогою штампа «Вибув», зазначеного у частині другій статті 225 цього Кодексу.
 
697. 3. Вносити зміни до інформаційного плаката без рішення головної виборчої комісії про скасування реєстрації кандидата або про оголошення його таким, що вибув з балотування, забороняється.
 
698. 4. При внесенні змін до інформаційного плаката визначений комісією член комісії проставляє на кожен відповідний інформаційний плакат відбиток штампа «Вибув» на номері та прізвищі відповідного кандидата. Відбиток штампа проставляється горизонтально і не повинен заходити на текст плаката з номером та прізвищем іншого кандидата. Голова комісії проставляє свій підпис зліва біля номера відповідного кандидата. Секретар комісії скріплює підпис голови комісії печаткою комісії.
 
699. 5. Про зміни, внесені до інформаційного плаката відповідно до рішення головної виборчої комісії, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня при голосуванні.
 
700. 6. Якщо до інформаційних плакатів внесено зміни без рішення, зазначеного в частині третій цієї статті, або невідповідно до такого рішення, дільнична виборча комісія вилучає і знищує такі плакати, про що на своєму засіданні складає у двох примірниках акт за формою і в порядку, передбаченими частиною десятою статті 115 цього Кодексу. В акті зазначається кількість отриманих примірників інформаційних плакатів відповідної організації партії, кількість вилучених та знищених примірників інформаційних плакатів, а також прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до головної виборчої комісії, другий примірник зберігається у дільничній виборчій комісії.
 
701. 7. Головна виборча комісія вирішує питання забезпечення виборчої дільниці необхідною кількістю примірників відповідних інформаційних плакатів. За необхідності головна виборча комісія забезпечує виготовлення додаткової кількості відповідних інформаційних плакатів.
 
702. 8. Використання у день голосування примірників інформаційних плакатів, до яких не внесено зміни відповідно до рішення, зазначеного у частині третій цієї статті, або внесено зміни без зазначеного рішення чи невідповідно до такого рішення, забороняється.
 
703. Стаття 566. Збалансованість поширення інформації про кандидатів у депутати
 
704. 1. Вимоги щодо збалансованості поширення інформації, встановлені частиною другою статті 196 цього Кодексу, стосуються поширення інформації про організації політичних партій - суб’єктів виборчого процесу, списки незалежних кандидатів.
 
705. 2. До ефірного часу у передачах (циклах передач), зазначених у статті 212 цього Кодексу, присвяченого організаціям партій - суб’єктам виборчого процесу, спискам незалежних кандидатів, зараховується ефірний час, присвячений кандидатам, висунутим відповідною організацією партії, кандидатам, включеним до відповідного списку незалежних кандидатів.
 
706. 3. Обмеження, встановлені цією статтею та статтями 195-198 цього Кодексу, стосуються загальнодержавних, регіональних та місцевих телерадіоорганізацій, чиє мовлення поширюється на територію відповідної області, міста.
 
707. Стаття 567. Особливості проведення передвиборної агітації на виборах депутатів міських (великого міста), обласних рад
 
708. 1. Головна виборча комісія укладає угоди відповідно до частини третьої статті 210 цього Кодексу з регіональними чи місцевими телерадіоорганізаціями, чиє мовлення поширюється на територію відповідного міста чи області, щодо надання ефірного часу організаціям партій - суб’єктам виборчого процесу, зареєстрованим кандидатам, які само висунулися у формі списку незалежних кандидатів, за рахунок і в межах коштів відповідного бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів.
 
709. 2. Регіональні телерадіоорганізації, зазначені у частині першій цієї статті, на підставі відповідної угоди надають кожній організації партії ( суб’єкту виборчого процесу, кожному списку незалежних кандидатів ефірний час для проведення передвиборної агітації, у загальному обсязі не менше 30 хвилин на відповідному телеканалі та 30 хвилин на відповідному радіоканалі, Цей час організації партії, списку незалежних кандидатів надається на кожному із зазначених каналів у двох рівних частках від загального обсягу виділеного часу. Обсяг та порядок використання ефірного часу, що виділяється за рахунок коштів відповідного бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, із забезпеченням рівних умов для організацій партій - суб’єктів виборчого процесу визначає головна виборча комісія.
 
710. 3. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних телерадіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними телерадіоорганізаціями за результатами жеребкувань, що проводяться головною виборчою комісією за участю уповноважених представників організацій партій, кандидатів, які само висунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів, не пізніш як за тридцять два дні до дня голосування.
 
711. 4. Результати жеребкувань, зазначених у частині третій цієї статті, оприлюднюються у регіональних друкованих засобах масової інформації у триденний строк з дня їх затвердження головною виборчою комісією.
 
712. 6. Розміщення агітаційних матеріалів кандидатів у депутати міської, обласної ради у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів відповідного бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не проводиться.
 
