Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1) статтю 1 доповнити новими абзацами двадцять п’ятим та двадцять шостим такого змісту:
 
6. «адміністративний центр територіальної громади – населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру та в якому розташовані органи місцевого самоврядування територіальної громади;»
 
7. територія територіальної громади (громада) – територія, в межах якої територіальна громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;»
 
8. 2) розділ V «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
9. «7-1.- До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та територій територіальних громад (громад), а також подання до Верховної Ради України проектів законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів здійснює Кабінет Міністрів України.»
 
10. ІІ. Прикінцеві положення
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
12. 2. Центральній виборчій комісії забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів на основі територій територіальних громад, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону.
 
13. 3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
14. Голова
Верховної Ради України