Кількість абзаців - 28 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального'' щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України "Про державне регулювання виробництва i обігу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1) в абзаці тридцять другому статті 1 слова "уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "що реалізує державну податкову політику";
 
6. 2) у статті 2:
 
7. частину першу викласти в такій редакції:
 
8. "Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу може здійснюватися суб'єктами господарювання будь-якої форми власності за умови одержання ліцензії";
 
9. частину четверту виключити;
 
10. у частині восьмій слова "державному підприємстві, яке" замінити словами "території суб'єкта господарювання, який";
 
11. 3) у статті 8:
 
12. у частині сьомій слова "уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "що реалізує державну податкову політику";
 
13. у частині восьмій слова "уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику";
 
14. 4) у статті 14:
 
15. частину першу викласти в такій редакції:
 
16. "Експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюються суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво. Оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензії. Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України";
 
17. частини п'яту і десяту виключити;
 
18. частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
19. "Суб'єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам за умови отримання ліцензії на право оптової торгівлі";
 
20. 5) статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:
 
21. "До 1 січня 2022 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України".
 
22. ІІ. Прикінцеві положення
 
23. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
24. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
25. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
26. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
27. Голова Верховної Ради України