Кількість абзаців - 405 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до законодавчих актів щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375 із наступними змінами):
 
6. 1) доповнити статтю 32 новою частиною такого змісту:
 
7. «Переведення прокурорів відбувається з урахуванням особливостей, визначених законом, що регулює їхній статус.»;
 
8. 2) доповнити статтю 40 новою частиною такого змісту:
 
9. «Особливості звільнення окремих категорій працівників на підставі, зазначеній у пункті 1 частини першої цієї статті, а також особливості застосування до них положень частини другої цієї статті, статей 42, 42-1, частин першої, другої і третьої статті 49-2 цього Кодексу, встановлюється законом, що регулює їхній статус.»;
 
10. 3) частину дев’яту статті 252 після слів «дисциплінарної відповідальності та звільнення» доповнити словами «, а також положення частин другої і третьої статті 49-4 цього Кодексу».
 
11. 2. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 22, ст.303 із наступними змінами):
 
12. 1) у пункті 2 частини першої статті 8 слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора»;
 
13. 2) у частині другій статті 9-1 слово «регіональних» замінити словом «обласних»;
 
14. 3) у частині першій статті 14 слова «регіональних», «Генеральної прокуратури України» і «регіональної» замінити відповідно словами «обласних», «Офісу Генерального прокурора» і «обласної».
 
15. 3. У пункті 3 частини другої статті 25 Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради, 1992, № 27, ст.38; 2003, № 45, ст.357)слова «Верховним Судом України» і «Генеральною прокуратурою України» замінити відповідно словами «Верховним Судом» і «Офісом Генерального прокурора».
 
16. 4. У частинах п’ятій і шостій статті 20 Закону України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 35, ст.360 із наступними змінами) слово «регіональної» замінити словом «обласної».
 
17. 5. У статті 20 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 44, ст.416 із наступними змінами) слова «Генеральна прокуратура України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора».
 
18. 6. У статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 45, ст.425 із наступними змінами) доповнити новою частиною такого змісту:
 
19. «Надання пільг, передбачених пунктом 13 частини першої цієї статті, відбувається з урахуванням особливостей, визначених законом для окремих категорій працівників.».
 
20. 7. У тексті Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 10, ст.62 із наступними змінами) слова «Генеральна прокуратура України» у всіх відмінках замінити словами «Офіс Генерального прокурора» у відповідному відмінку.
 
21. 8. Частину дев’яту статті 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 45, ст.397 із наступними змінами) після слів «дисциплінарної відповідальності та звільнення» доповнити словами «, а також положення частин третьої і четвертої статті 22 цього Закону».
 
22. 9. У частині третій статті 10 Закону України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради, 2002, N 32, ст.225) слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора».
 
23. 10. У абзаці першому частини першої статті 31 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради, 2002, № 40, ст.290; 2015, № 2-3, ст.12; 2017, № 7-8, ст.50) слово «регіональної» замінити словом «обласної».
 
24. 11. У пункті 40 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради, 2003, № 27, ст.208; 2003, № 45, ст.357) слова «Верховним Судом України» і «Генеральною прокуратурою України» замінити відповідно словами «Верховним Судом» і «Офісом Генерального прокурора».
 
25. 12. У абзаці другому частини третьої статті 4 Закону України «Про міжнародні договори України» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 50, ст.540; 2014, N 34, ст.1166) слова «Верховний Суд України» і «Генеральна прокуратура України» замінити відповідно словами «Верховний Суд» і «Офіс Генерального прокурора».
 
26. 13. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст.446) Розділ VІІ «Перехідні положення» доповнити пунктом 2 такого змісту:
 
27. «2. Тимчасово, до 1 вересня 2021 року, рішення кадрової комісії Офісу Генерального прокурора, кадрових комісій обласних прокуратур, прийняті за результатами дисциплінарних проваджень, можуть бути оскаржені прокурорами у порядку, визначеному цим Кодексом для оскарження актів, дій або бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.».
 
28. 14. У пункті 77 частини першої статті 14 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради, 2006, № 30, ст.258 із наступними змінами) слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора».
 
29. 15. У тексті Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 із наступними змінами) слова «Генеральна прокуратура України», «регіональна прокуратура» і «місцева прокуратура» у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами «Офіс Генерального прокурора», «обласна прокуратура» і «окружна прокуратура» у відповідному відмінку і числі.
 
30. 16. У Законі України «Про професійний розвиток працівників» (Відомості Верховної Ради, 2012 р., №39, ст. 462) Розділ V. «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
31. «3. Положення цього Закону не поширюються на проведення атестації прокурорів, що здійснюється відповідно до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.».
 
32. 17. У частині другій статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 26, ст.892 із наступними змінами) слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора».
 
33. 18. У Законі України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 22, ст. 145; 2015, № 6, ст.40; 2015, № 11, ст.75; 2015, № 17, ст.118; 2015, № 22, ст.145; 2015, № 25, ст.198; 2015, № 34, ст.336; 2015, № 40-41, ст.379; 2016, № 4, ст.43; 2016 р., № 5, ст. 50; 2016, № 11, ст.128; 2016, № 22, ст.453; 2016, № 30, ст.542; 2017, № 2, ст.25; 2017, № 7-8, ст.50; 2018, № 2, ст.7; 2018, № 6-7, ст.43; 2018, № 31, ст.241; 2018, № 36, ст.272):
 
34. 1) у частині третій статті 6 слова «регіональних та місцевих» замінити словами «обласних та окружних»;
 
35. 2) у статті 7:
 
36. пункт 1 частини першої викласти у такій редакції:
 
37. «1) Офіс Генерального прокурора»;
 
38. у пункті 2 частини першої слово «регіональні» замінити словом «обласні»;
 
39. у пункті 3 частини першої слово «місцеві» замінити словом «окружні»;
 
40. у частині першій виключити пункт 4;
 
41. частину другу викласти в такій редакції:
 
42. «2. У разі потреби рішенням Генерального прокурора можуть утворюватися спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, на правах підрозділу обласних прокуратур, на правах підрозділу окружних прокуратур.
 