713. РОЗДІЛ ХLVІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ (ВЕЛИКОГО МІСТА), ОБЛАСНОЇ РАДИ
 
714. Стаття 568. Вимоги до змісту виборчого бюлетеня на виборах депутатів міської (великого міста), обласної ради
 
715. 1. Виборчий бюлетень містить текст, який складається з двох речень: «Підтримую виборчий список за порядковим №»; «Підтримую кандидата у депутати від цього виборчого списку за порядковим №». Кожне із зазначених речень починається з окремого рядка. У кінці кожного речення розміщуються по два трафарети для вписування цифр, з яких складається порядковий номер організації партії, списку незалежних кандидатів в офіційному переліку суб’єктів виборчого процесу, затвердженому головною виборчою комісією відповідно до статті 550 цього Кодексу, та порядковий номер кандидата у депутати у відповідному регіональному виборчому списку, виборчому списку незалежних кандидатів.
 
716. 2. Кількість виборчих бюлетенів для голосування визначається головною виборчою комісією відповідно до частини першої статті 222 цього Кодексу на основі відомостей Державного реєстру виборців щодо кількості виборців, які мають право голосу на виборах депутатів відповідної міської, обласної ради.
 
717. Стаття 569. Особливості передання виборчих бюлетенів окружним, дільничним виборчим комісіям
 
718. 1. Обласна виборча комісія забезпечує передання районним, міським (міст обласного значення) виборчим комісіям, які здійснюють повноваження окружних виборчих комісій з виборів депутатів обласної ради (далі - окружна виборча комісія), виборчих бюлетенів у відповідних багатомандатних виборчих округів в упаковці підприємства-виготовлювача на їх засіданнях. Міська (міста з районним поділом) виборча комісія забезпечує передання районним у місті виборчим комісіям, які здійснюють повноваження окружних виборчих комісій з виборів депутатів міської ради (далі - окружна виборча комісія), виборчих бюлетенів у відповідних багатомандатних виборчих округах в упаковці підприємства-виготовлювача на їх засіданнях. Виборчі бюлетені передаються зазначеним виборчим комісіям не раніш як за сім днів до дня голосування. Від імені обласної (міської) виборчої комісії передання бюлетенів здійснюють уповноважені члени обласної (міської) виборчої комісії.
 
719. 2. Окружна виборча комісія здійснює приймання та зберігання виборчих бюлетенів у порядку, визначеному частинами другою та четвертою статті 224 цього Кодексу. Протокол про прийняття виборчих бюлетенів, крім членів окружної виборчої комісії, підписується членом обласної (міської) виборчої комісії, уповноваженим на передання бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до головної виборчої комісії відповідних виборів.
 
720. 3. Кандидат у депутати, уповноважена особа організації партії - суб’єкта виборчого процесу, довірена особа кандидатів які самовисунулися у формі списку незалежних кандидатів, офіційний спостерігач, який був присутнім при переданні виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копію протоколу, зазначеного у частині другій статті 224 цього Кодексу, засвідчену на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплену печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для організації партії ( суб’єкта виборчого процесу.
 
721. 4. Міська (міста без районного поділу) виборча комісія передає виборчі бюлетені безпосередньо дільничним виборчим комісіям
 
722. 4. Передання виборчих бюлетенів окружною, міською (міста без районного поділу) дільничним виборчим комісіям та приймання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями здійснюється у порядку, встановленому статтями 225 та 226 цього Кодексу.
 
723. Стаття 570. Вимоги до обладнання приміщень та кабін для голосування
 
724. 1. У приміщенні для голосування на виборчій дільниці у місці, доступному для виборців, а також у кожній кабіні для голосування обладнується відповідно захищений стенд, на кожному з яких протягом усього часу для голосування повинні бути розміщені:
 
725. 1) офіційний перелік суб’єктів відповідного виборчого процесу, зазначений у статті 550 цього Кодексу;
 
726. 2) інформаційні плакати кожної організації партії - суб’єкта виборчого процесу у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, інформаційні плакати списків незалежних кандидатів, зареєстрованих у відповідному багатомандатному окрузі, зазначені у статті 564 цього Кодексу.
 
727. 2. Розміщення вказаних матеріалів на стенді повинно забезпечувати їх доступність для ознайомлення виборцями, у тому числі при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для голосування. Інформаційні плакати розміщуються у порядку розміщення назв організацій партій, списків незалежних кандидатів в офіційному переліку суб’єктів виборчого процесу.
 
728. 3. Вимоги щодо розміру та матеріалу стенда, зазначеного у частині першій цієї статті, встановлює Центральна виборча комісія. Головна виборча комісія забезпечує виготовлення стендів для кожної виборчої дільниці у кількості, на два більшій від кількості кабін для таємного голосування на відповідній дільниці, зазначеної у частині першій статті 230 цього Кодексу.
 
729. 4. У разі виявлення пошкодження матеріалів, які відповідно до частини першої цієї статті розміщені на стенді у кабіні для голосування, голова дільничної виборчої комісії або за його дорученням інший член цієї комісії невідкладно замінює пошкоджені матеріали за рахунок примірників, наданих дільничній виборчій комісії відповідно до частини четвертої статті 408 та частини третьої статті 420 цього Кодексу.
 
730. 5. У разі знищення або суттєвого пошкодження стенда, зазначеного у частині першій цієї статті, голова дільничної виборчої комісії забезпечує невідкладну заміну стенда.
 
