Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (зміни) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 16-17, ст. 134, з наступними змінами), такі зміни:
 
5. 1) Частину шосту статті 4 викласти в такій редакції:
 
6. «6. Не менш як одна третина від конституційного складу народних депутатів, Президент України або Кабінет міністрів України може внести проект постанови Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради в цілому»;
 
7. 2) у частині першій статті 49 після слів і цифр , доповнити слова і цифрами «частини друга, третя статті 120, частина перша статті 121,»;
 
8. 3) частини другу – третю статті 120 викласти в такій редакції:
 
9. «2. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.
 
10. 3. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції»;
 
11. 4) частину першу статті 121 викласти в такій редакції:
 
12. «1. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення - суб'єкт права законодавчої ініціативи».
 
13. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
14. Голова Верховної Ради
України