43. Перелік, утворення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих прокуратур, визначення їх статусу, компетенції, структури і штатів здійснюються Генеральним прокурором.»;
 
44. частину четверту викласти у такій редакції:
 
45. «4. Офіс Генерального прокурора є органом прокуратури вищого рівня щодо обласних та окружних прокуратур, а обласна прокуратура є органом прокуратури вищого рівня щодо окружних прокуратур, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури.»;
 
46. 3) у статті 8:
 
47. у назві статті слова «Генеральна прокуратура України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора»;
 
48. у частині першій слова «Генеральна прокуратура» замінити словами «Офіс Генерального прокурора»;
 
49. частину другу викласти у такій редакції:
 
50. «2. Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має першого заступника та заступників, а також заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.»;
 
51. у частині третій слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
52. частину четверту виключити;
 
53. у абзаці першому частини п’ятої слова «Генеральній прокуратурі України» замінити словами «Офісі Генерального прокурора»;
 
54. 4) у статті 8-1:
 
55. у частині другій слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
56. частину третю викласти у такій редакції:
 
57. «3. Спеціалізована антикорупційна прокуратура розташовується в службових приміщеннях Національного антикорупційного бюро України або в службових приміщеннях Офісу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури), які розташовані окремо від інших службових приміщень Офісу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури).»;
 
58. у частині шостій слова «Генеральної прокуратури України або до регіональної чи місцевої прокуратури» замінити словами «Офісу Генерального прокурора або до обласної чи окружної прокуратури»;
 
59. у частині сьомій слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
60. 5) у статті 9:
 
61. пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:
 
62. «2) організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі визначає межі повноважень Офісу Генерального прокурора, обласної та окружних прокуратур в частині виконання конституційних функцій; «;
 
63. пункт 4 частини першої викласти у такій редакції:
 
64. «4) у встановленому порядку на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора Офісу Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора; «;
 
65. у пункті 5 частини першої слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
66. доповнити пункт 7 частини першої такими словами: «, в тому числі щодо електронного документообігу»;
 
67. доповнити частину першу після пункту 7 пунктами 7-1, 7-2 і 7-3 такого змісту:
 
68. «7-1) затверджує стратегію розвитку прокуратури;»
 
69. «7-2) затверджує систему оцінювання якості роботи прокурорів; «;
 
70. «7-3) затверджує порядок вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів; «;
 
71. у пункті 8 частини першої слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
72. доповнити частину першу після пункту 9-1 пунктом 9-2 такого змісту:
 
73. «9-2) визначає порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади; «;
 
74. у частині другій абзаци другий і третій виключити;
 
75. у абзаці четвертому частини другої слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
76. абзац п’ятий частини другої викласти в такій редакції:
 
77. «Накази Генерального прокурора, що є нормативно-правовими актами, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.»;
 
78. 6) статтю 10 викласти у такій редакції:
 
79. «Стаття 10. Обласні прокуратури
 
80. 1. У системі прокуратури України діють обласні прокуратури, до яких належать прокуратури областей, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Київська міська прокуратура.
 
81. 2. Обласну прокуратуру очолює керівник обласної прокуратури, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівник Київської міської прокуратури, який має першого заступника та не більше трьох заступників.
 
82. 3. У структурі обласної прокуратури утворюються підрозділи - управління та відділи.
 
83. 4. Утворення, перелік, територіальна юрисдикція, реорганізація та ліквідація обласних прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатів здійснюються Генеральним прокурором.»;
 
84. 7) у статті 11:
 
85. у назві статті слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
86. у абзаці першому частини першої слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
87. у пункті 1 частини першої слово «регіональну» замінити словом «обласну»;
 
88. у пункті 2 частини першої слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
89. у пункті 3 частини першої слова «регіональних та місцевих» замінити словами «обласних та окружних»;
 
90. у пункті 4 частини першої слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
91. у пункті 6 частини першої слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
92. пункт 8 частини першої викласти у такій редакції:
 
93. «8) у встановленому порядку та на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування його на посаді прокурора; «;
 
94. у частинах другій і третій слово «регіональної» замінити словом «обласної»;
 
95. 8) у статті 12:
 
96. у назві статті слово «Місцеві» замінити словом «Окружні»;
 
97. частину першу викласти у такій редакції:
 
98. «1. У системі прокуратури України діють окружні прокуратури, перелік та територіальна юрисдикція яких визначається наказом Генерального прокурора. Утворення, реорганізація та ліквідація окружних прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатів здійснюються Генеральним прокурором.»;
 
99. у частині другій слова «Місцеву» і «місцевої» замінити відповідно словами «Окружну» і «окружної»;
 
100. у частині третій слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
101. 9) у статті 13:
 
102. у назві статті слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
103. у абзаці першому частини першої слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
104. у пункті 1 частини першої слово «місцеву» замінити словом «окружну»;
 
105. у пункті 2 частини першої слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
106. у пункті 4 частини першої слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
107. у частинах другій і третій слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
108. 10) у частині першій статті 14 цифри «15000» замінити цифрами «10000»;
 
109. 11) у статті 15:
 
110. пункт 4 частини першої виключити;
 
111. пункти 5 - 19 викласти у такій редакції:
 
112. «5) керівник підрозділу Офісу Генерального прокурора; «;
 
113. «6) заступник керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора); «;
 
114. «7) прокурор Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора); «;
 
115. «8) керівник обласної прокуратури; «;
 
