Кількість абзаців - 71 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України про акцизний збір (Друге читання)

0. Закон України  
1. "Про внесення змін до деяких законів України про акцизний збір"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законів України:  
4. 1. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180; 2001р., № 4, ст.18; № 24, ст.125):  
5. 1) У статті 1:  
6. цифри та слова:  
7. 2207 Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менш як 80 відсотків об'єму; спирт етиловий та інші спиртні напої, денатуровані, будь-якої міцності 16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту  
8. 2208 (крім 2208 10 9000 - тільки спирт коньячний) Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту менш як 80 відсотків об'єму, міцні спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої, складові спиртові напівфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв 16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту  
9. замінити цифрами та словами:  
10. 2207 Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менш як 80 відсотків об'єму; спирт етиловий та інші спиртні напої, денатуровані, будь-якої міцності 17, 4 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту  
11. 2208 (крім 2208 10 9000 - тільки спирт коньячний) Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту менш як 80 відсотків об'єму, міцні спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої, складові спиртові напівфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв 17, 4 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту  
12. 2)статтю 3 викласти в наступній редакції:  
13. "Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень та вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі, ставку акцизного збору в розмірі 2, 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту;  
14. Встановити на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення оцту спиртового, лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, ставку акцизного збору в розмірі 2, 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту;  
15. встановити тимчасово до 1 січня 2005 року на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), виготовлений на вітчизняних підприємствах, що використовується для виробництва продукції за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 2, 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту;  
16. встановити на спирт етиловий, що використовується підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла ставку акцизного збору в розмірі 2, 0 грн. За 1 літр 100-відсоткового спирту.  
17. Одночасно, при отриманні спирту етилового виробниками товарів, визначених цією статтею, видається податковий вексель, підтверджений комерційним банком шляхом авалю на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг отриманого спирту етилового, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 2, 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.  
18. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.  
19. Видача податкового векселя здійснюється в момент отримання спирту етилового.  
20. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка є виробником товарів, визначених цією статтею.  
21. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.  
22. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.  
23. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.  
24. Податковий вексель вважається погашеним у разі підтвердження використання спирту етилового - документального підтвердження факту використання спирту етилового на виготовлення готової продукції.  
25. У разі, якщо сума податкового векселя не погашена у визначений у векселі строк, протест у неплатежі не здійснюється. У цьому разі сума векселя підлягає стягненню з векселедавця органом державної податкової служби - векселедержателем у порядку, передбаченому для стягнення недоїмки за обов'язковими платежами до бюджету, або з комерційного банку, що здійснив авалювання векселю.  
26. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються на суму акцизного збору за реалізований спирт етиловий, який використовується на виготовлення товарів, визначених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
27. Установити, що парфумерні рідини упаковуються у флакони об'ємом не більше 255 куб. см."  
28. 3)статті 4, 6, 7-1 виключити;  
29. 4) доповнити Закон новою статтею 8-1 такого змісту:  
30. "Стаття 8-1. У разі нецільового використання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового з таких суб'єктів справляється штраф у розмірі, передбаченому Законом, який обчислюється виходячи із обсягів отриманого спирту етилового та ставки акцизного збору, передбаченої статтею 1 цього Закону, збільшеної на 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, з моменту отримання такого спирту."  