731. 6. У разі виявлення пошкоджень, зазначених у частинах третій чи четвертій цієї статті, використання відповідної кабіни для голосування припиняється до повного усунення пошкоджень.
 
732. Стаття 571. Порядок заповнення виборчого бюлетеня при голосуванні
 
733. 1. У виборчому бюлетені виборець вписує в трафарети біля тексту «Підтримую виборчий список за порядковим №» дві цифри, які позначають порядковий номер виборчого списку, за кандидатів (кандидата) у депутати у якому голосує виборець, в офіційному переліку суб’єктів виборчого процесу. У разі, якщо порядковий номер суб’єкта виборчого процесу менший за 10, у перший трафарет вписується цифра «0».
 
734. 2. Виборець має право вписати у виборчому бюлетені у трафарети біля тексту «Підтримую кандидата у депутати від цього виборчого списку за порядковим №» дві цифри, які позначають порядковий номер кандидата, за якого голосує виборець, у регіональному виборчому списку організації партії, списку незалежних кандидатів, який він підтримав відповідно до частини першої цієї статті. У разі, якщо порядковий номер кандидата менший за 10, у перший трафарет вписується цифра «0».
 
735. 3. Якщо виборець не скористався правом, зазначеним у частині другій цієї статті, або якщо до виборчого бюлетеня у трафарети біля тексту «Підтримую кандидата у депутати від цього виборчого списку за порядковим №» вписано цифри, які позначають неіснуючий порядковий номер кандидата, вважається, що виборець підтримує увесь регіональний список кандидатів від відповідної організації партії чи увесь список незалежних кандидатів, однак не голосує за окремого кандидата з цього списку.
 
736. Стаття 572. Особливості голосування на спеціальних виборчих дільницях
 
737. Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі, отримує виборчий бюлетень для голосування:
 
738. 1) на виборах депутатів міської ради - за умови, що його виборча адреса належить до відповідного міста;
 
739. 2) на виборах депутатів обласної ради - за умови, що його виборча адреса належить до цієї області.
 
740. Стаття 573. Особливості підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, які підтримали окремих кандидатів, включених до регіональних виборчих списків організацій партій, списків незалежних кандидатів
 
741. 1. Дільнична виборча комісія почергово (у порядку номерів організацій партій, списків незалежних кандидатів в офіційному переліку суб’єктів виборчого процесу) опрацьовує виборчі бюлетені з голосами виборців, які підтримали регіональний виборчий список відповідної організації партії, список незалежних кандидатів, з метою встановлення кількості голосів, поданих на підтримку кожного кандидата у депутати, включеного до такого виборчого списку. З цією метою виборчі бюлетені з голосами виборців, які підтримали відповідний виборчий список, розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків порядкові номери кандидатів відповідно до цього виборчого списку кандидатів, а також напис «підтримали увесь виборчий список». Розкладання виборчих бюлетенів проводиться у порядку, визначеному частиною першою статті 244 цього Кодексу.
 
742. 2. Дільнична виборча комісія у порядку, визначеному частиною третьою статті 226 цього Кодексу, підраховує кількість голосів виборців, які підтримали кожного із кандидатів, включених до відповідного виборчого списку, а також кількість голосів виборців, які підтримали увесь відповідний виборчий список, не підтримуючи окремого кандидата з цього списку. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені.
 
743. 3. При підрахунку голосів виборців відповідно до частини другої цієї статті бюлетень вважається поданим на підтримку кандидата, включеного за порядковим номером, вписаним виборцем у виборчому бюлетені у трафареті біля тексту «Підтримую кандидата у депутати від цього виборчого списку за порядковим №», до регіонального виборчого списку організації партії, списку незалежних кандидатів, порядковий номер якого вписано виборцем у виборчому бюлетені до трафарету біля тексту «Підтримую виборчий список за порядковим №».
 
744. 4. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо змісту волевиявлення виборця у виборчому бюлетені питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Відповідне протокольне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
 
745. 5. Результати підрахунку голосів виборців у вигляді кількості голосів виборців, які підтримали кожного конкретного кандидата, включеного до відповідного виборчого списку, та кількості голосів виборців, які підтримали увесь відповідний виборчий список, не підтримавши конкретного кандидата, оголошуються головою комісії і заносяться секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
746. 6. При закінченні опрацювання виборчих бюлетенів з голосами виборців, які підтримали відповідний виборчий список, дільнична виборча комісія зобов’язана перевірити, чи дорівнює кількість голосів виборців, які підтримали цей виборчий список організації партії, сумі кількостей голосів виборців, які підтримали кожного із кандидатів, включених до цього виборчого списку організації партії, та кількості голосів виборців, які підтримали увесь цей виборчий список кандидатів, не підтримавши конкретного кандидата, . У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні зазначеної невідповідності дільнична виборча комісія складає акт за формою та в порядку, визначеному частиною десятою статті 115 цього Кодексу, із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження.
 
