Кількість абзаців - 178 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель (ч.ІІ) (Друге читання)

0. 5. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю обов’язково безоплатно оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом одного дня після ухвалення рішення.
 
1. 6. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю повинно містити наступну інформацію:
 
2. 1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;
 
3. 2) назву предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);
 
4. 3) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;
 
5. 4) найменування, ідентифікаційний код учасника в Єдиному державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг;
 
6. 5) місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (и) проведено переговори;
 
7. 6) узгоджену ціну пропозиції учасника процедури закупівлі;
 
8. 7) умову застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої цієї статті;
 
9. 8) обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.
 
10. 7. Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
 
11. 8. Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі:
 
12. 1) якщо замовником допущено порушення, що вплинуло на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
 
13. 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства щодо закупівель;
 
14. 3) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
 
15. 4) скорочення видатків бюджету на закупівлю товарів, робіт і послуг;
 
16. 5) непідписання договору про закупівлю у строк 35 днів (20 днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю;
 
17. Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом).
 
18. Розділ VІІІ
 
19. ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ
 
20. Стаття 41. Основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього
 
21. 1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
22. 2. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:
 
23. 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю
 
24. 2) копію ліцензії або документу дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності - якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі, якщо про це було зазначено у тендерній документації оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі.
 
25. У разі коли переможцем процедури закупівлі спрощеної закупівлі є об'єднання учасників, копія ліцензії або дозволу, надається одним з учасників такого об'єднання учасників.
 
26. 3. Забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель спрощених закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
27. 4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури за виключенням випадків визначення грошового еквіваленту зобов'язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.
 
28. 5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
 
29. 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
 
30. 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального;
 
31. 3) покращення якості предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
 
32. 4) продовження строку дії договору про закупівлю та терміну виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
 
33. 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
 
34. 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
 
35. 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Рlаtts, АRGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
 
36. 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.
 
37. 6. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.
 
38. 7. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених частиною п'ятою цієї статті, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю.
 
39. 8. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю повинно містити наступну інформацію:
 
40. 1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;
 
41. 2) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі;
 
42. 3) дата укладення та номер договору про закупівлю;
 
43. 4) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю;
 
44. 5) ідентифікаційний код замовника в Єдиному державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю;
 
45. 6) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону;
 
46. 7) дата внесення змін до договору про закупівлю;
 
47. 8) випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до цієї статті;
 
48. 9) опис змін, що внесені до істотних умов договору.
 
49. 9. У разі закінчення строку дії договору про закупівлю, виконання договору про закупівлю або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю.
 
50. Стаття 42. Звіт про виконання договору про закупівлю
 
51. 1. Звіт про виконання договору про закупівлю повинен містити наступну інформацію:
 
52. 1) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі;
 
53. 2) дата укладення та номер договору про закупівлю;
 
54. 3) ціна в договорі про закупівлю;
 
55. 4) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;
 
56. 5) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю;
 
57. 6) ідентифікаційний код учасника в Єдиному державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю;
 
58. 7) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону;
 
59. 8) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лоту) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);
 
60. 9) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;
 
61. 10) строк дії договору про закупівлю;
 
62. 11) сума оплати за договором про закупівлю;
 
63. 12) причини розірвання договору про закупівлю, якщо таке мало місце.
 
64. Стаття 43. Нікчемність договору про закупівлю
 
65. 1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:
 
66. 1) якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без проведення процедури закупівлі закупівлі/спрощеної закупівлі згідно з вимогами цього Закону;
 
67. 2) укладення договору з порушенням вимог частини четвертої статті 41 цього Закону;
 
68. 3) укладення договору в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону;
 
69. 4) укладення договору з порушенням строків, передбачених частинами п'ятою і шостою статті 33 та частиною п’ятою статті 40 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 цього Закону.
 
70. Розділ ІХ
 
71. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 
72. Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
73. 1. За порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання цього Закону, уповноважені особи, службові (посадові) особи замовників, службові (посадові) особи та члени органу оскарження, службові (посадові) особи Уповноваженого органу, службові (посадові) особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, службові (посадові) особи органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (обслуговуючого банку), несуть відповідальність згідно із законами України.
 
74. 2. За придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом та за порушення вимог цього Закону, керівники замовників несуть відповідальність згідно із законами України.
 