116. «9) перший заступник керівника обласної прокуратури; «;
 
117. «10) заступник керівника обласної прокуратури; «;
 
118. «11) керівник підрозділу обласної прокуратури; «;
 
119. «12) заступник керівника підрозділу обласної прокуратури; «;
 
120. «13) прокурор обласної прокуратури; «;
 
121. «14) керівник окружної прокуратури; «;
 
122. «15) перший заступник керівника окружної прокуратури; «;
 
123. «16) заступник керівника окружної прокуратури; «;
 
124. «17) керівник підрозділу окружної прокуратури; «;
 
125. «18) заступник керівника підрозділу окружної прокуратури»;
 
126. «19) прокурор окружної прокуратури.»;
 
127. 12) у частині третій статті 16 слова «цим Законом» замінити словом «законом»;
 
128. 13) у статті 17:
 
129. у частині другій слова «регіональної», «місцевих» і «місцевої» замінити відповідно словами «обласної», «окружних» і «окружної»;
 
130. доповнити частину другу абзацом п’ятим такого змісту:
 
131. «У разі створення спеціалізованих прокуратур (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) порядок видання та обов’язковість письмових наказів адміністративного характеру в межах таких прокуратур визначаються Генеральним прокурором.»;
 
132. у частині третій слова «місцевої», «регіональної» і «Генеральної прокуратури України» замінити відповідно словами «окружної», «обласної» і «Офісу Генерального прокурора»;
 
133. доповнити частину третю абзацом дев’ятим такого змісту:
 
134. «У разі створення спеціалізованих прокуратур (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) прокурори вищого рівня в межах таких прокуратур визначаються Генеральним прокурором.»;
 
135. 14) у статті 18:
 
136. у частині другій слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;
 
137. у частині четвертій слова «Національній академії прокуратури України» замінити словами «Тренінговому центрі прокурорів України»;
 
138. 15) у абзаці другому частини другої статті 19 слова «Національній академії прокуратури України» замінити словами «Тренінговому центрі прокурорів України»;
 
139. 16) у абзаці третьому частини третьої статті 23 слова «Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури» замінити словами «Офісу Генерального прокурора або обласної прокуратури»;
 
140. 17) у статті 24:
 
141. у частинах першій і третій слова «регіональних» і «місцевих» замінити відповідно словами «обласних» і «окружних»;
 
142. у частинах четвертій і п’ятій слова «Верховним Судом України» і «регіональних» замінити відповідно словами «Верховним Судом» і «обласних»;
 
143. у частині шостій слова «Верховним Судом України» замінити словами «Верховним Судом»;
 
144. 18) у частині другій статті 25 слова «регіональних та місцевих» замінити словами «обласних та окружних»;
 
145. 19) у статті 27:
 
146. у абзаці першому частини першої слово «місцевої» замінити словом «окружної»;
 
147. частину другу викласти в такій редакції:
 
148. «2. Прокурором обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше трьох років та володіє державною мовою.»;
 
149. частину третю викласти в такій редакції:
 
150. «3. Прокурором Офісу Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною мовою. Ці вимоги не поширюються на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.»;
 
151. частину четверту виключити;
 
152. 20) у статті 28:
 
153. у назві статті виключити слова «місцевої прокуратури»;
 
154. частину першу викласти у такій редакції:
 
155. «1. Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим статтею 27 цього Закону.»;
 
156. 21) у статті 30:
 
157. назву статті викласти в такій редакції:
 
158. «Стаття 30. Подання документів кандидатом на посаду прокурора»;
 
159. пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:
 
160. «2) копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; «;
 
161. у пункті 10 частини першої слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;
 
162. у частині першій додати пункт 12 такого змісту:
 
163. «12) декларація доброчесності і родинних зв’язків.»;
 
164. абзац 13 частини першої викласти у такій редакції:
 
165. «Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, декларації доброчесності і родинних зв’язків, анкети кандидата на посаду прокурора, затверджуються Генеральним прокурором та розміщуються на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.»;
 
166. частину третю викласти у такій редакції:
 
167. «3. До участі в доборі кандидатів на посаду прокурора допускаються особи, які подали всі необхідні документи і відповідають вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора.»;
 
168. 22) у статті 39:
 
169. частину першу викласти у такій редакції:
 
170. «1. Адміністративними посадами в Офісі Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах (крім посад, зазначених у частині третій цієї статті) є посади:
 
171. 1) Генерального прокурора;
 
172. 2) першого заступника Генерального прокурора;
 
173. 3) заступника Генерального прокурора;
 
174. 4) керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора;
 
175. 5) заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора;
 
176. 6) керівника обласної прокуратури;
 
177. 7) першого заступника керівника обласної прокуратури;
 
178. 8) заступника керівника обласної прокуратури;
 
179. 9) керівника підрозділу обласної прокуратури;
 
180. 10) заступника керівника підрозділу обласної прокуратури;
 
181. 11) керівника окружної прокуратури;
 
182. 12) першого заступника керівника окружної прокуратури;
 
183. 13) заступника керівника окружної прокуратури;
 
184. 14) керівника підрозділу окружної прокуратури;
 
185. 15) заступника керівника підрозділу окружної прокуратури.»;
 
186. частину другу виключити;
 
187. доповнити частиною десятою такого змісту:
 
188. «10. На адміністративні посади в органі прокуратури, які не передбачають здійснення функцій прокуратури, вказаних у статті 2 цього Закону, можуть призначатися особи, які не мають статусу прокурора.»;
 
189. 23) пункт 1 частини третьої статті 40 викласти у такій редакції:
 
190. «1) має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше п’яти років; «;
 
191. 24) у статті 41:
 
192. викласти частину першу у такій редакції:
 
193. «1. Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 2-10 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором з таких підстав:
 
194. 1) подання заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням;
 
195. 2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього Закону);
 
196. 3) неналежне виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади;
 
197. 4) наявність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
 
198. Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 11-15 частини першої статті 39 цього Закону здійснюється керівником обласної прокуратури, з підстав, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті.
 
199. Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 4 чи 5 частини третьої статті 39 цього Закону, - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Звільнення з цих адміністративних посад здійснюється виключно з підстав, передбачених частиною першою статті 51 цього Закону.»;
 
200. частину третю викласти у такій редакції:
 
201. «Наявність підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Генеральним прокурором, з дотриманням гарантій особи щодо повідомлень, отримання копій документів, які стали підставою для перевірки, участі у засіданні та залучення представника, надання пояснень, висловлення заперечень, клопотань та відводів, отримання копії відповідного рішення.»;
 
202. 25) частину четверту статті 42 виключити;
 
203. 26) у статті 45:
 
204. в абзаці першому частини першої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів» замінити словами «відповідним органом»;
 
205. частину другу викласти в такій редакції:
 
206. «2. Право на звернення до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, із дисциплінарною скаргою про вчинення прокурором дисциплінарного проступку має кожен, кому відомі такі факти. Рекомендований зразок дисциплінарної скарги розміщується на веб-сайті Офісу Генерального прокурора.»;
 
207. 27) у статті 49:
 
208. в абзаці першому частини третьої виключити слова «за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів»;
 
209. пункт другий частини третьої викласти у такій редакції:
 
210. «2) після закінчення половини строку, визначеного у разі накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті; «;
 
211. в абзаці першому частини четвертої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів може прийняти рішення» замінити словами «може бути прийнято рішення»;
 
212. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
213. «5. У разі якщо за результатами дисциплінарного провадження щодо прокурора встановлено обставини, які свідчать про порушення прокурором вимог щодо несумісності, передбачених статтею 18 цього Закону, Генеральний прокурор або його заступник ініціює перед Вищою радою правосуддя розгляд відповідного питання.»;
 
214. 28) у статті 51:
 
215. у пункті 3 частини першої слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;
 
216. останній абзац частини першої виключити;
 
217. пункт 1 частини другої викласти у такій редакції:
 
218. «1) Генеральний прокурор щодо прокурорів Офісу Генерального прокурора; «;
 
219. пункт 2 частини другої викласти у такій редакції:
 
220. «2) керівник обласної прокуратури - щодо прокурорів відповідної обласної прокуратури та прокурорів окружних прокуратур, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури; «;
 
221. пункт 3 частини другої виключити;
 
222. у пункті 4 частини третьої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, «;
 
223. доповнити новою частиною такого змісту:
 
224. «5. На звільнення прокурорів з посади на підставі, визначеній пунктом 9 частини першої цієї статті, не поширюються положення законодавства щодо пропозиції іншої роботи та переведення на іншу роботу при звільненні у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, щодо строків попередження про звільнення, щодо переважного права на залишення на роботі, щодо переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу.»;
 
225. 29) у статті 54:
 
226. у частинах першій і третій слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;
 
227. частину другу викласти у такій редакції:
 
228. «2. Суд, що ухвалив судове рішення, яким визнав Генерального прокурора винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", після набрання таким рішенням законної сили повідомляє про це відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, який вносить подання про його звільнення з посади Президенту України.»;
 
229. 30) у статті 55:
 
230. у абзаці першому частини першої слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів»;
 
231. у примітці до статті слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;
 
232. 31) у частині другій статті 56 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, яка» замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, який»;
 
233. 32) у статті 57 слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів»;
 
234. 33) у статті 59:
 
235. у абзаці першому частини першої виключити слова «за поданням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів»;
 
236. у пункті третьому частини першої слово «конкурс» замінити словом «добір»;
 
237. 34) у статті 61:
 
238. абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
239. «2. Повноваження прокурора, крім Генерального прокурора, у зв’язку з рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора припиняються: «;
 
240. пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
 
241. «2) з дня, наступного за днем набуття статусу остаточного рішенням органу, до якого було оскаржено рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора, - якщо рішення було оскаржено, однак скарга була відхилена.»;
 
242. у частині третій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів» замінити словами «відповідний орган, який притягнув прокурора до дисциплінарної відповідальності»;
 
243. 35) у статті 62:
 
244. у частині першій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів» замінити словами «відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, «;
 
245. у частині третій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, «;
 
246. 36) у статті 63:
 
247. у частині першій слова «Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» замінити словами «відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, «;
 
248. у абзаці першому частини другої виключити слова «частиною четвертою статті 42 цього Закону та»;
 
249. 37) у статті 64:
 
250. у пункті 1 частини першої слова «Національної академії прокуратури України» замінити словами «Тренінгового центру прокурорів України»;
 
251. у пункті 4 частини першої слова «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Про запобігання корупції»;
 
252. 38) у статті 69:
 
253. у пункті 1 частини першої слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
254. у пункті 2 частини першої слова «регіональних» і «регіональної» замінити відповідно словами «обласних» і «обласної»;
 
255. у пункті 3 частини першої слова «місцевих» і «місцевої» замінити відповідно словами «окружних» і «окружної»;
 
256. 39) у статті 71:
 
257. доповнити частину четверту реченням такого змісту: «Виконання прокурором повноважень члена Ради прокурорів враховується при визначенні навантаження на нього у відповідному органі прокуратури.»;
 
258. пункт п’ятий частини дев’ятої виключити;
 
259. доповнити частину дев’яту після пункту 7 пунктом 7-1 такого змісту:
 
260. «надає роз’яснення щодо додержання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності прокурорів, голови чи членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; «;
 
261. 40) у статті 72:
 
262. у частині першій слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора»;
 
263. у частині другій слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
264. 41) частину другу статті 74 викласти у такій редакції:
 
265. «2. Членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів не може бути призначений народний депутат України, представник Кабінету Міністрів України, центрального чи місцевого органу виконавчої влади, керівник, заступник керівника Тренінгового центру прокурорів України та його структурних підрозділів, суддя, працівник правоохоронного органу чи органу державного нагляду (контролю), прокурор, який перебуває на адміністративній посаді, а також більше однієї особи з числа наукових та науково-педагогічних працівників одного і того ж навчального закладу чи наукової установи.»;
 
266. 42) статтю 80 викласти у такій редакції:
 
267. «Стаття 80. Тренінговий центр прокурорів України
 
268. 1. Тренінговий центр прокурорів України є державною установою із спеціальним статусом, що здійснює підвищення кваліфікації прокурорів.
 