747. 7. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного з кандидатів, включених до відповідного виборчого списку, запаковуються у конверти у порядку, визначеному частиною десятою статті 221 цього Кодексу. На конверті зазначаються назва організації партії, незалежного списку кандидатів та їх порядковий номер в офіційному переліку суб’єктів виборчого процесу, прізвище кандидата та його порядковий номер у регіональному виборчому списку організації партії, списку незалежних кандидатів.
 
748. 8. Виборчі бюлетені з голосами виборців, які підтримали увесь відповідний виборчий список кандидатів, запаковуються у конверт у порядку, визначеному частиною десятою статті 221 цього Кодексу. На конверті зазначаються назва організації партії, незалежного списку кандидатів та їх порядковий номер в офіційному переліку суб’єктів виборчого процесу.
 
749. 9. Конверти з виборчими бюлетенями, зазначені у частинах сьомій та восьмій цієї статті, з голосами виборців, які підтримали відповідний виборчий список, запаковуються окремо для кожної організації партії, кожного списку незалежних кандидатів в один паперовий пакет у порядку, встановленому частиною восьмою статті 240 цього Кодексу. На кожному пакеті зазначається назва відповідної організації партії, списку незалежних кандидатів та їх порядковий номер в офіційному переліку суб’єктів виборчого процесу.
 
750. Стаття 574. Відомості спеціальної частини підсумкових протоколів дільничної та окружної виборчої комісії
 
751. 1. До спеціальної частини протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, передбаченої частиною п’ятою статті 246 цього Кодексу, протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці, передбаченої частиною дванадцятою статті 252 цього Кодексу, протоколу окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах багатомандатного виборчого округу відповідно до частини четвертої статті 255 цього Кодексу заносяться такі відомості:
 
752. 1) сумарна кількість дійсних голосів виборців у межах виборчої дільниці чи багатомандатного виборчого округу;
 
753. 2) кількість голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів від кожної організації партії, списки незалежних кандидатів;
 
754. 3) кількість голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до регіонального виборчого списку кандидатів від кожної організації партії, кожного незалежного списку кандидатів;
 
755. 4) кількість голосів виборців, які підтримали увесь регіональний список кандидатів від кожної організації партії, увесь список незалежних кандидатів.
 
756. 2. Сумарна кількість дійсних голосів виборців визначається як сума кількостей голосів виборців, поданих на підтримку регіональних виборчих списків кандидатів у депутати від кожної партії та кожного списку незалежних кандидатів.
 
757. Стаття 575. Транспортування виборчих документів дільничної виборчої комісії
 
758. 1. Документи дільничної виборчої комісії з виборів депутатів міської ради (міста без районного поділу), зазначені у частині першій статті 250 цього Кодексу, транспортуються безпосередньо до відповідної міської виборчої комісії у порядку встановленому статтею 250 цього Кодексу.
 
759. 2. Документи дільничної виборчої комісії з виборів депутатів обласної, міської (міста з районним поділом) радизазначені у частині першій статті 250 цього Кодексу, транспортуються до територіальної виборчої комісії, яка здійснює повноваження окружної виборчої комісії у відповідному багатомандатному виборчому окрузі у порядку, встановленому статтею 250 цього Кодексу.
 
760. Стаття 576. Особливості розгляду виборчих документів територіальними виборчими комісіями, які здійснюють повноваження окружних
 
761. 1. Окружна виборча комісія у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, приймає та розглядає виборчі документи дільничних виборчих комісій, зазначені у частині першій статті 250 цього Кодексу, та складає протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу у порядку, встановленому статтями 251-257 цього Кодексу.
 
762. 2. Якщо одночасно з виборами депутатів обласної, міської ради відбуваються інші місцеві вибори, у яких відповідна територіальна виборча комісія є головною виборчою комісією, розгляд документів дільничних виборчих комісій з виборів депутатів обласної, міської ради здійснюється після встановлення відповідною територіальною виборчою комісією результатів виборів, у яких ця комісія є головною.
 
763. Стаття 577. Протокол про результати виборів депутатів обласної, міської ради
 
764. 1. Обласна, міська (міста з районним поділом) виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних багатомандатних виборчих округів, у тому числі з поміткою «Уточнений», не пізніш як на восьмий день після дня голосування встановлює результати виборів депутатів, про що складає протокол.
 
765. 2. Міська (міста без районного поділу) на своєму засіданні у той же строк на підставі протоколів дільничних виборчих комісій, у тому числі з позначкою «Уточнений», складає протоколи про підсумки голосування в межах усіх багатомандатних виборчих округів, утворених на виборах міської ради, та на підставі цих протоколів встановлює результати виборів депутатів, про що складає протокол.
 
766. 2. До протоколу про результати виборів депутатів обласної, міської ради вносяться відомості відповідно до статті 578 цього Кодексу.
 
767. 3. Протокол головної виборчої комісії про результати виборів депутатів складається у трьох примірниках. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами головної виборчої комісії, присутніми на її засіданні, та засвідчується печаткою виборчої комісії Автономної Республіки Крим. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами головної виборчої комісії.
 
768. 4. Член головної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про результати виборів. У разі своєї незгоди із встановленими результатами виборів, зафіксованими у протоколі виборчої комісії, член виборчої комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів депутатів. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена виборчої комісії на її засіданні.
 