31. 2. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст.201; 1999 р., № 52, ст.464; 2000 р., № 24, ст.181; 2001 р., № 24, ст.125):  
32. 1) цифри та слова:  
33. "2203 00 Пиво солодове 0, 14 грн. За 1 л"  
34. замінити цифрами та словами:  
35. "2203 00 Пиво солодове 0, 23 грн. За 1 л"  
36. 2) цифри та слова:  
37. "2710 00 330 2710 00 350 Тільки бензини моторні сумішеві з вмістом не менше 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек 20 євро за 1000 кг "  
38. замінити цифрами і словами:  
39. "2710 00 330 271000350 Тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менше, як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек 45 євро за 1000 кг";  
40. 3) цифри та слова:  
41. "2710 00 330 2710 00 350 Бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 40 євро за 1000 кг"  
42. замінити цифрами і словами:  
43. "2710 00 330 2710 00 350 Бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 60 євро за 1000 кг"  
44. 4) цифри та слова:  
45. "2710 00 610 2710 00 650 2710 00 690 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 10 євро за 1000 кг"  
46. замінити цифрами і словами:  
47. "2710 00 610 2710 00 650 2710 00 690 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 30 євро за 1000 кг  
48. 5) виключити цифри та слова:  
49. "7113 7114 Ювелірні вироби 55%";  
50. 6) доповнити статтю абзацом такого змісту:  
51. "Ставка акцизного збору в розмірі 45 євро за 1000 кг застосовується при виробництві бензинів моторних сумішевих з вмістом не менше, як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (2710 00 330; 2710 00 350) нафтопереробними підприємствами, які входять до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 року №47 „Про затвердження переліків нафтопереробних підприємств, що вироблятимуть бензини моторні сумішеві, та державних спиртових заводів, що вироблятимуть високооктанові кисневмісні домішки до бензинів".  
52. 7) статті 4, 5, 6, 7 виключити.  
53. 3. В Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; 1997р., № 45, ст. 287; 1998 р., № 26, ст.168; 1999 р., № 4, ст. 34; 2001 р., № 10, ст. 44, із змінами, внесеними Законом України від 7 лютого 2002 року № 3032-ІІІ):  
54. 1) доповнити статтю 3 частиною третьою такого змісту:  
55. "Забороняється прийняття органами місцевого самоврядування (у тому числі Автономної Республіки Крим) рішень щодо повернення акцизного збору або його частки його платнику (або надання дотацій з місцевого бюджету, в інший спосіб), розташованому на території відповідної територіальної громади. У разі, коли органи місцевого самоврядування приймають рішення всупереч цьому правилу, суми акцизного збору або дотацій (субсидій) підлягають стягненню до Державного бюджету України за рахунок бюджетів власних повноважень таких органів місцевого самоврядування у безспірному порядку".  
56. 2) частину першу статті 7 доповнити абзацом такого змісту:  
57. "Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного збору, які відрізняються за дизайном для кожного окремого виду продукції, в залежності від видів виробів, згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Кожна марка акцизного збору на алкогольні напої повинна мати окремий номер та назву продукції, а для лікеро-горілчаних виробів розподілятися на вироби з міцністю до 25 градусів та вище 25 градусів.  
58. Марки за місткістю тари встановити наступних видів:  
59. для лікеро-горілчаних виробів:  
60. 0, 05л, 0, 1 л, 0, 2 л, 0, 25 л, 0, 37 л, 0, 375 л, 0, 5 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 1, 0 л, 1, 5 л, 1, 75 л, 2, 0 л, 3, 0 л, 5, 0 л;  
61. для інших алкогольних напоїв:  
62. 0, 05 л, 0, 1 л, 0, 25 л, 0, 375 л, 0, 5 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 1, 0 л, 1, 5 л, 1, 75 л, 2, 0 л, 3, 0 л, 5, 0 л.  
63. Вимоги до місткості посуду не застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва.  
64. Маркування тютюнових виробів здійснюється марками акцизного збору.  
65. Кожна марка акцизного збору на тютюнові вироби повинна мати окремий номер".  
66. 3) з частини двадцятої статті 7 вилучити слова "При отриманні спирту етилового неденатурованого суб'єктами підприємницької діяльності - підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних виноматеріалів чи сусла акцизний збір не сплачується такими підприємствами, якщо зазначені виноматеріали чи сусло реалізується підприємствам вторинного виноробства".  
67. ІІ. Прикінцеві положення  
68. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2002 року, крім підпункту 1) пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2004 року, та підпункту 2) пункту 3, який набирає чинності з 1 вересня 2003 року.  
69. 2. Встановити, що з 1 січня 2003 року втрачає чинність Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".  
70. Голова Верховної Ради України