269. На Тренінговий центр прокурорів України не поширюється законодавство про вищу освіту.
 
270. Для забезпечення підвищення кваліфікації прокурорів до Тренінгового центру прокурорів України можуть відряджатися прокурори.
 
271. 2. Тренінговий центр прокурорів України є юридичною особою, що здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону та статуту, який затверджується Генеральним прокурором.
 
272. Генеральний прокурор призначає та звільняє з посад керівника Тренінгового центру та його заступників.
 
273. 3. Тренінговий центр прокурорів України функціонує при Офісі Генерального прокурора і може мати регіональні відділення.»;
 
274. 43) у статті 81:
 
275. у пункті 2 частини другої виключити слова «та інших виплат, передбачених законодавством»;
 
276. абзац четвертий частини другої викласти у такій редакції:
 
277. «Преміювання прокурорів здійснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором, за результатами оцінювання якості їх роботи за результатами календарного року в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.»;
 
278. доповнити частину другу новим абзацом такого змісту:
 
279. «Розмір щорічної премії прокурора не може бути більшим 25 відсотків розміру суми його посадового окладу, отриманої ним за відповідний календарний рік.»;
 
280. частину третю викласти у такій редакції:
 
281. «3. Посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.»;
 
282. частину четверту викласти у такій редакції:
 
283. «4. Посадові оклади інших прокурорів установлюються пропорційно до посадового окладу прокурора окружної прокуратури з коефіцієнтом:
 
284. 1) прокурора обласної прокуратури - 1, 2;
 
285. 2) прокурора Офісу Генерального прокурора - 1, 3.»;
 
286. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
287. «5. Посадові оклади прокурорів, які перебувають на адміністративних посадах, встановлюються у такому розмірі:
 
288. 1) Генерального прокурора - 1, 7 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
289. 2) першого заступника Генерального прокурора - 1, 5 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
290. 3) заступника Генерального прокурора - 1, 3 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
291. 4) керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора - 1, 27-1, 20 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
292. 5) заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора - 1, 17-1, 10 посадового окладу прокурора Офісу Генерального прокурора;
 
293. 6) керівника обласної прокуратури - 1, 5 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
294. 7) першого заступника керівника обласної прокуратури - 1, 4 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
295. 8) заступника керівника обласної прокуратури - 1, 3 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
296. 9) керівника підрозділу обласної прокуратури - 1, 27-1, 20 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
297. 10) заступника керівника підрозділу обласної прокуратури - 1, 17-1, 10 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;
 
298. 11) керівника окружної прокуратури - 1, 5 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
 
299. 12) першого заступника керівника окружної прокуратури - 1, 4 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
 
300. 13) заступника керівника окружної прокуратури - 1, 3 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
 
301. 14) керівника підрозділу окружної прокуратури - 1, 27-1, 20 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;
 
302. 15) заступника керівника підрозділу окружної прокуратури - 1, 17-1, 10 посадового окладу прокурора окружної прокуратури.»;
 
303. частину восьму виключити;
 
304. 44) абзаци другий і третій частини другої статті 85 виключити;
 
305. 45) у частині восьмій статті 86 слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора»;
 
306. 46) у частині другій статті 89 слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора»;
 
307. 47) у статті 92:
 
308. у частині другій слова «Генеральна прокуратура України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора»;
 
309. у частині третій слово «регіональні» замінити словом «обласні»;
 
310. 48) у статті 93:
 
311. у назві статті слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора»;
 
312. у частині першій слова «Генеральна прокуратура України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора»;
 
313. 49) у статті 94 слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора».
 
314. 19. У абзаці третьому частини четвертої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 50-51, ст.2057 із наступними змінами) слова «Генеральну прокуратуру України» замінити словами «Офіс Генерального прокурора».
 
315. 20. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст.2056 із наступними змінами):
 
316. 1) у абзаці другому частини першої статті 19 слова «Генеральній прокуратурі України» замінити словами «Офісі Генерального прокурора»;
 
317. 2) частину першу статті 56 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
318. «У разі, якщо призначення особи на посаду прокурора відбувається відповідно до «Прикінцевих і перехідних положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначеної особи на посаду прокурора. У випадку, якщо така особа не пройде спеціальну перевірку або не надасть згоди на проведення спеціальної перевірки, вона підлягає негайному звільненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рішення про звільнення прокурора».
 
319. 21. У абзаці третьому пункту 1 частини першої статті 7 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради, 2015, № 36, ст.360, 2017, № 2, ст.25; 2017, № 7-8, ст.50; 2018, № 6-7, ст.45; 2018, № 46, ст.368; 2019, № 2, ст.9) слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора».
 
320. 22. У абзаці першому пункту 2 частини першої статті 10 та у частині другій статті 18 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 1, ст.2; № 11, ст.129; № 30, ст.542; № 7-8, ст.50; № 36, ст.272) слова «Генеральної прокуратури України» замінити словами «Офісу Генерального прокурора».
 
