Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо усунення дискримінації за колом платників)»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 2-3, ст.11) такі зміни:
 
4. 1. У статті 4:
 
5. частину четверту після цифри «4» доповнити розділовим знаком «,» та цифрою «5»;
 
6. після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
7. «5. Особи, зазначені у пункті 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, за умови взяття їх на облік фізичних осіб – підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно в якості осіб, зазначених в пунктах 4 та 5 частини першої цієї статті .».
 
8. 2. У статті 7:
 
9. абзац другий пункту 2 частини першої виключити.
 
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.