769. 5. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, уповноважені представники організацій партій, уповноважені особи організацій партій в обласному (міському) виборчому окрузі, уповноважені представники організацій партій, кандидатів, які самовисунулися у формі списку незалежних кандидатів, які були присутні при встановленні результатів виборів депутатів.
 
770. 6. Другий примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії. Третій примірник протоколу невідкладно після його підписання вивішується для загального ознайомлення у приміщенні виборчої комісії Автономної Республіки Крим.
 
771. Стаття 578. Відомості протоколу про результати виборів депутатів обласної, міської ради
 
772. 1. До загальної частини протоколу головної виборчої комісії про результати виборів депутатів, зазначеного у частині другій статті 577 цього Кодексу, заносяться такі відомості:
 
773. 1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення головної виборчої комісії;
 
774. 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;
 
775. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
 
776. 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;
 
777. 5) кількість виборців, внесених до уточнених списків виборців на виборчих дільницях;
 
778. 6) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях;
 
779. 7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
780. 8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
781. 9) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
782. 10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
783. 11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
784. 12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
 
785. 13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у кожному багатомандатному виборчому окрузі;
 
786. 14) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
787. 15) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у кожному багатомандатному виборчому окрузі;
 
788. 16) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними у кожному багатомандатному виборчому окрузі, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні у цьому багатомандатному виборчому окрузі;
 
789. 17) загальна кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
790. 18) відсоток загальної кількості виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
791. 2. До спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів у першу чергу заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
792. 1) кількість дійсних голосів виборців у кожному багатомандатному виборчому окрузі;
 
793. 2) загальна кількість дійсних голосів виборців;
 
794. 3) кількість голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів від кожної організації партії, списки незалежних кандидатів у кожному багатомандатному виборчому окрузі;
 
795. 4) відсоток голосів виборців, які підтримали регіональні виборчі списки кандидатів від кожної організації партії, , списки незалежних кандидатів у кожному багатомандатному виборчому окрузі, у відношенні до кількості дійсних голосів виборців у цьому багатомандатному виборчому окрузі;
 
796. 5) кількість голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до регіонального виборчого списку кандидатів від кожної організації партії, кожного списку незалежних кандидатів у кожному багатомандатному виборчому окрузі;
 
797. 6) відсоток голосів виборців, які підтримали кожного кандидата, включеного до регіонального виборчого списку кандидатів від кожної організації партії, кожного списку незалежних кандидатів у кожному багатомандатному виборчому окрузі, у відношенні до кількості дійсних голосів виборців у цьому багатомандатному виборчому окрузі;
 
798. 7) кількість голосів виборців, які підтримали увесь регіональний список кандидатів від кожної організації партії, кожен увесь список незалежних кандидатів у кожному багатомандатному виборчому окрузі;
 
799. 8) загальна кількість голосів виборців, які підтримали усі регіональні виборчі списки кандидатів від кожної організації партії;
 
800. 9) відсоток загальної кількості голосів виборців, які підтримали усі регіональні виборчі списки кандидатів від кожної організації партії, у відношенні до загальної кількості дійсних голосів виборців.
 
801. 3. Відомості про підсумки голосування, зазначені у пунктах 1, 14, 17, 18 частини першої та пунктах 2, 8, 9 частини другої цієї статті, заносяться до протоколу виборчої комісії Автономної Республіки Крим про результати виборів депутатів цифрами і прописом по республіканському виборчому округу. Відомості, зазначені у пунктах 2-12 частини першої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу, а також сумарно цифрами і прописом по республіканському виборчому округу. Відомості, зазначені у пунктах 13, 15, 16 частини першої та пунктах 3-5, 7 частини другої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу, а також сумарно цифрами і прописом по кожному регіональному виборчому округу.
 
802. 4. Дані, зазначені у пункті 6 частини другої цієї статті, визначаються з точністю до цілих шляхом відкидання дробової частини. Дані, зазначені у пунктах 16, 18 частини першої та пунктах 4, 9 частини другої цієї статті, визначаються з точністю до сотих часток відсотка.
 
803. 5. Інші відомості до спеціальної частини протоколу про результати виборів вносяться відповідно до статей 579-583 цього Кодексу.
 
804. 6. Результатами виборів депутатів обласної, міської ради є встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками кандидатів від організацій партій, списків незалежних кандидатів, та визначення осіб, обраних депутатами.
 
805. Стаття 579. Виборча квота
 
806. 1. Головна виборча комісія встановлює кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (далі - виборча квота). Виборча квота обчислюється як ціла частина результату ділення загальної кількості голосів, поданих на підтримку регіональних списків організацій партій та списків незалежних кандидатів, на загальну кількість депутатських мандатів, що дорівнює кількісному складу відповідної обласної, міської ради.
 
807. 4. Виборча квота цифрами та прописом вноситься до спеціальної частини протоколу про результати виборів депутатів.
 