321. 23. У частині п’ятій статті 17 Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 31, ст.545) слово «регіональної» замінити словом «обласної».
 
322. 24. У пункті 3 частини третьої статті 10 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» (Відомості Верховної Ради, 2018, № 38, ст.280) слова «Генеральною прокуратурою України» замінити словами «Офісом Генерального прокурора».
 
323. 25. У пункті 1 частини першої статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Відомості Верховної Ради, 2019, № 21, ст.81) слова «регіональних та місцевих» замінити словами «обласних та окружних».
 
324. ІІ. Прикінцеві і перехідні положення
 
325. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім пунктів 2-5, 7, 9-12, 14, 15, 17, 19, підпункту 1 пункту 20, пунктів 21-25 цього Закону, які набирають чинності з дня початку роботи відповідно Офісу Генерального прокурора, регіональних прокуратур, окружних прокуратур;
 
326. 2. Зупинити до 01 вересня 2021 року дію таких положень Закону України «Про прокуратуру»: пункт 7 частини восьмої статті 8-1; пункт 6 частини першої статті 9; пункт 5 частини першої статті 11; пункти 3 і 4-1 частини першої статті 13; частина друга статті 28; статті 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38; частина четверта, п’ята, сьома, восьма статті 39; частина четверта статті 43; стаття 44; частина третя статті 45; статті 46, 47, 48; частина шоста статті 49; стаття 60; пункт 1 частини дев’ятої статті 71; частина перша статті 73; частина перша, друга та третя статті 77; стаття 78.
 
327. 3. До дня початку роботи Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур їх повноваження здійснюють відповідно Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури. На зазначений період за прокурорами та керівниками цих прокуратур (крім випадку, передбаченого підпунктом 4 пункту 21 «Прикінцевих і перехідних положень» цього Закону) зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим Законом, при реалізації функцій прокуратури. На зазначений період оплата праці працівників Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників прокуратури» від 30.08.2017р. №657.
 
328. 4. День початку роботи Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур визначається рішеннями Генерального прокурора стосовно Офісу Генерального прокурора, всіх обласних прокуратур, всіх окружних прокуратур. Вказані рішення публікуються у газеті "Голос України".
 
329. 5. Офіс Генерального прокурора є правонаступником Генеральної прокуратури України у міжвідомчих міжнародних договорах, укладених Генеральною прокуратурою України.
 
330. 6. З дня набрання чинності цим Законом всі прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур вважаються такими, що персонально попереджені у належному порядку про можливе майбутнє звільнення з посади на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру».
 
331. 7. Прокурори, які на день набрання чинності цим Законом, займають посади прокурорів у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому «Прикінцевими і перехідними положеннями» цього Закону.
 
332. 8. Положення щодо проходження прокурорами атестації, передбачені «Прикінцевими і перехідними положеннями» цього Закону, не поширюються на:
 
333. 1) Генерального прокурора, а також прокурорів, яких після набрання чинності цим Законом призначено на адміністративні посади, передбачені пунктами 1-15 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру»;
 
334. 2) осіб, що призначаються за результатами добору на посаду прокурора відповідно до пункту 20 «Прикінцевих і перехідних положень» цього Закону;
 
335. 3) керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, його першого заступника, заступника, керівників підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, їх заступників, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, які займають свої посади станом на день набрання чинності цим Законом. Такі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переводяться на аналогічні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.
 
336. 9. Атестація здійснюється згідно із Порядком проходження прокурорами атестації, який затверджується Генеральним прокурором.
 
337. 10. Прокурори Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур мають право в строк, визначений Порядком проходження прокурорами атестації, подати Генеральному прокурору заяву про переведення на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах. В заяві також повинно бути зазначено про намір пройти атестацію, надано згоду на обробку персональних даних, на застосування процедур та умов проведення атестації. Форма та порядок подачі заяви визначається Порядком проходження прокурорами атестації.
 
338. 11. Атестація прокурорів проводиться кадровою комісією Офісу Генерального прокурора, кадровими комісіями обласних прокуратур.
 
339. 12. Предметом атестації є оцінка:
 
340. 1) професійної компетентності прокурора;
 
341. 2) професійної етики та доброчесності прокурора.
 
342. 13. Атестація прокурорів включає такі етапи:
 
343. 1) складення іспиту у формі анонімного письмового тестування з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора;
 
344. 2) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками прокурори виконують письмове практичне завдання.
 
345. 14. Графік проходження прокурорами атестації встановлює відповідна кадрова комісія. Атестація проводиться прозоро та публічно, у присутності прокурора, який проходить атестацію. Перебіг всіх етапів атестації фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису.
 
346. 15. Для проведення співбесіди кадрові комісії вправі отримувати в усіх органах прокуратури, у Ради прокурорів України, секретаріату Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Національному антикорупційному бюро України, Національному агентстві з питань запобігання корупції, інших органах державної влади будь-яку необхідну для цілей атестації інформацію про прокурора, в тому числі інформацію про:
 
347. 1) кількість дисциплінарних проваджень щодо прокурора у Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та їх результати;
 
348. 2) кількість скарг, які надходили на дії прокурора до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та Ради прокурорів України, з коротким описом суті скарг;
 
349. 3) інформацію щодо дотримання прокурором правил професійної етики та доброчесності: а) відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих прокурором відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції; б) інші дані щодо відповідності прокурора вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; в) дані щодо відповідності поведінки прокурора вимогам професійної етики; г) матеріали таємної перевірки доброчесності прокурора;
 
350. 4) інформацію про зайняття прокурором адміністративних посад в органах прокуратури з копіями відповідних рішень.
 
351. Фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування мають право подавати до відповідної кадрової комісії відомості, які можуть свідчити про невідповідність прокурора критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності. Для цього графік проведення співбесід із зазначенням прізвища, імені та по батькові прокурора, його посади, заздалегідь оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України або Офісу Генерального прокурора.
 
352. 16. За результатами складення прокурором іспиту відповідна кадрова комісія ухвалює рішення щодо допуску прокурора до проведення співбесіди. Якщо прокурор за результатами складення іспиту набрав меншу кількість балів, ніж прохідний бал, встановлений згідно Порядку проходження прокурорами атестації, то це є підставою для недопущення прокурора до етапу співбесіди і ухвалення кадровою комісією рішення про неуспішне проходження атестації таким прокурором.
 
353. 17. Кадрові комісії за результатами атестації прокурора ухвалюють одне із таких рішень: рішення про успішне проходження прокурором атестації або рішення про неуспішне проходження прокурором атестації.
 
354. Кадрові комісії за результатами атестації подають Генеральному прокурору інформацію щодо прокурорів, які успішно пройшли атестацію, а також щодо прокурорів, які неуспішно пройшли атестацію.
 
355. Повторне проходження одним і тим самим прокурором атестації або одного із її етапів, забороняється.
 
356. 18. У разі успішного проходження атестації, прокурор за умови наявності вакансії та за його згодою може бути переведений Генеральним прокурором або його заступником на посаду прокурора в Офіс Генерального прокурора, обласну прокуратуру, окружну прокуратуру. При цьому переведення прокурора може бути здійснено в орган прокуратури, що є рівнозначним, вищим або нижчим щодо органу прокуратури, в якому він обіймав посаду прокурора на день набуття чинності цим Законом.
 
357. 19. Прокурори, які на день набрання чинності цим Законом займають посади у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах, звільняються Генеральним прокурором або його заступником з посади прокурора на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру» за умови настання однієї із наступних підстав:
 
358. 1) неподання прокурором Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури у встановлений строк заяви до Генерального прокурора про переведення до Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури та про намір у зв’язку із цим пройти атестацію;
 
359. 2) рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації прокурором Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури;
 
360. 3) в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах відсутні вакантні посади, на які може бути здійснено переведення прокурора Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури, який успішно пройшов атестацію;
 
361. 4) ненадання прокурором Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури, у разі успішного проходження ним атестації, згоди протягом трьох робочих днів на переведення на запропоновану йому посаду в Офісі Генерального прокурора, обласній прокуратурі, окружній прокуратурі.
 
362. Перебування прокурора на лікарняному через тимчасову непрацездатність чи у відпустці не є перешкодою для його звільнення з посади прокурора відповідно до цього пункту.
 
363. Указані в цьому пункті прокурори можуть бути звільнені з посади прокурора також і на інших підставах, передбачених Законом України «Про прокуратуру».
 
364. 20. У разі оприлюднення відповідного оголошення про конкурс на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України або Офісу Генерального прокурора, особи, які не займали посаду прокурора на день набрання чинності цим Законом, мають право, за умови відповідності вимогам, визначених статтею 27 Закону України «Про прокуратуру», взяти участь у конкурсі на вакантні посади прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах, які з’явилися після звільнення прокурорів за власним бажанням, неуспішного проходження прокурорами атестації або з інших підстав. Для участі у доборі кандидати подають документи, передбачені статтею 30 Закону України «Про прокуратуру». Порядок проведення добору затверджується Генеральним прокурором.
 
365. Добір включає такі етапи:
 
366. 1) складення іспиту у формі анонімного письмового тестування з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора;
 
367. 2) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності кандидата вимогам професійної компетентності і доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками кандидати виконують письмове практичне завдання.
 
368. Фізичні та юридичні особи до проведення співбесіди з кандидатом мають право подавати до Офісу Генерального прокурора відомості, які можуть свідчити про невідповідність кандидата критеріям доброчесності. Для цього графік проведення співбесід із зазначенням прізвища, імені та по батькові кандидата заздалегідь оприлюднюється.
 
369. Особи, які відповідно до цього пункту успішно пройшли добір, можуть перед призначенням на посаду прокурора бути відправлені на проходження стажування до органу прокуратури. Під час стажування таким особам щомісячно виплачується стипендія у розмірі половини посадового окладу прокурора окружної прокуратури. У разі неуспішного проходження стажування, такі особи не призначаються на посаду прокурора. Порядок проходження стажування в органах прокуратури затверджується Генеральним прокурором.
 
370. 21. Установити, що із дня набрання чинності цим Законом:
 
371. 1) військові прокурори та військові прокуратури припиняють виконувати свої повноваження і невідкладно передають відповідні кримінальні провадження за підслідністю та до відповідних підрозділів органів прокуратури для здійснення процесуального керівництва;
 
372. 2) повноваження членів і голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, які обрані на посади до набрання чинності цим Законом, вважаються достроково припиненими;
 
373. 3) відкриті Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів на день набрання чинності цим Законом дисциплінарні провадження щодо прокурорів, по яким не ухвалено рішення, передаються секретаріатом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів відповідним кадровим комісіям для продовження їх розгляду у порядку, визначеному Генеральним прокурором.
 
