Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (додаткова) (Друге читання)

0. 6) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
1. «Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення
 
2. Структура Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Головою Антимонопольного комітету України, а їх штатний розпис та кошторис - керівником апарату Антимонопольного комітету України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики. Гранична чисельність працівників апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
3. 30. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 49, ст.2056 із наступними змінами):
 
4. 3) статтю 7 викласти у такій редакції:
 
5. «Стаття 7. Повноваження Голови Національного агентства, його заступників
 
6. 1. Голова Національного агентства:
 
7. 1) організовує та контролює роботу Національного агентства, несе персональну відповідальність за законність, прозорість та ефективність діяльності Національного агентства, звітує про роботу Національного агентства, здійснює повноваження керівника державної служби в Національному агентстві;
 
8. 2) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного агентства;
 
9. 3) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходи заохочення, а також притягнення службовців Національного агентства до дисциплінарної відповідальності згідно з рішенням дисциплінарної комісії Національного агентства;
 
10. 4) статтю 8 викласти у такій редакції:
 
11. «Стаття 8. Організація діяльності Національного агентства
 
12. 1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Національного агентства здійснює його апарат.
 
13. Положення про апарат Національного агентства, його структура, а також положення про самостійні структурні підрозділи апарату затверджується Головою Національного агентства.
 
14. Гранична чисельність працівників апарату Національного агентства затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Національного агентства.
 
15. 2. Рішенням Голови Національного агентства можуть створюватися не більше шести територіальних органів Національного агентства, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом.
 
16. 33. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):