808. Стаття 580. Встановлення кількості мандатів, отриманих регіональним виборчим списком кандидатів від організації партії, списком незалежних кандидатів
 
809. 1. У кожному багатомандатному виборчому окрузі депутатські мандати розподіляються між регіональними виборчими списками кандидатів від організацій партій, списками незалежних кандидатів, пропорційно до кількості голосів виборців, поданих на підтримку відповідного виборчого списку, у кількості, визначеній відповідно до частин другої - четвертої цієї статті.
 
810. 2. Для визначення кількості депутатських мандатів, отриманих відповідним виборчим списком, кількість голосів виборців, поданих у багатомандатному виборчому окрузі на підтримку цього виборчого списку, ділиться на виборчу квоту, визначену відповідно до частини першої статті 578 цього Кодексу. Ціла частина отриманої частки становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати, включені до відповідного виборчого списку.
 
811. 3. Головна виборча комісія встановлює кількість голосів виборців, поданих на підтримку виборчого списку відповідної організації партії, які залишилися невикористаними при розподілі мандатів депутатів у цьому багатомандатному виборчому окрузі (далі - кількість невикористаних голосів виборців, поданих у багатомандатному виборчому окрузі на підтримку виборчого списку організації партії), шляхом віднімання від кількості голосів виборців, поданих на підтримку відповідного регіонального виборчого списку, добутку виборчої квоти на кількість мандатів, отриманих кандидатами, включеними до відповідного регіонального виборчого списку від цієї організації партії.
 
812. 4. Головна виборча комісія підсумовує кількість мандатів, отриманих кандидатами, включеними до регіональних виборчих списків усіх організацій партій, списків незалежних кандидатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, встановлюючи сумарну кількість мандатів, розподілених у відповідному багатомандатному виборчому окрузі.
 
813. 5. Головна виборча комісія підсумовує кількості невикористаних голосів виборців, поданих у багатомандатному виборчому окрузі на підтримку виборчого списку кожної організації партії, які встановлюючи сумарну кількість невикористаних голосів виборців, поданих на підтримку виборчих списків організацій партій, що беруть участь у розподілі мандатів.
 
814. 6. Головна виборча комісія заносить до протоколу про встановлення результатів виборів депутатів цифрами та прописом по кожному багатомандатному виборчому округу такі відомості:
 
815. 1) кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами у депутати, включеними до регіонального виборчого списку кожної організації партії, списку незалежних кандидатів;
 
816. 2) сумарну кількість депутатських мандатів, розподілених у відповідному багатомандатному виборчому окрузі
 
817. 3) кількість невикористаних голосів виборців, поданих у багатомандатному виборчому окрузі на підтримку виборчого списку кожної організації партії;
 
818. 4) сумарну кількість невикористаних голосів виборців, поданих на підтримку виборчих списків організацій партій.
 
819. Стаття 581. Визначення депутатів, обраних у регіональному виборчому окрузі
 
820. 1. Головна виборча комісія визначає порядок кандидатів у регіональному виборчому списку кожної організації партії, кожному списку незалежних кандидатів, встановлений з урахуванням результатів голосування виборців у відповідному багатомандатному виборчому окрузі у порядку, встановленому частиною другою цієї статті.
 
821. 2. Кандидати розміщуються у відповідному виборчому списку у порядку зменшення відсотків голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата, визначених відповідно до пункту 6 частини другої статті 578 цього Кодексу. При рівному відсотку голосів вище місце займає кандидат, розміщений вище у відповідному виборчому списку, зареєстрованому головною виборчою комісією Автономної Республіки Крим відповідно до статті 546 цього Кодексу.
 
822. 3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим заносить до протоколу про встановлення результатів виборів депутатів регіональні виборчі списки кандидатів від кожної організації партії, кожного списку незалежних кандидатів у кожному багатомандатному виборчому окрузі з порядком кандидатів, встановленим відповідно до частини другої цієї статті.
 
823. 4. Обраними депутатами від організації партії, від списку незалежних кандидатів вважаються кандидати у кількості, яка відповідає кількості мандатів, отриманих кандидатами, включеними до відповідного виборчого списку, в порядку черговості у цьому виборчому списку, визначеному відповідно до частини другої цієї статті.
 
824. 5. Головна виборча комісія Автономної Республіки Крим зазначає у протоколі про встановлення результатів виборів депутатів щодо кожного депутата, обраного у регіональних виборчих округах:
 
825. 1) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) обраного депутата;
 
826. 2) регіональний виборчий округ, у якому обраний депутат;
 
827. 3) назву організації партії, від якої обраний депутат, чи назву списку незалежних кандидатів;
 
828. 4) місце роботи (заняття), посаду на час реєстрації кандидатом у депутати;
 
829. 5) місце проживання;
 
830. 6) партійність.
 
831. Стаття 582. Встановлення кількості мандатів та визначення депутатів, обраних у єдиному обласному (міському) виборчому окрузі
 
832. 1. На підставі відомостей, зазначених у пункті 2 частини шостої статті 580 цього Кодексу, головна виборча комісія встановлює загальну кількість мандатів, розподілених у всіх багатомандатних виборчих округах.
 
833. 2. Шляхом віднімання кількості, встановленої відповідно до частини першої цієї статті, від загальної кількості депутатських мандатів, що дорівнює кількісному складу відповідної обласної (міської) ради, встановлюється кількість мандатів, які підлягають розподілу у єдиному обласному (міському) виборчому окрузі.
 
