Кількість абзаців - 29 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі в тваринництві (Друге читання)

0. Проект
 
1. (12.07.2001)
 
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до деяких законів України
 
4. щодо запровадження ліцензування
 
5. певних видів господарської діяльності
 
6. у племінній справі в тваринництві
 
7. Верховна Рада України постановляє:
 
8. І. Внести зміни до таких законів України:
 
9. 1. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105) доповнити пунктом 62 такого змісту:
 
10. "62) виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, сертифікаційних випробувань племінних (генетичних) ресурсів, ведення офіційного обліку продуктивності та здійснення офіційної класифікації (оцінки) за типом".
 
11. 2. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7, ст. 37):
 
12. 1) в абзаці четвертому статті 5 слова "фізичні особи" замінити словами "фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності";
 
13. 2) абзац другий частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
 
14. "провадити певні види господарської діяльності у племінній справі в тваринництві відповідно до законодавства";
 
15. 3) у статті 9:
 
16. частину першу викласти у такій редакції:
 
17. "Господарська діяльність у племінній справі в тваринництві підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства";
 
18. частину другу виключити;
 
19. 4) у частині першій статті 14 слова "які мають дозвіл на виконання цих робіт" виключити;
 
20. 5) абзац одинадцятий статті 17 виключити;
 
21. 6) у частині першій статті 19:
 
22. в абзаці третьому слова "фізичних осіб" замінити словами "фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності";
 
23. в абзаці четвертому слова "фізичним особам" замінити словами "фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності".
 
24. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
25. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
26. внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
27. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
28. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.