Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. «Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення» щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Статтю 12 Закону України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360; 2003 р., № 15, ст.109; 2005 р., № 10, ст.187; 2011 р., № 50, ст.548; 2013 р., № 9-13, ст.88; 2015 р., № 28, ст.254) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
5. «Представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста побачення із особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув’язнення безперешкодно та без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час».
 
6. У зв’язку з цим частини п’яту – сьому вважати відповідно частинами шостою – восьмою.
 
7. І.Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
11. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.