834. 3. На підставі відомостей, зазначених у пункті 3 частини шостої статті 580 цього Кодексу, виборча комісія Автономної Республіки Крим встановлює загальну кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному обласному (міському) виборчому окрузі на підтримку виборчого списку кожної організації партії.
 
835. 4. Для визначення кількості мандатів, отриманих єдиним обласним (міським) виборчим списком кандидатів від організації партії, загальна кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному обласному (міському) виборчому окрузі на підтримку виборчого списку кандидатів від відповідної організації партії, визначена відповідно до частини третьої цієї статті, ділиться на виборчу квоту, визначену відповідно до частини першої статті 579 цього Кодексу. Ціла частина отриманої частки становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати, включені до відповідного єдиного обласного (міського) виборчого списку від цієї організації партії. Дробові залишки враховуються при розподілі відповідно до частини п’ятої цієї статті решти депутатських мандатів.
 
836. 5. Організації партій, єдині обласні (міські) виборчі списки від яких мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення відповідно до частини четвертої цієї статті, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з єдиного обласного (міського) виборчого списку кандидатів від організації партії, що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках кандидатів від організацій партій однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список організації партії, за кандидатів від якої віддано більшу кількість голосів виборців у єдиному обласному (міському) виборчому окрузі відповідно до пункту 8 частини другої статті 578 цього Кодексу. Розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів.
 
837. 6. Обраними депутатами від організації партії вважаються кандидати, включені до єдиного обласного (міського) виборчого списку цієї організації партії у кількості, яка відповідає кількості мандатів, визначеній відповідно до частин четвертої та п’ятої цієї статті, в порядку їх черговості у єдиному обласному (міському) виборчому списку цієї організації партії. При цьому кандидати, визнані обраними у відповідних багатомандатних виборчих округах, виключаються із єдиного обласного (міського) виборчого списку кандидатів від організації партії і не враховуються при розподілі мандатів у єдиному обласному (міському) виборчому окрузі.
 
838. 7. Головна виборча комісія заносить до протоколу про встановлення результатів виборів депутатів цифрами та прописом такі відомості:
 
839. 1) кількість мандатів, які підлягають розподілу у єдиному обласному (міському) виборчому окрузі;
 
840. 2) загальна кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному обласному (міському) виборчому окрузі на підтримку виборчого списку кандидатів від кожної організації партії;
 
841. 3) кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами, включеними до єдиного обласного (міського) виборчого списку кандидатів від кожної організації партії.
 
842. 8. Головна виборча комісія зазначає у протоколі про встановлення результатів виборів депутатів щодо кожного депутата, обраного у єдиному обласному (міському) виборчому окрузі, відомості, зазначені у пунктах 1, 3-6 частини п’ятої статті 581 цього Кодексу.
 
843. Стаття 583. Визнання виборів недійсними
 
844. 1. Головна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів депутатів обласної (міської) ради недійсними у разі:
 
845. 1) якщо під час виборчого процесу або під час підрахунку голосів допущено порушення вимог цього Кодексу, які вплинули на результати виборів;
 
846. 2) якщо кількість виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним відповідно до статей 249 та 253 цього Кодексу, становить не менше 25 відсотків від загальної кількості виборчих дільниць на території єдиного обласного (міського) виборчого округу.
 
847. 2. У разі прийняття рішення про визнання виборів депутатів обласної (міської) ради недійсними головна виборча комісія відповідних виборів приймає у той же день рішення про призначення повторних виборів депутатів обласної (міської) ради.
 
848. Стаття 584. Офіційне опублікування результатів виборів депутатів обласної, міської ради
 
849. 1. Головна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно публікує результати виборів депутатів у регіональних друкованих засобах масової інформації. Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, імені (усіх імен), по батькові (за наявності), а також таких відомостей:
 
850. 1) рік народження;
 
851. 2) освіта;
 
852. 3 місце роботи (заняття), посада;
 
853. 4) місце проживання;
 
854. 5) партійність;
 
855. 6) багатомандатний або єдиний республіканський виборчий округ, у якому обраний депутат;
 
856. 7) організація партії (назва списку незалежних депутатів), від якої обраний депутат.
 
857. 2. Офіційне опублікування головною виборчою комісією результатів виборів депутатів є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.
 
858. Стаття 585. Реєстрація обраних депутатів обласної, міської ради
 
859. 1. Особа, обрана депутатом, для її реєстрації депутатом обласної (міської) ради зобов’язана подати до відповідної обласної (міської) виборчої комісії не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради автономної Республіки Крим чи іншої місцевої ради (за наявності такого мандата).
 
860. 2. Обласна (міська) виборча комісія не пізніш як на другий день після дня отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, однак не пізніш як на двадцять другий день після дня офіційного опублікування результатів виборів депутатів приймає рішення про реєстрацію обраних депутатів обласної (міської) ради. Щодо осіб, які мають інший представницький мандат, відповідна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кожної такої особи депутатом за умови отримання копії заяви, зазначеної у частині першій цієї статті.
 