75. Розділ Х
 
76. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
77. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через шість місяців після дня його опублікування, крім розділу VІ, який вводиться в дію через 12 місяців після дня його опублікування.
 
78. 2. З дня введення в дію цього Закону втрачають чинність:
 
79. 1) Закон України «Про особливості здійснення закупівель неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 28, ст. 307);
 
80. 2) Закон України «Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів» (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 19-20, ст.185).
 
81. 3. Установити, що до 1 січня 2022 року:
 
82. 1) замовник може утворювати тендерний комітет (комітети) для організації та проведення процедур закупівель.
 
83. Замовник має право визначити уповноважену особу (осіб) та тендерний комітет (комітети), за умови, що кожен із них буде відповідальним за організацію та проведення конкретних процедур закупівель.
 
84. Для цілей цього Закону тендерний комітет це службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із цим Законом.
 
85. Тендерний комітет діє на засадах колегіальності та неупередженості.
 
86. Членство в тендерному комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
 
87. Склад тендерного комітету та положення про тендерний комітет у разі створення затверджуються рішенням замовника.
 
88. До складу тендерного комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу тендерного комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника.
 
89. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова.
 
90. Голова тендерного комітету призначається замовником, організовує роботу комітету та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
 
91. Не можуть входити до складу тендерного комітету та/або визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.
 
92. Тендерний комітет планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель, здійснює вибір процедури закупівлі, проводить процедури закупівель, забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця, забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених цим Законом, забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону, здійснює інші дії, передбачені цим Законом.
 
93. Рішення тендерного комітету оформлюється протоколом із зазначенням дати прийняття рішення. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на його засіданні. У разі відмови члена тендерного комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.
 
94. Примірне положення про тендерний комітет затверджується Уповноваженим органом;
 
95. 2) уповноважені особи підтверджують рівень володіння знаннями у сфері публічних закупівель з урахуванням вимог абзацу другого частини восьмої статті 11 цього Закону.
 
96. 4. Процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до введення в дію цього Закону, завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону.
 
97. 5. Договори про закупівлю, укладені у порядку та на умовах, установлених до введення в дію цього Закону, виконуються в повному обсязі до закінчення строку, на який такі договори були укладені. Зміни до таких договорів вносяться у порядку та на умовах, встановлених до введення в дію цього Закону.
 
98. 6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
99. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
100. у статті 38:
 
101. в частині другій слова «третій і четвертій» замінити словами «третій - п’ятій»;
 
102. частину третю замінити новими частинами такого змісту:
 
103. «Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого частинами другою-четвертою статті 164-14 цього Кодексу, може бути накладено протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше трьох років з дня його вчинення.
 
104. Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених статтями 212-15, 212-21 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.».
 
105. У зв'язку з цим частини четверту та п’яту вважати частинами п’ятою та шостою.
 
106. статтю 164-14 викласти в такій редакції:
 
107. «Стаття 164-14. Порушення законодавства про закупівлі
 
108. Порушення порядку визначення предмету закупівлі;
 
109. проведення закупівлі не у відповідності до річного плану;
 
110. несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації;
 
111. тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону;
 
112. розмір забезпечення тендерної пропозиції встановлений у тендерній документації перевищує межі визначені законом;
 
113. неоприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства;
 
114. ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом;
 
115. порушення строків розгляду тендерної пропозиції -
 
116. тягнуть за собою накладення штрафу органом державного фінансового контролю на службових (посадових), уповноважену особу замовника за одне із правопорушень у розмірі сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
117. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення штрафу органом державного фінансового контролю за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
 
118. тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважену особу замовника у розмірі двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
119. Придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законодавством;
 
120. застосування переговорної процедури закупівлі на умовах, не передбачених законом;
 
121. невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до законом;
 
122. відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених законом або не у відповідності до вимог закону (безпідставне відхилення);
 
123. укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі;
 
124. внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законом;
 
125. внесення недостовірних персональних даних до електронної системи закупівель та не оновлення у разі їх зміни;
 
126. порушення строків оприлюднення тендерної документації -
 
127. тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважену особу замовника за одне із правопорушень від тисячі п’ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
128. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині другій цієї статті, -
 
129. тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважену особу замовника від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
130. Невиконання рішення органу оскарження, -
 
131. тягне за собою накладення штрафу на керівника замовника у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
132. Придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур/спрощених закупівель, визначених законодавством та укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законодавством, -
 
133. тягне за собою накладення штрафу на керівника замовника від двох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
134. у частині першій статті 234-1 після слів» (частини третя - шоста статті 166-6)» доповнити словами «та порушення законодавства про закупівлі (частина перша статті 164-14)».
 
