Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481 (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Розділ XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 – 48, ст. 552) доповнити пунктом 95 такого змісту:
 
4. “95. Встановити, що:
 
5. вчинення порушення митних правил, передбачених частинами четвертою – шостою статті 470 цього Кодексу, у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого частиною третьою зазначеної статті;
 
6. вчинення порушення митних правил, передбачених частинами четвертою – шостою статті 481 цього Кодексу, у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого частиною третьою зазначеної статті».
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.