861. 3. У разі неподання особою, обраною депутатом, яка має інший представницький мандат, у строк, зазначений у частині першій цієї статті, копії заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, відповідна виборча комісія приймає рішення про визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у відповідному багатомандатному або єдиному республіканському виборчому списку кандидатів від відповідної організації партії, списку незалежних кандидатів, за яким було обрано особу, яка відмовилася від мандата.
 
862. 4. У разі вичерпання відповідного регіонального виборчого списку організації партії черговість отримання мандата передається єдиному обласному (міському) виборчому списку цієї ж організації партії. У разі вичерпання єдиного обласного (міського) виборчого списку організації партії черговість отримання мандата передається регіональному виборчому списку, на підтримку якого подано найбільшу для відповідної організації партії кількість голосів виборців, з числа регіональних виборчих списків цієї партії, у яких не вичерпана черговість заміщення мандатів.. У разі вичерпання відповідного списку незалежних кандидатів такий мандат залишається вакантним до проведення наступних виборів депутатів.
 
863. Стаття 586. Заміщення депутатів, повноваження яких були достроково припинені
 
864. 1. У разі дострокового припинення повноважень депутата обласної (міської) ради обраним депутатом за рішенням обласної (міської) виборчої комісії визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у відповідному регіональному або обласному (міському) виборчому списку кандидатів від відповідної організації партії, у відповідному списку незалежних кандидатів у порядку, зазначеному у частині четвертій статті 585 цього Кодексу.
 
865. 2. Реєстрація особи, зазначеної у частині першій цієї статті, депутатом обласної (міської) ради здійснюються обласною (міською) виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 445 цього Кодексу.
 
866. ГЛАВА ХІV. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
867. Стаття 587. Перехідні положення стосовно попередньої підготовки членів виборчих комісій
 
868. 1. Протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Кодексом Центральна виборча комісія розробляє та затверджує:
 
869. 1) порядок проведення державної акредитації закладів, установ та організацій, що проводитимуть підготовку претендентів для роботи у складі виборчих комісій та перелік вимог до цих закладів, установ та організацій, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які будуть здійснювати таку підготовку;
 
870. 2) вимоги щодо змісту та обсягу знань та вмінь, якими мають оволодіти претенденти до складу виборчих комісій, мінімальний обсяг навчальних годин для лекційних та практичних занять, рекомендовані програми для навчання претендентів до складу виборчих комісій та рекомендовані форми підсумкової атестації;
 
871. 3) форму державного сертифіката про підготовку для роботи у складі виборчої комісії;
 
872. 4) порядок припинення дії та анулювання державних сертифікатів членів виборчої комісії.
 
873. 2. Центральна виборча комісія протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Кодексом забезпечує виготовлення необхідної кількості бланків державних сертифікатів про підготовку для роботи у складі виборчої комісії.
 
874. Стаття 588. Прикінцеві положення
 
875. 1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2018 року.
 
876. 2. З дня набрання чинності цим Кодексом втрачають чинність:
 
877. 1) Закон України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 14, ст. 81; № 28, ст. 237; № 44, ст. 387; 2001, № 9, ст. 38; 2003, № 27, ст. 209; № 30, ст. 247; 2004, № 20-21, ст.291; 2009, № 36-37, ст. 511; № 50, ст. 754; 2010 р., № 13, ст. 127; ст. 380, 2014 р., № 12, ст. 195; № 16, ст. 582; №22, ст.817; №27, ст.921; № 27, ст.923);
 
878. 2) Закон України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 10-11, ст. 73; 2014, №4, ст. 61, № 12, ст. 178, №22, ст. 794, №18-19, ст. 696, №27ст. 904, №49, ст. 2056, 2015, № 26, ст. 219);
 
879. 3) Закон України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 37-38, ст. 366, ст.371);
 
880. 4) Закон України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 20, ст. 282; 2009, № 50, ст. 754; 2011, № 5, ст. 34; 2012, № 28, ст. 312; 2013, № 48, ст. 682; 2014, № 5, ст. 62; № 20-21, ст. 731; № 26, ст. 892; № 27, ст. 914).
 
881. 5) Закон України «Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 36, ст. 448; 2005, № 35-36, ст. 446; 2007, № 7-8, ст. 66; 2007, № 13, ст. 134; 2007, № 20, ст. 282; 2007, № 28, ст. 382; 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78; 2010, № 35-36, ст. 491; 2012, № 10-11, ст. 73; № 28, ст. 312; 2013, № 14, ст. 89; 2014, № 4, ст. 61; № 11, ст. 132; № 22, ст. 794; № 16, ст. 582; № 22, ст. 816; № 18-19, ст. 696).
 
882. 3. Кабінету Міністрів України:
 
883. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом;
 
884. забезпечити прийняття, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативних актів, що суперечать цьому Кодексу;
 
885. встановити порядок і строки здійснення заходів, передбачених цим Кодексом.
 
886. 4. Центральній виборчій комісії:
 
887. забезпечити прийняття нормативно-правових та інших актів, необхідних для реалізації цього Кодексу.