135. 2) у пункті 10 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 40, ст. 2018 з наступними змінами) слова «державних закупівель» замінити словами «публічних закупівель»;
 
136. 3) у пункті 2 частини другої статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 з наступними змінами) слова «Закону України «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
137. 4) у Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 14, ст. 81):
 
138. у статті 39:
 
139. частину другу викласти в такій редакції:
 
140. «2. Закупівля товарів, робіт і послуг для підготовки та проведення виборів Президента України здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».»;
 
141. 5) у Законі України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012, №10-11, ст. 73):
 
142. у статті 51:
 
143. частину другу викласти в такій редакції:
 
144. «2. Закупівля товарів, робіт і послуг для підготовки та проведення виборів депутатів здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».»;
 
145. 6) у Законі України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради України, 2015, №37-38, ст. 366):
 
146. у статті 73:
 
147. частину другу викласти в такій редакції:
 
148. «2. Закупівля товарів, робіт і послуг для підготовки та проведення чергових місцевих виборів, позачергових, додаткових і перших виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, та повторних, проміжних місцевих виборів, позачергових та перших виборів старост здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».»;
 
149. 7) у пункті 7 статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 23, ст.118) слова «Законом України «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Законом України «Про публічні закупівлі»;
 
150. 8) у абзаці четвертому частини другої статті 1 Закону України «Про електронну комерцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 35, ст. 410) слова «Закону України «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
151. 9) у Законі України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 24, ст. 488):
 
152. частину першу статті 1 доповнити пунктами 41 та 71 такого змісту:
 
153. «4-1) воєнний стан - у значенні, визначеному в Законі України «Про правовий режим воєнного стану»; «;
 
154. «7-1) період проведення операції об'єднаних сил - період під час якого вживаються заходи, передбачені Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»; «;
 
155. у тексті Закону слова «у період проведення антитерористичної операції, у період введення надзвичайного стану» замінити словами «у період проведення операції об'єднаних сил, антитерористичної операції, у період введення воєнного чи надзвичайного стану»;
 
156. 10) частину другу статті 2 Закону України «Про адміністративні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 32, ст. 409) доповнити новим пунктом такого змісту:
 
157. «16) авторизації електронних майданчиків та прийняття рішення про відключення авторизованих електронних майданчиків від електронної системи закупівель, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».»;
 
158. 11) у частині третій статті 2 Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 22, ст. 86) слова «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Про публічні закупівлі»;
 
159. 12) у Законі України «Про стандартизацію» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 54, ст. 1440):
 
160. в частині четвертій статті 29 розділу V слова «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Про публічні закупівлі»;
 
161. друге речення абзацу сьомого пункту 3 розділу VІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти у редакції: «Закупівля зазначених послуг за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».»;
 
162. 13) у пункті 10.1 статті 10 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014, №43, ст. 2030) слова «учасників, учасників попередньої кваліфікації чи виконавців» замінити словами «учасників закупівлі», слово «державних» виключити та слова «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Про публічні закупівлі»;
 
163. 14) у пункті 10 статті 9 та в абзаці другому статті 70 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст. 238) слова «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Про публічні закупівлі»;
 
164. 15) у частині шостій статті 49 розділу V Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 3, ст. 25) слова «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Про публічні закупівлі»;
 
165. 16) у Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993, 50, ст. 472):
 
166. в частині першій статті 1 та пункті 5 статті 3 слова «у сфері державних закупівель» замінити словами «у сфері публічних закупівель»;
 
167. у пунктах 171 та 18 частини першої статті 7 слова «Законом України «Про здійснення державних закупівель» та» виключити;
 
168. - у пункті 19 частини третьої статті 7, пункті 20 частині першої статті 16 та пункті 20 частині першій статті 17 слова «та Законом України «Про здійснення державних закупівель» виключити;
 
169. 17) пункт 2 частини другої статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст. 2056) викласти в такій редакції:
 
170. «2) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень».
 
171. 18) у частині третій статті 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 13, ст.110) виключити слова «та перевірки закупівель»;
 
172. статтю 5 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
173. «Порядок та підстави проведення органом державного фінансового контролю перевірок закупівель встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
174. 7. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
175. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
176. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
177. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.».