374. 4) особи, які на день набрання чинності цим Законом займають адміністративні посади першого заступника Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, вважаються звільненими із вказаних адміністративних посад. Цей пункт не поширює свою дію на заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 
375. 5) кандидати на посаду прокурора, які на день набрання чинності цим Законом не завершили проходження спеціальної підготовки у Національній академії прокуратури України, припиняють підготовку, та їм припиняється виплата стипендії;
 
376. 6) втрачають чинність положення пункту 8 частини першої статті 15, частини четвертої статті 16, абзацу першого частини другої статті 46-2, статті 47, частини першої статті 49, частини п’ятої статті 50, частини третьої статті 51-2, статті 53, статті 55, статті 2 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793, № 50, ст. 474; 1995 р., № 11, ст. 71, № 34, ст. 268; 2001 р., № 9, ст. 38, № 44, ст. 233; 2002 р., № 17, ст. 117, ст. 125; 2003 р., № 29, ст. 233, № 30, ст. 247; 2004 р., № 8, ст. 66; 2005 р., № 2, ст. 32, № 6, ст. 132, № 11, ст. 198; 2006 р., № 1, ст. 18, № 19-20, ст. 156; 2007 р., № 7-8, ст. 66, № 33, ст. 442; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78, № 48, ст. 357; 2010 р., № 37, ст. 497, №№ 41-45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 160, № 30, ст. 279; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2013 р., № 14, ст. 89, № 21, ст. 208, № 37, ст. 490, № 39, ст. 517; 2014 р., № 11, ст.132, № 17, ст. 593, № 20-21, ст. 745, № 22, ст. 816 із змінами, внесеними Законом України від 14 серпня 2014 року № 1642-VІІ);
 
377. 7) визнати такою, що втратила чинність Постанову Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року «Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 4, ст. 14).
 
378. 22.Тимчасово, до 01 вересня 2021 року, встановити, що:
 
379. 1) Порядок проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора затверджується Генеральним прокурором.
 
380. 2) Порядок ведення обліку даних про кількість посад прокурорів, у тому числі вакантних та тимчасово вакантних, затверджується Генеральним прокурором.
 
381. 3) Після призначення особи на посаду прокурора, стосовно такої особи, у випадках передбаченим законом, Генеральним прокурором невідкладно організовується спеціальна перевірка. Відомості про особу, які підлягають спеціальній перевірці, а також порядок її здійснення визначаються Законом України "Про запобігання корупції". У разі, якщо прокурор не пройшов спеціальну перевірку, він підлягає негайному звільненню з посади особою, уповноваженою законом приймати рішення про звільнення прокурора.
 
382. 4) Порядок заміщення тимчасово вакантних посад прокурорів в органі прокуратури (у зв’язку з тривалою тимчасовою непрацездатністю, відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відрядженням для участі в роботі інших органів на постійній основі тощо) затверджується Генеральним прокурором.
 
383. 5) Прокурор Офісу Генеральної прокуратури, обласної прокуратури, окружної прокуратури може бути переведений за його згодою до іншого органу прокуратури, у тому числі вищого рівня, на вакантну або тимчасово вакантну посаду. Переведення до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами добору, у порядку, затвердженому Генеральним прокурором. Умовою участі прокурора у доборі є подання ним заяви про переведення, а також наявність відповідного стажу, передбаченого частинами другою і третьою статті 27 Закону України «Про прокуратуру».
 
384. 6) На адміністративні посади, передбачені частиною першою статті 39 Закону України «Про прокуратуру» можуть бути призначені прокурори, а також інші особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 Закону України «Про прокуратуру». Такі особи з дня призначення на адміністративну посаду набувають статусу прокурора відповідної прокуратури, за винятком випадків, передбачених частиною 10 статті 39 Закону України «Про прокуратуру».
 
385. Призначення на адміністративні посади, передбачені пунктами 2-6 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється Генеральним прокурором.
 
386. Призначення на адміністративні посади, передбачені пунктами 7-15 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється керівником обласної прокуратури - щодо адміністративних посад прокурорів у відповідній обласній прокуратурі та в окружних прокуратурах, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури.
 
387. Призначення на адміністративну посаду, передбачену пунктами 6 та 11 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється строком на п’ять років.
 
388. Під час вирішення питання щодо призначення на адміністративну посаду беруться до уваги професійні та морально-ділові якості кандидата, а також його управлінсько-організаторські здібності.
 
389. Призначення на посади, передбачені пунктами 4, 6 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», здійснюється Генеральним прокурором після відповідного схвалення Комісією з добору керівного складу органів прокуратури, склад і положення про яку затверджується Генеральним прокурором.
 
390. 7) В Офісі Генерального прокурора, у кожній обласній прокуратурі утворюються відповідні кадрові комісії як органи для забезпечення:
 
391. - проведення атестації прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур відповідно до «Прикінцевих і перехідних положень» цього Закону;
 
392. - розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів;
 
393. - здійснення добору на посади прокурорів.
 
394. 8) Генеральний прокурор:
 
395. - визначає перелік, склад і порядок роботи кадрових комісій Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур;
 
396. - визначає порядок розгляду кадровою комісією скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та процедуру здійснення дисциплінарного провадження;
 
397. - визначає порядок прийняття кадровою комісією рішення за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав, передбачених Законом України «Про прокуратуру», про накладення на прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної та окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або прийняття рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.
 
398. 9) звільнення прокурорів Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури, здійснюється у порядку, визначеному Генеральним прокурором.
 
399. 23. Визначити, що повноваження членів Ради прокурорів України, які обрані на посади до набрання чинності цим Законом, достроково припиняються на наступний день після дня початку роботи окружних прокуратур. Рекомендувати всеукраїнській конференції прокурорів вжити заходів щодо формування нового складу Ради прокурорів України після початку роботи окружних прокуратур.
 
400. 24. Встановити, що Додаток «Перелік і територіальна юрисдикція місцевих та військових прокуратур» до Закону України «Про прокуратуру» втрачає чинність із дня початку роботи окружних прокуратур.
 
401. 25. Тренінговий центр прокурорів України створюється на базі Національної академії прокуратури України.
 
402. 26. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набуття чинності цим Законом:
 
403. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
404. 2) внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо забезпечення видатків Державного бюджету України на діяльність органів прокуратури у розмірі, необхідному для здійснення ними своїх повноважень відповідно до цього Закону.