Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. I. Внести зміни до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 22, ст.303):
 
4. 1) У абзаці шостому частини першої статті 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами) слова «оперативно-розшуковими підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів, підрозділами з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування» замінити словами та знаками «підрозділами забезпечення внутрішньої і власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими».
 
5. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність.