Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України)
 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести до частини другій статті 265 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) такі зміни:
 
7. 1. Абзац другий викласти в такій редакції:
 
8. «Фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків вчиненого вперше - тягнуть за собою письмове попередження.
 
9. Штрафні санкції за правопорушення, передбаченого абзацом другим частини другої статті 265 цього Кодексу, вчиненого повторно, протягом 365 днів з дати винесення письмового попередження, встановлюються у чотирьохкратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення».
 
10. 2. Абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
11. «Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення».
 
12. 3. Абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
13. «Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення».
 
14. 4. Абзац сьомий викласти в такій й редакції:
 
15. «Вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у восьмикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення».
 
16. 5. Абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
17. «Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, вперше, тягнуть за собою письмове попередження. Неодноразове та/або повторне порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-сьомим цієї частини, протягом 365 днів з дати винесення письмового попередження, тягне за собою накладення штрафу у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення».
 
18. ІІ. Прикінцеві положення
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування
 
20. 2. Кабінет Міністрів України впродовж одного місяця з дня набрання чинності цього Закону:
 
21. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом,
 
22. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
23. Голова Верховної Ради України