Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (на заміну) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України від 7 липня 1999 року № 847-XIV «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 37, ст.332).
 
5. ІІ. Внести до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (Відомості Верховної Ради, 2018, № 12, ст.68) такі зміни:
 
6. 1. У частині другій статті 4:
 
7. 1) абзац сорок третій викласти у такій редакції:
 
8. «об’єкти спортивної інфраструктури, державні спортивні споруди, що забезпечують проведення всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань, тренувань спортсменів з олімпійських видів спорту;».
 
9. 2) Доповнити новим абзацом такого змісту:
 
10. «підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законодавства військових формувань, Служби безпеки України;».
 
11. 2. Розділ V Прикінцеві та перехідні положення до повнити пунктом 7? такого змісту:
 
12. «Установити, що об’єкти права державної власності, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованих територіях.».
 
13. ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
14. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
15. 2. Установити, що провадження у справах про банкрутство об’єктів права державної власності, які на день набрання чинності цим Законом були включені до переліків, затверджених Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», підлягає припиненню, крім тих об’єктів, що ліквідуються за рішенням власника. Справи про банкрутство таких об’єктів права державної власності не можуть поширюватись протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.
 
16. Зазначені об’єкти права державної власності можуть бути корпоратизовані без права внесення до статутного капіталу майна, визначеного частиною другою статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
 
17. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
18. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Конституцією України та цим Законом;
 
19. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.